The R&A - Working for Golf
Lisähuomioita tavalliseen pelaamiseen
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
A
(1)
(2)
B
C
Tutustu tarkemmin

Osa 3
Osa 5
4
Lisähuomioita tavalliseen pelaamiseen
A
Pelinopeus ja käyttäytymissäännöt

Toimikunnalla on monta tapaa parantaa pelinopeutta sekä kannustaa pelaajia hyvään pelikäyttäytymiseen ja täten lisätä pelaajien pelinautintoa tavallisessa pelissä, kuten:

  • Ryhmäkoon pienentäminen, lähtövälin pidentäminen ja tyhjien lähtöryhmien käyttäminen.
  • Kenttäasettelun perusteellinen muuttaminen kuten väylien leventäminen, karheikon tiheyden tai korkeuden pienentäminen tai viheriönopeuksien hidastaminen.
  • Pelaajien kannustaminen pelaamaan heidän taidoilleen oikean pituista kenttää.
  • Pelinopeusmääräyksen ja käyttäytymissääntöjen käyttöönottaminen.

Seuraavat kappaleet antavat joitain suuntaviivoja toimikunnalle, joita sen tulisi ottaa huomioon, kun se laatii pelinopeusmääräyksiä tai käyttäytymissääntöjä.

(1)
Pelinopeusohjeet
  • Tällaisen käytännön toimivuus riippuu usein kentällä käytössä olevista resursseista.
  • Esimerkiksi kenttä, jossa on rajallinen määrä henkilökuntaa, voi ilmoittaa, että kunkin ryhmän oletetaan pysyvän edellisen ryhmän perässä tai jokaisen ryhmän oletetaan pelaavan kentän tietyssä ajassa, kun taas toisella kentällä voi olla yksi tai useampia henkilöitä tarkkailemassa pelinopeutta ja tarvittaessa opastamassa ryhmiä, jotka eivät ole pysyneet aikataulussa.
  • Tällaisen pelinopeusohjeen täytäntöönpano onnistuu parhaiten kurinpitomenettelyillä ja seuraamukset ovat erillisiä Golfin Säännöistä ja toimikunnan tehtävänä on kertoa ja tulkita näitä seuraamuksia.
(2)
Käyttäytymissäännöt
  • Toimikunta voi ilmoittaa klubitalolla tavallista peliä varten millainen käytös tai pukeutuminen ei ole suotavaa kentällä tai muulla kentän alueella.
  • Tällaisen käytännön täytäntöönpano onnistuu parhaiten kurinpitomenettelyillä ja seuraamukset ovat erillisiä Golf Säännöistä ja toimikunnan tehtävänä on kertoa ja tulkita näitä seuraamuksia.
B
Pelin keskeyttäminen

Jokaisen toimikunnan olisi harkittava, kuinka peli keskeytetään, jos sääolosuhteet sen vaativat. Pelin keskeyttäminen voidaan tehdä usealla eri tavalla riippuen kentällä olevista resursseista, kuten sumutorven avulla tai henkilökohtaisella ilmoituksella pelaajille.

C
Sääntöavun tarjoaminen
Pelaajilla voi olla kysymyksiä kuinka tavallisen pelin aikana ilmenneet sääntötilanteet ratkaistaan. Jokaisella kentällä tulisi olla henkilö tai henkilöitä, jotka voivat ja osaavat auttaa pelaajia tällaisissa asioissa. Usein tällainen henkilö on seuran pro tai toimitus-/toiminnanjohtaja. Jos henkilö ei ole varma oikeasta sääntötulkinnasta, hän voi kysyä apua asianmukaiselta sääntöorganisaatiolta.