The R&A - Working for Golf
Lyöntiin valmistautuminen ja lyöminen; Neuvominen ja avustaminen; Caddiet
Siirry osaan
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c
Tutustu tarkemmin

Sääntö 9
Sääntö 11

Tarkoitus: Säännössä 10 käsitellään kuinka lyöntiin valmistaudutaan ja lyödään, sisältäen neuvot ja muun avun, joita voit saada muilta (mukaan lukien caddiesi). Perusperiaatteena on, että golf on taitopeli, joka sisältää henkilökohtaisia haasteita.

10.1
Lyöminen

Tarkoitus: Säännössä 10.1 käsitellään lyöntisuoritusta ja monia lyönnin aikana kiellettyjä toimenpiteitä. Lyönti suoritetaan lyömällä palloa kunnolla mailan päällä. Pelin olennainen haaste on ohjata ja kontrolloida koko mailan liikkumista vapaasti svingaamalla ja sitä ankkuroimatta.

a
Palloa on lyötävä kunnolla

Palloa lyötäessä:

 • Sinun täytyy lyödä palloa kunnolla mailan päällä niin, että mailalla ja pallolla on vain hetkellinen kontakti, eikä palloa saa työntää, laahata tai kauhoa mailalla.
 • Jos mailasi osuu palloosi vahingossa useammin kuin kerran, laske-taan tämä vain yhdeksi eikä tästä seuraa rangaistusta.
b
Mailan ankkurointi

Palloa lyötäessä et saa ankkuroida mailaasi suoraan tai epäsuorasti.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa mailan ankkuroinnista, ml. poikkeus, jos mailaa kiinni pitävä käsi tai maila koskettaa vaatteita tai vartaloa.

c
Lyönnin aikana pelilinjalla tai sen molemmilla puolilla seisominen

Ks. Golfin Säännöt: Kielto ja rangaistus lyönnin aikana tarkoituksellisesti pelilinjalla tai molemmilla puolilla seisomisesta.

d
Liikkuvan pallon pelaaminen

Et saa lyödä liikkuvaa palloa.

Mutta on olemassa kolme poikkeusta, josta rangaistusta ei seuraa:

Poikkeus 1 – Pallosi alkaa liikkua vasta sen jälkeen, kun olet aloittanut taakseviennin lyöntiä varten.

Poikkeus 2 – Pallosi putoaa tiiltä.edessä.

Poikkeus 3 – Pallosi liikkuu vedessä.

Rangaistus Säännön 10.1 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

Lyöntipelissä sääntöä rikkova lyönti lasketaan ja saat kahden lyönnin rangaistuksen.

10.2
Neuvominen ja muu avustaminen

Tarkoitus: Olennainen haasteesi on päättää pelisi strategia ja taktiikka. Tämän vuoksi on olemassa rajoituksia neuvoille ja muulle avulle, mitä voit saada kierroksen aikana.

a
Neuvominen

Kierroksen aikana et saa:

 • Antaa neuvoja kilpailussa kenellekään, joka on pelaamassa kentällä,
 • Pyytää neuvoja muilta kuin omalta caddieltasi, tai
 • Koskettaa toisen pelaajan varusteisiin saadaksesi sellaista tietoa, joka toisen pelaajan antamana tai häneltä kysyttynä katsottaisiin neuvoksi.
b
Muu avustaminen

Pelilinjan osoittaminen muualla kuin viheriöllä. Tämä on sallittua, mutta tämän henkilön täytyy siirtyä pois tai tämä esine poistaa ennen lyöntiäsi.

Pelilinjan osoittaminen viheriöllä. Sinä tai caddiesi voitte tehdä näin, mutta:

 • Siitä huolimatta, että sinä tai caddiesi saatte koskettaa viheriötä kädellä, jalalla tai jollain, mitä teillä on mukananne, ette saa parantaa lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, ja
 • Sinä tai caddiesi ette saa asettaa mitään esinettä maahan minnekään viheriölle tai sen ulkopuolelle osoittamaan pelilinjaa. Tämä ei ole sallittua, vaikka esine poistettaisiinkin ennen lyöntiä.

Lyönnin aikana caddiesi ei saa tarkoituksellisesti seistä pelilinjallasi tai sen lähellä tai tehdä mitään (esim. osoittamalla tiettyä paikkaa tai muodostamalla varjon viheriölle) osoittaakseen pelilinjaa.

Poikkeus – Caddien huoltaessa lippua: Caddie saa seistä pelilinjalla tai sen lähellä huoltaessaan lipputankoa.

Mitään esinettä ei saa asettaa maahan auttamaan lyöntiasennon ottamista. Ottaessasi lyöntiasentoa lyöntiä varten et saa käyttää apunasi mitään maahan asetettua esinettä, joka auttaa sinua linjaamaan jalkojasi tai vartaloasi.

Rajoitukset caddien seisomisesta pelaajan takana. Kun aloitat lyöntiasennon ottamisen lyöntiä varten ja kunnes lyönti on suoritettu:

 • Caddiesi ei saa minkään syyn takia seistä tarkoituksellisesti pelilinjallasi tai lähellä sen jatketta pallosi takana.
 • Jos otat lyöntiasennon rikkoen tätä sääntöä, et voi välttää rangaistusta poistumalla lyöntiasennosta.

 

Poikkeus – Pallon ollessa viheriöllä: Pallosi ollessa viheriöllä, rangaistusta ei tämän säännön perusteella seuraa, jos poistut lyöntiasennosta etkä aloita uudestaan lyöntiasennon ottamista ennen kuin caddiesi on siirtynyt pois.

Fyysinen apu ja luonnon olosuhteilta suojautuminen. Et saa lyödä:

 • Saadessasi fyysistä apua caddieltasi tai toiselta henkilöltä, tai
 • Jos caddiesi, joku muu henkilö tai esine on tarkoituksellisesti asetettu antamaan suojaa auringolta, sateelta, tuulelta tai muulta luonnon olosuhteelta.

Rangaistus Säännön 10.2 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

10.3
Caddiet

Tarkoitus: Sinulla voi olla kierroksen aikana caddie kantamassa mailojasi ja antamassa sinulle neuvoja ja muuta apua, mutta caddiesi toimenpiteille on olemassa rajoituksia. Olet vastuussa caddiesi toimenpiteistä kierroksen aikana ja saat rangaistuksen, jos caddiesi rikkoo sääntöjä.

a
Caddiesi voi auttaa sinua kierroksesi aikana

Sinulla saa olla caddie kierroksen aikana kantamassa, kuljettamassa ja käsittelemässä mailojasi, antamassa neuvoja ja auttamassa muulla sallitulla tavalla, mutta sinulla ei saa olla enempää kuin yksi caddie kerrallaan etkä saa vaihtaa caddieta tilapäisesti vain tarkoituksenasi saada neuvoja uudelta caddielta.

Ks. Golfin Säännöt: Selvitys siitä, miten sääntöjä sovelletaan jaetun caddien tilanteissa.

Rangaistus Säännön 10.3a rikkomisesta:

Saat yleisen rangaistuksen jokaiselle reiälle, jolla sinua auttoi samanaikaisesti useampi kuin yksi caddie. Jos sääntörike tapahtuu tai jatkuu kahden reiän välillä, saat yleisen rangaistuksen seuraavalle reiälle.

b
Mitä caddiesi voi tehdä

Ks. Golfin Säännöt: Lista caddiesi sallituista ja kielletyistä toimenpiteistä.

c
Sinun vastuusi caddiesi toimenpiteistä ja sääntörikkeistä

Olet vastuussa caddiesi toimenpiteistä kierroksesi aikana, mutta et ennen kierrosta tai sen jälkeen. Jos caddiesi toimenpide rikkoo sääntöä tai rikkoisi sääntöä, jos itse tekisit niin, saat rangaistuksen kyseisen säännön nojalla.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Neuvo

Sanallinen kommentti tai toiminta (kuten juuri lyöntiin käytetyn mailan näyttäminen), jonka tarkoituksena on vaikuttaa sinun tai toisen pelaajan mailavalintaan, lyöntiin tai päätökseen, kuinka pelata reikä tai kierros.

Mutta neuvoksi ei katsota yleistä tietoa kuten kentällä olevien kohteiden sijaintia, etäisyyttä kahden pisteen välillä tai sääntöjä.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Neuvo

Sanallinen kommentti tai toiminta (kuten juuri lyöntiin käytetyn mailan näyttäminen), jonka tarkoituksena on vaikuttaa sinun tai toisen pelaajan mailavalintaan, lyöntiin tai päätökseen, kuinka pelata reikä tai kierros.

Mutta neuvoksi ei katsota yleistä tietoa kuten kentällä olevien kohteiden sijaintia, etäisyyttä kahden pisteen välillä tai sääntöjä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Neuvo

Sanallinen kommentti tai toiminta (kuten juuri lyöntiin käytetyn mailan näyttäminen), jonka tarkoituksena on vaikuttaa sinun tai toisen pelaajan mailavalintaan, lyöntiin tai päätökseen, kuinka pelata reikä tai kierros.

Mutta neuvoksi ei katsota yleistä tietoa kuten kentällä olevien kohteiden sijaintia, etäisyyttä kahden pisteen välillä tai sääntöjä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Pelilinja

Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Neuvo

Sanallinen kommentti tai toiminta (kuten juuri lyöntiin käytetyn mailan näyttäminen), jonka tarkoituksena on vaikuttaa sinun tai toisen pelaajan mailavalintaan, lyöntiin tai päätökseen, kuinka pelata reikä tai kierros.

Mutta neuvoksi ei katsota yleistä tietoa kuten kentällä olevien kohteiden sijaintia, etäisyyttä kahden pisteen välillä tai sääntöjä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Neuvo

Sanallinen kommentti tai toiminta (kuten juuri lyöntiin käytetyn mailan näyttäminen), jonka tarkoituksena on vaikuttaa sinun tai toisen pelaajan mailavalintaan, lyöntiin tai päätökseen, kuinka pelata reikä tai kierros.

Mutta neuvoksi ei katsota yleistä tietoa kuten kentällä olevien kohteiden sijaintia, etäisyyttä kahden pisteen välillä tai sääntöjä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).