The R&A - Working for Golf
Menettelytavat huonon sään varalle ja pelin keskeyttämiseen
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
J-1
J-2
Tutustu tarkemmin

Osa 8I
Osa 8K
8J
Menettelytavat huonon sään varalle ja pelin keskeyttämiseen
J-1
Menetelmät pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi

Tarkoitus. Sääntö 5.7b edellyttää pelaajia keskeyttämään pelaamisen välittömästi, jos toimikunta ilmoittaa pelin välittömästä keskeyttämisestä. Toimikunnan tulee käyttää selkeää tapaa ilmoittaa välittömästä pelin keskeyttämisestä.

Yleensä käytetään seuraavia ilmoittamistapoja ja on toivottavaa, että kaikki toimikunnat käyttävät näitä menetelmiä, jos vain on mahdollista:

Välitön pelin keskeyttäminen: Yksi pitkä sireenin ääni
Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä

Mallipaikallissääntö J-1

“Pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen sattuessa ilmoitetaan [ilmoita tapa]. Kaikki muut keskeytykset ilmoitetaan [ilmoita tapa]. Molemmissa tapauksissa pelin jatkuminen ilmoitetaan [ilmoita tapa]. Katso Sääntö 5.7b

J-2
Tilapäisen veden poistaminen

Tarkoitus. Toimikunta voi ottaa käyttöön ohjeet, joissa selvennetään, mitä toimenpiteitä toimikunnan jäsen, jotkut toimikunnan nimeämät henkilöt (esim. kenttähenkilökunnan jäsen) tai pelaaja, voivat tehdä poistaakseen tilapäistä vettä viheriöltä.

Mallipaikallissääntö J-2

“Kun pelaajan pallo on viheriöllä ja viheriöllä oleva tilapäinen vesi haittaa, voi pelaaja:

Tällainen lanaus tulisi tehdä poikittain pelilinjaan nähden ja ulottua kohtuulliselle etäisyydelle reiän taakse (vähintään yhden lananmitan päähän) ja sen saa tehdä vain [määrittele henkilöt, jotka saavat tehdä lanausta, esim. kenttähenkilökunta].”