The R&A - Working for Golf
Paikallissäännöt (ml. sovelletut paikallissäännöt erityisgolfareille)
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 5B
Osa 5D
5C
Paikallissäännöt (ml. sovelletut paikallissäännöt erityisgolfareille)

Toimikunta päättää mitkä paikallissäännöt otetaan käyttöön ja sen tulee varmistaa, että ne ovat Osasta 8 löytyvien periaatteiden mukaisia. Paikallissäännöt ovat sääntöjen mukauttamista tai lisäsääntöjä, jotka toimikunta haluaa ottaa käyttöön tavalliseen peliin tai johonkin kilpailuun. Toimikunnan tulee varmistaa, että kaikki paikallissäännöt ovat pelaajien nähtävissä joko tuloskortissa, erillisellä jaettavalla paperilla, ilmoitustaululla tai kentän nettisivuilla.

Toimikunnan harkitessa jonkun paikallissäännön käyttöönottoa tulisi huomioida seuraavaa:

  • Paikallissäännöillä on sama status kuin Golfin Säännöillä kyseiseen kilpailuun tai kentälle, ja
  • Paikallissääntöjä tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman niukasti ja käyttää niitä vain niissä tilanteissa ja tavoilla, jotka on esitelty Osassa 8.

Täydellinen luettelo sallituista mallipaikallissäännöistä löytyy Osan 8 alusta.

Paikallissäännöt, joita kilpailuissa voidaan käyttää, jakautuvat seuraaviin kategorioihin:

  • Kentän ulkorajojen ja muiden kentän alueiden määritteleminen (Osat 8A-8D),
  • Erityisten vapautumismenettelyjen määritteleminen (Osa 8E),
  • Epänormaalin kenttäolosuhteen ja olennaisen rakenteen määrittely (Osa 8F),
  • Erityisten välineiden käyttö (Osa 8G),
  • Kuka saa antaa neuvoja pelaajille (Osa 8H),
  • Milloin ja missä pelaajat saavat harjoitella (Osa 8I),
  • Kuinka peli keskeytetään (Osa 8J), ja
  • Pelinopeusmääräykset (Osa 8K).

Toimikunnan tulisi huomioida myös Osa 8L – kielletyt paikallissäännöt.

Sovelletut paikallissäännöt erityisgolfareille

Erityisgolfareille on olemassa sovellettuja sääntöjä. Erityisgolfareille on olemassa sovellettuja sääntöjä. Sovelletut säännöt ovat voimassa vain, jos toimikunta on ottanut ne käyttöön. Ne eivät ole voimassa automaattisesti kaikissa kilpailuissa, joissa pelaa erityisgolfareita.

Jokainen toimikunta päättää ottaako se mitään sovellettuja sääntöjä käyttöön kilpailussa pelaaville erityisgolfareille.

Sovellettujen sääntöjen tarkoitus on antaa erityisgolfareille mahdollisuus pelata reilulla tavalla muiden pelaajien sekä muiden erityisgolfareiden kanssa.

Lisätietoa ja ohjeistuksia löytyy opuksesta “Modified Rules for Players with Disabilities“.