The R&A - Working for Golf
Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen, Pallo kadonnut tai ulkona, Varapallo
Siirry osaan
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Tutustu tarkemmin

Sääntö 17
Sääntö 19

Tarkoitus: Sääntö 18 kattaa vapautumisen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella. Kun pallosi on kadonnut estealueen ulkopuolelle tai päätyy ulos kentältä, vaadittu eteneminen tiiaus-alueelta reikään keskeytyy; pystyäksesi jatkamaan etenemistä sinun täytyy pelata uudelleen sieltä, mistä edellisen kerran löit.

Tämä sääntö kattaa myös sen kuinka ja milloin varapallo voidaan ajan säästämiseksi pelata silloin, kun pallosi voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

18.1
Vapautuminen lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella on aina sallittua

Voit käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista koska tahansa. Kun laitat toisen pallon peliin lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella, alkuperäinen pallosi ei ole enää pelissä eikä sitä saa enää pelata. Tämä pätee, vaikka alkuperäinen pallosi löytyisikin kentältä ennen kolmen minuutin etsimisajan päättymistä.

18.2
Pallo kadonnut tai ulkona: Lyönti ja lyöntimatka -vapautuminen on pakollinen
a
Milloin pallosi on kadonnut tai ulkona

Milloin pallo on kadonnut. Pallosi on kadonnut, jos sitä ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun sinä tai caddiesi aloitatte sen etsimisen. Jos pallo löytyy tässä ajassa, mutta ei ole varmuutta onko pallo sinun:

 • Sinun on viivyttelemättä yritettävä tunnistaa pallo ja sinulle sallitaan kohtuullisesti aikaa sen tekemiseen, vaikka kolmen minuutin etsintäaika olisi umpeutunut.
 • Kohtuulliseen aikaan sisältyy myös tarvittava aika pallolle siirtymiseen, jos et ole siellä, mistä pallo löydettiin.

Jos et tunnista palloasi kohtuullisessa ajassa, pallo on kadonnut.

Milloin pallo on ulkona. Pysähtynyt pallosi on ulkona vain, jos se on kokonaan kentän ulkorajan ulkopuolella.

b
Miten menetellä, jos pallosi on kadonnut tai ulkona

Jos pallosi on kadonnut tai ulkona, täytyy sinun käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautumista lisäämällä yhden lyönnin rangaistus ja pelaamalla alkuperäinen tai muu pallo paikasta, josta edellinen lyönti lyötiin (ks. Sääntö 14.6).

Poikkeus – Pelaaja voi korvata pallonsa toisen säännön mukaisesti silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, mitä alkuperäiselle pallolle on tapahtunut.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa milloin poikkeukset ovat voimassa.

18.3
Varapallo
a
Milloin varapallo on sallittu

Jos pallosi on voinut kadota estealueen ulkopuolelle tai voi olla ulkona, voit aikaa säästääksesi pelata toisen pallon varapallona lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella.

Mutta jos tiedät, että ainoa paikka, jonne pallosi voi olla kadonnut on estealue, ei varapalloa saa pelata ja pallosta, joka lyödään paikasta mistä edellinen lyönti lyötiin, tulee pelissä oleva pallosi lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella.

b
Varapallon pelaamisesta ilmoittaminen

Ennen lyöntiä sinun tulee ilmoittaa pelaavasi varapallon.

Ei riitä, että sanot vain pelaavasi toisen pallon tai lyöväsi uudestaan.

Sinun tulee käyttää sanaa “varapallo” tai muutoin selvästi ilmaista pelaavasi palloa varapallona Säännön 18.3 mukaisesti.

Jos et ilmoita tätä (vaikka aikomuksenasi olisi pelata varapallo) ja pelaat pallon paikasta mistä edellinen lyönti lyötiin, tästä pallosta tulee pelissä oleva pallosi lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella.

c
Varapallon pelaaminen, kunnes siitä tulee pelissä oleva pallo tai se hylätään

Useamman lyönnin pelaaminen varapallolla. Voit jatkaa varapallolla pelaamista ilman, että se menettää varapallon aseman niin kauan kuin sitä ei pelata lähempää reikää kuin missä alkuperäisen pallosi arvioidaan olevan.

Milloin varapallosta tulee pelissä oleva pallo. Varapallostasi tulee pelissä oleva pallosi lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella seuraavissa kahdessa tapauksessa:

 • Kun alkuperäinen pallosi on kadonnut kentän alueelle estealueen ulkopuolelle tai on ulkona
 • Kun varapalloasi on pelattu lähempää reikää kuin missä alkuperäisen pallosi arvioidaan olevan.

Poikkeus – Pelaaja voi korvata pallonsa toisen säännön mukaisesti silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, mitä pallolle on tapahtunut.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa milloin poikkeukset ovat voimassa.

Milloin varapallo täytyy hylätä. Kun varapallostasi ei ole vielä tullut pelissä olevaa palloasi, täytyy se hylätä seuraavissa kahdessa tapauksessa:

 • Kun alkuperäinen pallosi löytyy kentän alueelta estealueen ulkopuolelta ennen kolmen minuutin etsintäajan umpeutumista.
 • Kun alkuperäinen pallosi löytyy tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on estealueella. Sinun täytyy joko pelata alkuperäistä palloa sijaintipaikaltaan tai vapautua rangaistuksella.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 18.3: Yleinen rangaistus.

Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun sinä tai caddiesi (tai pelipartnerisi tai pelipartnerisi caddie) alkoi etsiä sitä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Ulkona

Toimikunnan määrittelemän kentän rajan ulkopuolella olevat alueet. Kaikki tämän rajan sisäpuolella olevat alueet ovat kentän sisäpuolella.

Kentän raja kulkee maanpinnasta sekä ylöspäin että alaspäin.

Raja tulisi merkitä ulkorajan merkeillä tai viivoilla:

 • Ulkorajan merkit: Kun raja määritellään paaluilla tai aidalla, on rajan reuna paalujen tai aidan tukipylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla oleva linja (pois lukien vinot tuet), ja nämä paalut sekä aidan tukipylväät ovat ulkona.
 • Jos raja määritellään muulla tavalla kuten muurilla, tai jos toimikunta haluaa käsitellä raja-aitaa jollain muulla tavalla, tulee toimikunnan määrittää kentän rajan sijainti.
 • Viivat: Kun raja määritellään maahan maalatulla viivalla, niin raja on maalatun viivan kentän puoleinen reuna ja viiva itsessään on ulkona.
Kun maahan maalattu viiva määrittää kentän rajan, voidaan paaluja käyttää osoittamaan kentän rajan sijaintia, mutta niillä ei ole mitään muuta tarkoitusta. Ulkorajan merkkien ja viivan tulisi olla valkoisia.
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun sinä tai caddiesi (tai pelipartnerisi tai pelipartnerisi caddie) alkoi etsiä sitä.

Ulkona

Toimikunnan määrittelemän kentän rajan ulkopuolella olevat alueet. Kaikki tämän rajan sisäpuolella olevat alueet ovat kentän sisäpuolella.

Kentän raja kulkee maanpinnasta sekä ylöspäin että alaspäin.

Raja tulisi merkitä ulkorajan merkeillä tai viivoilla:

 • Ulkorajan merkit: Kun raja määritellään paaluilla tai aidalla, on rajan reuna paalujen tai aidan tukipylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla oleva linja (pois lukien vinot tuet), ja nämä paalut sekä aidan tukipylväät ovat ulkona.
 • Jos raja määritellään muulla tavalla kuten muurilla, tai jos toimikunta haluaa käsitellä raja-aitaa jollain muulla tavalla, tulee toimikunnan määrittää kentän rajan sijainti.
 • Viivat: Kun raja määritellään maahan maalatulla viivalla, niin raja on maalatun viivan kentän puoleinen reuna ja viiva itsessään on ulkona.
Kun maahan maalattu viiva määrittää kentän rajan, voidaan paaluja käyttää osoittamaan kentän rajan sijaintia, mutta niillä ei ole mitään muuta tarkoitusta. Ulkorajan merkkien ja viivan tulisi olla valkoisia.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun sinä tai caddiesi (tai pelipartnerisi tai pelipartnerisi caddie) alkoi etsiä sitä.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Ulkona

Toimikunnan määrittelemän kentän rajan ulkopuolella olevat alueet. Kaikki tämän rajan sisäpuolella olevat alueet ovat kentän sisäpuolella.

Kentän raja kulkee maanpinnasta sekä ylöspäin että alaspäin.

Raja tulisi merkitä ulkorajan merkeillä tai viivoilla:

 • Ulkorajan merkit: Kun raja määritellään paaluilla tai aidalla, on rajan reuna paalujen tai aidan tukipylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla oleva linja (pois lukien vinot tuet), ja nämä paalut sekä aidan tukipylväät ovat ulkona.
 • Jos raja määritellään muulla tavalla kuten muurilla, tai jos toimikunta haluaa käsitellä raja-aitaa jollain muulla tavalla, tulee toimikunnan määrittää kentän rajan sijainti.
 • Viivat: Kun raja määritellään maahan maalatulla viivalla, niin raja on maalatun viivan kentän puoleinen reuna ja viiva itsessään on ulkona.
Kun maahan maalattu viiva määrittää kentän rajan, voidaan paaluja käyttää osoittamaan kentän rajan sijaintia, mutta niillä ei ole mitään muuta tarkoitusta. Ulkorajan merkkien ja viivan tulisi olla valkoisia.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun sinä tai caddiesi (tai pelipartnerisi tai pelipartnerisi caddie) alkoi etsiä sitä.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Lyönti ja lyöntimatka

Menettelytapa ja rangaistus, kun vapaudut Säännön 17, 18 tai 19 mukaisesti pelaamalla pallon edellisen lyönnin paikalta (ks. Sääntö 14.6).

Kadonnut

Pallon tila, jos sitä ei ole löydetty kolmen minuutin aikana siitä, kun sinä tai caddiesi (tai pelipartnerisi tai pelipartnerisi caddie) alkoi etsiä sitä.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Ulkona

Toimikunnan määrittelemän kentän rajan ulkopuolella olevat alueet. Kaikki tämän rajan sisäpuolella olevat alueet ovat kentän sisäpuolella.

Kentän raja kulkee maanpinnasta sekä ylöspäin että alaspäin.

Raja tulisi merkitä ulkorajan merkeillä tai viivoilla:

 • Ulkorajan merkit: Kun raja määritellään paaluilla tai aidalla, on rajan reuna paalujen tai aidan tukipylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla oleva linja (pois lukien vinot tuet), ja nämä paalut sekä aidan tukipylväät ovat ulkona.
 • Jos raja määritellään muulla tavalla kuten muurilla, tai jos toimikunta haluaa käsitellä raja-aitaa jollain muulla tavalla, tulee toimikunnan määrittää kentän rajan sijainti.
 • Viivat: Kun raja määritellään maahan maalatulla viivalla, niin raja on maalatun viivan kentän puoleinen reuna ja viiva itsessään on ulkona.
Kun maahan maalattu viiva määrittää kentän rajan, voidaan paaluja käyttää osoittamaan kentän rajan sijaintia, mutta niillä ei ole mitään muuta tarkoitusta. Ulkorajan merkkien ja viivan tulisi olla valkoisia.
Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Reikä

Pelattavan reiän viheriöllä olevaa päätepistettä kutsutaan reiäksi.

Varapallo

Pelaamasi toinen pallo siltä varalta, että juuri pelaamasi pallo voi olla ulkona tai kadonnut estealueen ulkopuolelle.

Pelissä

Pallosi tila, kun se on kentällä ja sitä käytetään reiän pelaamiseen.

Pallosi tulee peliin reiällä:

 • Kun lyöt sitä tiiausalueelta, tai
 • Reikäpelissä, kun lyöt sitä tiiausalueen ulkopuolelta eikä vastustajasi vaadi lyöntisi hylkäämistä Säännön 6.1b nojalla.

Pallo pysyy pelissä, kunnes se on reiässä. Ainoastaan silloin pallo ei ole pelissä:

 • Kun se on nostettu kentältä,
 • Kun se on kadonnut (vaikka se olisi paikallaan kentällä) tai se on ulkona, tai
 • Kun pallo on korvattu toisella pallolla, vaikka säännöt eivät olisi sitä sallineet.

Pallo, joka ei ole pelissä, on väärä pallo.

Pallon merkkinapin ollessa paikallaan merkitsemässä pelissä olevan pallon paikkaa:

 • Jos palloasi ei ole nostettu, se on pelissä, ja
 • Jos pallosi on nostettu ja asetettu takaisin, se on pelissä, vaikka pallon merkkinappia ei ole poistettu.
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Tiedetään tai on käytännössä varmaa

Normi sen päättämiseksi mitä pallollesi tapahtui – esimerkiksi onko pallosi pysähtynyt estealueelle, onko se liikkunut tai mikä liikkumisen aiheutti.

Tiedetään tai on käytännössä varmaa tarkoittaa enemmän kuin vain mahdollisesti tai todennäköisesti. Se tarkoittaa joko:

 • On olemassa vakuuttava todiste, että kyseinen tapahtuma tapahtui pallollesi, esim. sinä tai joku silminnäkijä näki tapahtuman, tai
 • Vaikka on olemassa erittäin pieni epäilys, niin kaikki kohtuudella saatavilla oleva tieto osoittaa, että vähintään 95% todennäköisyydellä kyseinen tapahtuma tapahtui.
Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.