The R&A - Working for Golf
Viheriöt
Siirry osaan
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Tutustu tarkemmin

Sääntö 12
Sääntö 14

Tarkoitus: Sääntö 13 on erillinen sääntö viheriöille. Ne ovat erityisesti hoidettuja alueita pallosi pelaamiseen maata pitkin ja jokaisella viheriöllä on reiässä lipputanko, joten viheriöillä on tiettyjä erilaisia sääntöjä kuin muilla kentän alueilla.

13.1
Sallitut ja vaaditut toimenpiteet viheriöillä

Tarkoitus: Tämä sääntö antaa sinulle viheriöllä oikeuden toimenpiteisiin, joita ei normaalisti sallita viheriön ulkopuolella, esim. voit merkitä, nostaa, puhdistaa ja asettaa pallosi takaisin sekä korjata pinnan vaurioita, ja poistaa hiekkaa sekä irtomaata. Rangaistusta ei seuraa, jos aiheuttaa vahingossa pallon tai pallon merkkinapin liikkumisen viheriöllä.

a
Koska pallosi on viheriöllä

Pallosi on viheriöllä, kun osakin pallostasi:

 • Koskettaa viheriötä, tai
 • On jonkin päällä tai sisällä (esim. irrallisen luonnonhaitan tai haitan) ja on viheriön reunojen sisäpuolella.
b
Viheriöllä olevan pallosi merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen

Voit nostaa ja puhdistaa viheriöllä olevan pallosi. Pallosi paikka täytyy merkitä ennen sen nostamista ja pallosi täytyy asettaa takaisin.

c
Viheriön parantamiseksi sallitut keinot

Kierroksen aikana sinulle sallitaan seuraavat kaksi toimenpidettä viheriöllä riippumatta siitä, onko pallosi viheriöllä tai ei:

 • Viheriöllä (mutta ei muualla kentällä) olevaa hiekkaa ja irtomaata saat poistaa ilman rangaistusta.
 • Voit korjata viheriöllä olevan vaurion ilman rangaistusta. Voit kohtuullisilla toimenpiteillä palauttaa viheriön mahdollisimman lähelle sen alkuperäistä kuntoa, mutta vain:
  • Käyttäen kättäsi, jalkaasi tai muuta kehosi osaa tai normaalia viheriöhaarukkaa, tiitä, mailaa tai vastaavaa normaalia varustetta, ja
  • Viivyttämättä peliä tarpeettomasti.

Mutta jos parannat viheriötä toimenpiteillä, jotka ylittävät viheriön kohtuullisen kunnostuksen alkuperäiseen kuntoon, saat yleisen rangaistuksen.

Viheriöllä oleva vaurio” tarkoittaa vauriota, jonka on aiheuttanut henkilö tai ulkopuolinen vaikutus, kuten:

 • Pallon alastulojäljet, kenkien aiheuttamat vahingot (esim. jäljet piikeistä) ja varusteiden tai lipputangon aiheuttamat painaumat tai naarmut,
 • Vanhojen reikien kohdat, siirtonurmet, siirtonurmen saumat ja kentän hoitotyökalujen tai -koneiden aiheuttamat painaumat tai naarmut,
 • Eläinten jäljet tai kaviojäljet, ja
 • Maahan painuneet esineet (esim. kivet, kävyt tai tiit).

Mutta termi ”viheriöllä oleva vaurio” ei pidä sisällään mitään vaurioita tai olosuhteita, jotka aiheutuvat:

 • Normaaleista viheriön yleiskunnon hoitotoimenpiteistä (esim. ilmastusreiät ja pystyleikkauksesta aiheutuvat jäljet),
 • Sadetuksesta tai sateesta tai muista luonnonvoimista,
 • Luonnollisesta viheriön pinnan puutteellisuudesta (esim. rikkaruohot tai paljaat, sairaat tai epätasaisen kasvun alueet), tai
 • Normaalista reiän kulumisesta.
d
Pallosi tai pallosi merkkinappi liikkuu viheriöllä

Rangaistusta ei seuraa, jos lyöntipelissä sinä, vastustajasi tai joku muu pelaaja liikuttaa viheriöllä olevaa pallosi tai pallosi merkkinappia vahingossa.

Sinun täytyy asettaa pallosi takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) tai asettaa pallon merkkinappi merkitsemään pallosi alkuperäistä paikkaa.

Poikkeus – Sinun tulee pelata pallosi sijaintipaikaltaan, kun pallo alkaa liikkua taakseviennin tai lyönnin aikana ja lyönti suoritetaan.

Kun luonnonvoimat aiheuttavat pallosi liikkumisen viheriöllä, paikka mistä peliä jatketaan riippuu siitä, oliko pallosi jo nostettu ja asetettu takaisin alkuperäiselle paikalleen:

 • Pallo oli jo nostettu ja asetettu takaisin – Pallosi täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).
 • Palloa ei vielä oltu nostettu ja asetettu takaisin – Pallo täytyy pelata sen uudesta paikasta.
e
Viheriöiden tarkoituksellinen kokeileminen kielletty

Jos kierroksen aikana tarkoituksellisesti hankaat viheriön pintaa tai vierität palloa kokeillaksesi viheriötä tai väärää viheriötä, saat yleisen rangaistuksen.

Poikkeus – Juuri pelatun viheriön tai harjoitusviheriön kokeileminen kahden pelatun reiän välissä on sallittua.

f
Pakollinen vapautuminen väärältä viheriöltä

Tämän säännön mukaista haittaamista on, kun pallosi on väärällä viheriöllä tai väärä viheriö vaikuttaa fyysisesti aiotun lyöntiasentosi alueeseen tai svingisi vaatimaan tilaan.

Väärän viheriön haitatessa sinua, et saa pelata palloasi sijaintipaikaltaan. Sen sijaan sinun on vapauduttava ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo vapautumisalueelle kuvan 13.1f mukaisesti.

Tämän säännön perusteella et saa vapautua, jos haittaaminen tapahtuu vain valitessasi mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on epätarkoituksenmukainen kyseisissä olosuhteissa.

Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste (P1)

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla samalla osalla kenttää kuin vertailupiste

Huomio: Sinun täytyy vapautua kokonaan väärän viheriön haittaamisesta.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 13.1: Yleinen rangaistus.

13.2
Lipputanko

Tarkoitus: Tämä sääntö kattaa valintasi lipputangon käsittelyyn. Voit jättää lipputangon reikään tai ottaa sen pois reiästä (käsittää myös lipputangon huoltamisen ja poistamisen, kun palloasi on pelattu), mutta tämä sinun pitää päättää ennen lyöntiä. Pallon osumisesta lipputankoon ei yleensä seuraa rangaistusta. Pallon osumisesta lipputankoon ei yleensä seuraa rangaistusta.

Tämä sääntö pätee, kun palloa pelataan mistä tahansa kentältä, vaikka pallo ei olisi viheriöllä.

a
Lipputangon jättäminen reikään

Jos lyöt kun lipputanko on jätetty reikään ja liikkeessä oleva pallo osuu lipputankoon, rangaistusta ei seuraa ja pallo tulee pelata sijaintipaikaltaan.

Päätös lipputangon jättämisestä reikään täytyy tehdä ennen lyöntiäsi joko jättämällä lipputanko reikään tai laittamalla poistettu lipputanko takaisin reikään.

Kummassakaan tapauksessa et saa yrittää saada hyötyä siirtämällä lipputankoa reiässä tarkoituksellisesti muuhun asentoon kuin keskelle reikää. Jos teet niin ja liikkeessä oleva pallo osuu lipputankoon, saat yleisen rangaistuksen.

Ks. Golfin Säännöt Tietoa lipputangon siirtämisestä tai reikään jätetyn lipputangon poistamisesta pallon ollessa liikkeessä.

b
Lipputangon poistaminen reiästä

Voit lyödä niin, että lipputanko ei ole reiässä, jotta liikkeessä oleva pallosi ei osu reiässä olevaan lipputankoon.

Sinun on päätettävä tämä ennen lyöntiä, joko poistamalla lipputanko reiästä ennen pallosi pelaamista, tai valtuuttamalla joku huoltamaan lipputankoa.

Ks. Golfin Säännöt Tilanteet, joissa sinun katsotaan valtuuttaneen lipputangon huoltaminen ja lisätietoa miten toimia, jos pallosi osuu lipputankoon tai henkilöön joka poisti tai huolsi sitä.

c
Pallo nojaa reiässä olevaan lipputankoon

Jos pallosi pysähtyy reiässä olevaa lipputankoa vasten ja osakin pallostasi on reiässä viheriöpinnan alapuolella, katsotaan pallosi olevan reiässä.

Jos mikään osa pallostasi ei ole reiässä viheriöpinnan alapuolella:

 • Pallosi ei ole reiässä ja se tulee pelata sijaintipaikaltaan.
 • Jos lipputanko poistetaan ja pallosi liikkuu (putoaa reikään tai liikkuu reiästä poispäin), rangaistusta ei seuraa ja pallo täytyy asettaa takaisin reiän reunalle.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 13.2c: Yleinen rangaistus.

13.3
Pallo reiän reunalla
a
Odotusaika reiän reunalla olevan pallosi reikään putoamiselle

Jos osakin pallostasi on ylittänyt reiän reunan, sinulla on kohtuullinen aika siirtyä reiälle ja tämän jälkeen 10 sekuntia aikaa odottaa, putoaako pallosi reikään.

Jos pallosi putoaa reikään tänä aikana, katsotaan sinun pelanneen pallosi reikään edellisellä lyönnillä.

Jos pallosi ei putoa reikään tänä aikana:

 • Katsotaan pallosi pysähtyneeksi.
 • Jos pallosi tämän jälkeen putoaa reikään, katsotaan sinun pelanneen pallosi reikään edellisellä lyönnillä, mutta saat yhden lyönnin rangaistuksen, joka lisätään tämän reiän tulokseen.
b
Miten toimitaan, jos reiän reunalla oleva pallosi nostetaan tai sitä liikutetaan ennen odotusajan umpeutumista

Ks. Golfin Säännöt Tietoa kuinka toimia, jos reiän reunalla oleva pallosi nostetaan tai sitä liikutetaan ennen kuin 10 sekunnin odotusaika on umpeutunut.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Haitta

(katso myös kiinteä ja liikuteltava haitta) Kaikki valmistetut esineet paitsi olennaiset rakenteet ja ulkorajojen merkit.

Esimerkkejä haitoista:

 • Keinopäällystetyt tiet ja polut, myös niiden rakennetut reunat.
 • Rakennukset ja kulkuvälineet.
 • Sadettajan kannet, viemärit ja sadetusjärjestelmään ja vastaaviin liittyvät ohjauskaapit.
 • Pelaajan varusteet, lipputangot ja haravat.
Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Tii

Esine, jota käytät pallosi kohottamiseen maan pinnan yläpuolelle pelattaessa palloa tiiausalueelta. Sen pituus ei saa olla yli 4 tuumaa (101.6 mm) ja sen tulee olla varustesääntöjen mukainen.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Ulkopuolinen vaikutus

Mikä tahansa seuraavista ihmisistä tai asioista, jotka voivat vaikuttaa palloosi tai varusteeseesi tai kenttään:

 • Kuka tahansa henkilö (mukaan lukien toinen pelaaja), paitsi sinä itse tai sinun caddiesi tai pelipartnerisi tai vastustaja, tai kuka tahansa heidän caddieistaan,
 • Kaikki eläimet, ja
 • Kaikki luonnolliset tai valmistetut esineet tai mikä tahansa muu (mukaan lukien liikkeessä oleva toinen pallo), paitsi luonnonvoimat.
Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Eläin

Mikä tahansa eläinkuntaan kuuluva (muu kuin ihminen).

Tii

Esine, jota käytät pallosi kohottamiseen maan pinnan yläpuolelle pelattaessa palloa tiiausalueelta. Sen pituus ei saa olla yli 4 tuumaa (101.6 mm) ja sen tulee olla varustesääntöjen mukainen.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Luonnonvoimat

Luonnon vaikutukset kuten tuuli, vesi tai jos jotain tapahtuu ilman näkyvää syytä maan vetovoiman vaikutuksesta.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Luonnonvoimat

Luonnon vaikutukset kuten tuuli, vesi tai jos jotain tapahtuu ilman näkyvää syytä maan vetovoiman vaikutuksesta.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Väärä viheriö

Mikä tahansa muu viheriö kentällä paitsi pelattavan reiän viheriö. Väärät viheriöt ovat osa yleistä pelialuetta.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Väärä viheriö

Mikä tahansa muu viheriö kentällä paitsi pelattavan reiän viheriö. Väärät viheriöt ovat osa yleistä pelialuetta.

Väärä viheriö

Mikä tahansa muu viheriö kentällä paitsi pelattavan reiän viheriö. Väärät viheriöt ovat osa yleistä pelialuetta.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Väärä viheriö

Mikä tahansa muu viheriö kentällä paitsi pelattavan reiän viheriö. Väärät viheriöt ovat osa yleistä pelialuetta.

Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
 • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Vapautumisalue

Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

 • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
  • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
  • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
  • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Lipputanko

Toimikunnan käyttöön antama liikuteltava tanko, joka on reiässä osoittamassa sinulle, missä reikä sijaitsee.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.