The R&A - Working for Golf
Pelinopeusmääräykset
Toimikunnan ohjeet
Siirry osaan
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
Tutustu tarkemmin

Osa 8J
Osa 8L
8K
Pelinopeusmääräykset

Seuraava mallipaikallissääntö antaa joitain esimerkkejä, kuinka toimikunta voi lähestyä pelinopeuskysymystä. Toimikunta voi ottaa käyttöön sellaisen paikallissäännön, joka sopii saatavilla oleviin resursseihin, joten tämä ei ole mikään täydellinen lista.

Muita esimerkkejä määräyksistä löytyy RandA.org nettisivulta.

K-1
Maksimiaika koko kierrokselle tai osalle sitä

Tarkoitus. Kilpailuissa, jossa kentällä on vähän tai ei lainkaan tuomareita, voi olla toivottavaa, että toimikunta laatii yksinkertaisen paikallissäännön, jossa asetetaan maksimiaika, jonka se katsoo riittävän pelaajille kierroksen ja/tai tietyn määrän reikiä pelaamiseksi. Nämä maksimiajat vaihtelevat riippuen peliryhmässä pelaavien pelaajien lukumäärästä ja pelimuodosta. Jos peliryhmä ylittää annetun maksimiajan ja on enemmän kuin lähtövälin verran perässä edellistä ryhmää, saa jokainen ryhmän pelaaja rangaistuksen.

Mallipaikallissääntö K-1

“Peliryhmän lopettaessa kierroksensa [tai määrittele reikien lukumäärä] enemmän kuin lähtövälin verran edeltävää ryhmää perässä ja ylittää [anna aikaraja, esim. 3h 45min] lähtöajastaan [tai määrittele tarpeen mukaan], saa jokainen ryhmän pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen [tai määrittele tarpeen mukaan].”

K-2
Reikä- ja lyöntikohtainen pelinopeusmääräys

Tarkoitus. Kun kilpailussa on riittävä määrä toimitsijoita kentällä, toimikunta voi ottaa käyttöön pelinopeumääräyksen, joka sallii tietyn ajan kunkin reiän pelaamiselle. Mikäli pelaajat ylittävät annetun ajan, jokaiseen lyöntiin määritellään maksimiaika.

Alla oleva mallipaikallissääntö on esimerkki määräyksestä lyöntipelikilpailuun, jossa pelaajia kellotetaan henkilökohtaisesti, jos peliryhmä on jäljessä aikataulusta.

Mukautettu rangaistuskäytäntö, jota voidaan käyttää pelinopeusmääräyksissä, on esitelty myös Mallipaikallissäännössä K-5.

Vaihtoehdot peliaikataulusta jäljessä olemiseen

Peliryhmä on jäljessä aikataulusta, kun se on ylittänyt kyseisten reikien pelaamiseen annetun ajan ja on jäljessä edellisestä peliryhmästä. Määriteltäessä milloin peliryhmä on peliaikataulusta jäljessä, tulisi tarkentaa milloin sen katsotaan olevan jäljessä edellä olevaa peliryhmää. Tässä muutama esimerkki:

 • Peliryhmä on enemmän kuin lähtöaikavälin verran jäljessä edellä lähtenyttä ryhmää.
 • Par-4 tai par-5 reikä on tyhjä ennen kuin peliryhmä saapuu kyseisen reiän tiiausalueelle.

Lyöntiin käytetty aika

Peliryhmän ollessa kellotuksessa jokaisen pelaajan tulee suorittaa lyöntinsä annettujen aikarajojen sisällä. Toimikunta voi edellyttää, että kaikki lyönnit on suoritettava saman aikarajan sisällä tai se voi vaihtoehtoisesti ottaa käyttöön alla esitellyn paikallissäännön, jossa sallitaan ensimmäiselle lyöjälle enemmän aikaa tietyiltä paikoilta, kuten tiiauspaikalta tai viheriöltä.

Mallipaikallissääntö K-2

“Suurin sallittu aika

Suurin sallittu aika on toimikunnan määrittelemä enimmäisaika, jonka peliryhmä tarvitsee pelatakseen kierroksen. Tämä ilmoitetaan reikäkohtaisena sekä yhteenlaskettuna aikana ja se pitää sisällään kaikkeen peliin liittyvään toimintaan tarvittavan ajan, mm. sääntötulkinnat ja reiältä toiselle siirtymisen.

Suurin sallittu aika 18 reiän pelaamiseen [anna kentän nimi] on [anna aika, esim. 4h 5min]. Seuraavaa menettelyä sovelletaan ryhmän ollessa “jäänyt aikataulusta.”

Määritelmä “jäänyt aikataulusta”

Ensimmäisen ryhmän katsotaan olevan “jäänyt aikataulusta”, jos se missään vaiheessa kierrosta ylittää sille annetun enimmäisajan. Muut ryhmät ovat jääneet aikataulusta, jos ne [määrittele milloin ryhmä on jäänyt aikataulusta (ks. esimerkkejä yltä) esim. ovat enemmän kuin lähtövälin perässä edellistä ryhmää] ja/tai ovat ylittäneet niille annetun enimmäisajan.

Menettelytapa ryhmän jäätyä aikataulusta

 1. Tuomari tarkkailee pelinopeutta ja päättää milloin ryhmä on ”jäänyt aikataulusta” ja joutuu aikatarkkailuun. Hän voi huomioida lieventäviä asianhaaroja, esim. aikaa vievä sääntötulkinta, kadonnut pallo, pelaamaton paikka, tms.
  Jos päätetään kellottaa pelaajia, jokaista ryhmässä pelaavaa pelaajaa voidaan kellottaa ja tuomari ilmoittaa jokaiselle pelaajalle, että he ovat ”jääneet aikataulusta” ja heitä kellotetaan.
  Poikkeuksellisissa tilanteissa kolmen pelaajan ryhmästä voidaan kellottaa yksittäistä tai kahta pelaajaa koko ryhmän sijaan.
 2. Maksimiaika lyöntiä kohden on [anna aika esim. 40s].
  [Ylimääräiset 10s sallitaan pelaajalle, joka pelaa ensin: a) par-3 reiän tiiauspaikalta; b) lähestymislyönnin viheriölle; ja c) lyö ensimmäisenä lähilyönnin tai putin.]
  Kellotus alkaa, kun pelaajalla on riittävästi aikaa päästä pallolleen, on hänen vuoronsa pelata ja hän voi pelata ilman häiriötä. Etäisyyden mittaamiseen ja mailan valintaan käytetty aika lasketaan niitä seuraavaan lyöntiin käytettäväksi ajaksi. Etäisyyden mittaamiseen ja mailan valintaan käytetty aika lasketaan niitä seuraavaan lyöntiin käytettäväksi ajaksi.
  Viheriöllä kellotus alkaa, kun pelaajalla on ollut riittävästi aika nostaa, puhdistaa ja asettaa pallo takaisin, korjata viheriöpinnan vauriot, jotka haittaavat hänen pelilinjaansa sekä poistaa irralliset luonnonhaitat pelilinjalta. Aika, joka käytetään pelilinjan katsomiseen reiän ja/tai pallon takaa lasketaan sitä seuraavaan lyöntiin käytettäväksi ajaksi.
  Kellotus alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro pelata ja hän voi lyödä ilman häiriötä.
  Kellotus loppuu, kun ryhmä on takaisin aikataulussa ja pelaajille ilmoitetaan tästä.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus, joka on lisänä ensimmäisen rikkeen rangaistukselle.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen."

Pelaajalle ei voida merkitä uutta rikettä pelinopeuden suhteen ennen kuin hänelle on kerrottu edellisestä pelinopeuden rikkeestä.

Menettelytapa, jos ryhmä on uudestaan jäänyt aikataulusta

Jos ryhmä on kierroksen aikana useammin kuin kerran “jäänyt aikataulusta”, edellä olevaa menettelyä sovelletaan jokaisessa tapauksessa. Samalla kierroksella tehdyt pelinopeuden rikkeet ja saadut rangaistukset säilyvät ja kertyvät, kunnes kierros on pelattu. Pelaajalle ei voida antaa toista rangaistusta rikkeestä pelinopeuden suhteen, jos hänelle ei ole kerrottu edellisestä pelinopeusrikkeestä ja siitä tulleesta rangaistuksesta..”

K-3
Reikä- ja lyöntikohtainen peliaikataulu Pistebogey-kilpailussa

Tarkoitus. Pistebogey-kilpailussa toimikunta voi muokata rangaistusta Mallipaikallissäännön K-2 rikkeestä niin, että sillä on vaikutus pelaajan tulokseen. Toimikunta voi halutessaan lisätä suullisen varoituksen rangaistukseksi ensimmäisestä rikkeestä.

Mallipaikallissääntö K-3

“Mallipaikallissäännön K-2 rangaistusasteikkoa muokataan seuraavasti:

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden pisteen vähentäminen kierroksen kokonaistuloksesta.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Kahden pisteen vähentäminen (aiemman vähennyksen lisäksi) kierroksen kokonaistuloksesta.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
K-4
Reikä- ja lyöntikohtainen peliaikataulu Par/Bogey-kilpailuissa

Tarkoitus. Par/Bogey-kilpailussa toimikunta voi muokata rangaistusta Mallipaikallissääntö K-2 rikkeestä niin, että sillä on vaikutus pelaajan tulokseen. Toimikunta voi mahdollisesti lisätä suullisen varoituksen rangaistukseksi ensimmäisestä rikkeestä.

Mallipaikallissääntö K-4

Mallipaikallissäännön K-2 rangaistusasteikkoa muokataan seuraavasti:

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden reiän vähentäminen voitettujen ja hävittyjen reikien suhteesta.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Yhden reiän vähentäminen voitettujen ja hävittyjen reikien suhteesta.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
K-5
Muokattu hitaan pelaamisen rangaistusasteikko

Tarkoitus. Toimikunta voi muokata hitaan pelaamisen rangaistuksia siten, että ensimmäisestä rikkeestä tuomari antaa suullisen varoituksen. Alla olevassa esimerkissä esitellään, kuinka rangaistusasteikkoa muokataan lyöntipelikilpailussa. Reikäpeli-, Pistebogey- ja Par/Bogey-kilpailussa muokkaus voidaan tehdä vastaavasti.

Mallipaikallissääntö K-5

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Suullinen varoitus tuomarilta.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Yleinen rangaistus, joka on lisänä ensimmäisen rikkeen rangaistukselle.
 • Rangaistus neljännestä rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 1 (Kertoo toimikunnan roolin).

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Tuomari

Toimikunnan nimeämä toimitsija, joka ratkaisee esiin tulevat kysymykset tosiasioihin perustuen ja soveltaa sääntöjä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 6C (Kertoo tuomarin vastuut ja valtuudet).

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun pelaaja tai hänen caddiensa (tai pelaajan pelipartneri tai pelipartnerin caddie) alkoi etsiä sitä.

Jos etsinnän alkamisen jälkeen etsintä joudutaan hyvästä syystä tilapäisesti keskeyttämään (kuten pelin keskeytys tai jos pelaaja joutuu siirtymään sivuun ja odottamaan toisen pelaajan lyöntiä) tai jos pelaaja on virheellisesti tunnistanut väärän pallon:

 • Keskeytyksen aikaista aikaa ei lasketa etsintäajaksi, ja
 • Etsintäaika on kokonaisuudessaan kolme minuuttia, johon lasketaan yhteen etsintäaika ennen keskeytystä sekä sen jälkeen.

 

Interpretation Lost/1 - Ball May Not Be Declared Lost

A player may not make a ball lost by a declaration. A ball is lost only when it has not been found within three minutes after the player or his or her caddie or partner begins to search for it.

For example, a player searches for his or her ball for two minutes, declares it lost and walks back to play another ball. Before the player puts another ball in play, the original ball is found within the three-minute search time. Since the player may not declare his or her ball lost, the original ball remains in play.

Interpretation Lost/2 - Player May Not Delay the Start of Search to Gain an Advantage

The three-minute search time for a ball starts when the player or his or her caddie (or the player's partner or partner's caddie) starts to search for it. The player may not delay the start of the search in order to gain an advantage by allowing other people to search on his or her behalf.

For example, if a player is walking towards his or her ball and spectators are already looking for the ball, the player cannot deliberately delay getting to the area to keep the three-minute search time from starting. In such circumstances, the search time starts when the player would have been in a position to search had he or she not deliberately delayed getting to the area.

Interpretation Lost/3 - Search Time Continues When Player Returns to Play a Provisional Ball

If a player has started to search for his or her ball and is returning to the spot of the previous stroke to play a provisional ball, the three-minute search time continues whether or not anyone continues to search for the player's ball.

Interpretation Lost/4 - Search Time When Searching for Two Balls

When a player has played two balls (such as the ball in play and a provisional ball) and is searching for both, whether the player is allowed two separate three-minute search times depends how close the balls are to each other.

If the balls are in the same area where they can be searched for at the same time, the player is allowed only three minutes to search for both balls. However, if the balls are in different areas (such as opposite sides of the fairway) the player is allowed a three-minute search time for each ball.

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Viheriö

Alue reiällä, jota pelaaja on pelaamassa ja joka:

 • On erityisesti hoidettu puttaamista varten, tai
 • Toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriöön kuuluu reikä, johon pelaaja pyrkii pelaamaan pallonsa. Viheriö on yksi viidestä määritellystä kentän alueesta. Muiden reikien (muut kuin kyseinen reikä) viheriöt ovat vääriä viheriöitä ja osa yleistä pelialuetta.

Viheriön reuna on se kohta, josta on nähtävissä, että erityisesti hoidettu alue alkaa (kuten esim. ruoho on leikattu selkeästi osoittamaan reunan), ellei toimikunta määritä reunaa jollain toisella tavalla (esim. viivalla tai pisteillä).

Jos käytössä on kahdelle eri reiälle tarkoitettu kaksoisviheriö:

 • Kaksoisviheriötä käsitellään yhtenä viheriönä pelattaessa kumpaakin reikää.

Mutta toimikunta voi määritellä rajan, joka jakaa kaksoisviheriön kahdeksi erilliseksi viheriöksi, jolloin pelaajan pelatessa toista näistä rei’istä, kaksoisviheriön toista osaa pidetään vääränä viheriönä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Jos pelaaja laskee pallon maahan ilman, että hänen tarkoituksenaan on laittaa pallo peliin, palloa ei ole asetettu takaisin, eikä se ole pelissä (ks. Sääntö 14.4).

Kun sääntö edellyttää, että pallo on asetettava takaisin paikalleen, sääntö ilmaisee myös kyseisen tarkan paikan.

 

Interpretation Replace/1 - Ball May Not Be Replaced with a Club

For a ball to be replaced in a right way, it must be set down and let go. This means the player must use his or her hand to put the ball back in play on the spot it was lifted or moved from.

For example, if a player lifts his or her ball from the putting green and sets it aside, the player must not replace the ball by rolling it to the required spot with a club. If he or she does so, the ball is not replaced in the right way and the player gets one penalty stroke under Rule 14.2b(2) (How Ball Must Be Replaced) if the mistake is not corrected before the stroke is made.

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.

 

Interpretation Loose Impediment/1 - Status of Fruit

Fruit that is detached from its tree or bush is a loose impediment, even if the fruit is from a bush or tree not found on the course.

For example, fruit that has been partially eaten or cut into pieces, and the skin that has been peeled from a piece of fruit are loose impediments. But, when being carried by a player, it is his or her equipment.

Interpretation Loose Impediment/2 - When Loose Impediment Becomes Obstruction

Loose impediments may be transformed into obstructions through the processes of construction or manufacturing.

For example, a log (loose impediment) that has been split and had legs attached has been changed by construction into a bench (obstruction).

Interpretation Loose Impediment/3 - Status of Saliva

Saliva may be treated as either temporary water or a loose impediment, at the option of the player.

Interpretation Loose Impediment/4 - Loose Impediments Used to Surface a Road

Gravel is a loose impediment and a player may remove loose impediments under Rule 15.1a. This right is not affected by the fact that, when a road is covered with gravel, it becomes an artificially surfaced road, making it an immovable obstruction. The same principle applies to roads or paths constructed with stone, crushed shell, wood chips or the like.

In such a situation, the player may:

 • Play the ball as it lies on the obstruction and remove gravel (loose impediment) from the road (Rule 15.1a).
 • Take relief without penalty from the abnormal course condition (immovable obstruction) (Rule 16.1b).

The player may also remove some gravel from the road to determine the possibility of playing the ball as it lies before choosing to take free relief.

Interpretation Loose Impediment/5 - Living Insect Is Never Sticking to a Ball

Although dead insects may be considered to be sticking to a ball, living insects are never considered to be sticking to a ball, whether they are stationary or moving. Therefore, live insects on a ball are loose impediments.

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pelaaja pyrkii saamaan pallonsa kulkemaan lyönnin seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaan.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä pelaaja yrittää saada pallonsa kulkemaan).

Lyönti

Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Mutta lyöntiä ei ole tehty, jos pelaaja:

 • Päättää kesken lyönnin olla lyömättä palloa ja tarkoituksellisesti pysäyttää mailan lavan ennen kuin se osuu palloon tai, jos hän ei pysty pysäyttämään lyöntiliikettä, tarkoituksellisesti lyö ohi pallosta.
 • Osuu palloon vahingossa harjoitussvingillä tai valmistautuessaan lyöntiin.

Kun säännöt viittaavat sanontaan “pallon pelaaminen”, se tarkoittaa samaa kuin lyöminen.

Pelaajan tulosta reiältä tai kierrokselta kuvataan myös sanoilla “lyönnit” tai “lyöntimäärä”, joka tarkoittaa suoritettuja lyöntejä ja mahdollisia rangaistuslyöntejä (ks. Sääntö 3.1c).

 

Interpretation Stroke/1 - Determining If a Stroke Was Made

If a player starts the downswing with a club intending to strike the ball, his or her action counts as a stroke when:

 • The clubhead is deflected or stopped by an outside influence (such as the branch of a tree) whether or not the ball is struck.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, whether or not the ball is struck with the shaft.
 • The clubhead separates from the shaft during the downswing and the player continues the downswing with the shaft alone, with the clubhead falling and striking the ball.

The player's action does not count as a stroke in each of following situations:

 • During the downswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player stops the downswing short of the ball, but the clubhead falls and strikes and moves the ball.
 • During the backswing, a player's clubhead separates from the shaft. The player completes the downswing with the shaft but does not strike the ball.
 • A ball is lodged in a tree branch beyond the reach of a club. If the player moves the ball by striking a lower part of the branch instead of the ball, Rule 9.4 (Ball Lifted or Moved by Player) applies.
Tuomari

Toimikunnan nimeämä toimitsija, joka ratkaisee esiin tulevat kysymykset tosiasioihin perustuen ja soveltaa sääntöjä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 6C (Kertoo tuomarin vastuut ja valtuudet).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Tuomari

Toimikunnan nimeämä toimitsija, joka ratkaisee esiin tulevat kysymykset tosiasioihin perustuen ja soveltaa sääntöjä.

Ks. Toimikunnan ohjeet, Osa 6C (Kertoo tuomarin vastuut ja valtuudet).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.