The R&A - Working for Golf
Four-ball
Siirry osaan
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b
Tutustu tarkemmin

Sääntö 22
Sääntö 24

Tarkoitus: Sääntö 23 käsittelee Four-Ball-pelimuotoa (pelataan reikä- tai lyöntipelinä), jossa sinä ja pelipartnerisi kilpailette pelaajaparina pelaten omia pallojanne. Pelaajaparinne tulos on teidän kahden pienempi tulos kultakin reiältä.

23.1
Four-Ball yleisesti

Four-Ball on pelipartnereiden pelimuoto (reikä- tai lyöntipeli), jossa sinä ja pelipartnerisi kilpailette pelaajaparina kummankin pelatessa omaa palloa ja pelaajaparinne tulos on teidän kahden pienempi tulos kultakin reiältä.

23.2
Four-Ball:n tulokset
a
Pelaajaparinne reikäkohtainen tulos reikä- ja lyöntipelissä
 • Kun molemmat pelipartnerit pelaavat pallon reikään tai muutoin reiän loppuun sääntöjen mukaisesti, niin pienempi tulos on pelaajaparinne tulos.
 • Kun vain toinen pelipartnereista pelaa pallon reikään tai muutoin reiän loppuun sääntöjen mukaisesti, niin tämän pelipartnerin tulos on pelaajaparinne tulos. Toisen pelipartnerin ei tarvitse pelata palloa reikään. Toisen pelipartnerin ei tarvitse pelata palloa reikään.
 • Kun kumpikaan pelipartnereista ei pelaa palloa reikään tai muutoin reikää loppuun sääntöjen mukaisesti, pelaajaparillanne ei ole tulosta kyseiselle reiälle, jolloin:
  • Reikäpelissä pelaajaparinne häviää reiän, ellei vastustajapelaajapari ole jo luovuttanut tai muulla tavalla hävinnyt reikää.
  • Lyöntipelissä pelaajaparinne tulos hylätään, ellette korjaa virhettä ajoissa.
b
Pelaajaparisi tuloskortti lyöntipelissä

Pelaajaparinne bruttotulos kultakin reiältä pitää merkitä tuloskorttiin ja tasoituksellisessa kilpailussa kunkin pelipartnerin tasoitus pitää olla merkittynä tuloskorttiin.

Jokaisella reiällä:

 • Tuloskorttiinne täytyy merkitä ainakin yhden pelipartnerin bruttotulos.
 • Rangaistusta ei seuraa, jos tuloskorttiin merkitään useamman kuin yhden pelipartnerin tulos.
 • Jokainen tuloskortissa oleva tulos pitää olla pelaajakohtaisesti tunnistettavissa; muutoin pelaajaparinne tulos hylätään.

Vain toisen pelipartnereista tarvitsee vahvistaa pelaajaparinne tuloskortissa olevat reikäkohtaiset tulokset.

c
Säännön 11.2 poikkeus Four-Ball:ssa

Ks. Golfin Säännöt Tietoa milloin Sääntöä 11.2 ei sovelleta Four-Ball:ssa.

23.3
Milloin kierros alkaa ja loppuu; Milloin reikä on pelattu loppuun

Ks. Golfin Säännöt Tietoa koska kierros alkaa ja loppuu sekä milloin reikä on pelattu loppuun Four-Ball:ssa.

23.4
Yksi tai molemmat pelipartnerit voivat edustaa pelaajaparianne

Kierroksen aikana pelaajaparianne voi edustaa toinen pelipartnereista koko kierroksen tai osan siitä. Sekä sinun että pelipartnerisi ei ole pakko olla paikalla, tai ollessaan paikalla ei ole pakko pelata kaikilla rei’illä.

23.5
Toimesi, jotka vaikuttavat pelipartnerisi peliin
a
Sinulla on oikeus tehdä samoja toimenpiteitä pelipartnerisi pallolle joita pelipartnerisikin saa tehdä

Vaikka sinun ja pelipartnerisi tulee pelata omaa palloaan:

 • Voit tehdä niitä toimenpiteitä pelipartnerisi pallolle, joita pelipartnerisikin saa tehdä ennen lyöntiä, kuten merkitä pallon paikan ja nostaa, asettaa takaisin, pudottaa ja asettaa pallon.
 • Sinä ja caddiesi saatte avustaa pelipartneriasi kaikilla niillä tavoilla, joilla pelipartnerisi oma caddie saa avustaa häntä.

Lyöntipelissä sinä ja pelipartnerisi ette saa sopia keskenänne, että jätätte viheriöllä pallon paikalleen avustamaan jompaakumpaa teistä tai ketään muuta pelaajaa.

b
Pelipartnerisi on vastuussa toimenpiteistäsi

Kaikkia toimenpiteitä, joita teet pelipartnerisi pallolle tai varusteille, katsotaan pelipartnerisi tekemiksi.

Jos toimenpiteesi rikkoisivat sääntöä, jos pelipartnerisi tekisi niin, pelipartnerisi katsotaan rikkovan sääntöä ja hän saa asianomaisen rangaistuksen.

23.6
Pelaajaparinne pelijärjestys

Sinä ja pelipartnerisi voitte pelata pelaajaparinne pallot parhaaksi katsomassanne järjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun on teidän vuoronne pelata, voit sinä tai pelipartnerisi pelata seuraavaksi.

Poikkeus – Reiän pelaamisen jatkaminen lyönnin luovuttamisen jälkeen reikäpelissä:

 • Et saa jatkaa reiän pelaamista sen jälkeen, kun seuraava lyöntisi on luovutettu, jos tämä voisi auttaa pelipartneriasi.
 • Jos teet näin, tuloksesi tulee voimaan ilman rangaistusta, mutta pelipartnerisi tulosta reiälle ei voida ottaa pelaajaparinne tulokseksi.
23.7
Pelipartnerit voivat jakaa mailat

Sinä ja pelipartnerisi saatte jakaa mailat keskenänne edellyttäen, että mailojenne yhteenlaskettu määrä on enintään 14.

23.8
Kun rangaistus kohdistuu yhteen tai molempiin pelipartnereihin
a
Muut kuin hylkäämisrangaistukset

Saadessasi muun kuin hylkäämisrangaistuksen, kohdistuu se yleensä vain sinuun eikä pelipartneriisi.

Saadessasi yleisen rangaistuksen (reiän menetys) reikäpelissä, ei sinulla ole reiälle tulosta, jota voisit käyttää; mutta tällä rangaistuksella ei ole vaikutusta pelipartneriisi, joka voi jatkaa pelaajaparinne peliä kyseisellä reiällä.

On olemassa kolme tilannetta, joissa rangaistuksesi kohdistuu myös pelipartneriisi:

 1. Kun rikot Sääntöä 4.1b (14 mailan rajoitus; Mailojen jakaminen, lisääminen tai korvaaminen kierroksen aikana).
 2. Kun sääntörikkeesi auttaa pelipartnerisi peliä.
 3. Reikäpelissä tekemäsi sääntörikkeen haitatessa vastustajasi peliä.

Poikkeus – Pelatessasi väärää palloa, sen ei katsota auttavan pelipartnerisi peliä tai haittaavan vastustajasi peliä.

b
Hylkäämisrangaistukset

Ks. Golfin Säännöt Tietoa hylkäämisrangaistuksista Four-Ball:ssa.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Pudottaa

Pitää palloa ja päästää se putoamaan ilmassa tarkoituksena laittaa pallo peliin. Jokainen vapautumissääntö määrittelee erityisen vapautumisalueen, jolle pallo on sen säännön mukaan pudotettava ja jolle sen on pysähdyttävä.

Vapauduttaessa sinun täytyy päästää pallostasi irti polven korkeudelta niin, että pallosi:

 • Putoaa suoraan alas ilman, että heität, pyöräytät tai vierität sitä tai käytät jotain muuta liikettä, joka voisi aiheuttaa pallosi pysähtymisen tiettyyn paikkaan, ja
 • Ei kosketa mihinkään vartalon osaasi tai varusteeseesi ennen kuin se osuu maahan (ks. Sääntö 14.3b).
Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Caddie

Henkilö, joka auttaa sinua kierroksen aikana kantamalla, kuljettamalla tai käsittelemällä mailojasi ja/tai neuvomalla sinua. Caddie voi avustaa sinua myös muilla sääntöjen sallimilla tavoilla (ks. Sääntö 10.3b).

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.