The R&A - Working for Golf
Toimintatavat pallon merkitsemiseen, nostamiseen ja puhdistamiseen, takaisin asettamiseen, vapautumisalueelle pudottamiseen ja väärästä paikasta pelaamiseen
Siirry osaan
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Tutustu tarkemmin

Sääntö 13
Sääntö 15

Tarkoitus: Sääntö 14 kattaa milloin ja kuinka voit merkitä paikallaan olevan pallosi paikan, nostaa ja puhdistaa sen, ja kuinka laitat pallon takaisin peliin niin, että se pelataan oikealta paikalta.

 • Kun asetat nostetun tai siirretyn pallosi takaisin paikalleen, sama pallo on asetettava alkuperäiseen paikkaansa.
 • Kun vapaudut ilman rangaistusta tai rangaistuksella, on sinun pudotettava korvaava tai alkuperäinen pallo tarkkaan määrätylle vapautumisalueelle.

Ennen pallosi pelaamista saat korjata ilman rangaistusta virheet, jotka teit käyttäessäsi näitä toimintatapoja, mutta saat rangaistuksen, jos pelaat palloa väärästä paikasta.

14.1
Pallon merkitseminen, nostaminen ja puhdistaminen
a
Nostettavan ja takaisin asetettavan pallon paikka täytyy merkitä

Ennen pallosi nostamista sellaisen säännön nojalla, joka vaatii pallosi asettamista takaisin alkuperäiselle paikalle, sinun täytyy merkitä pallosi paikka, mikä tarkoittaa:

 • Pallon merkkinapin asettamista heti pallosi taakse tai viereen, tai
 • Mailan pitämistä maassa heti pallosi takana tai sen vieressä.

Jos nostat pallosi merkitsemättä sen paikkaa, merkitset paikan väärällä tavalla tai lyöt lyönnin, kun pallon merkkinappi on vielä paikallaan, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

Pallon paikkaa ei tarvitse merkitä, kun nostat pallosi vapautuaksesi sääntöjen mukaisesti.

b
Kuka voi nostaa pallon

Pallosi voi nostaa sääntöjen mukaan vain sinä itse tai kuka tahansa valtuuttamasi henkilö, mutta tällainen valtuutus tulee antaa erikseen joka kerta ennen pallosi nostamista sen sijaan, että se annettaisiin yleisesti koko kierrokselle.

Poikkeus – Caddiesi voi nostaa pallosi viheriöllä ilman valtuutusta.

c
Nostetun pallon puhdistaminen

Viheriöltä nostetun pallosi saat aina puhdistaa. Kun pallosi on nostettu jostain muualta, se voidaan myös puhdistaa paitsi kun se nostetaan:

 • Pallon halkeamisen tai säröytymisen toteamiseksi – puhdistaminen ei ole sallittua.
 • Pallon tunnistamiseksi – puhdistaminen on sallittua vain siinä määrin kuin on tarpeen tunnistamista varten.
 • Koska se haittaa peliä – puhdistaminen ei ole sallittua.
 • Jotta nähdään, onko pallo olosuhteessa, josta saa vapautumisen – puhdistaminen ei ole sallittua, ellei pelaaja tämän jälkeen päätä vapautua jonkin säännön mukaisesti.

Jos puhdistat nostettua palloa, kun se ei ole sallittua, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

14.2
Pallon takaisin asettaminen
a
Alkuperäistä palloa täytyy käyttää

Sinun on käytettävä alkuperäistä palloa kun pallosi täytyy asettaa takaisin sen jälkeen kun se on nostettu tai liikkunut.

Poikkeus – Toista palloa voidaan käyttää kun:

 • Alkuperäistä palloasi ei saada peliin vähäisellä vaivalla ja muutamissa sekunneissa,
 • Alkuperäinen pallosi on haljennut tai säröytynyt,
 • Jatkaessasi peliä keskeyttämisen jälkeen, tai
 • Toinen pelaaja on pelannut alkuperäistä palloasi vääränä pallona.
b
Kenen täytyy asettaa pallo takaisin paikalleen ja miten se täytyy tehdä

Pallosi on asetettava takaisin sääntöjen mukaisesti ja sen saa tehdä vain sinä itse, tai henkilö, joka nosti pallon tai aiheutti sen liikkumisen.

Jos pelaat palloa, joka oli asetettu takaisin väärällä tavalla tai sen oli asettanut takaisin henkilö, joka ei niin olisi saanut tehdä, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

c
Paikka, johon pallo asetetaan takaisin

Pallosi täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa), paitsi silloin kun sääntöjen mukaisesti sinun tulee asettaa se takaisin eri paikkaan.

Jos pallosi oli paikallaan kiinteän haitan, olennaisen rakenteen, ulkorajan merkin tai kasvavan tai kiinnittyneen luontoon kuuluvan päällä, alla tai nojaten tällaista vasten:

 • Pallosi “paikka” käsittää sen pystysuuntaisen paikan suhteessa maanpintaan.
 • Tämä tarkoittaa, että pallosi täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen tämän esineen päälle, alle tai sitä vasten.
d
Pallon takaisin asettaminen, kun pallon paikan alkuperäinen makuu on muuttunut

Jos nostetun tai liikkuneen pallosi, joka tulee asettaa takaisin, makuu on muuttunut, sinun täytyy asettaa pallo takaisin seuraavalla tavalla:

 • Pallo hiekassa:
  • Sinun täytyy palauttaa pallon alkuperäinen makuu niin hyvin kuin mahdollista.
  • Pallosi alkuperäisen makuun palauttamisessa voit jättää pienen osan palloasi näkyviin, jos pallosi on ollut täysin hiekan peitossa.
  Pelaat väärästä paikasta, jos et pysty palauttamaan alkuperäistä makuuta tämän säännön mukaisesti.
 • Pallo muualla kuin hiekassa: Sinun täytyy asettaa pallo takaisin lähimpään paikkaan, jossa makuu on mahdollisimman samankaltainen kuin alkuperäinen makuu:
  • Yhden mailanmitan sisälle alkuperäisestä paikasta (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa)
  • Ei lähemmäksi reikää, ja
  • Samalle kentän alueelle, kuin alkuperäinen paikka.

Jos tiedät, että pallosi alkuperäinen makuu muuttui, mutta et tiedä millainen se oli, sinun täytyy arvioida alkuperäinen makuu ja asettaa pallosi takaisin.

Poikkeus – Kun makuu muuttui pelin ollessa keskeytettynä ja pallon ollessa nostettuna, ks. Sääntö 5.7d.

e
Menettely, jos takaisin asetettu pallo ei pysy alkuperäisellä paikallaan

Jos yrität asettaa palloasi takaisin paikoilleen, mutta pallo ei pysy alkuperäisellä paikallaan, täytyy sinun yrittää toisen kerran.

Jos pallosi ei vieläkään pysy tällä paikalla, täytyy sinun asettaa pallo takaisin mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaa, jossa pallo pysyy paikallaan, mutta seuraavin rajoituksin riippuen pallon alkuperäisestä sijainnista:

 • Paikka ei saa olla lähempänä reikää.
 • Alkuperäinen paikka yleisellä pelialueella – lähin paikka täytyy olla yleisellä pelialueella.
 • Alkuperäinen paikka bunkkerissa tai estealueella – lähin paikka täytyy olla joko samassa bunkkerissa tai samalla estealueella.
 • Alkuperäinen paikka viheriöllä – lähin paikka täytyy olla joko viheriöllä tai yleisellä pelialueella.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 14.2: Yleinen rangaistus.

14.3
Pallon pudottaminen vapautumisalueelle
a
Alkuperäistä tai muuta palloa voi käyttää

Voit käyttää mitä tahansa palloa joka kerta, kun pudotat tai asetat pallon tämän säännön nojalla.

b
Pallo täytyy pudottaa oikealla tavalla

Sinun täytyy pudottaa pallo oikein, mikä tarkoittaa kaikkia kolmea seuraavaa asiaa:

 • Sinun täytyy pudottaa pallo (caddiesi tai kukaan muu ei saa tehdä tätä).
 • Sinun täytyy päästää irti pallosta polven korkeudelta niin, että pallo:
  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi vaikuttaa siihen, mihin pallosi pysähtyy, ja
  • Ei kosketa mitään vartalosi osaa tai varustettasi ennen kuin se osuu maahan.
  “Polven korkeus” tarkoittaa seisoma-asennossasi olevaa polvesi korkeutta.
  • Pallo täytyy pudottaa vapautumisalueelle. Saat seistä vapautumisalueen sisä- tai ulkopuolella pudottaessasi pallosi.

  Jos pallosi pudotetaan väärin rikkoen yhtä tai useampaa näistä kolmesta vaatimuksesta, sinun täytyy pudottaa pallosi uudestaan oikealla tavalla eikä ole mitään rajoitusta, kuinka monta kertaa sinun täytyy näin tehdä.

  Väärällä tavalla tehtyä pallon pudotusta ei lasketa yhdeksi niistä kahdesta pudotuksesta, jotka vaaditaan ennen kuin pallosi pitää asettaa.

  Ks. Golfin Säännöt Tietoa väärällä tavalla pudotetun pallon lyömisestä ja seuraako tästä yhden lyönnin rangaistus vai yleinen rangaistus.

  c
  Oikealla tavalla pudotetun pallon täytyy jäädä vapautumisalueelle

  Tätä sääntöä sovelletaan vain, kun pallo on pudotettu oikein Säännön 14.3b mukaisesti.

  Milloin olet suorittanut vapautumisen. Olet suorittanut vapautumisen vasta, kun oikein pudotettu pallo pysähtyy vapautumisalueelle.

  Ei haittaa, jos pallosi maahan osumisen jälkeen ja ennen pysähtymistä, osuu johonkin henkilöön, varusteeseen tai muuhun ulkopuoliseen vaikutukseen:

  • Jos pallosi pysähtyy vapautumisalueelle, olet suorittanut vapautumisen ja sinun täytyy pelata pallo sijaintipaikaltaan.
  • Jos pallosi pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle, ks. jäljempänä ”Miten menetellään, jos oikealla tavalla pudotettu pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle”.

  Kummassakaan tapauksessa kenellekään ei seuraa rangaistusta.

  Poikkeus – Joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen.

  Miten menetellään, jos oikealla tavalla pudotettu pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle.Sinun täytyy pudottaa pallo oikealla tavalla toisen kerran, ja jos myös tämä pallo pysähtyy vapautumisalueen ulkopuolelle, sinun täytyy vapautua seuraavasti:

  • Asettamalla pallo paikkaan, jossa toisella kerralla pudotettu pallo osui ensimmäiseksi maahan.
  • Jos tähän paikkaan asetettu pallo ei pysy paikallaan, sinun täytyy asettaa pallo tähän paikkaan uudestaan.
  • Jos toiseen kertaan tähän paikkaan asetettu pallo ei pysy paikallaan, sinun täytyy asettaa pallo lähimpään paikkaan, jossa se pysyy paikallaan ja Säännön 14.2e rajoitukset toteutuvat.
  d
  Miten menetellään, jos joku henkilö tarkoituksellisesti muuttaa oikealla tavalla pudotetun pallon suuntaa tai pysäyttää sen

  Ks. Golfin Säännöt Tietoa miten toimia, jos olet pudottanut pallosi oikein, mutta joku tarkoituksellisesti muuttaa  sen suuntaa tai pysäyttää sen.

  Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta tai asetetun pallon pelaamisesta, kun se piti pudottaa, rikkoen Sääntöä 14.3: Yleinen rangaistus.

  14.4
  Milloin pallosi on takaisin pelissä sen jälkeen, kun alkuperäinen pallosi ei enää ollut pelissä

  Ks. Golfin Säännöt Tietoa milloin pallosi on takaisin pelissä, ml. kun korvaat pallon, kun se ei ollut sallittua, tai käytät toimenpidettä, joka ei sovellu tilanteeseen.

  14.5
  Pallosi korvaamisessa, takaisinasettamisessa, pudottamisessa tai asettamisessa tehdyn virheen korjaaminen

  Saat nostaa pallosi ilman rangaistusta ja korjata virheesi ennen kuin pelaat palloasi:

  • Kun olet korvannut alkuperäisen pallon toisella pallolla ilman, että se on sallittua ollut, tai
  • Kun olet asettanut takaisin, pudottanut tai asettanut pallosi (1) väärään paikkaan tai se pysähtyi väärään paikkaan, (2) väärällä tavalla tai (3) käyttäen toimenpidettä, joka ei sovellu tilanteeseen.

  Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa virheen korjaamisesta ennen pallosi pelaamista.

  14.6
  Seuraavan lyönnin lyöminen edellisen lyönnin paikalta

  Tätä sääntöä sovelletaan aina, kun sinua edellytetään tai sallitaan lyövän seuraava lyöntisi edellisen lyöntisi paikalta (otettaessa lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen tai pelattaessa uudestaan, kun lyönti mitätöidään tai sitä ei muutoin lasketa).

  a
  Edellinen lyönti suoritettiin tiiausalueelta

  Alkuperäinen pallosi tai muu pallo täytyy pelata tiiausalueen sisäpuolelta (ja tiitä voidaan käyttää).

  b
  Edellinen lyönti suoritettiin yleiseltä pelialueelta, estealueelta tai bunkkerista

  Alkuperäinen pallosi tai muu pallo täytyy pudottaa seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

  • Vertailupiste: Paikka, josta edellinen lyöntisi lyöntiin (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta, mutta seuraavin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
   • Täytyy olla samalla kentän alueella, missä vertailupisteesi on, ja
   • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupisteesi.
  c
  Edellinen lyönti suoritettiin viheriöltä

  Alkuperäinen pallosi tai muu pallo täytyy asettaa paikkaan, josta edellinen lyöntisi lyötiin (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).

  Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 14.6: Yleinen rangaistus.

  14.7
  Pelaaminen väärästä paikasta
  a
  Paikka, josta pallo tulee pelata

  Reiän pelaamisen aloittamisen jälkeen sinun täytyy lyödä jokainen lyönti paikasta, johon pallosi on pysähtynyt, paitsi silloin, kun säännöt edellyttävät tai sallivat sinun pelaavan pallon jostain muusta paikasta

  Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 14.7a: Yleinen rangaistus.

  b
  Kuinka reikä pelataan loppuun sen jälkeen, kun lyöntipelissä on pelattu väärästä paikasta

  Jos olet pelannut väärästä paikasta, mutta kyseessä ei ole vakava sääntörike, saat yleisen rangaistuksen Säännön 14.7a nojalla ja sinun tulee jatkaa reiän pelaamista väärästä paikasta pelatulla pallolla.

  Jos olet pelannut väärästä paikasta ja kyseessä on vakava sääntörike, sinun tulee korjata virhe pelaamalla reikä loppuun oikeasta paikasta. Jos et korjaa virhettäsi, tuloksesi hylätään.

  Ks. Golfin Säännöt Selvitys siitä, kuinka toimia, kun pelaamisesi väärästä paikasta on vakava sääntörike tai jos et ole varma, onko kyseessä vakava sääntörike.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Pallon merkkinappi

  Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Pallon merkkinappi

  Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Kierros

  Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Liikkunut

  Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

  Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

  Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

  Väärä pallo

  Jokainen muu pallo kuin sinun:

  • Pelissä oleva pallosi (joko alkuperäinen tai korvaava pallosi),
  • Varapallo (ennen kuin olet sen hylännyt Säännön 18.3c mukaisesti), tai
  • Lyöntipelissä Sääntöjen 14.7b tai 20.1c mukaisesti pelattu toinen pallo.

  Esimerkkejä väärästä pallosta ovat toisen pelaajan pelissä oleva pallo, löytöpallo, oma pallosi, joka on ulkona, kadonnut tai nostettu, ja sitä ei ole vielä laitettu takaisin peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Liikkunut

  Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

  Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

  Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Kiinteä haitta

  Haitta, jota ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

  Olennainen rakenne

  Toimikunnan kentälle määrittämä valmistettu rakenne, joka on osana pelaamisen haastetta ja josta ei saa vapautua.

  Toimikunnan olennaisiksi rakenteiksi määrittelemiä valmistettuja rakenteita käsitellään kiinteinä (ks. Sääntö 8.1a). Mutta, jos osa olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi, tai osa jossakin kiinni olevaa kaapelia) täyttää liikuteltavan haitan määritelmän, niin tätä osaa käsitellään liikuteltavana haittana.

  Olennaiset rakenteet eivät ole haittoja tai ulkorajan merkkejä.

  Ulkorajan merkki

  Ulkorajaa määrittävät tai osoittavat valmistetut esineet, kuten muurit, aidat, paalut ja kaiteet, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

  Näihin sisältyvät aitojen perustat ja pylväät, mutta näihin eivät sisälly vinot tukirakenteet tai vaijerit, jotka ovat kiinni muurissa tai aidassa, tai mikään muurin tai aidan yli pääsemiseksi rakennettu portaikko, silta tai vastaava.

  Ulkorajan merkkejä käsitellään kiinteinä, vaikka ne tai niiden osat olisivat siirrettävissä (ks. Sääntö 8.1a).

  Ulkorajan merkit eivät ole haittoja eivätkä olennaisia rakenteita.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Liikkunut

  Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

  Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

  Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Mailanmitta

  Sen mailan pituus, joka on pisin niistä enintään 14 mailasta, jotka sinulla on kierroksellasi (kuten sallittu Säännössä 4.1b(1)), pois lukien putteri. Esimerkiksi, jos kierroksellasi olevista mailoista pisin maila (muu kuin putteri) on draiveri, jonka pituus on 43 tuumaa (109.22 cm), niin mailanmittasi kierrokselle on 43 tuumaa.

  Reikä

  Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

  Kentän alueet

  Kenttä muodostuu viidestä määritellystä alueesta: (1) yleisestä pelialueesta, (2) tiiausalueesta, josta sinun on aloitettava reiän pelaaminen, (3) kaikista estealueista, (4) kaikista bunkkereista ja (5) pelattavan reiän viheriöstä.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Makuu

  Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Reikä

  Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Estealue

  Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

  Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

  • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
  • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

  Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

  Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

  Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

  • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Estealue

  Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

  Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

  • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
  • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

  Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

  Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

  Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

  • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Korvata

  Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Caddie

  Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

  Varusteet

  Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Varusteet

  Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

  Ulkopuolinen vaikutus

  Mikä tahansa seuraavista ihmisistä tai asioista, jotka voivat vaikuttaa palloosi tai varusteeseesi tai kenttään:

  • Kuka tahansa henkilö (mukaan lukien toinen pelaaja), paitsi sinä itse tai sinun caddiesi tai pelipartnerisi tai vastustaja, tai kuka tahansa heidän caddieistaan,
  • Kaikki eläimet, ja
  • Kaikki luonnolliset tai valmistetut esineet tai mikä tahansa muu (mukaan lukien liikkeessä oleva toinen pallo), paitsi luonnonvoimat.
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Korvata

  Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Lyönti ja lyöntimatka

  Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Tiiausalue

  Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

  • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
  • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Mailanmitta

  Sen mailan pituus, joka on pisin niistä enintään 14 mailasta, jotka sinulla on kierroksellasi (kuten sallittu Säännössä 4.1b(1)), pois lukien putteri. Esimerkiksi, jos kierroksellasi olevista mailoista pisin maila (muu kuin putteri) on draiveri, jonka pituus on 43 tuumaa (109.22 cm), niin mailanmittasi kierrokselle on 43 tuumaa.

  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Kentän alueet

  Kenttä muodostuu viidestä määritellystä alueesta: (1) yleisestä pelialueesta, (2) tiiausalueesta, josta sinun on aloitettava reiän pelaaminen, (3) kaikista estealueista, (4) kaikista bunkkereista ja (5) pelattavan reiän viheriöstä.

  Reikä

  Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Vakava sääntörike

  Tapahtuu pelatessasi lyöntipelissä väärästä paikasta, josta pelaamalla voit saada huomattavaa hyötyä verrattuna siihen, että pelaisit oikeasta paikasta.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Vakava sääntörike

  Tapahtuu pelatessasi lyöntipelissä väärästä paikasta, josta pelaamalla voit saada huomattavaa hyötyä verrattuna siihen, että pelaisit oikeasta paikasta.