The R&A - Working for Golf
Toimikunnan rooli
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
A
B
Tutustu tarkemmin

Osa 2
1
Toimikunnan rooli

Golfin Säännöt määrittelevät toimikunnan henkilöksi tai ryhmäksi henkilöitä, jotka ovat vastuussa kilpailusta tai kentästä. Toimikunta on välttämätön pelaamisen kannalta. Toimikunnilla on vastuu kentän osalta jokapäiväisessä pelaamisessa tai tietyn kilpailun järjestämisestä ja toimikuntien tulee aina toimia Golfin Sääntöjen mukaisesti. Tämä osa Golfsääntöjen virallisesta oppaasta antaa toimintaohjeita toimikunnille oman roolinsa täyttämisessä.

Vaikka monet toimikunnan tehtävät ovat määrättyjä organisoidun kilpailujen järjestämisessä, tärkeä osa toimikunnan tehtävistä liittyy sen vastuuseen kentästä normaalin tai jokapäiväisen pelaamisen osalta.

A
Tavallinen pelaaminen

Vaikka kilpailua ei pelattaisikaan, tulee toimikunnan varmistaa, että Golfin Sääntöjä voidaan noudattaa normaaleilla kierroksilla tai pelaajien omissa keskinäisissä kilpailuissa. Tällaista pelaamista kutsutaan tavalliseksi pelaamiseksi Toimikunnan ohjeet-osassa.

Tavallisen pelaamisen aikana toimikunta on yleensä epävirallisempi kuin kilpailuissa ja monessa tapauksessa toimikunnan vastuut voidaan siirtää tai toteuttaa yhden tai useamman kentällä toimivan henkilön kuten kentän ammattilaisen, toiminnan-/toimitusjohtajan tai muun työntekijän toimesta. Toimikunnan velvollisuuksiin kuuluvat:

 • Varmistaa, että kenttä on asianmukaisesti merkitty (Osa 2),
 • Luoda paikallissäännöt tavallista peliä varten (Osa 3),
 • Luoda ja valvoa pelinopeutta sekä käyttäytymissääntöjä (Osa 4A),
 • Harkita milloin peli tulee keskeyttää sään tai muun tilanteen takia (Osa 4B), ja
 • Tarjota tavallisessa pelissä pelaajille apua sääntöihin liittyvissä asioissa (Osa 4C).
B
Kilpailut

Kun toimikunnan on vastuussa kilpailusta, sillä on velvollisuuksia ennen kilpailua, sen aikana sekä sen jälkeen, jotta kilpailu saataisiin vietyä läpi mahdollisimman hyvin sääntöjä noudattaen.

Toimikunnan käytettävissä olevat resurssit voivat vaihdella kenttä- tai kilpailukohtaisesti ja tämän vuoksi toimikunta ei välttämättä pysty tekemään kaikkia suositeltuja toimenpiteitä. Tällöin toimikunnan tulee päättää mitä asioita priorisoidaan kuhunkin kilpailuun. Tällöin toimikunnan tulee päättää mitä asioita priorisoidaan kuhunkin kilpailuun.

Kilpailua edeltävä aika on kiistatta kaikkein tärkein, jotta kilpailun moitteeton läpivienti saadaan taattua. Toimikunnan tehtäviin ennen kilpailua voivat kuulua:

 • Kilpailumääräysten tekeminen (Osa 5A),
 • Kentän merkintöjen tarkastaminen ja korjaaminen (Osa 5B),
 • Paikallissääntöjen tarkastaminen ja mahdollisten lisäysten tekeminen (Osa 5C),
 • Määritteleminen, jos ja missä pelaajat voivat harjoitella kentällä (Osa 5D),
 • Käytettävistä tiiausalueista ja reiänpaikoista päättäminen (Osa 5E),
 • Reikäpelikaavion tai lyöntipeliryhmien sekä lähtöaikojen luominen ja julkaiseminen (Osa 5F),
 • Pelinopeus- ja käyttäytymissääntöjen määritteleminen (Osat 5G ja 5H), ja
 • Materiaalien valmisteleminen pelaajille sekä tuomareille (Osa 5I).

Kilpailun käynnistyttyä toimikunnan vastuulla on varmistaa, että pelaajilla on tarvittava tieto, jotta he voivat pelata sääntöjen mukaisesti, sekä avustaa heitä noudattamaan sääntöjä:

 • Saattamalla pelaajien tietoon voimassa olevat paikallissäännöt, pelinopeus- ja käyttäytymissäännöt sekä muut tarvittavat tiedot kuten käytettävät tiiaus- sekä reiänpaikat (Osa 6A),
 • Lähettämällä reikäpeliottelut ja peliryhmät ajallaan kentälle (Osa 6A),
 • Varmistamalla, että kenttä on asianmukaisesti valmisteltu, merkitty ja hoidettu (Osa 6B),
 • Antamalla pelaajille apua sääntötilanteissa (Osa 6C),
 • Huolehtimalla pelinopeusmääräyksestä (Osa 6D),
 • Keskeyttämällä peli sään tai muun tilanteen takia sekä tämän jälkeen päättämällä pelin jatkamisesta (Osa 6E),
 • Määrittelemällä alue, jonne reikäpelitulokset palautetaan tai missä tapahtuu lyöntipelitulosten palautus sekä tarkastus (Osa 6F),
 • Vahvistamalla kaikki kierroksen lyöntipelitulokset (Osa 6F), ja
 • Luomalla ja julkaisemalla mahdolliset seuraavan päivän peliryhmät sekä lähtöajat, jos kilpailussa on useampi kierros ja niitä ei ole tehty aiemmin (Osa 6G).

Kilpailun päätyttyä toimikunnan tehtäviin kuuluu:

 • Ratkaista mahdolliset tasatulokset lyöntipelissä (Osa 7A),
 • Vahvistaa lopputulokset ja sulkea kilpailu (Osa 7B),
 • Suorittaa palkintojen jako (Osa 7C), ja
 • Kilpailun päättymisen jälkeen esiin tulevien asioiden käsittely (Osa 7D).