The R&A - Working for Golf
Pelaajan varusteet
Siirry osaan
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Tutustu tarkemmin

Sääntö 3
Sääntö 5

Tarkoitus: Sääntö 4 käsittelee varusteita, joita voit käyttää kierroksen aikana. Lähtökohtana on periaate, että golf on haastava peli, jossa onnistumisen tulisi riippua arvioistasi, taidoistasi ja kyvyistäsi. Sinun:

 • On käytettävä hyväksyttyjä mailoja ja palloja,
 • Mailojesi määrä on rajattu 14:ään, eikä vaurioituneita tai hukattuja mailoja saa normaalisti korvata ja
 • On kiellettyä käyttää muita varusteita, jotka keinotekoisesti auttavat peliäsi.
4.1
Mailat
a
Lyönnin suorittamiseen sallitut mailat

Sinun on käytettävä mailaa, joka täyttää varustesääntöjen vaatimukset.

Jos hyväksytty mailasi on vaurioitunut kierroksen aikana tai pelin ollessa keskeytyneenä, voit jatkaa lyömistä vaurioituneella mailalla tai korjata mailan palauttamalla sen mahdollisimman lähelle kuntoa, jossa se oli ennen vaurioitumistaan kierroksen aikana. 

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa mailan vaurioiden korjaamisen rajoituksista ja sen tarkoituksellisesta suoritusominaisuuksien muuttamisesta.

Rangaistus lyönnin suorittamisesta rikkoen sääntöä 4.1a: Tuloksen hylkääminen.

b
14 mailan rajoitus; Mailojen jakaminen, lisääminen ja korvaaminen kierroksen aikana

Et saa aloittaa kierrostasi mukanasi enemmän kuin 14 mailaa, tai pitää mukanasi enempää kuin 14 mailaa kierroksen aikana.

Jos aloitat kierroksesi mukanasi vähemmän kuin 14 mailaa, voit lisätä mailojasi kierroksesi aikana 14 mailan rajoitukseen asti.

Kun huomaat rikkoneesi tätä sääntöä pitämällä mukanasi enemmän kuin 14 mailaa, sinun tulee välittömästi poistaa pelistä ylimääräinen tai ylimääräiset mailat Säännön 4.1c menettelytavan mukaisesti.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa mailojen jakamisesta, lisäämisestä tai korvaamisesta, ml. rajoitettu poikkeus, jos et itse aiheuttanut mailan vaurioitumista.

Rangaistus Säännön 4.1b rikkomisesta: Rangaistusta sovelletaan perustuen siihen, milloin huomaat tehneesi rikkeen:

 • Reikää pelattaessa: Rangaistusta sovelletaan sen reiän jälkeen, jota pelaat. Reikäpelissä sinun on pelattava reikä loppuun, muutettava ottelun tilanne sen mukaisesti, ja sen jälkeen huomioitava rangaistus ja säädettävä ottelun tilanne.
 • Kahden reiän välillä: Rangaistusta sovelletaan juuri päättyneen reiän jälkeiseen tilanteeseen, ei seuraavalle reiälle.

Rangaistus reikäpelissä – Ottelun tulosta muutetaan vähentämällä reikävoitto, maksimissaan k reikävoittoa:

 • Tässä on kyseessä ottelun tuloksen säätäminen – se ei ole sama kuin reiän menetys.
 • Kesken olevan reiän tuloksen selvittyä tai juuri lopetetun reiän jälkeen ottelun tulosta muutetaan vähentämällä reikävoitto jokaista sellaista reikää kohden, jolla rike on tapahtunut, maksimissaan kaksi reikävoittoa kierrosta kohden.
 • Esimerkiksi jos aloitit kierroksesi mukanasi 15 mailaa ja huomaat rikkeesi 3. reiällä voittaen tämän reiän ja siirryt ottelussa 3 reiän johtoon, 2 reikävoiton maksimikorjauksen huomioimisen jälkeen olisit tämän jälkeen ottelussa yhden reiän johdossa.

Rangaistus lyöntipelissä – kahden lyönnin rangaistus, maksimissaan neljä lyöntiä: Saat yleisen rangaistuksen (kahden lyönnin rangaistuksen) jokaista reikää kohden, jossa rike tapahtui, maksimissaan neljä lyöntiä kierrosta kohden (kahden lyönnin rangaistus lisätään kahdelle ensimmäiselle reiälle, joilla rike tapahtui).

c
Menettelytapa mailojen poistamiseksi pelistä

Kun huomaat kierroksesi aikana, että sinulla on mukanasi enemmän kuin 14 mailaa tai löit toisen pelaajan mailalla, sinun pitää heti toimia niin, että selkeästi osoitat jokaisen mailan, joka poistetaan pelistä (kuten ilmoittamalla toiselle pelaajalle tai kääntämällä mailan toisinpäin bägissä).

Rangaistus siitä, että välitöntä toimenpidettä ei ole tehty pelistä poistettavien mailojen osoittamiseksi: Tuloksen hylkääminen.

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa mailan poistamiseksi pelistä juuri ennen kierroksen alkua.

4.2
Pallot
a
Sallitut pallot

Sinun on käytettävä palloa, joka täyttää varustesääntöjen vaatimukset. Voit saada pelaamiseen sallitun pallon keneltä tahansa, myös kentällä olevalta toiselta pelaajalta.

Et saa lyödä palloa, jonka suoritusominaisuuksia on tarkoituksellisesti muutettu.

Rangaistus lyömisestä Säännön 4.2a vastaisesti: Tuloksen hylkääminen.

b
Pallo hajoaa kappaleiksi reikää pelattaessa
Ks. Golfin Säännöt: Tietoa kuinka menetellään, kun pallo hajoaa kappaleiksi reikää pelattaessa.
c
Pallo halkeaa tai säröytyy reikää pelattaessa

Jos sinulla on kohtuullinen syy uskoa, että pallosi on haljennut tai säröytynyt pelattavan reiän aikana, voit nostaa pallosi tutkiaksesi sen. Pallon paikka on ensin merkittävä eikä palloa saa puhdistaa (paitsi viheriöllä).

Jos nostat pallosi ilman edellä mainittua kohtuullista syytä, jätät pallosi paikan merkitsemättä ennen sen nostamista tai puhdistat pallosi, kun se ei ole sallittua, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

Voit korvata pallosi toisella (asettamalla sen takaisin alkuperäiseen paikkaan) vain, kun on selvästi nähtävissä, että alkuperäinen pallosi on haljennut tai säröytynyt, ja tämä vaurio tapahtui tätä reikää pelattaessa – mutta korvaaminen ei ole mahdollista, jos pallosi on ainoastaan naarmuuntunut tai sen maali on vahingoittunut tai väri muuttunut.

Rangaistus väärin korvatulla pallolla pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 4.2c: Yleinen rangaistus.

4.3
Varusteiden käyttö

Sääntöä 4.3 sovelletaan kaikentyyppisiin varusteisiin, joita saatat käyttää kierroksesi aikana.

Tässä säännössä käsitellään ainoastaan sitä, kuinka varustetta käytetään. Sääntö ei rajoita varusteita, joita sinulla voi olla mukanasi kierroksen aikana.

a
Varusteiden sallittu ja kielletty käyttö

Voit käyttää varustetta helpottaaksesi peliäsi kierroksen aikana, paitsi että et saa hankkia mahdollista hyötyä:

 • Käyttämällä varustetta (muita kuin mailaa ja palloa), joka keinotekoisesti poistaa tai vähentää taidon tai arvioinnin tarvetta, jotka ovat olennaisia golfpelin haasteita, tai
 • Käyttämällä varustetta (mukaan lukien maila ja pallo) lyönnissäsi epänormaalilla tavalla. ”Epänormaalilla tavalla” tarkoitetaan tapaa, joka on olennaisesti erilainen kuin mihin varustetta on tarkoitettu käytettävän eikä tapaa ole normaalisti hyväksytty osaksi pelin pelaamista.

Ks. Golfin Säännöt: Yleisiä esimerkkejä sellaisten varusteiden käytöstä, jotka ovat sallittuja ja jotka eivät ole sallittuja kierroksen aikana, kuten varusteiden käyttö etäisyyden tai tuulen mittaamiseen, varusteiden käyttö mailasuositusten antamiseen tai harjoittelun apuvälineiden käyttö.

b
Lääketieteellisestä syystä käytettävät varusteet

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa varusteen käyttämisestä lääkinnällisestä syystä sekä asioita, joita toimikunnan tulisi harkita tällaisessa tilanteessa.

Rangaistus Säännön 4.3 rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yleinen rangaistus.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen. On olemassa rajallinen määrä tapauksia, joissa toinen rike katsotaan olevan seurausta ensimmäisestä rikkeestä ja vain siksi sovellettaisiin yleistä rangaistusta.
Varustesäännöt

Erityiset määräykset ja muut säännöt mailoille, palloille ja muille varusteille, joita saat käyttää kierroksen aikana. Varustesäännöt löytyvät osoitteesta RandA.org/EquipmentStandards.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Varustesäännöt

Erityiset määräykset ja muut säännöt mailoille, palloille ja muille varusteille, joita saat käyttää kierroksen aikana. Varustesäännöt löytyvät osoitteesta RandA.org/EquipmentStandards.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Varusteet

Kaikki mitä sinä tai caddiesi käyttää, pitää yllään, pitelee tai kuljettaa mukanaan. Varusteiksi katsotaan myös kentän kunnossapitoa varten kentälle sijoitetut esineet kuten haravat, kun sinä tai caddiesi pitää niistä kiinni tai kantaa niitä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.