The R&A - Working for Golf
Cut:n tekeminen; Kaavioiden luominen; Uudet peliryhmät
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tutustu tarkemmin

Osa 6F
Osa 7
6G
Cut:n tekeminen; Kaavioiden luominen; Uudet peliryhmät
(1)
Cut:n tekeminen ja uudet peliryhmät

Kilpailuissa, joissa on useampi kierros, kilpailumääräyksissä voi lukea:

 • Pelaajat asetetaan uusiin peliryhmiin myöhemmille kierroksille perustuen heidän sen hetkisiin tuloksiin.
 • Kilpailijoiden määrää vähennetään viimeiselle tai viimeisille kierroksille (kutsutaan yleensä nimellä ”cut”).

Molemmissa tapauksissa toimikunnan tulisi luoda uudet peliryhmät ja julkaista ne. Tavallisesti suurimman lyöntituloksen omaavat pelaajat aloittavat ensimmäisenä ja ne pelaajat, joilla on pienin lyöntitulos starttaavat viimeisenä, mutta toimikunta voi päättää myös toisenlaisesta lähtöjärjestyksestä.

Toimikunta voi valita kuinka se järjestää ryhmiin ne pelaajat, joilla on sama tulos. Esimerkiksi toimikunta voi päättää, että tasatuloksissa olevista pelaajista se pelaaja, joka ensimmäisenä on palauttanut tuloskorttinsa, lähtee näistä pelaajista viimeisenä seuraavalle kierrokselle.

Jos käytetään kahden tiiauspaikan lähtöjä (esim. puolet pelaajista aloittaa pelin ykköstiiltä ja puolet kymppitiiltä), toimikunta voi päättää järjestää peliryhmät siten, että suurimman yhteistuloksen omaavat pelaajat aloittavat pelin viimeisinä toiselta tiiauspaikalta (esim. kymppitiiltä) ja pelaajat, joilla on pienin yhteistulos, aloittavat pelin viimeisinä toiselta tiiauspaikalta (esim. ykköstiiltä). Tämä johtaa siihen, että tuloslistalla puolessa välissä olevat ovat niitä, jotka aloittavat pelinsä ensimmäisinä (U-käännös – U-draw).

(2)
Poisjäämisten ja hylkäämisten käsittely reikäpelissä

Jos reikäpelissä pelaaja jää pois tai hänet suljetaan kilpailusta ennen ensimmäistä ottelua ja toimikunta ei ole määritellyt kilpailumääräyksissä kuinka tällaisessa tilanteessa menetellään, toimikunnan vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Julistaa pelaajan seuraava vastustaja voittajaksi luovutuksella, tai
 • Jos pelaaja jää pois kilpailusta ennen ensimmäisen kierroksen otteluaan:
  • Jos aika sallii, niin tehdä uusi kaavio, tai
  • Korvata pelaaja toisella pelaajalla jonotus- tai varasijalistalta, tai
  • Korvata pelaaja ensimmäisellä karsiutuneella pelaajalla, jos pelaajat ovat pelanneet lyöntipelikarsintakilpailun reikäpelikilpailua varten.
 • Jos pelaaja jää pois tai hylätään kilpailusta hänen ensimmäisen tai myöhemmän ottelunsa jälkeen, toimikunta voi:
  • Julistaa pelaajan seuraava vastustaja voittajaksi luovutuksella, tai
  • Pyytää kaikkia tämän pelaajan reikäpelissä pudottamia pelaajia pelaamaan uusinta pääsemisestä kaavioon poisjääneen pelaajan paikalle.

Jos reikäpelikilpailussa molemmat finalistit hylätään, toimikunta voi päättää, että kilpailulla ei ole voittajaa. Vaihtoehtoisesti toimikunta voi päättää, että välierissä hävinneet pelaajat pelaavat ottelun reikäpelikilpailun voitosta.

Jos pelaaja hylätään reikäpelikilpailussa, pelaaja on oikeutettu saamaan kaikki kilpailussa aiemmin voittamansa palkinnot, esimerkiksi lyöntipelikarsinnan voitto.

(3)
Poisjäämisten ja hylkäämisten käsittely lyöntipelissä

Jos pelaaja jää pois tai hänet suljetaan kilpailusta ennen ensimmäistä kilpailukierrosta (esim. myöhästyy lähtöajasta), toimikunta voi korvata pelaajan toisella pelaajalla, joka ei ole vielä kilpailussa mukana (kutsutaan usein vaihto- tai varapelaajaksi), jos sellainen on saapuvilla. Jos pelaaja on jo aloittanut kilpailun, ei häntä tulisi korvata toisella pelaajalla.

(4)
Karsinta reikäpelikilpailuun

Kun lyöntipelikilpailua käytetään karsintana reikäpelikilpailuun sekä kaavion tai kaavioiden tekoon, voi toimikunta päättää, että tasatilanteet eri sijalukujen kesken ratkaistaan arvalla tai matemaattisella menetelmällä tai uusinnalla. Kyseinen ratkaisutapa tulisi ilmoittaa kilpailumääräyksissä.

(5)
Tasoituksen virheellinen soveltaminen vaikuttaa reikäpelikaavioon

Jos toimikunta soveltaa väärin pelaajan tasoitusta reikäpelikilpailun lyöntipelikarsinnassa ja tämän seurauksena reikäpelikaaviosta tulee virheellinen, toimikunnan tulisi toimia mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Toimikunnan tulisi harkita kaavion korjaamista ja niiden pelattujen otteluiden, joihin tämä vaikutti, mitätöintiä.

Jos virhe huomataan toisen reikäpelikierroksen jo alettua, kaavion korjaaminen ei ole enää mahdollista.