The R&A - Working for Golf
Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen
Siirry osaan
11.1
a
b
11.2
11.3
Tutustu tarkemmin

Sääntö 10
Sääntö 12

Tarkoitus: Sääntö 11 käsittelee kuinka toimia, kun liikkeessä oleva pallosi osuu kentällä olevaan henkilöön, eläimeen, varusteeseen tai mihin tahansa muuhun. Kun tämä tapahtuu vahingossa, ei siitä seuraa rangaistusta ja sinun tulee yleensä hyväksyä lopputulos, oli se eduksi tai ei, ja jatkaa pelaamista sieltä, minne pallo pysähtyi. Sääntö 11 rajoittaa myös sinua tekemästä mitään tahallista toimenpidettä vaikuttaaksesi siihen, mihin pallo voisi pysähtyä.

11
Liikkuva pallo osuu vahingossa henkilöön, eläimeen tai esineeseen; Tahalliset toimenpiteet, jotka vaikuttavat pallon liikkeeseen

Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun pelissä oleva pallo on liikkeessä (lyönnin seurauksena tai muutoin), paitsi kun pallo on pudotettu vapautumisalueelle eikä se ole vielä pysähtynyt. Tämä tilanne käsitellään Säännössä 14.3.

11.1
Liikkeessä oleva pallosi osuu vahingossa henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen
a
Ei rangaistusta pelaajille

Jos liikkeessä oleva pallosi osuu vahingossa johonkin henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen, mukaan lukien sinuun itseesi, toiseen pelaajaan tai heidän caddieen tai varusteisiin, rangaistusta ei seuraa kenellekään.

Poikkeus – Viheriöltä pelattu pallo lyöntipelissä: Jos liikkeessä oleva pallosi osuu viheriöllä paikallaan olevaan toiseen palloon ja molemmat pallot olivat viheriöllä ennen lyöntiä, saat yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus).

b
Pallo täytyy pelata sijaintipaikaltaan

Jos liikkeessä oleva pallosi osuu vahingossa johonkin henkilöön tai ulkopuoliseen vaikutukseen, täytyy pallo pelata sijaintipaikaltaan, paitsi kahdessa tilanteessa:

Poikkeus 1 – Kun viheriön ulkopuolelta pelattu pallo pysähtyy jonkun henkilön, eläimen tai liikkuvan ulkopuolisen vaikutuksen päälle.

Poikkeus 2 – Kun viheriöltä pelattu pallo osuu vahingossa johonkin viheriöllä olevaan henkilöön, eläimeen tai liikuteltavaan haittaan (sisältää toisen liikkuvan pallon).

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa näistä kahdesta poikkeuksesta.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta riikkoen Sääntöä 11.1: Yleinen rangaistus.

11.2
Henkilö muuttaa tahallisesti liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää sen

Jos pelaaja tahallisesti muuttaa liikkuvan pallon suuntaa tai pysäyttää sen tai pallo osuu varusteeseen, joka on tarkoituksellisesti asetettu tiettyyn kohtaan, seuraa tästä normaalisti rangaistus ja pallo tulee pelata sijaintipaikalta.

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa mistä pelataan palloa, jonka suuntaa on tahallisesti muutettu tai pysäytetty ja seuraako tästä rangaistus.

11.3
Tahallinen esineiden liikuttaminen tai olosuhteiden muuttaminen tarkoituksena vaikuttaa liikkeessä olevaan palloon

Pallon ollessa liikkeessä, et saa tarkoituksellisesti muuttaa fyysisiä olosuhteita, tai nostaa tai liikuttaa irrallista luonnonhaittaa tai liikuteltavaa haittaa vaikuttaaksesi siihen, mihin pallo voisi pysähtyä.

Poikkeus – Saat liikuttaa reiästä poistettua lipputankoa, viheriöllä paikallaan olevaa palloa tai toisen pelaajan varustetta (paitsi toisen pelaajan muualla kuin viheriöllä paikallaan olevaa palloa tai missä tahansa kentällä olevaa pallon merkkinappia (näitä siis ei saa siirtää suom. huom.)).

Rangaistus Säännön 11.3 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
 • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Vapautumisalue

Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

 • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
  • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
  • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
  • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
Ulkopuolinen vaikutus

Mikä tahansa seuraavista ihmisistä tai asioista, jotka voivat vaikuttaa palloosi tai varusteeseesi tai kenttään:

 • Kuka tahansa henkilö (mukaan lukien toinen pelaaja), paitsi sinä itse tai sinun caddiesi tai pelipartnerisi tai vastustaja, tai kuka tahansa heidän caddieistaan,
 • Kaikki eläimet, ja
 • Kaikki luonnolliset tai valmistetut esineet tai mikä tahansa muu (mukaan lukien liikkeessä oleva toinen pallo), paitsi luonnonvoimat.
Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Ulkopuolinen vaikutus

Mikä tahansa seuraavista ihmisistä tai asioista, jotka voivat vaikuttaa palloosi tai varusteeseesi tai kenttään:

 • Kuka tahansa henkilö (mukaan lukien toinen pelaaja), paitsi sinä itse tai sinun caddiesi tai pelipartnerisi tai vastustaja, tai kuka tahansa heidän caddieistaan,
 • Kaikki eläimet, ja
 • Kaikki luonnolliset tai valmistetut esineet tai mikä tahansa muu (mukaan lukien liikkeessä oleva toinen pallo), paitsi luonnonvoimat.
Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.