The R&A - Working for Golf
Kenttä pelataan sellaisena kuin se on
Siirry osaan
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3
Tutustu tarkemmin

Sääntö 7
Sääntö 9

Tarkoitus: Sääntö 8 kattaa pelin keskeisen periaatteen: ”kenttä pelataan sellaisena kuin se on”. Pallosi pysähdyttyä sinun tulee yleensä hyväksyä lyöntiin vaikuttavat olosuhteet eikä niitä saa parantaa ennen pallosi pelaamista. Voit kuitenkin tehdä tiettyjä kohtuullisia toimenpiteitä, vaikka ne parantavat olosuhteita. On myös olemassa tiettyjä tilanteita, joissa olosuhteet voidaan palauttaa ennalleen ilman rangaistusta, jos niitä on parannettu tai huononnettu.

8.1
Toimenpiteesi, jotka parantavat lyöntiisi vaikuttavia olosuhteita

Tämä sääntö rajoittaa niitä toimenpiteitä, joilla saat parantaa mitään näistä varjelluista ”lyöntiin vaikuttavista olosuhteista” (ks. Määritelmistä luettelo varjelluista asioista).

a
Kielletyt toimenpiteet

Lukuun ottamatta niitä tapoja, jotka sallitaan Säännöissä 8.1b, c ja d, et saa tehdä mitään seuraavista toimenpiteistä, jos ne parantavat lyöntiisi vaikuttavia olosuhteita:

 • Liikuttaa, taittaa tai katkaista mitään kasvavaa tai kiinnittynyttä luontoon kuuluvaa tai kiinteää haittaa, olennaista rakennetta tai ulkorajan merkkiä tai tiiausalueen tiimerkkiä, kun palloa pelataan tiiausalueelta.
 • Siirtää irrallista luonnonhaittaa tai liikuteltavaa haittaa tiettyyn paikkaan tai asentoon (esim. helpottaaksesi lyöntiasennon ottamista).
 • Muokata maanpinnan muotoa.
 • Poistaa tai tasoittaa hiekkaa tai irtomaata.
 • Poistaa kastetta, huurretta tai vettä.

Rangaistus Säännön 8.1a rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

b
Sallitut toimenpiteet

Valmistautuessasi lyöntiisi tai lyödessäsi voit tehdä seuraavia toimenpiteitä eikä rangaistusta seuraa, vaikka samalla parantaisit lyöntiisi vaikuttavia olosuhteita, kun:

 • Etsit normaalisti palloasi käyttäen vain tarpeellisia toimenpiteitä löytääksesi ja tunnistaaksesi sen.
 • Poistat tarvittavin toimenpitein irrallisia luonnonhaittoja ja liikuteltavia haittoja.
 • Käytät tarpeellisia toimenpiteitä merkatessasi pallosi paikkaa, ja nostaessasi ja asettaessasi sitä takaisin.
 • Asetat mailasi kevyesti suoraan pallosi eteen tai taakse (mutta tämä ei ole sallittua bunkkerissa).
 • Asetat jalkasi tukevasti paikoilleen ottaessasi lyöntiasennon, mukaan lukien kohtuullisen määrän jalkojesi kaivamista hiekkaan tai irtomaahan.
 • Asetut normaaliin lyöntiasentoon tehden kohtuudella tarvittavia toimenpiteitä päästäksesi pallolle ja lyöntiasentoon. Mutta toimiessasi näin, et välttämättä pysty ottamaan normaalia lyöntiasentoa tai svingaamaan normaalisti, ja sinun täytyy pyrkiä vaikuttamaan mahdollisimman vähän olosuhteisiin tällaisissa tilanteissa.
 • Suorittaa lyöntiäsi tai lyöntisi taaksevientiä silloin, kun lyönti suoritetaan. Mutta pallosi ollessa bunkkerissa, hiekkaan koskeminen bunkkerissa taakseviennin aikana ei ole sallittua.
 • Poistat hiekkaa ja irtomaata sekä kunnostat vaurioita viheriöllä.
 • Liikutat luontoon kuuluvaa nähdäksesi onko se irtonainen. Mutta jos havaitaan, että esine on kasvava tai kiinnittynyt, täytyy sen pysyä kiinnittyneenä ja se pitää palauttaa niin lähelle alkuperäistä paikkaa kuin mahdollista.

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa sallituista toimenpiteistä tiiausalueella ja bunkkerissa.

c
Rangaistuksen välttäminen palauttamalla alkuperäisiksi Säännön 8.1a vastaisesti parannetut olosuhteet

On olemassa rajallinen määrä tapauksia jolloin voit välttyä rangaistukselta palauttamalla olosuhteet alkuperäiseen tilaan ennen lyöntiäsi. Toimikunta tekee päätöksen, onko parantaminen eliminoitu.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa kuinka välttää rangaistus palauttamalla parannetut olosuhteet alkuperäiseen tilaan.

d
Pallon pysähtymisen jälkeen huonontuneiden olosuhteiden palauttaminen entiselleen

Jos lyöntiin vaikuttavat olosuhteet huonontuvat toisen pelaajan, eläimen tai esineen vuoksi sen jälkeen kun pallosi pysähtyi, sinulla on mahdollisuus palauttaa alkuperäiset olosuhteet niin samanlaisiksi kuin mahdollista. Et saa kuitenkaan palauttaa olosuhteita ennalleen, jos sinä itse, luontoon kuuluva tai luonnonvoimat huononsitte niitä.

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa olosuhteiden palauttamisesta pallosi pysähtymisen jälkeen.

8.2
Muutat tahallisesti muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat paikallaan olevaan palloosi tai tulevaan lyöntiisi

Ks. Golfin Säännöt: Lisätietoa tahallisista toimenpiteistä, jotka muuttavat muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat palloosi, ml. poikkeus, joka antaa luvan kentän kunnosta huolehtimiseen.

8.3
Muutat tahallisesti fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin

Ks. Golfin Säännöt: Tietoa tahallisista toimenpiteistä, jotka muuttavat muita fyysisiä olosuhteita, jotka vaikuttavat toisen pelaajan paikallaan olevaan palloon tai tulevaan lyöntiin.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Kiinteä haitta

Haitta, jota ei voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistusta tai rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää, ja joka ei muuten täytä liikuteltavan haitan määritelmää.

Olennainen rakenne

Toimikunnan kentälle määrittämä valmistettu rakenne, joka on osana pelaamisen haastetta ja josta ei saa vapautua.

Toimikunnan olennaisiksi rakenteiksi määrittelemiä valmistettuja rakenteita käsitellään kiinteinä (ks. Sääntö 8.1a). Mutta, jos osa olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi, tai osa jossakin kiinni olevaa kaapelia) täyttää liikuteltavan haitan määritelmän, niin tätä osaa käsitellään liikuteltavana haittana.

Olennaiset rakenteet eivät ole haittoja tai ulkorajan merkkejä.

Ulkorajan merkki

Ulkorajaa määrittävät tai osoittavat valmistetut esineet, kuten muurit, aidat, paalut ja kaiteet, joista ei voi vapautua rangaistuksetta.

Näihin sisältyvät aitojen perustat ja pylväät, mutta näihin eivät sisälly vinot tukirakenteet tai vaijerit, jotka ovat kiinni muurissa tai aidassa, tai mikään muurin tai aidan yli pääsemiseksi rakennettu portaikko, silta tai vastaava.

Ulkorajan merkkejä käsitellään kiinteinä, vaikka ne tai niiden osat olisivat siirrettävissä (ks. Sääntö 8.1a).

Ulkorajan merkit eivät ole haittoja eivätkä olennaisia rakenteita.

Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Tiiausalue

Alue, josta sinun pitää aloittaa reiän pelaaminen. Tiiausalue on suorakulmainen ja kahden mailanmitan pituinen alue, jossa:

 • Etureunan määrittää toimikunnan asettamien kahden tiimerkin etureuna, ja
 • Sivureunat määräytyvät tiimerkkien ulkoreunojen mukaan.
Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Yleinen rangaistus

Reiän menetys reikäpelissä tai kahden lyönnin rangaistus lyöntipelissä.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Parantaa

Muuttaa yhtä tai useampaa lyöntiisi vaikuttavaa olosuhdetta tai muuta peliisi vaikuttavaa fyysistä olosuhdetta niin, että saat siitä mahdollisesti hyötyä lyöntiisi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Irrallinen luonnonhaitta

Kaikki irralliset luontoon kuuluvat kuten:

 • Kivet, irrallinen ruoho, lehdet, oksat ja kepit,
 • Kuolleet eläimet ja eläinten jätökset,
 • Madot, hyönteiset ja vastaavat eläimet, joita voidaan helposti siirtää, sekä kasat ja verkot, joita ne rakentavat (kuten matojen tekemät maakasat ja muurahaiskeot), ja
 • Paakkuuntunut maa-aines (sisältäen ilmastusrei’istä syntyvät jäänteet).

Luontoon kuuluvat eivät ole irrallisia, jos ne ovat:

 • Kiinnittyneitä tai kasvavia,
 • Tukevasti maahan painuneita (tarkoittaa, ettei niitä voi helposti nostaa), tai
 • Palloon tarttuneita.

Erikoistapaukset:

 • Hiekka ja irtomaa eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Kaste, huurre ja vesi eivät ole irrallisia luonnonhaittoja.
 • Lumi ja luonnon jää (muu kuin huurre), ovat pelaajan päätöksen mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja tai jos ne ovat maassa, tilapäistä vettä.
 • Hämähäkin seitit ovat irrallisia luonnonhaittoja, vaikka ne ovat kiinnittyneitä johonkin muuhun.
Liikuteltava haitta

Haitta, jota voi liikuttaa ilman kohtuutonta ponnistelua ja rikkomatta kyseistä haittaa tai kenttää.

Jos osa kiinteästä haitasta tai olennaisesta rakenteesta (esim. portti tai ovi tai osa kiinni olevasta kaapelista) täyttää nämä kaksi ehtoa, niin tätä osaa kohdellaan liikuteltavana haittanaMutta tämä ei päde, jos kiinteän haitan tai olennaisen rakenteen liikuteltava osa ei ole tarkoitettu poistettavaksi (esim. irrallinen kivi osana kiviaitaa).

Merkitä

Osoitetaan paikka, jossa pallo on paikallaan joko asettamalla pallon merkkinappi välittömästi pallon taakse tai sen viereen, tai pitämällä mailaa maassa välittömästi pallon takana tai sen vieressä.

Asettaa takaisin

Pallon asettaminen laittamalla se paikalleen ja päästämällä siitä irti tarkoituksena laittaa pallo peliin.

Bunkkeri

Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

 • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
 • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
 • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
 • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyöntiasento

Jalkojesi ja vartalosi asento valmistautuessasi lyöntiin ja suorittaessasi lyönnin.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Bunkkeri

Hiekalla peitetty ja erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, joka on usein syvennys. Seuraavat eivät ole osa bunkkeria:

 • Lippa, seinämä tai pinta, joka on tätä varten tehdyn alueen reunassa ja koostuu maa-aineksesta, ruohosta, pinotuista ruohopaloista tai keinotekoisesta materiaalista,
 • Maa-aines tai muut kasvavat tai kiinnittyneet luontoon kuuluvat, jotka ovat alueen sisällä (esim. ruoho, pensaat tai puut),
 • Hiekka, joka on levinnyt tarkoitetun alueen yli tai ulkopuolelle, ja
 • Muut kentällä olevat hiekka-alueet, jotka eivät ole bunkkeriksi tarkoitettujen alueiden sisäpuolella (esim. hiekkaerämaa ja muut luonnolliset hiekka-alueet tai alueet, joita joskus kutsutaan waste-alueiksi).
Viheriö

Alue reiällä, jota olet pelaamassa ja joka on erityisesti hoidettu puttaamista varten tai jonka toimikunta on määritellyt viheriöksi (kuten esim. tilapäinen viheriö).

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Lyönti

Mailasi eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua palloon.

Toimikunta

Henkilö tai ryhmä, joka on vastuussa kilpailusta tai kentästä.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Eläin

Mikä tahansa eläinkuntaan kuuluva (muu kuin ihminen).

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Lyöntiin vaikuttavat olosuhteet

Paikallaan olevan pallosi makuu, aiotun lyöntiasentosi alue, aiotun svingisi vaatima tila, pelilinjasi ja vapautumisalueesi, jolle aiot pudottaa tai asettaa pallosi.

Luonnonvoimat

Luonnon vaikutukset kuten tuuli, vesi tai jos jotain tapahtuu ilman näkyvää syytä maan vetovoiman vaikutuksesta.