The R&A - Working for Golf
Kierroksen aloittaminen
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 6
Osa 6B
6A
Kierroksen aloittaminen

Ennen kuin pelaajat aloittavat kierroksen, heille tulisi antaa kaikki tarvittava tieto, jotta he voivat pelata kierroksen sääntöjen mukaisesti.

Lyöntipelissä jokaiselle pelaajalle tulisi antaa tuloskortti ja tasoituksellisissa kilpailuissa, kuten Pistebogey-, Maksimitulos- tai Four-Ball-kilpailut, toimikunnan määräämät reikäkohtaiset tasoitusindeksit tulisi olla saatavilla.

Jos toimikunta on valmistellut lisämateriaalia, kaikki tämä materiaali tulisi toimittaa pelaajien saataville ennen kierroksen alkua, ja jos mahdollista niin ennen kuin pelaajat saapuvat ensimmäiselle tiiauspaikalle, jotta heillä olisi riittävästi aikaa tutustua niihin. Nämä voivat pitää sisällään:

  • Paikallissäännöt.
  • Pelinopeusmääräykset.
  • Käyttäytymissäännöt.
  • Evakuointisuunnitelman.

Riippuen saatavilla olevista resursseista toimikunta voi laittaa dokumentit pelaajille luettavaksi esim. ilmoitustaululle tai nettisivuille. Muutoin ne voidaan jakaa pelaajille ennen kuin he aloittavat kierroksensa.

Resurssien antaessa myöten toimikunnalla tulisi olla startteri aloitustiiauspaikalla varmistamassa, että pelaajilla on kaikki heidän tarvitsemansa tieto ja että he aloittavat kierroksen ajallaan.

Kun ryhmän on aika aloittaa kierros, tulee startterin lähettää ensimmäinen pelaaja kierrokselle ryhmälle määrättynä aikana. Jos tämä ei ole mahdollista edessä olevan ryhmän vuoksi (esim. he etsivät palloa), todellinen lähtöaika tulee huomioida ja ilmoittaa toimikunnalle, jotta tämä osataan ottaa huomioon pelinopeuden seurannassa.

Toimikunnan tulisi noudattaa johdonmukaista tapaa käsitellä tilanteet, joissa pelaajat voivat saapua myöhässä ensimmäiselle tiiauspaikalle. Tähän voi kuulua, että toimikunnan jäsenet tai muut henkilöt yrittävät etsiä puuttuvaa pelaajaa tai ryhmän muiden jäsenten läsnäollessa tehdään ”lähtölaskenta”, jotta kaikki tietävät, saapuuko pelaaja ajallaan aloitus tiiauspaikalle. Hyvä tapa on laittaa viralliseen aikaan asetettu kello lähelle aloitustiiauspaikkaa ja kaikki toimitsijat säätävät kellonsa tähän samaan aikaan.