The R&A - Working for Golf
Pallon etsiminen, löytäminen ja tunnistaminen
Siirry osaan
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Tutustu tarkemmin

Sääntö 6
Sääntö 8

Tarkoitus: Sääntö 7 sallii sinulle reilun mahdollisuuden etsiä pelissä olevaa palloasi kunkin lyöntisi jälkeen kohtuullisia toimenpiteitä käyttäen.

  • Mutta sinun täytyy silti olla varovainen, koska sinua rangaistaan, mikäli tarpeettomat toimesi parantavat seuraavan lyöntisi olosuhteita.
  • Sinua ei rangaista, jos pallosi liikkuu vahingossa sitä etsittäessä ja tunnistettaessa, mutta pallo täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.
7.1
Pallon etsiminen sääntöjenmukaisesti
a
Voit suorittaa tarpeellisia toimenpiteitä löytääksesi ja tunnistaaksesi pallonsa

Voit suorittaa tarpeellisia toimenpiteitä etsiessäsi palloasi löytääksesi ja tunnistaaksesi sen, esim.:

  • Liikuttamalla hiekkaa tai vettä, ja
  • Liikuttamalla tai taivuttamalla heinää, pensaita, puun oksia ja muita kasvavia tai kiinnittyneitä luontoon kuuluvia ja samalla myös katkoa niitä, mutta vain jos niiden katkeaminen on seurausta tarpeellisista toimenpiteistä palloa etsittäessä tai tunnistettaessa.

Mikäli etsinnän aikana tarpeelliset toimenpiteet parantavat seuraavaan lyöntiin vaikuttavia olosuhteita, rangaistusta ei seuraa. Mutta, jos olosuhteiden parantuminen johtuu tarpeettomista toimenpiteistä palloa etsittäessä, saat yleisen rangaistuksen.

b
Kuinka menetellä, jos pallosi makuuseen vaikuttavaa hiekkaa on siirretty palloa etsittäessä tai tunnistettaessa

Sinun tulee palauttaa hiekkaan alkuperäisen kaltainen makuu, mutta saat jättää pienen osan palloasi näkyviin, vaikka pallosi olisi ollut kokonaan hiekan peitossa.

Jos pelaat palloasi ilman, että olet palauttanut alkuperäisen kaltaisen makuun, saat yleisen rangaistuksen.

7.2
Kuinka tunnistat pallosi

Voit tunnistaa pallosi näkemällä sen pysähtyvän paikkaan, jossa voidaan tietää kyseessä olevan sinun pallosi tai näkemällä tunnistemerkit pallossasi.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa kuinka pallosi voidaan tunnistaa.

7.3
Pallosi nostaminen tunnistamista varten

Jos pallo voi olla sinun, mutta et voida tunnistaa sitä paikaltaan, saat nostaa sen tunnistamista varten. Mutta pallon paikka tulee ensin merkitä, eikä palloa saa puhdistaa enempää kuin on tarpeen sen tunnistamiseksi (paitsi viheriöllä).

Jos nostettu pallo on sinun pallosi tai jonkun muun pelaajan pallo, se täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Jos nostit pallosi, vaikka sitä ei ollut välttämätöntä tehdä tunnistamista varten, unohdit merkitä pallosi paikan ennen nostamista tai puhdistit palloasi, kun se ei ole sallittua, saat yhden lyönnin rangaistuksen.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen Sääntöä 7.3: Yleinen rangaistus.

7.4
Palloa liikutetaan vahingossa sitä etsittäessä tai tunnistettaessa

Rangaistusta ei seuraa, jos palloasi etsittäessä tai tunnistettaessa sinä, vastustajasi tai joku muu vahingossa liikuttaa palloasi.

Jos näin tapahtuu, pallosi täytyy asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa). Tätä tehtäessä:

  • Jos pallo oli kiinteän haitan, olennaisen rakenteen, ulkorajan merkin, tai kasvavan tai kiinnittyneen luontoon kuuluvan päällä, alla tai sitä vasten, täytyy pallo asettaa takaisin alkuperäiselle paikalleen, edellä mainitun kohteen päälle, alle tai sitä vasten.
  • Jos pallo oli peittyneenä hiekkaan, makuu pitää palauttaa alkuperäisen kaltaiseksi ja pallo pitää asettaa takaisin tähän makuuseen. Mutta näin menetellessä saat jättää pienen osan palloasi näkyviin.

Rangaistus Säännön 7.4 rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Makuu

Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

Makuu

Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Korvata

Vaihtaa pallosi, jolla olet pelaamassa reikää siten, että toisesta pallosta tulee pelissä oleva pallosi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Väärä paikka

Mikä tahansa muu paikka kentällä kuin mistä sinun sääntöjen mukaan täytyy tai on sallittua pelata palloasi.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Vastustaja

Henkilö, jota vastaan pelaat reikäpeliottelua. Termiä vastustaja käytetään vain reikäpelissä.

Liikkunut

Kun paikallaan ollut pallosi on siirtynyt pysyvästi pois paikaltaan ja tämän voi havaita paljain silmin (riippumatta siitä, näkikö kukaan sitä vai ei).

Tätä pätee myös, jos pallosi on siirtynyt ylöspäin, alaspäin tai mihin tahansa suuntaan pois alkuperäiseltä paikaltaan.

Pallosi ei ole liikkunut, jos se vain heiluu (joskus tätä kutsutaan myös värähtelyksi) ja pysyy paikallaan tai palaa takaisin alkuperäiselle paikalleen.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Kiinteä haitta

Haitta, jota ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

Olennainen rakenne

Toimikunnan kentälle määrittämä valmistettu rakenne, joka on osana pelaamisen haastetta ja josta ei saa vapautua.

Toimikunnan olennaisiksi rakenteiksi määrittelemiä valmistettuja rakenteita käsitellään kiinteinä (ks. Sääntö 8.1a). Mutta, jos osa olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi, tai osa jossakin kiinni olevaa kaapelia) täyttää liikuteltavan haitan määritelmän, niin tätä osaa käsitellään liikuteltavana haittana.

Olennaiset rakenteet eivät ole haittoja tai ulkorajan merkkejä.

Ulkorajan merkki

Ulkorajaa määrittävät tai osoittavat valmistetut esineet, kuten muurit, aidat, paalut ja kaiteet, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

Näihin sisältyvät aitojen perustat ja pylväät, mutta näihin eivät sisälly vinot tukirakenteet tai vaijerit, jotka ovat kiinni muurissa tai aidassa, tai mikään muurin tai aidan yli pääsemiseksi rakennettu portaikko, silta tai vastaava.

Ulkorajan merkkejä käsitellään kiinteinä, vaikka ne tai niiden osat olisivat siirrettävissä (ks. Sääntö 8.1a).

Ulkorajan merkit eivät ole haittoja eivätkä olennaisia rakenteita.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Makuu

Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Makuu

Paikka, jossa pallosi on paikallaan, ja mikä tahansa kasvava tai kiinnittynyt luontoon kuuluva, kiinteä haitta, olennainen rakenne tai ulkorajan merkki koskettaa palloasi tai on sen välittömässä läheisyydessä. Irralliset luonnonhaitat ja liikuteltavat haitat eivät ole osa pallon makuuta.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.