The R&A - Working for Golf
Kentän merkitseminen
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tutustu tarkemmin

Osa 5A
Osa 5C
5B
Kentän merkitseminen

Toimikunnan tulisi varmistaa kilpailua valmistellessaan, että kenttä on merkitty asianmukaisesti ja vahvistaa merkinnät, jotka on tehty tavallista pelaamista varten tai muuttaa niitä tarvittaessa. Kun kentän merkitsemisessä ei ole yhtä ja ainoaa ”oikeaa” tapaa, niin jos kenttää ei merkitä huolellisesti tai jätetään kokonaan merkitsemättä, voi tämä johtaa tilanteisiin, joissa pelaaja ei pysty menettelemään sääntöjen mukaisesti tai toimikunta joutuu tekemään pelin aikana päätöksiä, joissa pelaajia kohdellaan eriarvoisesti.

Osa 2 antaa tarkemmat ohjeet ja suositukset, kuinka merkitä kenttä tavalliseen pelaamiseen, mutta nämä ohjeet toimivat myös kilpailuissa ja toimikunnan tulisi noudattaa niitä valmistellessaan kilpailua.

Kun kentän merkintöihin tehdään muutoksia kilpailua varten, toimikunnan tulisi varmistua, että kyseiset muutokset tiedotetaan selvästi säännöllisesti kenttää pelaaville pelaajille mahdollisten sekaannusten ja väärien menettely-tapojen välttämiseksi.

Osassa 2 olevien tietojen lisäksi toimikunta voi halutessaan harkita seuraavia kohtia:

(1)
Ulkona

Toimikunta on vastuussa siitä, että kaikki kentän ulkorajat on merkitty asianmukaisesti. Hyvä käytäntö on maalata pieni valkoinen ympyrä maahan kaikkien niiden ulkorajan merkkien kohdalle, jotka voivat siirtyä pelin aikana. Tällöin ne on helpompi laittaa takaisin alkuperäiselle paikalle. Jos viivoja tai pisteitä käytetään ulkorajan merkitsemiseen, tulisi näitä maalauksia vahvistaa aika ajoin, jotta ne olisivat helposti havaittavissa. Paikallissäännössä tulisi mainita kaikki ulkorajamerkinnät, jotka eivät ole paaluja tai aitoja (ks. Mallipaikallissääntö A-1).

(2)
Estealueet

Toimikunta voi halutessaan arvioida uudelleen joidenkin tai kaikkien estealueiden merkintöjä ennen kilpailua.

  • Vettä sisältäviä estealueita ei tulisi merkitä osaksi yleistä pelialuetta, mutta niiden rajoja voidaan tarkentaa.
  • Muita estealueita voidaan poistaa tai lisätä tai niiden rajoja muuttaa reiän vaikeuden muuttamiseksi. Esimerkiksi silloin kun halutaan, että pelaajalle tulee enemmän ongelmia huonon lyönnin seurauksena. Toimikunta voi esimerkiksi päättää merkitä tiheän kasvuston estealueeksi tavallisessa pelissä, mutta poistaa merkit kilpailujen ajaksi. Toimikunnan tulisi varmistua, että kyseiset muutokset tiedotetaan selvästi säännöllisesti kenttää pelaaville pelaajille mahdollisten sekaannusten ja väärien menettelytapojen välttämiseksi.
  • Kun estealueita lisätään tai poistetaan, tulisi toimikunnan ottaa huomioon paikallisessa tasoitusjärjestelmässä olevat säännöt sekä suositukset ja vaikuttaako tämä kentän CR- ja Slope -määrittelyihin.
  • Joitakin estealueita voidaan muuttua punaisesta keltaiseksi estealueeksi tai päinvastoin. Esimerkiksi tietyissä kilpailuissa toimikunta voi haluta, että viheriön lähellä oleva estealue merkitään keltaiseksi, jotta palloa, joka on valunut takaisin estealueelle viheriön puolelta, ei voida pudottaa viheriön puolelle estealuetta. Joskus saattaa olla järkevää antaa pelaajille mahdollisuus käyttää pudottamisaluetta ylimääräisenä vaihtoehtona estealueelta vapautumiseen, jos kyseessä on esimerkiksi saariviheriö ja vesialueen ylitys on pitkä.
  • Jos toimikunta on käyttänyt tavallisen pelin estealueiden merkitsemiseen mahdollisimman vähän tolppia tai niitä on siirretty, osa estealueesta voi olla merkintöjen ulkopuolella. Kilpailuja varten kaikki tolpitukset tulisi tarkastaa ja tarvittaessa lisätä tolppia, jotta estealueet tulevat asianmukaisesti merkityiksi.
  • Hyvä tapa on mahdollisuuksien mukaan merkitä estealueet myös punaisella ja keltaisella viivalla eikä vain paaluilla. Viiva varmistaa, että oikeat alueet ovat estealueen sisä- tai ulkopuolella eikä alueen raja muutu paalun poistamisen myötä. Tällöin pelaaja voi myös helposti määritellä mihin hän voi vapautua. Normaalisti rajan maalaamisen myötä tarvittavien paalujen määrä vähenee.
(3)
Bunkkerit

Suurimmalla osalla kentistä toimikunnan ei tarvitse tehdä mitään erityistä bunkkereille kilpailua varten. Bunkkerien tulisi olla kilpailun aamuna haravoituja ja haravien sijoiteltuina paikkoihin, joihin toimikunta toivoo ne sijoitettavan (ks. Osa 2D). Jos bunkkerin reunaa on vaikea havaita, tulisi toimikunnan miettiä, voiko sitä merkitä (joko kentänhoidollisilla toimenpiteillä, maalaamalla tai paikallissäännöllä) niin, että bunkkerin rajasta ei synny epäselvyyttä pelaajien kesken.

(4)
Epänormaalit kenttäolosuhteet ja olennaiset rakenteet

Toimikunnan tulisi käydä koko kenttä läpi varmistaakseen, että kentän kaikki kunnostettavat alueet ovat asianmukaisesti merkittyjä. Sen tulee myös tarvittaessa selventää haittojen tai olennaisten rakenteiden status paikallissäännöissä (ks. Mallipaikallissääntö F-1).

Ihannetilanteessa toimikunta on merkinnyt kaikki kunnostettavat alueet ennen kilpailun alkua, mutta toimikunta voi tarvittaessa määritellä alueen kunnostettavaksi alueeksi myös kierroksen aikana sekä reikä- että lyöntipelissä.

Jos vapautus annetaan merkitsemättömästä alueesta kierroksen aikana, tulisi toimikunnan merkitä alue kunnostettavaksi alueeksi heti, kun se vain on mahdollista, jotta pelaajat tietävät, että kyseisen alueen status on muuttunut.

(5)
Kielletyt pelialueet

Jos kentällä on kiellettyjä pelialueita, tulisi toimikunnan varmistua, että ne ovat selkeästi merkitty. Toimikunta voi myös harkita ilmoitusten laittamista tällaisille alueille, jotta pelaajat ovat varmasti tietoisia, että pelaaminen alueelta on kielletty.

(6)
Tilapäiset haitat
Joihinkin kilpailuihin saatetaan rakentaa tilapäisiä rakennelmia kuten telttoja tai katsomoita. Näiden rakennelmien status tulee paikallissäännöissä määritellä joko kiinteiksi haitoiksi tai tilapäisiksi kiinteiksi haitoiksi (TIO). Jos ne ovat tilapäisiä kiinteitä haittoja, tulee käyttää tilapäisten haittojen paikallissääntöä (ks. Mallipaikallissääntö F-23). Tämä paikallissääntö antaa pelaajalle lisävaihtoehdon vapautumiselle, jos haitta on pallon ja reiän välisellä linjalla, jolloin pelaajan ei tarvitse pelata haitan yli tai kiertää sitä.