The R&A - Working for Golf
Tiiausalueet ja reikien paikat
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
Tutustu tarkemmin

Osa 5D
Osa 5F
5E
Tiiausalueet ja reikien paikat
(1)
Tiiausalueiden valinta

Kilpailussa käytettävien tiiausalueiden valinnassa toimikunnan tulisi etsiä tasapaino kentän vaikeuden ja pelaajien tason kanssa. Esimerkiksi ei ole viisasta valita sellaista tiiausaluetta, jolta edellytetään pelaajan lyövän palloa ilmassa pidemmälle, kuin mitä suurin osa pelaajista pystyy lyömään. Tällä on vaikutus myös pelinopeuteen.

Toimikunta voi päättää, että kilpailussa käytetään normaalista pelistä poikkeavia tiiausalueita. Isojen muutosten myötä tulokset eivät välttämättä ole tasoituskelpoisia. Isojen muutosten myötä tulokset eivät välttämättä ole tasoituskelpoisia.

Tiiausalueita voidaan muuttaa kierrosten välissä ja näin voidaan tehdä myös silloin, kun samana päivänä pelataan useampi kierros.

Hyvä tapa on merkitä maalipisteellä se kohta tiimerkin viereen tai alle, jossa tiimerkki on. Tällöin liikkunut tiimerkki on helppo palauttaa oikealle paikalleen. Silloin kun pelataan useampi kierros, pisteiden lukumäärällä voidaan erotella eri kierrosten tiimerkkien paikat.

Jos kilpailu pelataan kentällä, missä ei ole kylttejä väylien tunnistamiseksi, tai jos toimikunta on päättänyt kentän pelaamisesta normaalista poikkeavassa järjestyksessä, kentälle tulisi asettaa opasteet osoittamaan väylien sijainnit ja järjestyksen.

(2)
Reikien sijoittaminen viheriöllä

Reikien sijoittaminen viheriöllä voi vaikuttaa merkittävästi kilpailun tulostasoon ja pelinopeuteen. Monet tekijät vaikuttavat reikien paikkojen valintaan ja seuraavia kohtia painotetaan:

  • Reikien paikkoja valittaessa tulisi huomioida pelaajien taso niin, että ne eivät ole liian vaikeita ja hidasta peliä huomattavasti tai sellaisia että niistä ei ole riittävästi haastetta paremmille pelaajille.
  • Viheriönopeudella on suuri vaikutus reikien paikkojen valintaan. Joku reiän paikka voi olla hyvä hitaalla viheriöllä, mutta se voi osoittautua liian vaikeaksi, jos viheriönopeus kasvaa liian suureksi.
  • Toimikunnan tulisi välttää reiän sijoittamista sellaiseen rinteeseen, mihin pallo ei pysähdy. Jos viheriömuodot sallivat, niin reiän ympärillä tulisi olla 60-90 cm (2-3 jalkaa) melko tasaista aluetta niin, että oikealla nopeudella lyöty pallo pysähtyy reiän lähelle.

Joitakin lisähuomioita:

  • Reikä tulisi sijoittaa siten, että viheriöllä on riittävästi tilaa reiän ja viheriön etureunan sekä reiän ja viheriön sivureunan välissä, jolloin tälle reiälle voi lyödä normaalin lähestymislyönnin. Esimerkiksi reiän sijoittamista heti suuren bunkkerin taakse ei suositella, jos suurimmalta osalta kilpailijoista edellytetään pitkää lähestymislyöntiä viheriölle.
  • Reikien sijoittelun tasapainon tulisi olla sellainen, että ne sijaitsevat tasaisesti vasemmalla, oikealla ja keskellä sekä edessä että takana.