The R&A - Working for Golf
Kierroksen pelaaminen
Siirry osaan
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Tutustu tarkemmin

Sääntö 4
Sääntö 6

Tarkoitus: Sääntö 5 käsittelee miten kierros pelataan – kuten missä ja milloin saat harjoitella kentällä ennen kierrosta tai kierroksen aikana, milloin kierroksesi käynnistyy ja päättyy sekä mitä tapahtuu, kun peli on keskeytettynä tai sitä jatketaan. Sinun oletetaan:

 • Aloittavan jokaisen kierroksen ajallaan, ja
 • Pelaavan jokaisen reiän ilman taukoja ja ripeästi, kunnes kierroksesi on pelattu loppuun.

Kun on vuorosi pelata, on suositeltavaa, ettet käytä lyöntiisi enempää kuin 40 sekuntia ja tavallisesti vielä vähemmän.

5.1
Mikä on kierros

Kierros" on toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 reikää tai pienempi määrä reikiä.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa mikä on kierros ja kuinka sääntöjä sovelletaan pelin ollessa keskeytettynä kierroksen päätyttyä tai kun kierros päättyy tasatilanteeseen.

5.2
Harjoittelu kentällä ennen kierrosta tai kierrosten välillä

“Kentällä harjoittelulla” tarkoitetaan pallon pelaamista mistä tahansa tai minkä tahansa reiän viheriön pinnan kokeilemista pyörittämällä palloa tai hankaamalla sitä.

a
Reikäpeli

Reikäpelikilpailussa saat harjoitella kentällä sekä ennen kierrosta että kierrosten välillä.

b
Lyöntipeli

Lyöntipelissä kilpailupäivänä:

 • Et saa harjoitella kentällä ennen kierrosta paitsi, että saat harjoitella puttaamista ja lähilyöntejä ensimmäisen tiiausalueen lähettyvillä ja harjoitella millä tahansa harjoitusalueella.
 • Saat harjoitella kentällä sen jälkeen, kun olet päättänyt kyseisen päivän viimeisen kierroksesi.

Rangaistus Säännön 5.2 rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yleinen rangaistus (kirjataan ensimmäiselle reiällesi).
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.
5.3
Kierroksen aloittaminen ja päättäminen
a
Milloin kierros alkaa

Sinun on aloitettava peli lähtöajallaan (ei ennen eikä jälkeen).

Rangaistus säännön 5.3a rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen, paitsi seuraavissa kolmessa tapauksessa:

 • Poikkeus 1 – Saavut lähtöpaikalle valmiina pelaamaan vähemmän kuin 5 minuuttia myöhässä: Saat yleisen rangaistuksen, joka kirjataan ensimmäiselle reiällesi.
 • Poikkeus 2 – Aloitat vähemmän kuin 5 minuuttia etuajassa: Saat yleisen rangaistuksen, joka kirjataan ensimmäiselle reiällesi.
 • Poikkeus 3 – Toimikunta päättää, että erityisen poikkeukselliset tilanteet estivät sinua aloittamasta ajallasi: Kyseessä ei ole tämän säännön rikkominen, ei rangaistusta.
b
Milloin kierros loppuu
Ks. Golfin Säännöt: Tietoa koska kierroksesi päättyy.
5.4
Ryhmissä pelaaminen

Reikäpelissä sinun ja vastustajasi on kierroksen aikana pelattava jokainen reikä samassa ryhmässä. Lyöntipelissä sinun on pelattava samassa toimikunnan määräämässä ryhmässä.

Rangaistus Säännön 5.4 rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen.

5.5
Harjoittelu kierroksen aikana tai kun peli on keskeytetty

Reikää pelattaessa ja kahden reiän välillä et saa lyödä harjoituslyöntejä.

Poikkeus – Reikien välillä saat harjoitella puttaamista tai lähilyöntejä viimeksi pelatun reiän viheriöllä, millä tahansa harjoitus-viheriöllä ja seuraavan reiän tiiausalueella tai näiden läheisyydessä. Mutta harjoituslyöntejä ei saa lyödä bunkkerista eivätkä harjoituslyönnit saa tarpeettomasti hidastaa peliä.

Rangaistus Säännön 5.5 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.Jos rike tapahtuu kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle.

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa harjoittelusta pelin ollessa keskeytettynä tai muuten pysäytetty.

5.6
Kohtuuton viivyttely; Ripeä pelinopeus
a
Kohtuuton pelin viivyttäminen

Et saa kohtuuttomasti viivyttää peliä reikää pelatessaan tai reikien välillä.

Rangaistus Säännön 5.6a rikkomisesta:

 • Rangaistus ensimmäisestä rikkeestä: Yhden lyönnin rangaistus.
 • Rangaistus toisesta rikkeestä: Yleinen rangaistus.
 • Rangaistus kolmannesta rikkeestä: Tuloksen hylkääminen.

Jos viivyttelet kohtuuttomasti kahden reiän välillä, rangaistus kirjataan seuraavalle reiälle.

b
Ripeä pelinopeus

Golfkierros on tarkoitus pelata ripeästi.

Pelinopeutesi vaikuttaa todennäköisesti siihen, kuinka kauan muiden pelaajien kierroksen pelaaminen kestää. Tämä koskee sekä omassa ryhmässäsi pelaavia että perässäsi tulevien ryhmien pelaajia. Sinua kehotetaan antamaan ohituslupa nopeammille ryhmille.

Pelinopeussuositukset. Sinun tulisi pelata ripeästi koko kierroksen ajan, mukaan lukien ajan, joka kuluu:

 • Lyöntiin valmistautumiseen ja lyöntiisi,
 • Siirtymiseen paikasta toiseen lyöntien välillä, ja
 • Siirtymiseen seuraavalle tiiausalueelle, kun reikä on pelattu loppuun.

Sinun tulisi valmistautua seuraavaan lyöntiisi ennakkoon ja olla valmiina pelaamaan, kun on sinun vuorosi.

Kun on vuorosi pelata:

 • On suositeltavaa, ettet käytä lyöntiisi enempää kuin 40 sekuntia siitä, kun pystyt (tai sinun pitäisi pystyä) pelaamaan esteettä ja häiriöttä, ja
 • Sinun tulisi tavallisesti kyetä lyömään nopeamminkin ja näin myös kehotetaan tekemään.

Pelaaminen väärällä vuorolla pelin nopeuttamiseksi. Lyöntipelissä pelaa “ready golfia” turvallisella ja vastuullisella tavalla.

Reikäpelissä sinä ja vastustajasi voitte sopia, että toinen teistä voi pelata väärällä vuorolla ajan säästämiseksi.

5.7
Pelin keskeyttäminen; Pelin jatkaminen
a
Milloin voit keskeyttää tai sinun on keskeytettävä peli

Kierroksen aikana et saa keskeyttää pelaamistasi, paitsi seuraavissa tapauksissa:

 • Toimikunta keskeyttää pelin.
 • Uskot, että salamointi aiheuttaa vaaran, jolloin sinun tulee ilmoittaa asiasta toimikunnalle.
 • Reikäpelissä sinä ja vastustajasi voitte sopia pelin keskeyttämisestä mistä syystä tahansa, paitsi jos keskeyttäminen viivästyttää kilpailua.

Jos keskeytät pelin muusta syystä kuin tässä säännössä on sallittu tai et ilmoita toimikunnalle asiasta sitä vaadittaessa, tuloksesi hylätään.

b
Mitä sinun on tehtävä, kun toimikunta keskeyttää pelin

Välitön pelin keskeyttäminen (esimerkiksi vaaratilanteen uhatessa).Kun toimikunta ilmoittaa pelin välittömästä keskeyttämisestä, sinun on heti lopetettava pelaaminen eikä yhtään lyöntiä saa lyödä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä.

Tavanomainen pelin keskeyttäminen (kuten pimeyden tai pelikelvottoman kentän vuoksi). Jos ryhmäsi kaikki pelaajat ovat reikien pelaamisen välissä, teidän täytyy keskeyttää peli, ettekä saa suorittaa aloituslyöntiä seuraavalla reiällä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä.

Jos kuka tahansa ryhmäsi pelaajista on aloittanut reiän pelaamisen, ryhmäsi voi joko keskeyttää pelin tai pelata reiän loppuun. Kun ryhmäsi on pelannut reiän loppuun tai olette keskeyttäneet pelaamisen ennen kuin reikä on pelattu loppuun, ette saa lyödä yhtään lyöntiä ennen kuin toimikunta antaa luvan jatkaa peliä.

Rangaistus Säännön 5.7b rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen.

c
Mitä sinun on tehtävä, kun peliä jatketaan

Sinun on jatkettava peliäsi toimikunnan määräämänä aikana ja sieltä, missä keskeytit pelin reikää pelatessaan, tai jos keskeytit reikien välillä, niin seuraavalta tiiausalueelta. Näin menetellään, vaikka peliä jatkettaisiin seuraavana päivänä.

Rangaistus Säännön 5.7c rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen.

d
Pallosi nostaminen, kun peli keskeytetään; Pallosi takaisinasettaminen ja korvaaminen, kun peliä jatketaan

Kun reiän pelaaminen keskeytetään tämän säännön mukaisesti, saat merkitä pallosi paikan ja nostaa pallosi.

Ennen kuin pelaaja jatkaa peliään:

 • Sinun on asetettava alkuperäinen tai muu pallo takaisin alkuperäiselle paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa).
 • Jos et nostanut palloasi pelin keskeytyessä, voit valita pelaavasi pallosi paikaltaan tai voit merkitä pallosi paikan, nostaa pallon ja asettaa takaisin tämän tai muun pallon alkuperäiselle paikalle.

Rangaistus väärästä paikasta pelaamisesta rikkoen Sääntöä 5.7d: Yleinen rangaistus.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Kenttä

Toimikunnan määräämien rajojen sisäpuolella oleva pelaamiselle tarkoitettu alue kokonaisuudessaan. Raja jatkuu maan pinnasta ylös- ja alaspäin.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Bunkkeri

Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

 • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
 • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
 • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
 • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyöntipeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne kilpailee muita pelaajia tai pelaajapareja vastaan kilpailussa.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Kierros

Toimikunnan määräämässä järjestyksessä pelattavat 18 tai pienempi määrä reikiä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Reikäpeli

Pelimuoto, jossa sinä tai pelaajaparinne pelaa vastustajaa tai vastapuolen pelaajaparia vastaan yhden tai useamman kierroksen.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.