The R&A - Working for Golf
Kielletyt paikallissäännöt
Toimikunnan ohjeet
Tutustu tarkemmin

Osa 8K
Osa 9
8L
Kielletyt paikallissäännöt

Vaikka toimikunnalla on huomattava valta Golfin Sääntöjen nojalla ottaa käyttöön paikallissääntöjä kentän tai kilpailun tarpeen mukaan, mikään käyttöön otettu paikallissääntö ei saa olla ristiriidassa Osan 8 mallipaikallissääntöjen kanssa.

Säännössä 1.3c(3) todetaan, että toimikunnalla ei ole valtaa soveltaa rangaistuksia muulla tavalla kuin mitä Golfin Säännöissä on sanottu. Siksi toimikunta ei voi tehdä paikallissääntöä, joka poistaa rangaistuksen tai muuttaa rangaistusta. Esimerkiksi toimikunta ei voi muuttaa kielletyllä mailalla pelaamisesta tulevaa hylkäämistä yleiseksi rangaistukseksi tai yleistä rangaistusta yhden lyönnin rangaistukseksi, kun liikkunutta palloa ei siirretä takaisin paikalleen. Toimikunta ei myöskään saa määrätä rangaistuksia, joita säännöt eivät tunne, esim. rankaista pelaajaa, joka ei laske lyöntipelissä yhteistulostaan tuloskorttiin.

Toimikunnat eivät myöskään saa tehdä paikallissääntöä, joka ylittää sallittujen paikallissääntöjen valtuudet tavalla, joka sotii Golfin Sääntöjen perusperiaatteita vastaan. Esimerkiksi pelaajien ei voida sallia käyttää siirtosääntöä kaikkialla yleisellä pelialueella tai antamalla vapautusta ilman rangaistusta väylillä olevista lyöntijäljistä, sillä tämä on vastoin Säännön 1.1 perusperiaatetta, joka kertoo, että pallo pelataan sijaintipaikaltaan.

Yleisenä periaatteena on, että pelaajan pelatessa tasoitukseen vaikuttavaa kierrosta, hänen on pelattava Golfin Sääntöjen mukaisesti. Mahdollisista sallituista poikkeuksista sekä tasoitusjärjestelmän säännöistä ja suosituksista tulee konsultoida Suomen Golfliiton tasoitustoimikuntaa tai sen jäseniä. Jos toimikunta laatii paikallissäännöt, jotka poikkeavat huomattavasti Golfin Säännöistä, tämä voi estää pelaajan tuloksen käyttämisen tasoitustarkoituksiin. Mahdollisista sallituista poikkeuksista sekä tasoitusjärjestelmän säännöistä ja suosituksista tulee konsultoida Suomen Golfliiton tasoitustoimikuntaa tai sen jäseniä.

Jos toimikunta katsoo, että Osassa 8 ei ole esitelty paikallissääntöä, joka saattaisi olla tarpeen oikeudenmukaista peliä haittaavien paikallisten epänormaalien kenttäolosuhteiden vuoksi, tulee toimikunnan:

  • Konsultoida RandA.org nettisivua ja tarkastaa löytyykö sieltä uusi mallipaikallissääntö, joka kattaisi kyseisen olosuhteen tai tilanteen, tai
  • Konsultoida suoraan R&A:ta.