The R&A - Working for Golf
Pelaamaton paikka
Siirry osaan
19.1
19.2
19.3
Tutustu tarkemmin

Sääntö 18
Sääntö 20

Tarkoitus: Sääntö 19 käsittelee useita vapautumismahdollisuuksia silloin, kun pallo on pelaamattomassa paikassa. Sinulla on mahdollisuus valita mitä vaihtoehtoa hän haluat käyttää – yleensä yhden lyönnin rangaistuksella – päästäksesi pois vaikeasta tilanteesta missä tahansa kentällä (estealueita lukuun ottamatta).

19.1
Voit vapautua pelaamattoman paikan säännöllä kaikkialla muualla paitsi estealueella

Ainoastaan sinä voi päättää, onko pallosi pelaamattomassa paikassa. Pelaamattomasta paikasta vapautuminen on mahdollista missä tahansa kentällä paitsi estealueella.

19.2
Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa yleisellä pelialueella tai viheriöllä

Voit vapautua pelaamattomasta paikasta yhden lyönnin rangaistuksella käyttäen jotain kolmesta Kuvan 19.2 vaihtoehdoista.

Rangaistus pelattaessa palloa väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 19.2: Yleinen rangaistus. Yleinen rangaistus.

Pelaaja päättää, että hänen pensaassa oleva pallonsa on pelaamattomassa paikassa. Pelaajalla on kolme vaihtoehtoa, joista jokainen yhden lyönnin rangaistuksella:

(1) Pelaaja voi ottaa lyönti ja lyöntimatka -vapautumisen pelaamalla alkuperäisen tai muun pallon edellisen lyöntipaikan mukaan perustuvalta vapautumisalueelta (ks. Sääntö 14.6 ja Kuva 14.6).

Vertailupiste: Paikka, josta edellinen lyönti lyötiin (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa)

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Täytyy olla samalla osalla kenttää kuin vertailupiste

(2) Pelaaja voi käyttää linjassa taaksepäin -vapautumista pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle, joka perustuu vertailulinjaan, joka kulkee reiästä suoraan alkuperäisen pallon paikan kautta taaksepäin.

Vertailupiste: Kentällä oleva piste, jonka pelaaja on valinnut vertailulinjalta ja on kauempana reiästä kuin alkuperäisen pallon sijaintipaikka (kuinka kaukana tahansa tällä linjalla)

Vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Voi olla millä tahansa alueella kenttää

Huomio: Valittaessa vertailupistettä tulisi sinun merkitä tämä piste jollain esineellä (esim. tiillä).

(3) Pelaaja voi vapautua sivuttain.

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa vertailupisteestä

Vapautumisalueen rajoitukset: Vapautumisalue:

 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
 • Voi olla millä tahansa alueella kenttää
19.3
Vapautumisvaihtoehdot pallon ollessa pelaamattomassa paikassa bunkkerissa

Kun pallosi on bunkkerissa, voit vapautua pelaamattomasta paikasta käyttäen jotain neljästä Kuvan 19.3 vaihtoehdoista.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 19.3: Yleinen rangaistus.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Estealue

Alue, josta voit vapautua yhden lyönnin rangaistuksella, jos pallosi on pysähtynyt sinne.

Estealueita on kahdentyyppisiä ja ne erotetaan toisistaan eri väreillä:

 • Keltaiset estealueet (merkitään keltaisella viivalla tai keltaisilla paaluilla) antavat sinulle kaksi vapautumismahdollisuutta (Sääntö 17.1d(1) ja (2)).
 • Punaiset estealueet (merkitään punaisella viivalla tai punaisilla paaluilla) antavat sinulle yhden lisävapautumismahdollisuuden (Sääntö 17.1d(3)) edellisessä kohdassa mainittujen kahden vapautumismahdollisuuden lisäksi.

Jos toimikunta ei ole merkinnyt tai ilmoittanut estealueen väriä, käsitellään sitä punaisena estealueena.

Estealueen raja kulkee sekä ylöspäin että alaspäin maanpinnasta.

Estealueen raja tulisi määritellä paaluilla tai viivoilla.

 • Paalut: Kun estealueen raja on merkitty paaluin, paalut ovat estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna kunkin paalun ulommaisen kohdan kautta.
 • Viivat: Kun estealueen raja on merkitty viivalla, viiva on estealueella ja raja kulkee maassa estealueelta katsottuna viivan ulkoreunan kohdalla.
Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Bunkkeri

Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

 • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
 • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
 • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
 • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.