The R&A - Working for Golf
Erityisten välineiden käytön rajoitukset
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5
G-6
G-7
G-8
G-9
G-10
G-11
Tutustu tarkemmin

Osa 8F
Osa 8H
8G
Erityisten välineiden käytön rajoitukset
G-1
Hyväksyttyjen draivereiden luettelo

Tarkoitus. Poistaa kaikki epäilykset kilpailussa käytettävien draivereiden mailanpäiden sääntöjenmukaisuudesta:

 • Toimikunta voi edellyttää, että pelaajien tulee käyttää vain draiveria, jonka mailanpää on tarkastettu ja hyväksytty lailliseksi varustesäännöissä.
 • Luettelo sallituista draivereiden mailanpäistä löytyy RandA.org nettisivuilta.

Tätä paikallissääntöä suositellaan käytettäväksi ainoastaan erittäin taitaville pelaajille tarkoitetuissa kilpailuissa (kuten ammattilaiskilpailut ja eliittitason amatöörikilpailut).

Mallipaikallissääntö G-1

“Pelaaja saa käyttää lyömiseen ainoastaan draiveria, jonka mailanpää on tunnistettavissa mallin ja kulman mukaan ja joka on sen hetkisellä R&A:n hyväksymien draivereiden listalla.

Tätä listaa päivitetään säännöllisesti ja se löytyy RandA.org nettisivuilta.

Poikkeus – Ennen vuotta 1999 tehdyt draivereiden mailanpäät: Draiverit, jotka on valmistettu ennen vuotta 1999, ovat kaikki sallittuja.

Rangaistus lyömisestä paikallissääntöjen vastaisella mailalla: Tuloksen hylkääminen.

Tämän paikallissäännön perusteella draiverin, jonka mailanpää ei ole sallittujen listalla, mukana kuljettamisesta ei seuraa rangaistusta, jos sillä ei lyödä.

G-2
Urat ja lyöntipintojen merkinnät

Tarkoitus. 1.1.2010 varustesääntöjä muutettiin koskemaan uusia urien ja lyöntipintojen merkintöjä kaikille mailoille, paitsi draivereille ja puttereille,. Tämä ei koske ennen vuotta 2010 valmistettuja mailoja ainakaan ennen vuotta 2024.

Toimikunta voi ottaa käyttöön paikallissäännön, jossa pelaajan edellytetään käyttävän mailoja, jotka ovat varustesääntöjen mukaisia. Tätä paikallissääntöä suositellaan käytettäväksi ainoastaan erittäin taitaville pelaajille tarkoitetuissa kilpailuissa (kuten ammattilaiskilpailut ja eliittitason amatöörikilpailut).

Varusteluettelo löytyy RanA.org nettisivuilta, jos halutaan tietään mitkä mailat ovat sallittuja.

Mallipaikallissääntö G-2

“Pelaajan täytyy lyönnissään käyttää mailaa, joka täyttää urien ja lyöntipintojen merkkien mukaiset varustesäännöt, jotka tulivat voimaan 1.1.2010.

Luettelo varustesäännön mukaisesti testatuista ja hyväksytyistä puumailoista, hybrideistä, rautamailoista sekä wedgeistä löytyy RandA.org nettisivulta

Rangaistus lyömisestä paikallissääntöjen vastaisella mailalla: Tuloksen hylkääminen.

Tämän paikallissäännön perusteella ei tule rangaistusta, jos pelaaja kuljettaa mukanaan mailaa, joka ei täytä sääntöä urien tai lyöntipintojen merkinnöistä, mutta sillä ei lyödä.”

G-3
Hyväksyttyjen pallojen luettelo

Tarkoitus. Poistaakseen kaikki epäilykset kilpailussa käytettävien pallojen sääntöjenmukaisuudesta voi toimikunta edellyttää pelaajan käyttävän ainoastaan palloa, joka on tarkastettu ja hyväksytty lailliseksi varustesäännöissä.

Säännöllisesti päivitetty luettelo sallituista palloista löytyy RandA.org nettisivuilta.

Vaikka tämä paikallissääntö ei ole voimassa, tulee kaikkien käytettyjen pallojen olla sääntöjenmukaisia.

Mallipaikallissääntö G-3

Kaikkien pelaajan lyömien pallojen täytyy olla sen hetkisellä R&A:n hyväksymien pallojen listalla.

Tätä listaa päivitetään säännöllisesti ja se löytyy RandA.org nettisivuilta. Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta lyömällä palloa, joka ei ole sen hetkisessä luettelossa: Tuloksen hylkääminen.

G-4
Yhden pallon sääntö

Tarkoitus. Estää pelaajaa pelaamasta palloilla, joilla on erilaiset peliominaisuudet, vaihtelemalla niitä väylän tai lyönnin luonteen mukaan. Toimikunta voi vaatia pelaajaa käyttämään hyväksyttyjen pallojen luettelossa olevaa yhtä pallomerkkiä ja mallia.

Jokaisen hyväksyttyjen pallojen listalla listatun pallon katsotaan olevan eri pallo. Pallot, jotka ovat eri värisiä, mutta samoilla merkinnöillä varustettua, katsotaan olevan eri palloja.

Tätä paikallissääntöä suositellaan käytettäväksi ainoastaan erittäin taitaville pelaajille tarkoitetuissa kilpailuissa (kuten ammattilaiskilpailut ja eliittitason amatöörikilpailut).

Mallipaikallissääntö G-4

“Täyden kierroksen aikana jokaisen pelaajan lyömän pallon täytyy olla samaa merkkiä ja mallia ja sen pitää olla kirjattuna Sallittujen pallojen luettelossa, joka löytyy RandA.org nettisivuilta.

Jos eri merkkiä ja/tai mallia oleva pallo on pudotettu, takaisin asetettu tai asetettu, mutta ei vielä pelattu, voi pelaaja korjata virheen poistamalla pallon pelistä ilman rangaistusta Säännön 14.5 mukaisesti. Pelaajan täytyy pudottaa, asettaa takaisin tai asettaa samaa merkkiä ja mallia oleva pallo, jota hän on käyttänyt kierroksen alusta asti.

Pelaajan havaittua käyttäneensä palloa, joka rikkoo tätä paikallissääntöä, täytyy hänen poistaa pallo pelistä ennen pelaamista seuraavalta tiiausalueelta ja pelata kierros loppuun pallolla, joka on samaa merkkiä ja mallia kuin millä hän aloitti kierroksen; muutoin pelaajan tulos hylätään.

Jos virhe havaitaan reiän pelaamisen aikana, pelaaja voi pelata reiän loppuun sääntöjen vastaisella pallolla tai asettaa oikeaa merkkiä ja mallia oleva pallo paikkaan, josta paikallissääntöä rikkova pallo on nostettu.

Rangaistus paikallissääntöä rikkovan pallon lyömisestä:

Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla hän on rikkonut tätä paikallissääntöä.”

G-5
Etäisyyttä mittaavien laitteiden kieltäminen

Tarkoitus. Vaikka Sääntö 4.3 sallii pelaajan käyttää etäisyyttä mittaavaa varustetta (tietyin edellytyksin), voi toimikunta kieltää elektroniset etäisyyttä mittaavat laitteet.

Mallipaikallissääntö G-5

Sääntöä 4.3a(1) muokataan seuraavasti:

Kierroksen aikana pelaaja ei saa hankkia etäisyystietoa elektronisella mittalaitteella.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta – ks. Sääntö 4.3.

G-6
Moottoroidun kuljettamisen kieltäminen

Tarkoitus. Toimikunta voi kieltää kierroksen aikana kaiken tyyppisen moottoroidun kuljettamisen, kuten golfautot. Tämä on tarkoituksenmukaista silloin, kun toimikunnan mielestä jalkaisin kulkeminen on olennainen osa kilpailun pelaamista tai kun se katsoo, että moottoroitu kuljettaminen ei ole turvallista tai voi vahingoittaa kenttää.

Kun tämä paikallissääntö on otettu käyttöön, toimikunta voi antaa mahdollisuuden rajoitetussa määrin moottoroituun kuljettamiseen, kuten pelaajien kuljettamiseen väylältä toiselle, kun väylät ovat kaukana toisistaan tai sallia toimikunnan jäsenten kuljettavan pelaajaa silloin, kun hän aikoo pelata tai on pelannut lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella.

Jos pelaaja hyväksyy kuljetuksen ilman toimikunnan lupaa, toimikunta voi poistaa rangaistuksen, jos se katsoo, että kuljetukselle olisi annettu lupa, jos sitä olisi pyydetty. Esim. jos pelaajan pallo on kadonnut ja palatessaan takaisin tiiauspaikalle hän ottaa vastaan kyydin vapaaehtoiselta, kun toimikunnan jäseniä ei ole paikalla, toimikunta voi poistaa rangaistuksen, jos toimikunnan jäsen olisi kysyttäessä antanut hänelle kyydin.

Kun moottoroitu kuljettaminen on kielletty paikallissäännöllä, paikallissäännön periaatteena on, että pelaajan tulee kulkea jalkaisin koko kenttä. Tällöin lupaa kuljetukseen ei tulisi antaa, jos pelaajaa on viety kentällä eteenpäin ja hän ei ole vielä kävellyt kyseistä matkaa. Esim. jos pelaaja pysähtyy ostamaan virvokkeita tiilyönnin jälkeen ja tämän jälkeen hyväksyy vapaaehtoiselta kyydin pallolleen, rangaistusta paikallissäännön rikkomisesta ei tulisi poistaa.

Mallipaikallissääntö G-6

Kierroksen aikana pelaajan tai caddien tulee kulkea jalkaisin, paitsi jos toimikunta on antanut luvan moottoroituun kuljetukseen tai hyväksyy sen myöhemmin.

[Pelaaja, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, on aina oikeutettu moottoroituun kuljetuksen.]

[Pelaajat ja caddiet voivat ottaa vastaan kuljetuksen väylien [anna väylä] ja [anna väylä] välillä.]

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää.

G-7
Tietynlaisten kenkien käyttämisen kieltäminen

Tarkoitus. Suojellakseen kenttää vahingoittumiselta, toimikunta voi kieltää metalli- tai perinteisillä piikeillä varustettujen kenkien käytön.

Toimikunta voi kieltää myös toisenlaisten kenkien käytön, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja vaurioita.

Mallipaikallissääntö G-7

Sääntöä 4.3a muokataan seuraavasti:

Pelaaja ei saa kierroksen aikana käyttää kenkiä, joissa on:

 • Perinteisiä piikkejä eli piikkejä, joissa on yksi tai useampia kohtia, joiden tarkoitus on upota syvälle maan sisään (olivatpa piikit metallisia, keraamisia, muovisia tai jostain muusta materiaalista tehtyjä); tai
 • Kokonaan tai osittain metallista valmistetut piikit, jos näiden metalli voi tulla kosketukseen kentän kanssa.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta – ks. Sääntö 4.3.

G-8
Ääni- tai kuvalaitteiden käytön kieltäminen tai käytön rajoittaminen

Tarkoitus. Sääntö 4.3a(4) sallii pelaajan käyttää laitteita kuunnellakseen ääntä tai katsoakseen kuvaa, kunhan ne eivät liity käynnissä olevaan kilpailuun. Toimikunta voi kuitenkin ottaa käyttöön paikallissäännön, jolla kielletään kokonaan ääni- tai kuvalaitteiden käyttö kierroksen aikana.

Mallipaikallissääntö G-8

Sääntöä 4.3a(4) muokataan seuraavasti: Pelaaja ei saa kierroksen aikana kuunnella tai katsoa mitään sisältöä henkilökohtaiselta ääni- tai kuvalaitteelta.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta – ks. Sääntö 4.3.

G-9
Täsmennys: Rikkoontuneen tai merkittävästi vahingoittuneen mailan korvaaminen

Täsmennys lisätty - 4/2019

Mallipaikallissääntö G-9

Sääntöä 4.1b(3) muokataan seuraavasti:

Jos pelaajan maila on “rikkoutunut tai merkittävästi vahingoittunut” kierroksen aikana pelaajan tai caddien toimesta, muutoin kuin väärinkäyttämällä, pelaaja voi korvata tämän mailan millä tahansa mailalla Säännön 4.1b(4) mukaisesti.

Kun pelaaja korvaa mailan, hänen täytyy välittömästi julistaa rikkoutunut tai merkittävästi vahingoittunut maila pois pelistä Säännön 4.1c(1) menettelytavan mukaisesti.

Tätä paikallissääntöä sovellettaessa:

 • Maila on ”rikkoutunut tai merkittävästi vahingoittunut” kun:
  • varsi hajoaa osiin, halkeaa tai vääntyy (mutta ei silloin, jos siihen tulee vain lommo),
  • mailan lyöntipinnan muoto on silmin nähden muuttunut (mutta ei silloin, jos se on vain naarmuuntunut),
  • mailanpää on näkyvästi ja merkittävästi muuttanut muotoaan,
  • mailanpään kiinnitys on irronnut varresta, tai
  • grippi on osittainkin irti.

Poikkeus: Mailan lyöntipinta ei ole “rikkoutunut tai merkittävästi vahingoittunut”, jos siinä on pelkästään säröjä.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta – ks. Sääntö 4.1b.

G-10
Clarification: Local Rule G-10 Prohibiting Use of Clubs Longer than 46 Inches

Clarification added - 12/2021

Purpose. To limit the maximum allowable club length, a Committee may choose to adopt a Local Rule which restricts the maximum length for clubs, other than putters, to 46 inches.

A measurement tolerance of 0.20 inches is allowed above 46 inches.

For an explanation of the measurement of a club, see Figure 3 under Part 2.1c of the Equipment Rules.

This Local Rule is recommended for use only in competitions limited to highly skilled players (that is, professional competitions and elite amateur competitions).

For the avoidance of doubt, when this Model Local Rule is in effect, the application of the physical need exception allowing a player to use clubs longer than 46 inches is not available.

Model Local Rule G-10

"In making a stroke, the player must not use a club, except for a putter, which exceeds 46 inches in length.

Penalty for Making a Stroke with a Club in Breach of this Local Rule: Disqualification.

There is no penalty under this Local Rule for carrying but not making a stroke with a club which does not conform to these length specifications."

G-11
Clarification: Local Rule G-11 Restricting Use of Green-Reading Materials

Clarification added - 12/2021

PurposeRule 4.3, and specifically Interpretation 4.3a/1, puts limitations on the size and scale of detailed green-reading materials. But to ensure that players and caddies use only their eye and feel to help them read the line of play on the putting green, the Committee may further restrict the use of green-reading materials by requiring that players are limited throughout their round to using only the yardage book that has been approved for use in the competition.

This Local Rule is intended only for the highest levels of competitive golf and, even then, only to competitions where it is realistic for the Committee to undertake an approval process for yardage books.

When introducing this Local Rule, the Committee is responsible for approving the yardage book that players may use, and the approved yardage book should contain diagrams of putting greens with minimal detail only (such as significant slopes, tiers or false edges that indicate sections of greens).

Players and caddies may add handwritten notes to the approved yardage book to help them read the line of play on a putting green, so long as those notes are allowed under this Local Rule.

Model Local Rule G-11

"Rule 4.3a is modified in this way:

During a round, the player may use only the yardage book(s) approved by the Committee. This restriction also applies to any other maps of the course, including hole-location sheets.

Additional restrictions apply to handwritten notes and any other materials used by the player that could help read the line of play on the putting green:

 • Handwritten notes may be added to an approved yardage book or approved hole-location sheet before or during the round by the player or the player’s caddie only and are limited to information gathered by the player or caddie only.
 • Handwritten notes may contain information gained only through personal experiences of the player or the player’s caddie from the course or by watching a televised broadcast, but are limited to information gained:
  • While observing a ball that was rolled or played (whether by the player, caddie or someone else) or
  • Through the player’s or caddie’s feel or general observations of the putting green.

These additional restrictions on handwritten notes or other materials do not apply to such information when they could not help the player read the line of play on the putting green (such as handwritten or printed information containing swing thoughts or listing carry distances for the player’s clubs).

During a round, if a player uses:

 • A yardage book, other maps of the course or a hole-location sheet that has not been approved by the Committee,
 • An approved yardage book or approved hole-location sheet that contains a handwritten note or information gained in a manner that is not allowed, or
 • Any other materials that could help with reading the line of play on the putting green (whether a specific putting green or greens in general),

the player is in breach of this Local Rule and the penalty statement under Rule 4.3 applies.

“Use” means to look at:

 • Any page of a yardage book or other maps of the course or a hole-location sheet that has not been approved by the Committee, or
 • Any of the following when doing so could help the player or caddie read the line of play on the putting green:
  • a page in an approved yardage book or an approved hole-location sheet that contains a handwritten note or information gained in a manner that is not allowed, or
  • any other materials."

 Additional Guidance: To view a document detailing the language of this Model Local Rule and additional guidance, click here. [Link not available in App.]

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Varustesäännöt

Erityiset määräykset ja muut säännöt mailoille, palloille ja muille varusteille, joita pelaajat saavat kierroksen aikana käyttää. Varustesäännöt löytyvät osoitteesta RandA.org/EquipmentStandards.

Varustesäännöt

Erityiset määräykset ja muut säännöt mailoille, palloille ja muille varusteille, joita pelaajat saavat kierroksen aikana käyttää. Varustesäännöt löytyvät osoitteesta RandA.org/EquipmentStandards.

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Jos pelaaja päästää irti pallosta ilman, että hänen tarkoituksenaan on laittaa pallo peliin, palloa ei ole pudotettu eikä se ole pelissä (ks. Sääntö 14.4).

Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa pelaajan täytyy päästää pallosta irti polven korkeudelta niin, että pallo:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että pelaaja heittää, pyöräyttää tai vierittää sitä tai käyttää jotain muuta liikettä, joka voisi vaikuttaa siihen, mihin pallo pysähtyy, ja
 • Ei kosketa mihinkään pelaajan vartalon osaan tai pelaajan varusteeseen ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Jos pelaaja laskee pallon maahan ilman, että hänen tarkoituksenaan on laittaa pallo peliin, palloa ei ole asetettu takaisin, eikä se ole pelissä (ks. Sääntö 14.4).

Kun sääntö edellyttää, että pallo on asetettava takaisin paikalleen, sääntö ilmaisee myös kyseisen tarkan paikan.

 

Interpretation Replace/1 - Ball May Not Be Replaced with a Club

For a ball to be replaced in a right way, it must be set down and let go. This means the player must use his or her hand to put the ball back in play on the spot it was lifted or moved from.

For example, if a player lifts his or her ball from the putting green and sets it aside, the player must not replace the ball by rolling it to the required spot with a club. If he or she does so, the ball is not replaced in the right way and the player gets one penalty stroke under Rule 14.2b(2) (How Ball Must Be Replaced) if the mistake is not corrected before the stroke is made.

Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Jos pelaaja päästää irti pallosta ilman, että hänen tarkoituksenaan on laittaa pallo peliin, palloa ei ole pudotettu eikä se ole pelissä (ks. Sääntö 14.4).

Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa pelaajan täytyy päästää pallosta irti polven korkeudelta niin, että pallo:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että pelaaja heittää, pyöräyttää tai vierittää sitä tai käyttää jotain muuta liikettä, joka voisi vaikuttaa siihen, mihin pallo pysähtyy, ja
 • Ei kosketa mihinkään pelaajan vartalon osaan tai pelaajan varusteeseen ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Jos pelaaja laskee pallon maahan ilman, että hänen tarkoituksenaan on laittaa pallo peliin, palloa ei ole asetettu takaisin, eikä se ole pelissä (ks. Sääntö 14.4).

Kun sääntö edellyttää, että pallo on asetettava takaisin paikalleen, sääntö ilmaisee myös kyseisen tarkan paikan.

 

Interpretation Replace/1 - Ball May Not Be Replaced with a Club

For a ball to be replaced in a right way, it must be set down and let go. This means the player must use his or her hand to put the ball back in play on the spot it was lifted or moved from.

For example, if a player lifts his or her ball from the putting green and sets it aside, the player must not replace the ball by rolling it to the required spot with a club. If he or she does so, the ball is not replaced in the right way and the player gets one penalty stroke under Rule 14.2b(2) (How Ball Must Be Replaced) if the mistake is not corrected before the stroke is made.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Tiiausalue

Alue, josta pelaajan pitää aloittaa reiän pelaaminen.

Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • The front edge is defined by the line between the forward-most points of two tee-markers set by the Committee, and
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.

Tiiausalue on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta.

Kentällä olevat muut tiiauspaikat (samalla reiällä tai muilla rei’illä) ovat osa yleistä pelialuetta.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 1 (Kertoo toimikunnan roolin).

Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun pelaaja vapautuu Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Termi lyönti ja lyöntimatka tarkoittaa, että pelaaja sekä:

 • Saa yhden lyönnin rangaistuksen, että
 • Menettää edellisellä lyönnillä reikää kohti saavutetun matkan.
Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan:

 • Kaikki rajojen sisäpuolella olevat alueet ovat osa kenttää.
 • Kaikki rajojen ulkopuolella olevat alueet ovat ulkona eivätkä ole osa kenttää.
 • Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kenttä muodostuu viidestä määritellystä kenttäalueen osasta.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 1 (Kertoo toimikunnan roolin).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 1 (Kertoo toimikunnan roolin).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 1 (Kertoo toimikunnan roolin).

Caddie

Henkilö, joka auttaa pelaajaa kierroksen aikana, esimerkiksi:

 • Kantaen, kuljettaen tai käsitellen mailoja: Henkilöä, joka kantaa, kuljettaa (esim. golfkärryllä tai golfautolla) tai käsittelee pelaajan mailoja pelaamisen aikana, kutsutaan caddieksi, vaikka pelaaja ei olisi nimennyt häntä caddieksi, paitsi jos hän siirtää mailoja, golfbägiä tai golfautoa pois jonkin tai jonkun tieltä, tai tekee sen kohteliaisuudesta (esim. tuo tai hakee pelaajalle kentälle unohtuneen mailan).
 • Antaen neuvoja: Pelaajan caddie on ainoa henkilö (pelipartnerin ja tämän caddien lisäksi), jolta pelaaja voi kysyä neuvoja.

Caddie voi avustaa pelaajaa myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.