The R&A - Working for Golf
Muut henkilökohtaiset lyönti- ja reikäpelin pelimuodot
Siirry osaan
21.1
a
b
c
d
e
21.2
21.3
21.4
21.5
Tutustu tarkemmin

Sääntö 20
Sääntö 22

Tarkoitus: Sääntö 21 käsittelee neljää muuta henkilö-kohtaista pelimuotoa, sisältäen kolme lyöntipelimuotoa, joissa tuloslaskenta eroaa normaalista lyöntipelistä: pistebogey (tuloksi-sta saadaan pisteitä rei’ittäin), Maksimitulos (reikäkohtainen maksimituloksesi on rajoitettu tiettyyn lukuun) ja Par/Bogey (reikäpeli, jossa tulokset lasketaan reikäkohtaisesti).

21.1
Pistebogey
a
Pistebogey yleisesti

Lyöntipelimuoto, jossa:

 • Sinun tai pelaajaparisi tulos reiälle perustuu pisteisiin, jotka määräytyvät vertaamalla sinun tai pelaajaparisi lyöntitulosta toimikunnan reiälle määrittelemään tavoitelyöntimäärään, ja
 • Kilpailun voittaa se pelaaja tai pelaajapari, joka saa eniten pisteitä pelatuilla kierroksilla.
b
Pisteiden laskeminen pistebogeyssa

Sinun pisteesi määräytyvät vertaamalla lyöntitulostasi (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) kullekin reiälle määriteltyyn tavoitelyöntimäärään. Katso seuraavasta taulukosta kuinka pisteet määräytyvät verrattuna tavoitelyöntimäärään:

Pelattu reikä
Enemmän kuin yksi yli tavoitelyöntimäärän tai tulosta ei ilmoiteta - 0 pistettä
Yksi yli tavoitelyöntimäärän - 1 piste
Sama kuin tavoitelyöntimäärä - 2 pistettä
Yksi alle tavoitelyöntimäärän - 3 pistettä
Kaksi alle tavoitelyöntimäärän - 4 pistettä
Kolme alle tavoitelyöntimäärän - 5 pistettä
Neljä alle tavoitelyöntimäärän - 6 Pistettä

Jos et pelaa palloasi reikään sääntöjen mukaisesti, saat nolla pistettä.

Pelinopeuden auttamiseksi sinua kannustetaan nostamaan pallo pois pelistä, jos et voi enää saada pisteitä reiältä.

Täyttääksesi vaatimukset tuloskorttisi reikäkohtaisten tulosten kirjaamisen osalta:

 • Jos pelaat pallon reikään ja lyöntimäärä antaa pisteitä, tuloskortissasi reikäkohtaisen lyöntimäärän on oltava oikea.
 • Jos pelaat pallosi reikään ja lyöntimääräsi antaa nolla pistettä, tuloskortistasi täytyy näkyä, ettet saanut tulosta tai siihen kirjataan mikä tahansa sellainen lyöntimäärä, joka ei tuota sinulle pisteitä kyseiseltä reiältä.
 • Jos et pelaa palloasi reikään sääntöjen mukaisesti, tuloskortistasi täytyy näkyä, ettet saanut tulosta tai siihen kirjataan mikä tahansa sellainen lyöntimäärä, joka ei tuota sinulle pisteitä kyseiseltä reiältä.
c
Rangaistukset pistebogeyssa

Kaikki rangaistukset lisätään tulokseesi sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui.

Poikkeus 1 – Ylimääräiset, jaetut, lisätyt tai korvatut mailat.

Poikkeus 2 – Lähtöaika.

Poikkeus 3 – Tarpeeton viivyttely.

Jokaisen poikkeuksen kohdalla sinun tulee ilmoittaa sääntörikkeeseen liittyvät tosiasiat toimikunnalle ennen tuloskorttisi palauttamista, jotta toimikunta voi soveltaa rangaistuksen tulokseesi. Tuloksesi hylätään, jos et tee näin.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa näistä kolmesta poikkeuksesta.

Hylkäämisrangaistukset. Jos rikot jotain seuraavista neljästä säännöstä, tulostasi ei hylätä, mutta saat nolla pistettä sille reiälle, jolla sääntörike tapahtui:

 • Palloa ei ole pelattu reikään,
 • Reiän pelaamisen aloittamista tiiausalueen ulkopuolelta ei ole korjattu,.
 • Virhettä väärällä pallolla pelaamisesta ei ole korjattu, tai
 • Virhettä väärästä paikasta pelaamisesta ei ole korjattu, kun kyse on vakavasta sääntörikkeestä.

Jos rikot mitä tahansa muuta sääntöä, jossa rangaistuksena on tuloksen hylkääminen, tuloksesi hylätään.

d
Säännön 11.2 poikkeus pistebogeyssa

Ks. Golfin Säännöt Tietoa milloin Sääntöä 11.2 ei sovelleta pistebogeyssa.

e
Pistebogey-kierroksen päättyminen

Ks. Golfin Säännöt Tietoa koska kierroksesi päättyy pistebogeyssa.

21.2
Maksimitulos

Maksimitulos on lyöntipelimuoto, jossa toimikunta asettaa sinulle tai pelaajaparillesi reikäkohtaisen maksimituloksen, kuten kaksi kertaa par, joku kiinteä lyöntimäärä tai nettotuplabogey.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa Maksimitulos-pelimuodosta.

21.3
Par/Bogey

Par/Bogey-kilpailut ovat lyöntipelimuotoja, joissa tuloksen laskeminen tapahtuu kuten reikäpelissä:

 • Sinä tai pelaajaparisi voittaa tai häviää reiän pelaamalla reiän vähemmällä tai suuremmalla määrällä lyöntejä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit) kuin mitä toimikunta on asettanut tavoitelyöntimääräksi kyseiselle reiälle, ja
 • Kilpailun voittaa pelaaja tai pelaajapari, jolla on eniten voitettuja reikiä suhteessa hävittyihin reikiin (eli laskemalla yhteen voitetut reiät ja vähentämällä siitä hävityt reiät).

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa Par/Bogey-pelimuodosta.

21.4
Three-Ball-reikäpeli

Reikäpelin ottelumuoto, jossa jokainen kolmesta pelaajasta pelaa henkilökohtaista ottelua kahta muuta pelaajaa vastaan samanaikaisesti ja jokainen pelaaja pelaa yhtä palloa, jonka tulosta käytetään molemmissa hänen otteluissaan.

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa Three-Ball-reikäpelimuodosta.

21.5
Muut golfin pelimuodot

Ks. Golfin Säännöt Lisätietoa muista pelimuodosta.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Väärä pallo

Jokainen muu pallo kuin sinun:

 • Pelissä oleva pallosi (joko alkuperäinen tai korvaava pallosi),
 • Varapallo (ennen kuin olet sen hylännyt Säännön 18.3c mukaisesti), tai
 • Lyöntipelissä Sääntöjen 14.7b tai 20.1c mukaisesti pelattu toinen pallo.

Esimerkkejä väärästä pallosta ovat toisen pelaajan pelissä oleva pallo, löytöpallo, oma pallosi, joka on ulkona, kadonnut tai nostettu, ja sitä ei ole vielä laitettu takaisin peliin.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Vakava sääntörike

Tapahtuu pelatessasi lyöntipelissä väärästä paikasta, josta pelaamalla voit saada huomattavaa hyötyä verrattuna siihen, että pelaisit oikeasta paikasta.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.