The R&A - Working for Golf
Vapautuminen irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista (sisältäen pallon tai pallon merkkinapin, joka auttaa tai haittaa peliä)
Siirry osaan
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Tutustu tarkemmin

Sääntö 14
Sääntö 16

Tarkoitus: Sääntö 15 kattaa milloin ja miten voit vapautua ilman rangaistusta irrallisista luonnonhaitoista ja liikuteltavista haitoista.

 • Luontoon kuuluvien liikuteltavien asioiden tai valmistettujen esineiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta, joten saat normaalisti poistaa ne, kun ne haittaavat pelaamistasi.
 • Sinun tulee kuitenkin olla varovainen liikuttaessasi pallosi lähellä olevia irrallisia luonnonhaittoja viheriön ulkopuolella, koska saat rangaistuksen, jos niiden liikuttaminen aiheuttaa pallosi liikkumisen.
15.1
Irralliset luonnonhaitat
a
Irrallisen luonnonhaitan poistaminen

Voit poistaa irrallisen luonnonhaitan ilman rangaistusta missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella ja voit tehdä sen monella eri tavalla (kuten kädelläsi, jalallasi, mailallasi tai muulla välineellä).

Mutta on olemassa kaksi poikkeusta:

Poikkeus 1 – Irrallisen luonnonhaitan poistaminen alueelta, jolle pallo pitää asettaa takaisin paikalleen.

Poikkeus 2 – Rajoitukset irrallisten luonnonhaittojen siirtämiseen, kun tarkoituksena on vaikuttaa liikkuvan pallon kulkuun.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa poikkeuksista.

b
Pallo liikkuu irrallista luonnonhaittaa poistettaessa

Jos poistaessasi irrallista luonnonhaittaa aiheutat pelissä olevan pallosi liikkumisen, pallosi tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).

Jos liikkunut pallosi on ollut paikallaan muualla kuin viheriöllä tai tiiausalueella, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

15.2
Liikuteltavat haitat
a
Vapautuminen liikuteltavasta haitasta

Liikuteltavan haitan poistaminen. Voit ilman rangaistusta poistaa liikuteltavan haitan missä tahansa kentällä tai sen ulkopuolella ja voit tehdä sen monella eri tavalla.

Jos pallosi liikkuu, kun siirrät liikuteltavaa haittaa, ei rangaistusta seuraa ja pallosi tulee asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).

Mutta on olemassa kaksi poikkeusta milloin liikuteltavia haittoja ei saa poistaa:

Poikkeus 1 – Tiimerkkejä ei saa siirtää, kun palloa pelataan tiiauspaikalta.

Poikkeus 2 – Rajoitukset liikuteltavien haittojen siirtämiseen tarkoituksena vaikuttaa liikkuvan pallon kulkuun.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa poikkeuksista.

Vapautuminen pallosi ollessa liikuteltavan haitan sisällä tai sen päällä kentällä muualla kuin viheriöllä. Voit vapautua ilman rangaistusta nostamalla pallosi, poistamalla liikuteltavan haitan ja pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon Kuvan #2 15.2a mukaisesti.

Kun pallo on liikuteltavan haitan (esim. pyyhkeen) sisällä tai sen päällä missä tahansa kentällä, voidaan vapautua ilman rangaistusta nostamalla pallo, poistamalla liikuteltava haitta ja pudottamalla nostettu tai muu pallo (ainoastaan viheriöllä pallo asetetaan).

Vertailupiste: Arvioitu kohta suoraan sen paikan alla, missä pallo oli paikallaan liikuteltavan haitan sisällä tai sen päällä

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla samalla osalla kenttää kuin vertailupiste

Ks. Golfin Säännöt Tietoa siitä, kuinka vapautua pallosi ollessa liikuteltavan haitan päällä viheriöllä.

b
Vapautuminen, kun palloa ei löydy, mutta se on liikuteltavan haitan sisällä tai päällä

Ks. Golfin Säännöt Tietoa siitä, kuinka vapautua pallosi ollessa liikuteltavan haitan sisällä tai sen päällä, mutta palloasi ei ole löydetty.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 15.2: Yleinen rangaistus.

15.3
Pallo tai pallon merkkinappi auttaa tai haittaa pelaamista
a
Viheriöllä oleva pallo auttaa peliä

Tätä sääntöä sovelletaan ainoastaan pallolle, joka on paikallaan viheriöllä.

Jos sinulla on kohtuullinen syy uskoa, että viheriöllä oleva pallo voi auttaa jonkun peliä (esim. toimii pallon pysäyttäjänä lähellä reikää), voit – pallon ollessa sinun – merkitä pallon paikan ja nostaa sen tai pallon kuuluessa jollekin toiselle pelaajalle, voit vaatia tätä pelaajaa merkitsemään pallon paikan ja nostamaan sen.

Vain lyöntipelissä:

 • Pelaaja, jonka on nostettava pallo, voi pelata ensin, ja
 • Jos sinä ja toinen pelaaja sovitte, että pallo jätetään paikalleen auttamaan toista teistä ja tämä pelaaja lyö lyönnin auttavan pallon edelleen ollessa paikallaan, molemmat pelaajat, jotka sopivat asiasta saavat yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistus).
b
Kentällä oleva pallo haittaa peliä

Jos toisella pelaajalla on kohtuullinen syy uskoa, että pallosi voi häiritä hänen peliään:

 • Toinen pelaaja voi vaatia sinua merkitsemään pallosi paikan ja nostamaan pallosi, jota ei saa puhdistaa (paitsi jos pallo on nostettu viheriöltä).
 • Jos et merkitse pallosi paikkaa ennen sen nostamista tai puhdistat nostetun pallon, kun se ei ole sallittua, saat yhden lyönnin rangaistuksen.
 • Kun sinun on nostettava pallosi tämän säännön perusteella, voit nostamisen sijaan pelata pallosi ensin. Näin voit menetellä ainoastaan lyöntipelissä.

Et saa nostaa palloasi tämän säännön nojalla silloin, jos ainoastaan itse luulet pallosi haittaavan jonkun toisen pelaajan peliä.

Jos nostat pallosi, kun toinen pelaaja ei ole sitä vaatinut (paitsi jos pallo on nostettu viheriöllä Säännön 13.1b mukaisesti), saat yhden lyönnin rangaistuksen.

c
Pallon merkkinappi auttaa tai haittaa peliä

Jos pallon merkkinappi auttaa tai haittaa peliä, voit:

 • Siirtää pallon merkkinappia pois tieltä, jos se on sinun omasi, tai
 • Jos pallon merkkinappi kuuluu jollekin toiselle pelaajalle, vaatia tätä pelaajaa siirtämään pallon merkkinapin pois tieltä samoilla syillä kuin voit vaatia pallon nostettavan.

Pallon merkkinappi täytyy siirtää pois tieltä uuteen paikkaan siten, että uusi paikka mitataan alkuperäisestä paikasta esim. käyttämällä yhtä tai useampaa mailan lavan mittaa.

Rangaistus Säännön 15.3 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 15.3: Yleinen rangaistus.

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
 • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen pelialue

Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Pallon merkkinappi

Valmistettu esine, jota käytetään pallosi paikan merkitsemiseen palloasi nostettaessa. Esineeksi käy tii, kolikko, pallon merkkinapiksi valmistettu esine tai jokin muu pienikokoinen varuste.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.