The R&A - Working for Golf
PelinopeusohjeetPelinopeusmääräys
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 5F
Osa 5H
5G
PelinopeusohjeetPelinopeusmääräys

Toimikunta voi asettaa oman pelinopeusmääräyksen paikallissääntöihin (ks. Sääntö 5.6b). Käytännössä tällaisen määräyksen luonne riippuu siitä, kuinka monta toimikunnan jäsentä ja/tai tuomaria on käytettävissä sen valvomiseen (ks. Osasta 8K).

Pelinopeusmääräys voi sisältää:

 • Enimmäisajan, jonka pelaaja voi käyttää kierroksen, reiän, jonkin reikämäärän tai lyönnin suorittamiseen.
 • Määritelmän, milloin ensimmäinen ryhmä on jäänyt aikataulusta ja milloin muut ryhmät ovat jääneet jälkeen edessä olevasta ryhmästä.
 • Milloin ja kuinka ryhmää tai yksittäistä pelaajaa voidaan tarkkailla ja kellottaa.
 • Jos ja kuinka pelaajia varoitetaan, että heitä kellotetaan tai he ovat ylittäneet annetun enimmäisajan.
 • Määräyksen rikkomisesta seuraavat rangaistukset.

Toimikunta on vastuussa kilpailun sujumisesta hyvällä pelinopeudella. Hyvä pelinopeus voi vaihdella riippuen kentästä, kilpailun pelaajamäärästä ja peliryhmien koosta. Tämän saavuttamiseksi:

 • Toimikunnan tulisi ottaa käyttöön paikallissääntö, jossa asetetaan pelinopeusmääräys (ks. Sääntö 5.6b).
 • Tällaisessa määräyksessä tulisi olla vähintään enimmäisaika koko kierrokselle tai osalle kierrosta.
 • Määräyksessä tulisi olla rangaistukset siitä, jos pelaaja rikkoo kyseisiä määräyksiä.
 • Toimikunnan tulisi myös olla tietoinen muista toimenpiteistä, joilla voi olla positiivista vaikutusta pelinopeuteen. Näitä ovat:
  • Ryhmien koon pienentäminen, lähtövälien pidentäminen tai tyhjien lähtöjen laittaminen aika-ajoin.
  • Kenttäasettelun perusteellinen muuttaminen kuten väylien leventäminen, karheikon tiheyden tai korkeuden pienentäminen tai viheriönopeuksien hidastaminen. Tällaisten muutosten tekemisen yhteydessä tulisi toimikunnan huomioida paikallisessa tasoitusjärjestelmässä olevat säännöt ja suositukset sekä muutosten vaikutukset kentän CR- ja Slope -määrittelyihin ja tehdä sen mukaiset muutokset kyseisiin arvoihin.