The R&A - Working for Golf
Reikäpelikaavio, peliryhmät ja lähtöajat
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
Tutustu tarkemmin

Osa 5E
Osa 5G
5F
Reikäpelikaavio, peliryhmät ja lähtöajat
(1)
Reikäpelikaavio

Reikäpelikilpailun kaaviossa julkaistaan kaikkien reikäpeliotteluiden pelijärjestys ja siinä näkyy ensimmäisen kierroksen otteluparit. Kaavio voidaan laatia monella eri tavalla kuten:

  • Arpomalla – Pelaajat asetetaan arvotussa järjestyksessä kaavioon.
  • Karsinnan perusteella – Pelaajat voivat pelata yhden tai useamman kierroksen karsinnan. Pelaajat asetetaan kaavioon tulosten perusteella.
  • Tasoitusjärjestyksessä – Pelaajat voidaan asettaa kaavioon tasoitusjärjestyksessä niin, että pienimmän tasoituksen omaava pelaaja pelaa suurimman tasoituksen omaavaa pelaaja vastaan ensimmäisellä kierroksella, toiseksi pienin toiseksi suurinta vastaan, jne.
  • Sijoittamalla – Tietyt pelaajat, esim. puolustava mestari, voidaan sijoittaa kaavion tiettyyn paikkaan, kun muut pelaaja arvotaan tai sijoitetaan karsinnan perusteella.

Kaavio tulisi tehdä niin, että kaksi korkeimmalle sijoitettua pelaajaa olisivat eri puolilla kaaviota ja samoin seuraavat kaksi jne. Seuraavassa esimerkki sijoittelusta.

Ratkaistaessa muita kuin viimeistä paikkaa, karsintatulosten tasatulosten sijoittaminen kaavioon voidaan tehdä seuraavasti:

  • Järjestys, missä tulokset on palautettu, jolloin ensimmäiseksi palautettu tulos sijoitetaan pienimmälle numerolle,
  • Matemaattisella menetelmällä tai
  • Arpomalla paikat tasatuloksissa olevien pelaajien kesken.

Jos kaavion viimeiselle paikalle on tasapeli, toimikunta voi päättää, että paikoista pelataan uusinta tai kilpailuun voidaan lisätä ylimääräinen reikäpelikierros. Tämä tulee mainita kilpailumääräyksissä.

Joissain tapauksissa toimikunta voi sijoittaa puolustavan mestarin kaavioon ja yleensä hänet sijoitetaan paikalle yksi tai kaksi. Toimikunta voi antaa puolustavan mestarin pelata karsintakilpailussa, jolloin hän luopuu oikeudestaan tulla sijoitetuksi suoraan itse kilpailuun.

Useita sarjoja (lohkoja tai divisioonia)

Useimmissa kilpailuissa pelaajat pelaavat kaikkia muita pelaajia vastaan, mutta välillä toimikunta voi jakaa kilpailun useampaan kaavioon (kutsutaan myös lohkoiksi tai divisiooniksi). Tämä tehdään usein siksi, että saataisiin samantasoiset pelaajat pelaamaan toisiaan vastaan tai jotta saataisiin useampia voittajia.

Lohkojako voidaan tehdä tasoituksen perusteella, karsinnalla tai jollain muulla toimikunnan määrittelemällä tavalla. Toimikunnan tulisi määritellä kilpailumääräyksissä, kuinka jako tehdään.

Kun jako lohkoihin on tehty tasoitusten perusteella, niin silloin ei ole tarpeen käyttää tasoituksia kilpailussa, koska kaikki pelaajat ovat kuta kuinkin samantasoisia.

Reikäpelikilpailussa on hyvä tehdä kaaviosta sellainen, että pelaajille ei tule suotta vapaita kierroksia. Ihannetilanteessa pelaajamäärä on sellainen, että kaikki vastakkain pelaavat pelaajat pelaavat yhtä monta pudotuspeliä eli pelaajamäärät ovat esim. 8, 16, 32, 64 tai 128. Jos pelaajamäärä ei ole tarpeeksi suuri lopulliseen lohkokaavioon, niin osa pelaajista tulisi päästää suoraan toiselle kierrokselle. Kaikissa sarjoissa tai kaavioissa ei tarvitse olla samaa määrää pelaajia. Esimerkiksi yhdessä sarjassa ja kaaviossa voi olla 32 pelaajaa ja muissa 16 pelaajaa.

(2)
Lähtöajat ja peliryhmät

Toimikunta voi määrätä lähtöajat ja peliryhmät tai antaa pelaajien itse valita ne.

Toimikunnan antaessa pelaajien itse valita lähtöaikansa on tällä lähtöajalla sama status kuin, jos toimikunta olisi sen määrännyt (ks. Sääntö 5.3a).

Kun määritellään kuinka monta pelaajaa ryhmässä tulisi olla ja mikä ryhmien lähtövälin pitäisi olla, on otettava huomioon lukuisia seikkoja. Lähtöaikoja ja -ryhmiä päätettäessä on tärkeää huomioida pelinopeus ja käytettävissä oleva peliaika. Kahden pelaajan ryhmä pelaa nopeammin kuin kolmen tai neljän pelaajan ryhmä. Lähtöväli voi olla pienempi pienemmille ryhmille. Toimikunnan käyttäessä useamman tiiauspaikan lähtöjä (esim. rei’iltä 1 ja 10), on tärkeää varmistaa, että pelaajat eivät joudu odottamaan liian kauan, jos he tulevat toiselle lähtöreiälle ennen kuin kyseisen lähtöreiän viimeinen ryhmä on ehtinyt aloittaa peliään.

Kun reikäpelikilpailu pelataan pidemmän ajanjakson aikana ja pelaajat voivat sopia milloin he pelaavat vastakkain tänä aikana, tulisi toimikunnan:

  • Asettaa päivämäärä ja aika mihin mennessä kukin ottelu tulee pelata.
  • Päättää kuinka ottelun tulos ratkaistaan, jos pelaajat eivät ole pelanneet ottelua määräaikaan mennessä, esim. hylätäänkö heidät molemmat vai pääseekö toinen heistä jatkoon tavalla tai toisella.

Reikäpelissä toimikunta määrittelee kaavion ja asettaa peliparit jokaiseen otteluun tai muutoin määrittelee, kuinka otteluparit muodostetaan. Olisi hyvä, jos jokaisella ottelulla olisi oma lähtöaika, mutta voi olla tilanteita, jolloin kaksi ottelua lähtee samassa ryhmässä.

(3)
Merkitsijät

Lyöntipelissä pelaajalla tai pelaajaparilla tulee aina olla joku muu kuin itse pelaaja tai pelaajaparin jäsen, joka merkitsee tulokset tuloskorttiin. Toimikunta voi määritellä tai rajoittaa sitä, kuka voi toimia merkitsijänä pelaajalle määrittelemällä esimerkiksi, että merkitsijän tulee olla pelaaja samasta kilpailusta ja peliryhmästä, tasoituksen omaava pelaaja tai jollain muulla tavalla.

Pelimuodossa, missä kaksi tai useampi pelaajaa pelaavat pelaajaparina (esim. Foursome- tai Four-ball-kilpailut), ei heistä kukaan voi toimia pelaajaparin merkitsijänä. Jos pelaajaparien lukumäärä on sellainen, että joku pelaajapari jäisi ilman merkitsijää, voi toimikunta joutua hankkimaan sille merkitsijän tai yhdistämään tämän pelaajaparin johonkin muuhun lähtöryhmään.

(4)
Lähtöalueet

Toimikunta voi määritellä tietyn alueen ensimmäiselle tiiauspaikalle tai sen läheisyyteen, jossa pelaajien tulee olla paikalla ja valmiina pelaamaan lähtöaikanaan (ks. Sääntö 5.3a).

Tämä alue voidaan määritellä maahan piirretyllä viivalla, naruilla tai jollain muulla tavalla.