The R&A - Working for Golf
Vapautuminen epänormaaleista kenttäolo-suhteista (sisältäen kiinteän haitan), Vaarallisen eläimen tilanne, Maahan painunut pallo
Siirry osaan
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4
Tutustu tarkemmin

Sääntö 15
Sääntö 17

Tarkoitus: Sääntö 16 kattaa tilanteet, milloin ja kuinka voit vapautua rangaistuksetta ja pelata palloa toisesta paikasta esim. silloin, kun epänormaali kenttäolosuhde tai vaarallinen eläin haittaa.

 • Näiden olosuhteiden ei katsota olevan osa kentän pelaamisen haastetta ja näistä saat yleensä vapautua rangaistuksetta muualla kuin estealueella.
 • Normaalisti vapaudut pudottamalla pallon vapautumisalueelle, joka perustuu lähimpään täydellisesti vapauttavaan pisteeseen.

Tämä sääntö kattaa myös vapautumisen ilman rangaistusta pallosi ollessa painuneena maahan omaan alastulojälkeensä yleisellä pelialueella.

16.1
Epänormaalit kenttäolosuhteet (sisältäen kiinteän haitan)

Tämä sääntö käsittää vapautumisen ilman rangaistusta eläimen tekemästä kolosta, kunnostettavasta alueesta, kiinteästä haitasta tai tilapäisestä vedestä.

Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä epänormaalit kenttäolosuhteet, mutta jokaisella on oma määritelmänsä.

a
Milloin saa vapautua

Sääntöjen mukaista haittaamista tapahtuu, kun yksikin näistä toteutuu:

 • Pallosi on epänormaalin kenttäolosuhteen sisällä tai päällä tai koskettaa sitä,
 • Epänormaali kenttäolosuhde vaikuttaa fyysisesti aiotun lyöntiasentosi alueeseen tai svingisi vaatimaan tilaan, tai
 • Vain pallosi ollessa viheriöllä epänormaalin kenttäolosuhteen, joka on viheriöllä tai sen ulkopuolella katsotaan vaikuttavan pelilinjaasi.

Vapautumista ei myönnetä epänormaalista kenttäolosuhteesta, jos epänormaali kenttäolosuhde on ulkona, tai jos pallosi on estealueella.

Vapautumista ei myönnetä, jos pallon pelaaminen on epätarkoituksenmukaista. Vapautumista ei myönnetä:

 • Jos pallosi pelaaminen sijaintipaikaltaan on epätarkoituksenmukaista jonkin muun syyn kuin epänormaalin kenttäolosuhteen vuoksi (esim. jos seisot kiinteän haitan päällä, mutta et pysty lyömään, koska pallosi on pensaassa), tai
 • Jos haittaaminen tapahtuu vain, jos valitset mailan, lyöntiasennon, svingin tai pelisuunnan, joka on epätarkoituksenmukainen kyseisissä olosuhteissa.
b
Vapautuminen pallon ollessa yleisellä pelialueella

Jos pallosi on yleisellä pelialueella ja kentällä oleva epänormaali kenttäolosuhde haittaa, voit vapautua ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon Kuvan 16.1b mukaisesti.

Vapautuminen ilman rangaistusta on sallittu, kun pallo on yleisellä pelialueella ja epänormaali kenttäolosuhde haittaa. Lähin täydellisen vapautuksen piste tulisi merkitä. Pallo pitää pudottaa ja sen pitää jäädä vapautumisalueelle.

Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla yleisellä pelialueella

Huomio: Vapautuessasi sinun tulee vapautua kokonaan epänormaalin kenttäolosuhteen haittaamisesta.

c
Vapautuminen pallon ollessa bunkkerissa

Kun pallosi on bunkkerissa ja kentällä oleva epänormaali kenttäolosuhde haittaa, voit vapautua:

 • Ilman rangaistusta: Säännön 16.1b mukaisesti, paitsi että:
  • Lähimmän täydellisen vapautumisen pisteen ja vapautumisalueen täytyy olla bunkkerissa.
  • Jos lähintä täydellisen vapautumisen pistettä ei ole bunkkerissa, pelaaja voi silti vapautua rangaistuksetta käyttäen vertailupisteenä maksimaalisen vapautumisen pistettä, joka on bunkkerissa.
 • Rangaistuksella pelaaminen bunkkerin ulkopuolelta (linjassa taaksepäin -vapautuminen): voit yhden lyönnin rangaistuksella pudottaa pallon Kuvan 16.1c mukaisesti.

Kuvassa oletetaan pelaajan pelaavan oikealta puolelta. Epänormaalin kenttä-olosuhteen haitatessa bunkkerissa, voidaan vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1b mukaisesti tai vapautua bunkkerin ulkopuolelle yhden lyönnin rangaistuksella.

Vapautuminen bunkkerin ulkopuolelle perustuu vertailulinjaan, joka kulkee suoraan reiästä taaksepäin alkuperäisen bunkkerissa olevan pallon sijaintipaikan kautta

Vertailupiste: Kentällä bunkkerin ulkopuolella vertailulinjalla oleva pelaajan valitsema piste, joka on kauempana reiästä kuin alkuperäisen pallon paikka (kuinka kaukana tahansa)

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Voi olla millä tahansa alueella kenttää

Huomio: Valittaessa vertailupistettä tulisi sinun merkitä tämä piste jollain esineellä (esim. tiillä).

d
Vapautuminen pallon ollessa viheriöllä

Kun pallosi on viheriöllä ja epänormaali kenttäolosuhde haittaa, voit vapautua ilman rangaistusta asettamalla alkuperäisen tai muun pallon Kuvan 16.1d mukaisesti.

Kuvassa oletetaan pelaajan pelaavan vasemmalta puolelta. Kun pallo on viheriöllä ja epänormaali kenttäolosuhde haittaa, voidaan vapautua ilman rangaistusta asettamalla pallo lähimpään täydellisen vapautumisen pisteeseen.

Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste

Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautumisen piste

Vapautumisalueen rajoitukset: Lähin täydellisen vapautumisen pisteen täytyy olla joko:

 • Viheriöllä, tai
 • Yleisellä pelialueella

Huomio:

 • Vapauduttaessa sinun tulee vapautua kokonaan epänormaalin kenttäolosuhteen haittaamisesta.
 • Jos lähintä täydellisen vapautumisen pistettä ei ole, voit silti vapautua käyttämällä vertailupisteenä maksimaalisen vapautumisen pistettä, jonka tulee olla viheriöllä tai yleisellä pelialueella.
e
Vapautuminen, kun palloa, joka on epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai sen päällä, ei löydy

Jos palloasi ei ole löydetty, mutta tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallosi pysähtyi kentällä olevaan epänormaaliin kenttäolosuhteeseen tai sen päälle, voit vapautua Säännön 16.1b, c tai d kohdan mukaisesti. Tee tämä käyttäen vertailupisteenä arvioitua pistettä, jossa pallo viimeksi ylitti kentällä olevan epänormaalin kenttäolosuhteen rajan.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa kuinka vapautua pallosi ollessa epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai sen päällä ja sitä ei ole löydetty.

f
Epänormaalissa kenttäolosuhteessa olevasta kielletystä pelialueesta on vapauduttava

Et saa pelata palloasi sijaintipaikaltaan missään seuraavista tapauksista:

 • Jos pallosi on kielletyllä pelialueella epänormaalissa kenttäolosuhteessa, sinun täytyy vapautua Säännön 16.1b, c tai d kohdan mukaisesti.
 • Jos pallosi on kielletyn pelialueen ulkopuolella ja kielletty pelialue (joko epänormaalissa kenttäolosuhteessa tai estealueella) haittaa aiottua lyöntiasentosi aluetta tai svingisi vaatimaa tilaa, sinun tulee joko vapautua Säännön 16.1 mukaisesti tai ellei pallosi ole estealueella, vapautua pelaamattomasta paikasta Säännön 19 mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.1: Yleinen rangaistus.

16.2
Vaarallisen eläimen tilanne

“Vaarallisen eläimen tilanne” syntyy, kun pallosi lähellä on vaarallinen eläin (kuten myrkyllinen käärme tai alligaattori), joka voi aiheuttaa sinulle vakavia fyysisiä vammoja, jos pelaat palloa sijaintipaikaltaan.

Ks. Golfin Säännöt Tietoa kuinka vapautua vaarallisen eläimen tilanteesta.

16.3
Maahan painunut pallo
a
Milloin saa vapautua

Vapautuminen sallitaan vain, jos pallosi on painunut maahan yleisellä pelialueella. Mutta pallosi ollessa viheriöllä maahan painuneena, voit merkitä pallosi paikan ja nostaa sekä puhdistaa sen, korjata pallon tekemät vauriot ja asettaa pallosi takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Poikkeus – Maahan painuneesta pallosta ei sallita vapautumista yleisellä pelialueella:

 • Jos pallosi on painuneena maahan hiekkaan yleisellä pelialueella, jota ei ole leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, tai
 • Jos pallosi lyöminen on epätarkoituksenmukaista jostakin muusta syystä kuin että pallosi on painunut maahan, (esim. et pysty lyömään, koska pallosi on pensaassa).

Pallosi on painunut maahan vain, jos se on edellisen lyöntisi seurauksena päätynyt omaan alastulojälkeensä ja osa pallostasi on maanpinnan alapuolella.

b
Vapautuminen maahan painuneelle pallolle

Kun pallosi on maahan painunut yleisellä pelialueella, voit vapautua ilman rangaistusta pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon Kuvan 16.3b mukaisesti.

Kun pallo on painunut maahan yleisellä pelialueella, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta. Vertailupiste vapauduttaessa on paikka, joka on heti maahan painuneen pallon takana. Pallo täytyy pudottaa vapautumisalueelle ja sen tulee jäädä tälle alueelle.

Vertailupiste: Paikka välittömästi maahan painuneen pallon takana

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla yleisellä pelialueella

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 16.3: Yleinen rangaistus.

16.4
Pallosi nostaminen selvitettäessä onko pallosi olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan

Jos sinulla on kohtuullinen syy uskoa, että pallosi on olosuhteessa, josta vapautuminen sallitaan ilman rangaistusta säännön nojalla, mutta et voi todeta tätä ilman pallosi nostamista, voit merkitä pallosi paikan ja nostaa sen katsoaksesi onko vapautuminen mahdollista. Nostettua palloa ei saa puhdistaa (paitsi viheriöllä).

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa pallosi nostamisesta, jotta voidaan todeta onko pallo sellaisessa olosuhteesta, josta vapautuminen sallitaan, ml. rangaistus pallosi nostamisesta ilman kohtuullista syytä.

Eläimen tekemä kolo

Kaikkien eläinten maahan kaivamat kolot paitsi eläinten, jotka ovat myöskin määritelty irrallisiksi luonnonhaitoiksi (kuten madot ja hyönteiset).

Termi eläimen kolo käsittää:

 • Eläimen reiästä pois kaivaman irrallisen maa-aineksen,
 • Kaikki koloon johtavat kuluneet kulku-urat, ja
 • Eläimen maahan kaivaman kolon seurauksena kohonneet tai muuttuneet alueet maan pinnalla.
Kunnostettava alue

Mikä tahansa kentän alue, jonka toimikunta on määritellyt kunnostettavaksi alueeksi (merkitsemällä sen tai muulla tavalla).

Kunnostettava alue käsittää myös seuraavat asiat, vaikka toimikunta ei niitä sellaisiksi määrittelisi:

 • Toimikunnan tai kenttähenkilökunnan tekemät reiät ja kolot, jotka on tehty:
  • Kentän kuntoon saattamiseksi (esim. reikä, jossa paalu on ollut tai toisen väylän reikä kaksoisviheriöllä), tai
  • Kentän ylläpidon yhteydessä (esim. kolo, joka on syntynyt siirtonurmen tai kannon poistamisen yhteydessä tai putkien asentamisen aiheuttamat jäljet, mutta ei sisällä ilmastusreikiä).
  • Myöhemmin poiskuljetettavaksi tarkoitetut leikkuujätteet, lehdet ja muu kasattu aines. Mutta:
   • Kaikki luonnolliset materiaalit, jotka on kasattu poiskuljettamista varten, ovat myös irrallisia luonnonhaittoja, ja
   • Kaikki kentälle jätetyt materiaalit, joita ei ole tarkoitettu pois vietäviksi, eivät ole kunnostettavaa aluetta, ellei toimikunta ole niitä sellaiseksi määritellyt.
  • Kaikki eläinten asumukset (esim. linnunpesä), jotka ovat niin lähellä pelaajan palloa, että pelaajan lyönti tai lyöntiasento voisi vahingoittaa sitä, pois lukien sellainen asumus, jonka on tehnyt eläin, joka on määritelty irralliseksi luonnonhaitaksi (esim. madot ja hyönteiset).

  Kunnostettavan alueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla:

  • Paalut: Kun kunnostettavan alueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat kunnostettavalla alueella ja raja kulkee maassa kunnostettavalta alueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun kunnostettavan alueen raja on merkitty viivalla, viiva on kunnostettavalla alueella ja raja kulkee maassa kunnostettavalta alueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Kiinteä haitta

  Haitta, jota ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

  Tilapäinen vesi

  Jokainen maanpinnalla oleva vedenkertymä (kuten esimerkiksi sateen tai kastelujärjestelmän aiheuttama lammikko tai vesialueen tulviminen) joka ei ole estealueella ja on näkyvissä asetuttuasi lyöntiasentoon tai jo ennen sitä (ilman että painat maata jaloillasi normaalia enemmän).

  Ei riitä, että maa on pelkästään märkä, mutainen tai pehmeä tai että vesi on vain hetkellisesti näkyvissä, kun astut maahan; vedenkertymän tulee olla näkyvissä lyöntiasentoosi asettumisen jälkeen tai jo ennen sitä.

  Erikoistapaukset:

  • Kaste ja huurre eivät ole tilapäistä vettä.
  • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre) ovat joko irrallisia luonnonhaittoja tai, jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä pelaajan valinnan mukaan.
  • Keinotekoinen jää on haitta.
  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Lyöntiasento

  Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Pelilinja

  Linja, jota pitkin pyrit saamaan pallosi kulkemaan lyöntisi seurauksena. Kohtuullinen etäisyys aiotun linjan molemmin puolin ja sen yläpuolella kuuluvat pelilinjaasi.

  Pelilinja ei välttämättä ole suora viiva kahden pisteen välillä (esimerkiksi se voi olla kaareva linja riippuen siitä, mitä reittiä yrität saada pallosi kulkemaan).

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Estealue

  Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

  Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

  • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
  • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

  Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

  Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

  Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

  • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Kiinteä haitta

  Haitta, jota ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Lyöntiasento

  Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Kenttä

  Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Kenttä

  Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Lähin täydellisen vapautumisen piste

  Vertailupisteesi vapautumiselle epänormaalista kenttäolosuhteesta (Sääntö 16.1), vaarallisesta eläimestä (Sääntö 16.2), väärästä viheriöstä (Sääntö 13.1e) tai kielletystä pelialueesta (Sääntö 16.1f ja 17.1e), tai vapauduttaessa paikallissäännön perusteella.

  Tämä on pallosi sijainnille arvioitu paikka, joka on:

  • Mahdollisimman lähellä pallosi alkuperäistä paikkaa, mutta ei lähempänä reikää kuin pallosi alkuperäinen paikka,
  • Vaaditulla kentän alueella, ja
  • Paikassa, jossa kyseinen olosuhde ei vaikuta lyöntiisi, jonka olisit lyönyt alkuperäisestä paikasta, jos kyseistä olosuhdetta ei olisi ollut.

  Tämän vertailupisteen arviointia varten sinun tulee määritellä mailavalinta, lyöntiasento, svingi ja pelilinja, jota olisit käyttänyt lyöntiisi.

  Vapautumisalue

  Alue, jolle sinun tulee pudottaa pallo vapautuessasi sääntöjen mukaisesti. Jokainen vapautumisen antava sääntö edellyttää sinun käyttävän tiettyä vapautumisaluetta, jonka koko ja paikka riippuvat seuraavista tekijöistä:

  • Vertailupiste: Kohta, josta vapautumisalueen koko mitataan.
  • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Vapautumisalue on joko yksi tai kaksi mailanmittaa vertailupisteestä, mutta tietyin rajoituksin:
  • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: Vapautumisalueen sijaintia voidaan rajoittaa yhdellä tai useammalla tavalla, esimerkiksi:
   • Alue on vain tietyillä määritellyillä kentän alueilla esim. yleisellä pelialueella tai se ei ole bunkkerissa tai estealueella,
   • Alue ei ole lähempänä reikää kuin vertailupiste tai sen täytyy olla sen estealueen tai bunkkerin ulkopuolella, josta vapaudutaan tai
   • Alueella ei saa olla haittaamista (kuten kyseisessä säännössä määritellään) olosuhteesta, josta ollaan vapautumassa.
  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Lähin täydellisen vapautumisen piste

  Vertailupisteesi vapautumiselle epänormaalista kenttäolosuhteesta (Sääntö 16.1), vaarallisesta eläimestä (Sääntö 16.2), väärästä viheriöstä (Sääntö 13.1e) tai kielletystä pelialueesta (Sääntö 16.1f ja 17.1e), tai vapauduttaessa paikallissäännön perusteella.

  Tämä on pallosi sijainnille arvioitu paikka, joka on:

  • Mahdollisimman lähellä pallosi alkuperäistä paikkaa, mutta ei lähempänä reikää kuin pallosi alkuperäinen paikka,
  • Vaaditulla kentän alueella, ja
  • Paikassa, jossa kyseinen olosuhde ei vaikuta lyöntiisi, jonka olisit lyönyt alkuperäisestä paikasta, jos kyseistä olosuhdetta ei olisi ollut.

  Tämän vertailupisteen arviointia varten sinun tulee määritellä mailavalinta, lyöntiasento, svingi ja pelilinja, jota olisit käyttänyt lyöntiisi.

  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Maksimaalisen vapautumisen piste

  Vertailupisteesi vapauduttaessa epänormaalista kenttäolosuhteesta bunkkerissa (Sääntö 16.1c) tai viheriöllä (Sääntö 16.1d), kun ei ole olemassa lähintä täydellisen vapautumisen pistettä.

  Tämä on pallosi sijainnille arvioitu paikka, joka on:

  • Mahdollisimman lähellä pallosi alkuperäistä paikkaa, mutta ei lähempänä reikää kuin pallosi alkuperäinen paikka,
  • Vaaditulla kentän alueella, ja
  • Paikassa, jossa epänormaali kenttäolosuhde vähiten vaikuttaa lyöntiisi, jonka olisit tehnyt alkuperäisestä paikasta, jos olosuhdetta ei olisi ollut.

  Tämän vertailupisteen arviointia varten sinun tulee määritellä mailavalinta, lyöntiasento, svingi ja pelilinja, jota olisit käyttänyt lyöntiisi.

  Bunkkeri

  Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

  • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
  • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
  • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
  • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Tiedetään tai on käytännössä varmaa

  Normi sen päättämiseksi mitä pallollesi tapahtui – esimerkiksi onko pallosi pysähtynyt estealueelle, onko se liikkunut tai mikä liikkumisen aiheutti.

  Tiedetään tai on käytännössä varmaa tarkoittaa enemmän kuin vain mahdollisesti tai todennäköisesti. Se tarkoittaa joko:

  • On olemassa vakuuttava todiste, että kyseinen tapahtuma tapahtui pallollesi, esim. sinä tai joku silminnäkijä näki tapahtuman, tai
  • Vaikka on olemassa erittäin pieni epäilys, niin kaikki kohtuudella saatavilla oleva tieto osoittaa, että vähintään 95% todennäköisyydellä kyseinen tapahtuma tapahtui.
  Kenttä

  Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Kenttä

  Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Kielletty pelialue

  Kentän osa, josta toimikunta on kieltänyt pelaamisen. Kielletty pelialue on määriteltävä joko osaksi epänormaalia kenttäolosuhdetta tai estealuetta.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Kielletty pelialue

  Kentän osa, josta toimikunta on kieltänyt pelaamisen. Kielletty pelialue on määriteltävä joko osaksi epänormaalia kenttäolosuhdetta tai estealuetta.

  Kielletty pelialue

  Kentän osa, josta toimikunta on kieltänyt pelaamisen. Kielletty pelialue on määriteltävä joko osaksi epänormaalia kenttäolosuhdetta tai estealuetta.

  Epänormaali kenttäolosuhde

  Eläimen tekemä kolo, kunnostettava alue, kiinteä haitta tai tilapäinen vesi.

  Estealue

  Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

  Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

  • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
  • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

  Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

  Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

  Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

  • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Lyöntiasento

  Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

  Estealue

  Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

  Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

  • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
  • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

  Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

  Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

  Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

  • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
  • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Eläin

  Mikä tahansa eläinkuntaan kuuluva (muu kuin ihminen).

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Asettaa takaisin

  Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Lyönti

  Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

  Maahan painunut

  Jos pallosi on omassa alastulojäljessään edellisen lyöntisi seurauksena ja osa siitä on maan pinnan alapuolella. Ollakseen maahan painunut pallosi ei välttämättä tarvitse koskea maapohjaa (esim. ruoho ja irralliset luonnonhaitat voivat olla pallosi ja maapohjan välissä).

  Yleinen pelialue

  Yleinen pelialue kattaa koko kentän pois lukien neljä muuta määriteltyä aluetta: (1) tiiausalue, jolta sinun on aloitettava kyseisen reiän pelaaminen, (2) kaikki estealueet, (3) kaikki bunkkerit ja (4) pelattavan reiän viheriö.

  Yleinen pelialue käsittää kaikki muut kentän tiiauspaikat paitsi edellä mainitun tiiausalueen sekä kaikki väärät viheriöt.

  Pudottaa

  Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

  Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

  • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
  • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
  Väärä paikka

  Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

  Yleinen rangaistus

  Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

  Merkitä

  Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

  Viheriö

  Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).