The R&A - Working for Golf
Paikallissäännöt tavalliselle pelaamiselle
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 2
Osa 4
3
Paikallissäännöt tavalliselle pelaamiselle

Paikallissäännöt ovat sääntöjen mukauttamista tai lisäsääntöjä, jotka toimikunta haluaa ottaa käyttöön tavalliseen peliin tai johonkin kilpailuun. Toimikunta päättää mitkä paikallissäännöt otetaan käyttöön ja sen tulee varmistaa, että ne ovat Osasta 8 löytyvien periaatteiden mukaisia. Toimikunnan tulee varmistaa, että kaikki paikallissäännöt ovat pelaajien nähtävissä joko tuloskortissa, erillisellä jaettavalla paperilla, ilmoitustaululla tai kentän nettisivuilla.

Paikallissäännöt, joita voidaan käyttää tavallisessa pelissä jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

  • Kentän ulkorajojen ja muiden kentän alueiden määritteleminen (Osat 8A-8D),
  • Erityisten tai pakollisten vapautumismenettelyjen määritteleminen (Osa 8E), ja
  • Epänormaalien kenttäolosuhteiden ja olennaisten rakenteiden määritteleminen (Osa 8F).

Toimikunnan tulisi huomioida myös Osa 8L – kielletyt paikallissäännöt.

Täydellinen luettelo mallipaikallissäännöistä löytyy Osan 8 alusta.

Katso Osa 5C muun tyyppisistä paikallissäännöistä, jotka ovat yleensä käytössä vain kilpailuissa, mutta eivät tavallisessa pelissä.