The R&A - Working for Golf
Mallipaikallissäännöt
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 7
Osa 8A
8
Mallipaikallissäännöt

Tässä osiossa on listattuna hyväksytyt mallipaikallissäännöt, joita toimikunta voi käyttää:

 • Ne voidaan ottaa käyttöön joko kokonaisuudessaan tai ne voivat toimia esimerkkeinä, kuinka tietynlainen paikallissääntö kirjoitetaan.
 • Paikallissäännöt ovat sallittuja vain, jos ne ovat tässä osiossa esitettyjen käytäntöjen mukaisia.
 • Toimikunnan suositellaan käyttävän esimerkkien tekstiä, mikäli se sopii paikalliseen tilanteeseen, jotta voidaan minimoida erilaisten versioiden määrä samasta paikallissäännöstä eri kentillä tai kilpailuissa.
 • Toimikunnan tulisi varmistaa, että paikallissäännöt ovat kaikkien saatavilla joko tuloskortissa, ilmoitustaululla tai jollain muulla tavalla.
 • Jos täydellisestä paikallissäännöstä annetaan lyhennetty versio esim. tuloskortissa, toimikunnan tulee varmistua, että täydellinen paikallissääntö on myös saatavilla, esim. ilmoitustaululla tai nettisivuilla.
 • Ellei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus.

Paikallissääntöjen laatimisperiaatteet:

 • Paikallissäännöillä on sama status kuin Golfin Säännöillä kyseisessä kilpailussa tai kentällä.
 • Toimikuntia kannustetaan käyttämään paikallissääntöjä vain tässä osiossa ja Osassa 5 mainittuihin tilanteisiin ja toimintatapoihin.
 • Jos paikallissääntö on otettu käyttöön vain tilapäisen tilanteen takia, se tulee poistaa heti, kun tilanne ei enää sitä vaadi.
 • Jos toimikunta muuttaa mallipaikallissäännön sanamuotoa vastaamaan kentän tai kilpailun tarpeita, tulee toimikunnan varmistua, että muutokset ovat mallipaikallissäännössä annettujen ohjeiden mukaisia ja yhdenmukaisia säännön tarkoituksen kanssa.
 • Varmistaakseen, että peliä pelataan Golfin Sääntöjen mukaisesti, toimikunta ei saa laatia paikallissääntöä, joka kumoaa tai muuttaa golfin Sääntöjä siksi, että toimikunta haluaisi jonkun Säännön olevan toisenlainen.
 • Yleisenä periaatteena pelaajan pelatessa tasoituskierrosta on, että hän pelaa sen Golfin Sääntöjen mukaisesti. Jos toimikunta sallii pelaajien pelata tavalla, joka huomattavasti poikkeaa Golfin Säännöistä, ei pelaajan kierrostulos ole välttämättä tasoituskelpoinen. Sallituista poikkeuksista kannattaa konsultoida Suomen Golfliiton tasoitustoimikuntaa tai sen jäseniä.

Jos toimikunta katsoo, että tarvittava paikallissääntö ei sisälly näihin periaatteisiin, ja paikallissääntöä tarvittaisiin paikallisen, epätavallisen olosuhteen vuoksi, joka haittaa normaalia peliä, toimikunnan tulisi:

 • Konsultoida RandA.org nettisivuja ja tarkastaa onko julkaistu uusia mallipaikallissääntöjä, jotka kattaisivat kyseisen olosuhteen tarpeen, tai
 • Konsultoida suoraan R&A:ta.

Jokaisen luokan mallipaikallissäännöt on numeroitu järjestyksessä – esimerkiksi, A-1, A-2, jne.

Jokaisen mallipaikallissäännön tarkoitus on kerrottu mallipaikallissäännön alussa. Jos toimikunta vaihtaa mallipaikallissäännön sanamuotoa paremmin sopivaksi kentän tai kilpailun tarpeisiin, tulee toimikunnan varmistaa, että kyseinen paikallissääntö vastaa kerrottua tarkoitusta.

Mallipaikallissäännöt on järjestetty seuraaviin luokkiin:

A. Ulkona ja kentän ulkorajat

B. Estealueet

C. Bunkkerit

D. Viheriöt

E. Erityiset tai pakolliset vapautumismenettelyt

F. Epänormaalit kenttäolosuhteet ja olennaiset rakenteet

G. Erityisten välineiden käytön rajoitukset

H. Määritellään ketkä saavat auttaa tai antaa neuvoja pelaajille

I. Määritellään milloin ja missä pelaajat saavat harjoitella

J. Menettelytavat huonon sään varalle ja pelin keskeyttämiseen

K. Pelinopeutta koskevat käytännöt

Nämä paikallissäännöt kattavat ne usein esille tulevat tilanteet ja tapaukset, joille mallipaikallissääntöjen laatiminen on perusteltua. Muihin tilanteisiin, joihin paikallissääntö voidaan laatia, mutta tekstimallia ei ole annettu, toimikunnan tulisi kirjoittaa yksinkertainen ja selkeä paikallissääntö. Toimikunnalla ei kuitenkaan ole oikeutta kirjoittaa paikallissääntöä, joka on Golfin Sääntöjen periaatteita vastaan. Osassa 8L on lisätietoa kielletyistä paikallissäännöistä.

Jos paikallissäännössä on käytetty tässä osiossa olevien mallipaikallissääntöjen sanamuotoa, toimikunta voi kysyä apua niiden tulkintaan R&A:lta.