The R&A - Working for Golf
Ennen kilpailua
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 4
Osa 5A
5
Ennen kilpailua

Toimikunnan käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat kentän ja kilpailun tason mukaan ja siten toimikunta ei välttämättä voi tehdä kaikkia haluamiaan toimenpiteitä. Tällaisessa tilanteessa toimikunnan tulee priorisoida asiat kullekin kilpailulle erikseen.

Kilpailun alkamista edeltävä aika on ehdottomasti tärkein kilpailun sujuvan läpiviennin kannalta. Toimikunnan tehtäviin tänä aikana kuuluu: