The R&A - Working for Golf
Peli, pelaajan käyttäytyminen ja säännöt
Siirry osaan
1.1
1.2
1.3
Tutustu tarkemmin

Sääntö 2

Tarkoitus: Sääntö 1 esittelee pelin keskeiset periaatteet:

 • Pelaa kenttä sellaisena kuin se on ja pallo sijaintipaikaltaan.
 • Pelaa sääntöjen ja pelin hengen mukaisesti.
 • Jos rikot jotain sääntöä, olet itse vastuussa rangaistusten soveltamisesta, jotta et saavuttaisi mitään mahdollista etua vastustajaan nähden reikäpelissä tai muita pelaajia vastaan lyöntipelissä.
1.1
Golfpeli

Golfia pelataan kentällä lyömällä mailalla palloasi kierroksen aikana, ja jokainen reikä aloitetaan lyönnillä tiiausalueelta ja se päättyy, kun pelaat pallosi reikään viheriöllä.

Sinun tulee yleensä pelata kenttää sellaisena kuin se on ja palloasi sen sijaintipaikaltaan.

1.2
Pelaajan käyttäytyminen

Kaikkien pelaajien oletetaan pelaavan golfpelin hengen mukaisesti:

 • Toimimalla rehellisesti – kuten noudattamalla sääntöjä, soveltamalla kaikkia rangaistuksia ja olemalla kaikin tavoin rehellinen.
 • Huomioimalla muut – kuten pelaamalla ripeästi, huolehtimalla muiden turvallisuudesta sekä olemalla häiritsemättä muiden peliä.
 • Pitämällä hyvää huolta kentän kunnosta – kuten paikkaamalla lyöntijäljet, haravoimalla bunkkerit, korjaamalla pallojen alastulojäljet sekä olemalla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa kentälle.

Sinun tulisi tarkastaa onko toimikunta ottanut käyttöön käyttäytymis-säännöt, joiden noudattamattomuudesta voisit saada rangaistuksen.

1.3
Pelaaminen sääntöjen mukaisesti

Sinun oletetaan tunnistavan tilanteet, joissa olet rikkonut jotakin sääntöä ja olevan rehellinen soveltaessasi rangaistuksia omaan peliisi.

Voit kysyä apua sääntöihin tuomarilta tai toimikunnalta, mutta jos apua ei ole saatavilla kohtuullisessa ajassa, sinun pitää jatkaa pelaamista ja ottaa asia esille myöhemmin.

On tilanteita, joissa joudut tekemään arviointeja kuten mihin paikkaan pallo asetetaan takaisin, mistä kohdasta pallo leikkasi estealueen rajan tai vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Sinun odotetaan käyttävän hyväksi kaikkea saatavilla olevaa tietoa ja tekevän kohtuullisen hyvän arvion siinä tilanteessa.

Saat rangaistuksen, jos sääntörikkeesi on seurausta sinun tai caddiesi toimenpiteistä, tai toisen henkilön toimista, jotka tehdään sinun luvallasi tai olet tietoinen niistä.

Rangaistusten tarkoituksena on poistaa mahdolliset hyödyt. Rangaistusten kolme päätasoa ovat:

 • Yhden lyönnin rangaistus: Sovelletaan reikä- ja lyöntipeliin.
 • Yleinen rangaistus: Reiän menetys reikäpelissä ja kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.
 • Hylkääminen: Sovelletaan reikä- ja lyöntipeliin.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa rangaistuksista ml. kuinka rangaistuksia sovelletaan, kun on tapahtunut useampia rikkeitä.

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Bunkkeri

Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

 • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
 • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
 • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
 • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Tuomari

Toimikunnan nimeämä toimitsija, joka ratkaisee esiin tulevat kysymykset tosiasioihin perustuen ja soveltaa sääntöjä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.