The R&A - Working for Golf
Kenttä
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
Tutustu tarkemmin

Osa 6A
Osa 6C
6B
Kenttä
(1)
Kentänhoito kierroksen aikana

Vaikka on suositeltavaa, että kaikki kentänhoidolliset tehtävät saataisiin tehtyä ennen kuin ensimmäinen ryhmä saapuu kullekin reiälle, jotta kaikki pelaisivat kentän samanlaisessa kunnossa, ei tämä aina ole mahdollista. Vaikka kentänhoitoa kuten viheriöiden, väylien tai karheikoiden leikkausta, tai bunkkerien haravointia suoritettaisiin kierroksen aikana, ne eivät vaikuta kilpailun tuloksiin.

Vaikka toimikunnan tulisi yrittää merkitä kaikki tarvittavat alueet kunnostettaviksi alueiksi ennen kilpailun alkua, joskus kilpailun alkamisen jälkeen löytyy alueita, jotka olisi pitänyt merkitä. Joskus myös sää, ajoneuvot, pelaajat tai katselijat voivat aiheuttaa lisävahinkoja kentälle. Tällaisissa tapauksissa toimikunta voi merkitä kyseiset alueet kunnostettaviksi alueiksi. Päätös alueen merkitsemisestä tulee tehdä riippumatta siitä, onko joku pelaaja jo pelannut kyseiseltä alueelta.

(2)
Reiän- ja tiiausalueiden asettelu

Lyöntipelikilpailussa kaikkien pelaajien tulee pelata kenttä niin, että tiimerkit ja reiät ovat samoilla paikoilla. Toimikunnan tulisi välttää minkään tiimerkkien tai reiänpaikan siirtämistä yhdenkään ryhmän pelattua reiän, mutta voi olla tilanteita, milloin tätä ei voida välttää tai joku on siirtänyt niitä vahingossa.

Tiiausalue tulee käyttökelvottomaksi kierroksen alkamisen jälkeen

Jos tiiausalue joutuu tilapäisen veden peittämäksi tai jonkun muun syyn takia se ei enää ole käyttökelpoinen sen jälkeen, kun kierros on alkanut, voi toimikunta keskeyttää pelin ja sijoittaa tiiauspaikan uudelleen, jos se pystytään tekemään ilman, että kukaan pelaajista saa tästä huomattavaa etua tai haittaa.

Tiimerkki tai reiän paikka vaihdettu

Jos tiimerkkejä tai reiänpaikkaa on siirtänyt kenttähenkilökunta tai jos tiimerkkejä on siirtänyt pelaaja tai joku muu, toimikunnan tulee arvioida ovatko pelaajat saaneet tästä huomattavaa etua tai haittaa. Jos näin on tapahtunut, niin yleensä kierros tulisi mitätöidä. Jos kenttää ei ole muutettu huomattavasti ja yksikään pelaaja ei ole saanut huomattavaa etua tai haittaa, voi toimikunta päättää, että kierroksen tulokset pysyvät voimassa.

Reiän paikan siirtäminen liian hankalan reiän paikan vuoksi

Jos lyöntipelissä kierroksen aikana tulee ilmi, että reikä on asetettu sellaiseen paikkaan, jossa pallo ei pysähdy lähelle reikää jyrkän rinteen takia ja tämä on aiheuttanut usealle pelaajalle lukuisia ylimääräisiä putteja, toimikunnalla on useita vaihtoehtoja.

Toimikunnan tulisi harkita kaikkia seikkoja, kuten kuinka mahdoton kyseinen paikka on, kuinka monta pelaajaa on jo pelannut reiän ja millä kohtaa kierrosta reikä on, ja sen jälkeen tehdä päätös, jonka se katsoo olevan kaikkein reiluin kaikkia pelaajia kohtaan. Esimerkiksi:

  • Annetaan pelin jatkua reiän paikkaa muuttamatta sillä perusteella, että olosuhteet ovat samat kaikille kilpailun pelaajille.
  • Pidetään reikä samalla paikalla, mutta tehdään jotain olosuhteiden parantamiseksi kuten kastellaan viheriötä peliryhmien välissä.
  • Mitätöidään kierros ja annetaan kaikkien pelaajien aloittaa kierros uudestaan ja sijoitetaan reikä uudelle paikalle.
  • Keskeytetään kierros ja sijoitetaan reikä uudelle paikalle ja annetaan reiän jo pelanneiden pelaajien pelata reikä uudestaan oman kierroksensa jälkeen. Näiden pelaajien reikätulokseksi lasketaan se tulos, jonka he tekevät uudelleen sijoitetulle reiän paikalle.
  • Hylätään kaikilta pelaajilta kyseisen reiän tulos ja pelataan jokin muu reikä tämän tilalla (joko kilpailukentällä tai jossain muualla) ja tästä tulee poistetun reiän tulos.

Kaksi viimeistä vaihtoehtoa tulisi ottaa käyttöön vain äärimmäisissä olosuhteissa, koska ne muuttavat joidenkin tai kaikkien pelaajien kierrosta.

Reikäpelissä toimikunta voi siirtää reiän paikkaa otteluiden välissä.

Reiän paikan vaihtaminen sen jälkeen, kun pallo on viheriöllä reiän läheisyydessä

Jos pallo on viheriöllä, kun reikä vaurioituu, toimikunnan tulee yrittää korjata reikä siten, että se täyttää reiän määritelmän. Jos korjaaminen ei onnistu, pelaajat voivat pelata reiän loppuun reiän ollessa vaurioitunut.

Reiän paikan siirtäminen ei ole toivottavaa ennen kuin kaikki ryhmän pelaajat ovat pelanneet reiän loppuun. Toimikunta voi kuitenkin siirtää reiän samankaltaiseen, aiempaa reikää lähellä olevaan paikkaan, jos se on tarpeellista pelin asianmukaisen pelaamisen varmistamiseksi. Jos näin tehdään ennen kuin ryhmässä olevat pelaajat ovat pelanneet reiän loppuun, toimikunnan tulisi vaatia kaikkien pelaajien, joiden pallo on viheriöllä, siirtämään pallo sellaiseen paikkaan, joka mahdollisimman hyvin vastaa pelaajan alkuperäiselle reiän paikalle tarvitsemaa lyöntiä. Pallot, jotka eivät ole viheriöllä, pelataan alkuperäisiltä paikoiltaan.