The R&A - Working for Golf
Tietoa pelaajille sekä tuomareille
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tutustu tarkemmin

Osa 5H
Osa 6
5I
Tietoa pelaajille sekä tuomareille
(1)
Paikallissäännöt

Toimikunnan tulisi varmistaa, että kaikki paikallissäännöt ovat pelaajien nähtävillä joko erillisellä jaettavalla paperilla lähtöpaikalla, tuloskortissa, ilmoitustaululla tai kentän nettisivuilla.

Monilla useita kilpailuita järjestävillä organisaatioilla on laadittuna dokumentti, joka sisältää kaikki paikallissäännöt, jotka ovat käytössä kaikissa heidän kilpailuissaan. Perinteisesti tämä dokumentti on painettu paksummalle paperille tai pahville ja se tunnetaan nimellä “Hard Card”.

Jos pelaajien tulee pelata hyväksyttyjen pallojen listalla (Conforming Ball List) olevalla pallolla (ks. Mallipaikallissääntö G-3) tai käyttää hyväksyttyjen draivereiden listalla (List of Conforming Driver Heads) olevaa draiveria (ks. Mallipaikallissääntö G-1) tai mailojen urien ja lyöntipinnan merkintöjen tulee olla sääntöjen mukaiset (ks. Mallipaikallissääntö G-2), tulisi toimikunnan varmistaa, että lista näistä välineistä on tarvittaessa pelaajien nähtävissä.

(2)
Peliryhmät tai kaaviot

Peliryhmät, kaaviot ja lähtöajat tulee luoda ja olla pelaajien nähtävillä, jotta pelaajat tietävät milloin, kenen kanssa ja/tai ketä vastaan he pelaavat. Vaikka pelaajille lähetetään nykyään nämä tiedot sähköisesti tai he voivat tarkistaa asian nettisivuilta, tulisi niiden olla nähtävillä myös kentällä, jotta pelaajat voivat tarvittaessa tarkastaa tiedot.

(3)
Reikäkartta

Toimikunta voi haluta tehdä pelaajille reikäkartan, jossa näkyy reikien sijainnit viheriöllä. Reikäkartta voi pitää sisällään ympyröitä, joissa kerrotaan reiän etäisyys viheriön etureunasta ja lähimmästä reunasta, paperin, jossa on pelkät mitat tai yksityiskohtaisempi piirros viheriöstä ja sen ympäristöstä sekä reiän paikasta.

(4)
Tuloskortit ml. reikäkohtaiset tasoitusindeksit

Toimikunta on vastuussa reikäkohtaisten tasoitusindeksien ilmoittamisesta tuloskortissa tai jossain muualla, näkyvällä paikalla (esim. lähellä ensimmäistä tiiausaluetta), jossa selviää, millä rei’illä tasoituslyöntejä saa tai joutuu antamaan. Tätä indeksointia käytetään tasoituksellisissa reikäpeleissä ja joissakin muissa tasoituksellisissa lyöntipeleissä kuten Four-Ball-, Pistebogey-, Maksimitulos- (kun pelaajan maksimitulos riippuu pelaajan nettotuloksesta) ja Par/Bogey-kilpailuissa. Halutessasi ohjeistusta indeksoinnin tekoon, katso lisätietoa paikallisen tasoitusjärjestelmän säännöistä sekä suosituksista tai ota yhteyttä Golfliittoon.

Reikäpeli – Toimikunnan tulisi tasoituksellisen reikäpelin kilpailumääräyksissä täsmentää seuraavaa:

  • Käytetäänkö täysien tasoitusten vai tasoitusten osien erotusta.
  • Reikäkohtainen tasoitusindeksointi, jotta tiedetään millä rei’illä pelaaja saa tai joutuu antamaan tasoituslyöntejä.

Jos toimikunta on antanut luvan ottelun aloittamiseen joltain muulta kuin ensimmäiseltä tiiauspaikalta, voi toimikunta halutessaan muuttaa reikäkohtaista tasoitusindeksointia tähän otteluun.

Lyöntipeli – Toimikunnan tulisi tasoituksellisessa lyöntipelissä määritellä saatavien tasoituslyöntien määrä paikallisen tasoitusjärjestelmän sääntöjen sekä suositusten mukaisesti, kuten käytetäänkö kilpailussa täysiä tasoituksia vai tasoituksen osia.

(5)
Pelinopeusmääräykset ja käyttäytymissäännöt

Pelinopeusmääräykset ja käyttäytymissäännöt tulisi olla pelaajien nähtävillä ennen kilpailun alkua. Jos pelaajat eivät tunne näitä määräyksiä ja sääntöjä, voi toimikunta käydä ne läpi pelaajien kanssa ennen kilpailua.

Tuomareiden sekä muiden, jotka valvovat näitä määräyksiä ja sääntöjä, tulisi olla koulutettuja ja heille pitäisi antaa kaikki muu lisämateriaali kuten peliaikatarkkailun taulukot ja tieto, kuinka pelaajille ilmoitetaan mahdollisista varoituksista tai rikkeistä.

(6)
Evakuointisuunnitelma (pelastussuunnitelma)

Kaikkien toimikuntien tulisi pohtia kuinka pelaajat evakuoidaan äärimmäisissä sääoloissa tai muussa hätätilanteessa. Jos evakuointisuunnitelman tekeminen katsotaan tarpeelliseksi, se tulee jakaa pelaajille. Lisätietoja löytyy Mallipaikallissäännöstä J-1.