The R&A - Working for Golf
Kilpailu
Siirry osaan
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c
Tutustu tarkemmin

Sääntö 2
Sääntö 4

Tarkoitus: Sääntö 3 kattaa kaikkien golfkilpailujen kolme keskeistä tekijää:

 • Pelataan joko reikäpeliä tai lyöntipeliä,
 • Pelataan joko henkilökohtaisesti tai toisen kanssa osana pelaajaparia ja
 • Tulokset lasketaan joko bruttona (tasoituksia ei huomioida) tai nettona (tasoitukset huomioidaan).
3.1
Keskeiset elementit

Pelimuodot. Reikä- ja lyöntipeli ovat hyvin erilaisia pelimuotoja:

 • Reikäpelissä sinä ja vastustajasi kilpailette toisianne vastaan voittaen, häviten tai tasaten reikiä.
 • Tavallisessa lyöntipelissä kaikki pelaajat kilpailevat toisiaan vastaan kunkin pelaajan kokonaislyöntimäärään perustuen (Sääntö 21 kattaa muut lyöntipelimuodot, joissa käytetään toisenlaista tuloslaskennan menetelmää).

Pelaat kilpaillen joko itsenäisesti tai yhdessä pelipartnerisi kanssa pelaajaparina. Vaikka Säännöt 1-20 keskittyvät henkilökohtaiseen peliin, ne pätevät myös pelipartnereihin ja joukkueisiin.

Brutto- tai nettotulos.Tasoituksettomassa kilpailussa ”bruttotuloksesi” reiälle tai kierrokselle on kokonaislyöntimääräsi. Tasoituksellisessa kilpailussa ”nettotuloksesi” reiälle tai kierrokselle on bruttotuloksesi muokattuna tasoituslyönneillä.

3.2
Reikäpeli

Tarkoitus: Reikäpelissä on omia erityisiä sääntöjä (erityisesti koskien luovuttamista ja tietoa lyöntimäärästä), koska sinä ja vastustajasi:

 • Kilpailevat kullakin reiällä ainoastaan toisiaan vastaan,
 • Näette toistenne pelin, ja
 • Voitte puolustaa omia etujanne.
a
Reiän ja ottelun tulos

Reikäpelissä reiän tai ottelun tulos määräytyy seuraavasti:

 • Voitat reiän pelaamalla reiän loppuun vähemmillä lyönneillä kuin vastustajasi, vastustajasi luovuttaa reiän, tai vastustajasi saa yleisen rangaistuksen (reiän menetys).
 • Tasaat reiän (kutsutaan myös ”jaetaan”), kun sinä ja vastustajasi pelaatte reiän loppuun samalla lyöntimäärällä.
 • Voitat ottelun, kun olet enemmän reikiä voitolla kuin mitä reikiä on pelaamatta, vastustajasi luovuttaa ottelun, tai vastustajasi hylätään.
 • Mikäli ottelusi on tasan viimeisen reiän jälkeen ja ottelussa on saatava selville voittaja, niin ottelua jatketaan reikä kerrallaan, kunnes voittaja saadaan selville.
b
Luovuttamiset

Voit luovuttaa vastustajasi seuraavan lyönnin, reiän tai ottelun, mutta luovuttaminen tapahtuu ainoastaan selkeästi viestimällä.

Luovutus on lopullinen – et voi perua sitä kun se on tehty eikä vastustajasi voi kieltäytyä siitä.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa luovuttamisista ja kuinka ne tehdään.

c
Tasoitukset reikäpeliotteluissa

Sinun ja vastustajasi tulisi ilmoittaa toisillenne tasoituksensa ennen ottelun alkua. Mikäli ilmoitat väärän tasoituksen etkä korjaa virhettäsi ennen vastustajan seuraavaa lyöntiä:

 • Jos ilmoittamasi tasoitus on liian korkea ja tämä vaikuttaa saamiisi tai antamiisi tasoituslyöntien määrään, tuloksesi hylätään.
 • Jos ilmoittamasi tasoitus on liian matala, niin rangaistusta ei seuraa ja sinun täytyy pelata ilmoittamallasi pienemmällä tasoituksella.

Tasoituslyönnit jaetaan reikäkohtaisesti ja alhaisempi nettotulos voittaa reiän. Jos tasan olevaa ottelua jatketaan kierroksen jälkeen, tasoituslyönnit annetaan samoille rei’ille kuin kierroksen aikana.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa tasoitusten käyttämisestä reikäpelissä.

d
Velvollisuutesi reikäpelissä

Velvollisuutesi on:

 • Ilmoittaa oikea lyöntimääräsi vastustajan sitä kysyessä,
 • Ilmoittaa vastustajallesi niin pian kuin mahdollista saamastasi rangaistuksesta, ja
 • Tietää ottelun tilanne.

Ottelussa sinun tulisi suojella omia oikeuksiasi golfsääntöjen mukaisesti:

 • Jos tiedät tai uskot vastustajasi rikkoneen sääntöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistus, voit toimia sääntöjen mukaan tai jättää rikkeen huomioimatta.
 • Mutta jos sinä ja vastustajasi tarkoituksellisesti sovitte jättävänne tietämänne rikkeen tai rangaistuksen huomioimatta, teidät molemmat hylätään.
 • Jos sinä ja vastustajasi olette eri mieltä siitä, onko jompikumpi teistä rikkonut jotain sääntöä, kumpi tahansa voi suojella oikeuksiaan pyytämällä sääntötulkintaa.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa velvollisuuksista ja milloin rangaistus seuraa väärän lyöntimäärän ilmoittamisesta tai rangaistuksesta ilmoittamatta jättämisestä.

3.3
Lyöntipeli

Tarkoitus: Lyöntipelissä on erityisiä sääntöjä (erityisesti tuloskorteille ja pallon pelaamiselle reikään), koska:

 • Kilpailet kaikkia muita kilpailussa pelaavia vastaan, ja
 • Sääntöjen tulee olla samat kaikille.

Kierroksen jälkeen sinun ja merkitsijäsi täytyy vahvistaa, että tuloksesi kullekin väylälle on oikein ja sinun pitää palauttaa tuloskortti toimikunnalle.

a
Lyöntipelin voittaja

Pelaaja, joka selvittää kaikki kierrokset pienimmällä lyöntien yhteistuloksella, on voittaja.

b
Tulosten kirjaaminen lyöntipelissä

Merkitsijän vastuut. Kierroksen jokaisen reiän jälkeen merkitsijäsi tulisi varmistaa sinulta kyseisen reiän tulos ja merkitä tämä tulos tuloskorttiisi.

Kierroksen jälkeen, merkitsijäsi pitää vahvistaa tuloskorttisi reikäkohtaiset tulokset. Jos sinulla on ollut useampi kuin yksi merkitsijä, jokaisen merkitsijän pitää vahvistaa ne pelatut reiät, joilla hän on ollut merkitsijänäsi.

Sinun vastuusi. Kierroksen jälkeen sinun:

 • Tulisi huolellisesti tarkistaa merkitsijäsi kirjaamat reikätulokset ja käsitellä mahdolliset epäselvyydet toimikunnan kanssa,
 • Täytyy varmistaa, että merkitsijäsi vahvistaa reikätulokset tuloskorttiin,
 • Ei ole lupa muuttaa merkitsijäsi kirjaamia reikätuloksia paitsi merkitsijän suostumuksella tai toimikunnan hyväksymänä, ja
 • Pitää vahvistaa tuloskortin reikäkohtaiset tulokset ja viipymättä palauttaa tuloskortti toimikunnalle. Tämän jälkeen et saa enää tehdä muutoksia tuloskorttiisi.

Jos rikot mitä tahansa näistä vaatimuksista, tuloksesi hylätään.

Väärä reikätulos. Jos palautat tuloskortin, jossa on väärä reikätulos millä tahansa reiällä:

 • Jos palautettu tuloksesi on suurempi kuin oikea tuloksesi, jää suurempi palautettu tuloksesi voimaan.
 • Jos palautettu tuloksesi on pienempi kuin oikea tulos tai tulos puuttuu, tuloksesi hylätään.

Tuloslaskenta tasoituksellisessa kilpailussa. Olet vastuussa siitä, että tasoituksesi on merkitty tuloskorttiisi. Jos palautat tuloskortin, jossa ei ole oikeaa tasoitustasi:

 • Jos tuloskortissa oleva tasoituksesi on liian korkea ja tämä vaikuttaa saamiisi tasoituslyöntien määrään tai tasoitusta ei ole tuloskortissasi lainkaan, tuloksesi hylätään tasoituksellisessa kilpailussa.
 • Jos tuloskortissa oleva tasoituksesi on liian alhainen, ei tästä seuraa rangaistusta ja tasoituksellinen tuloksesi lasketaan käyttämällä antamaasi alhaisempaa tasoitusta.

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa poikkeuksesta, kun rangaistusta ei ole kirjattu tuloskorttiin, koska siitä ei tiedetty.

c
Palloa ei ole pelattu reikään

Sinun tulee pelata pallo reikään kierroksen jokaisella reiällä. Jos et tee näin, sinun tulee korjata virheesi ennen kuin suoritat aloituslyönnin seuraavalla reiällä tai viimeisen reiän ollessa kyseessä ennen kuin palautat tuloskorttisi.

Jos et korjaa virhettäsi edellä mainitussa ajassa, tuloksesi hylätään.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Pelipartneri

Pelaaja, joka pelaa toisen pelaajan kanssa samassa pelaajaparissa joko reikä- tai lyöntipelissä.

Pelaajapari (Ent. Joukkue)

Kahden tai useamman pelipartnerin muodostama ryhmä, joka pelaa kierroksen reikä- tai lyöntipeliä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Merkitsijä

Lyöntipelissä henkilö, joka on vastuussa tuloksesi merkitsemisestä tuloskorttiisi ja kyseisen tuloskorttisi ”varmentamisesta/allekirjoituksesta”. Merkitsijä voi olla toinen pelaaja, mutta ei pelipartnerisi.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.

Reiässä

Kun pallosi on lyönnin seurauksena paikallaan reiässä ja koko pallosi on viheriön pinnan alapuolella. Sääntöjen viittaus “pelattu reikään” tarkoittaa sitä, että pallosi on reiässä.

Erikoistapaus: Pallosi nojatessa reikään asetettuun lipputankoon, ks. Sääntö 13.2c (pallosi katsotaan olevan reiässä, jos osakin pallostasi on viheriön pinnan alapuolella).

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Tuloskortti

Dokumentti, johon lyöntipelissä kirjataan reikäkohtaiset tuloksesi.