The R&A - Working for Golf
Ulkona ja kentän ulkorajat
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
Tutustu tarkemmin

Osa 8
Osa 8B
8A
Ulkona ja kentän ulkorajat
A-1
Ulkorajojen määrittely

Tarkoitus. On lukuisia tapoja, joilla toimikunta voi määritellä kentän ulkorajat, joten ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista antaa täydellistä luetteloa mallipaikallissäännöistä, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Paikallissäännöissä määritettyjen kentän ulkorajojen on oltava selkeitä ja tarkkoja.

Tässä osassa ei esitetä erityistä mallipaikallissääntöä, koska on olemassa useita vaihtoehtoja ulkorajojen määrittelyyn, mutta seuraavassa on kerrottu joitakin esimerkkejä:

 • Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien tai raja-aidan pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja. Kentän ulkoraja on myös määritelty [lisää tähän haluttu määritelmä].
 • Ulkoraja väylällä [väylän numero] on määritelty [lisää määritelmä tähän].
 • Ulkoraja väylän [väylä numero] vasemmalla puolella kulkee maalattujen valkoisten pisteiden kentän puoleista reunaa pitkin.
 • Ulkoraja väylän [väylän numero] oikealla puolella on määritelty [tien nimi] tiehen piirretyn valkoisen viivan kentän puoleisen reunan mukaisesti.
 • Pallon ollessa väylien [väylien numerot] välissä olevalla huoltoalueella, on pallo tällöin ulkona. Ulkoraja kulkee aluetta kiertävän aidan pylväiden sisäreunojen mukaisesti.

Katso Osista 2A ja 5B(1) lisätietoa ulkorajojen määrittelemisestä.

A-2
Ulkorajan määrittäminen käyttämällä muuria tai tietä

Tarkoitus. Määritelmässä “ulkona” todetaan, että jos ulkoraja määritellään esim. muurilla tai tiellä, tulee toimikunnan määritellä missä ulkoraja tarkalleen kulkee.

Riippuen muurin luonteesta tai kunnosta voi olla hyviä syitä määritellä ulkoraja kulkemaan muurin ulko- tai sisäreunan mukaisesti.

Mallipaikallissääntö A-2.1

Kentän ulkoraja kulkee rajamuurien kentän puoleisessa reunassa [tien kentän puoleisessa reunassa].

Mallipaikallissääntö A-2.2

“Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän ulkorajaa määrittelevän muurin toisella puolella.

A-3
Ulkoraja, kun yleinen tie kulkee kentän läpi

Tarkoitus. Kun yleinen tie kulkee kentän läpi, se määritellään usein olevan ulkona. Tällöin on mahdollista, että tien toiselta puolelta pelattu pallo voi päätyä tien toiselle puolelle kentän alueelle, vaikka se olisi ulkona, jos se pysähtyisi tielle.

Jos toimikunta katsoo, että näissä tilanteissa on epäreilua tai vaarallista jatkaa peliä tien toiselta puolelta, se voi ottaa käyttöön paikallissäännön missä pallo, joka on pelattu yhdeltä puolelta tietä ja päätyy toiselle puolelle tietä, on ulkona.

Jos tie kulkee tietyn väylän poikki ja normaalisti pelaten pelaajien täytyy pelata tämän tien yli, tulee toimikunnan määritellä, että tämä paikallissääntö ei koske tätä tietä pelattaessa kyseistä reikää.

Mallipaikallissääntö A-3

“Pallo on ulkona, jos se päätyy [määrittele tie tai reiät, jotka tulevat kysymykseen] tielle tai tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se edellä mainitussa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua.”

A-4
Kentän sisäinen ulkoraja

Tarkoitus. Kentän suunnittelun tai turvallisuuden vuoksi toimikunta voi määritellä, että tietty osa kentästä on ulkona pelattaessa jotakin tiettyä reikää.

Tällä paikallissäännöllä estetään pelaajia, jotka ovat pelaamassa kyseistä reikää, pelaamasta tietylle alueelle tai alueelta kenttää. Esimerkiksi dogleg-reiällä sisäisellä ulkorajalla voidaan estää pelaajaa oikaisemasta toisen reiän kautta.

Mutta ei ole sallittua laatia paikallissääntöä, jossa määritellään, että pallo on ulkona, jos se lyötäessä käy ulkona, mutta palaa takaisin samalle kentän osalle.

Mallipaikallissääntö A-4

Kun kentän ulkoraja on merkitty tolpilla:

“Pelatessa väylää [väylän numero], väylän [määrittele sijainti tai puoli] oleva [haluttu kentän osa tai alue], joka on merkitty [määrittele tolppien väri, esim. valkoiset] tolpin on ulkona.

Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää [väylän numero]. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.”

A-5
Ulkorajaa osoittavat tolpat

Tarkoitus. Kun kentän ulkoraja määritellään maahan piirretyllä viivalla, ojalla tai jollakin muulla tavalla, joka ei ole kauempaa nähtävissä, toimikunta voi laittaa tolppia ulkorajan läheisyyteen, jotta pelaajat näkevät missä ulkoraja kulkee.

Ulkorajan merkkejä ei saa siirtää ja yleensä niistä ei saa vapautusta, mutta toimikunta voi sallia niistä vapautumisen seuraavalla mallipaikallissäännöllä, jonka tulee myös määritellä paalujen status.

On suositeltavaa, että tällaiset tolpat merkittäisiin eri tavalla kuin muut ulkorajan merkkipaalut, esim. valkoisella tolpalla, jossa on musta yläosa.

Mallipaikallissääntö A-5

“Kun kentän ulkoraja on [kuvaile raja, esim. maahan maalattu valkoinen viiva], mustapäiset valkoiset tolpat on asetettu osoittamaan ulkorajan olemassaoloa. Nämä tolpat ovat [kiinteitä / liikuteltavia] haittoja.“

Ulkona

Toimikunnan määrittelemän kentän rajan ulkopuolella olevat alueet. Kaikki tämän rajan sisäpuolella olevat alueet ovat kentän sisäpuolella.

Kentän raja kulkee maanpinnasta sekä ylöspäin että alaspäin:

 • Tämä tarkoittaa, että koko maapohja ja kaikki muu (esim. luonnolliset tai valmistetut esineet) rajan sisällä oleva on kentällä, olivat ne sitten maanpinnan ylä- tai alapuolella.
 • Jos esine on sekä rajan sisä- että ulkopuolella (esim. raja-aidan portaat tai ulkopuolella kasvava puu, jonka oksat ovat sisäpuolella tai päinvastoin), niin vain ne osat, jotka ovat ulkopuolella, ovat ulkona.

Raja tulisi merkitä ulkorajan merkeillä tai viivoilla:

 • Ulkorajan merkit: Kun raja määritellään paaluilla tai aidalla, on rajan reuna paalujen tai aidan tukipylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla oleva linja (pois lukien vinot tuet), ja nämä paalut sekä aidan tukipylväät ovat ulkona.
  Jos raja määritellään muulla tavalla kuten muurilla, tai jos toimikunta haluaa käsitellä raja-aitaa jollain muulla tavalla, tulee toimikunnan määrittää kentän rajan sijainti.
 • Viivat: Kun raja määritellään maahan maalatulla viivalla, niin raja on maalatun viivan kentän puoleinen reuna ja viiva itsessään on ulkona.
  Kun maahan maalattu viiva määrittää kentän rajan, voidaan paaluja käyttää osoittamaan kentän rajan sijaintia, mutta niillä ei ole mitään muuta tarkoitusta.

Ulkorajan merkkien ja viivan tulisi olla valkoisia.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan:

 • Kaikki rajojen sisäpuolella olevat alueet ovat osa kenttää.
 • Kaikki rajojen ulkopuolella olevat alueet ovat ulkona eivätkä ole osa kenttää.
 • Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kenttä muodostuu viidestä määritellystä kenttäalueen osasta.

Kiinteä haitta

Haitta, jota:

 • Ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka
 • Ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

Toimikunta voi määritellä minkä tahansa haitan kiinteäksi haitaksi, vaikka se täyttäisikin liikuteltavan haitan määritelmän.

 

Interpretation Immovable Obstruction/1 - Turf Around Obstruction Is Not Part of Obstruction

Any turf that is leading to an immovable obstruction or covering an immovable obstruction, is not part of the obstruction.

For example, a water pipe is partly underground and partly above ground. If the pipe that is underground causes the turf to be raised, the raised turf is not part of the immovable obstruction.

Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittana.

Mutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Toimikunta voi määritellä haitan kiinteäksi, vaikka se olisi liikuteltava.

 

Interpretation Movable Obstruction/1 - Abandoned Ball Is a Movable Obstruction

An abandoned ball is a movable obstruction.

Haitta

Kaikki valmistetut esineet paitsi olennaiset rakenteet ja ulkorajojen merkit.

Esimerkkejä haitoista:

 • Keinopäällystetyt tiet ja polut, myös niiden rakennetut reunat.
 • Rakennukset ja sadesuojat.
 • Sadettajan kannet, viemärit ja sadetusjärjestelmään ja vastaaviin liittyvät ohjauskaapit.
 • Paalut, muurit, kaiteet ja aidat (mutta eivät silloin, jos ne ovat ulkorajan merkkejä, jotka määrittelevät tai osoittavat kentän rajan).
 • Golfautot, ruohonleikkurit, autot ja muut kulkuvälineet.
 • Jäteastiat, kyltit ja penkit.
 • Pelaajan varusteet, lipputangot ja haravat.

Haitta on joko liikuteltava haitta tai kiinteä haitta. Jos osa kiinteästä haitasta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää liikuteltavan haitan määritelmän, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittana.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 8; Mallipaikallissäänttö F-23 (Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön määrittelemään tiettyjen haittojen olevan tilapäisiä kiinteitä haittoja, joihin sovelletaan omia erityisiä vapautumismenettelyjä)

 

Interpretation Obstruction/1 - Status of Paint Dots and Paint Lines

Although artificial objects are obstructions so long as they are not boundary objects or integral objects, paint dots and paint lines are not obstructions.

Sometimes paint dots and lines are used for purposes other than course marking (such as indicating the front and back of putting greens). Such dots and lines are not an abnormal course condition unless the Committee declares them to be ground under repair (see Committee Procedures; Model Local Rule F-21).