The R&A - Working for Golf

A Golf szabályai

A Golf szabályai átfogóak és választ adnak számos kérdésre, melyek egy olyan játékban merülnek fel, melyet különféle képességű játékosok, világszerte számos különböző pályán játszanak.

Böngészés a szabályok között
A Golfozók szabálykönyvéről
A Golfozók szabálykönyve Neked szól, a játékosnak. A Golf szabályainak rövidített változata, és azokat a szabályhelyzeteket tartalmazza, melyek a pályán leggyakrabban fordulnak elő. Noha a szövegét szerkesztették, mégis ugyanazt a választ adja, mint A Golf szabályai, tehát ez egy működő szabálykönyv.

1


A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok

A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be: Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan, ahol fekszik! A játék során játssz a Szabályok és a játék szellemisége szerint! Szabálysértés esetén minden játékos felelős azért, hogy a büntetését alkalmazza magára, hogy ne szerezhessen lehetséges előnyt match playben az ellenféllel szemben, stroke playben pedig más játékosokkal szemben.

Tovább

2


A pálya

A szabály célja: A 2. szabály azokat a pályával kapcsolatos alapvető tudnivalókat mutatja be, amelyeket minden játékosnak ismernie kell: A pályának öt meghatározott területe van. A játékot számos meghatározott tárgy és körülmény zavarhatja. Fontos, hogy ismerjük a pályának azt a területét, ahol a labda fekszik, és tisztában legyünk azzal, mi számít zavaró tárgynak vagy zavaró hatásnak, mert ezek gyakran befolyásolják a labda megjátszásának és a könnyítés igénybevételének lehetőségeit.

Tovább

3


A verseny

A szabály célja: A 3. szabály a golfversenyek három alapelemével foglalkozik: játék vagy match playben vagy stroke playben; játék egyénileg vagy partnerrel közösen egy játszó felet képezve, és eredmény számítása bruttó eredmény (ütéselőny alkalmazása nélkül) vagy nettó eredmény (ütéselőny alkalmazásával) alapján.

Tovább

4


A játékos felszerelése

A szabály célja: A 4. szabály a játékos által egy versenykörben használható felszereléssel foglalkozik. Abból kiindulva, hogy a golf egy olyan kihívást jelentő játék, amelyben a siker kulcsát a döntéseink, ügyességünk és képességeink jelentik: A játékosnak az előírásoknak megfelelő ütőket és labdákat kell használnia. Legfeljebb 14 ütőt használhatunk, és a sérült vagy elveszett ütőinket rendszerint nem cserélhetjük ki. Minden olyan egyéb felszerelés használata tilos, amely mesterséges úton segíti a játékunkat.

Tovább

5


A versenykör lejátszása

A szabály célja: Az 5. szabály tárgya a versenykör lejátszása: pl. hol és hogyan gyakorolhat a játékos a pályán a versenykör előtt és közben, mikor kezdődik és ér véget a versenykör és mi történik, ha a játékot meg kell állítani vagy folytatni kell. A játékosokkal szemben elvárások: a versenyköröket időben megkezdjék, és minden szakasznál folyamatosan és megfelelő tempóban játsszunk egészen a versenykör befejezéséig Amikor sorra kerülünk, javasolt legfeljebb 40 másodpercen belül, illetve általában rövidebb idő alatt elvégeznünk az ütést.

Tovább

6


A szakasz megjátszása

A szabály célja: A 6. szabály a szakasz megjátszásával foglalkozik: előírja, hogy milyen speciális szabályok vonatkoznak a szakasz elkezdésekor elvégzett kezdőütésre, hogy a teljes szakaszon ugyanazt a labdát kell használni kivéve, ha a labdacsere engedélyezett, valamint meghatározza a játék sorrendjét (amely match playben jobban számít, mint stroke playben) és a szakasz befejezésének módját.

Tovább

7


A labda keresése: megtalálás és azonosítás

A szabály célja: A 7. szabály megengedi, hogy az egyes ütések után az észszerűség határain belül mindent megtegyünk a játékban lévő labdánk alapos keresése érdekében. Ennek során azonban körültekintően kell eljárnunk, mivel ha az eljárásunk túlzott és javítja a következő ütésünk környezetét, az büntetést vonhat maga után. Nem kapunk büntetést, ha a labda a keresés és azonosítás során véletlenül elmozdul, azonban ezt követően a labdát vissza kell helyezni az eredeti helyére.

Tovább

8


A pálya megjátszása annak aktuális állapotában

A szabály célja: A 8. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a pályát úgy kell megjátszanod, ahogy találod.” Amikor a labdánk nyugalomba kerül, általában el kell fogadnunk az ütés környezetét, és azon a labda megjátszása előtt nem javíthatunk. Azonban megtehetünk bizonyos észszerű lépéseket, még ha azok javítják is az ütés környezetét; és annak javítása vagy rosszabbodása után csak bizonyos körülmények között lehet büntetés nélkül visszaállítanunk azt.

Tovább

9


A labda megjátszása onnan, ahol fekszik; a nyugvó labda felvétele vagy elmozdítása

A szabály célja: A 9. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik”. Ha a labdánk nyugalomba kerül, majd természeti erők, mint szél vagy víz miatt elmozdul, a labdát általában annak új helyéről kell megjátszanunk. Ha a nyugvó labdánkat bárki felveszi vagy elmozdítja, illetve a labda az ütés előtt bármilyen külső tényező miatt elmozdul, azt vissza kell helyeznünk az eredeti helyére. A nyugvó labdák közelében körültekintéssel kell eljárnunk, mert ha a saját vagy az ellenfél labdája miattunk elmozdul, általában büntetést kapunk (kivéve, ha ez a greenen történik).

Tovább

10


Felkészülés az ütésre, az ütés, a tanácsadás és a segítség, a caddie-k

A szabály célja: A 10. szabály azzal foglalkozik, hogyan kell felkészülni az ütésre, hogyan kell elvégezni azt, beleértve a másoktól (akár a caddie-nktől) kapott tanácsokat és egyéb segítséget. Azt az alapelvet követve, hogy a golf az ügyességre és a kihívásokra épül.

Tovább

11


A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgásban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények

A szabály célja: A 11. szabály előírja, hogy mi a teendő, ha a mozgásban levő labdánk eltalál egy személyt, állatot, felszerelést vagy bármi mást a pályán. Ha ez véletlenül történik, nincs büntetés, és általában el kell fogadnunk az eredményt, függetlenül attól, hogy az számunkra kedvező-e vagy sem, majd a labdát arról a helyről kell megjátszanunk, ahol az nyugalomba került. A 11. szabály emellett tiltja, hogy szándékosan befolyásoljuk, hol kerüljön nyugalomba bármilyen mozgásban lévő labda.

Tovább

12


A bunkerek

A szabály célja: A 12. szabály a bunkerekre vonatkozó speciális szabállyal foglalkozik. A bunkerek olyan speciálisan kialakított területek, amelyek célja, hogy próbára tegyék a játékos képességét a labda homokból történő megjátszására. Ahhoz, hogy ez valódi kihívást jelentsen, bizonyos korlátozások vonatkoznak a homokütés előtti megérintésére és arra, hogy honnan vehetünk igénybe könnyítést a bunkerben lévő labdánál.

Tovább

13


A greenek

A szabály célja: A 13. szabály a greenekre vonatkozó speciális szabály. A greenek kifejezetten a labda talajon történő gurításához kialakított területek, ahol minden egyes greenen zászlórúd jelzi a lyukat, ezért erre a területre a pálya többi területétől eltérő külön szabályok vonatkoznak.

Tovább

14


A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda lejelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről

A szabály célja: A 14. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan jelölhetjük meg a nyugvó labda helyét, mikor és hogyan vehetjük fel és tisztíthatjuk meg a labdánkat, valamint a megfelelő helyről történő megjátszásával hogyan hozhatjuk azt ismét játékba. Amikor a felvett vagy elmozdított labdánkat vissza kell helyeznünk, mindig ugyanazt a labdát kell visszatennünk annak eredeti helyére. Büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítés igénybevételekor egy cserelabdát vagy az eredeti labdát kell ejtenünk egy meghatározott könnyítési területen. E szabály alkalmazása során elkövetett hibát a labda megjátszása előtt büntetés nélkül ki lehet javítanunk, de büntetést kapunk, ha a labdát idegen helyről játsszuk meg.

Tovább

15


Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve azt az esetet is, amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot)

A szabály célja: A 15. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan vehetünk igénybe büntetés nélküli könnyítést laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt. E mozdítható természetes és mesterséges tárgyak nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és amennyiben zavarják a játékot, szabály szerint eltávolíthatjuk őket. Azonban a greenen kívül lévő labdánk mellől óvatosan kell elmozdítanunk ezeket a laza természetes anyagokat, mert ha az elmozdításuk következtében a labda is elmozdul, büntetést kapunk.

Tovább

16


Könnyítés rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat), veszélyes állat okozta fenyegető helyzet és besüppedt labda miatt

A szabály célja: A 16. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan vehetünk igénybe büntetés nélküli könnyítést azáltal, hogy a labdáját máshonnan játsszuk meg például akkor, amikor a játékot rendellenes pályaviszony zavaró hatása vagy veszélyes állat okozta fenyegető helyzet zavarja meg. Ezek a körülmények nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és többnyire büntetés nélküli könnyítés jár értük, kivéve büntetőterületen. Rendszerint úgy vesszük igénybe a könnyítést, hogy a labdát a legközelebbi teljes könnyítési pont alapján megállapított könnyítési területen ejtjük. Ez a szabály arra a büntetés nélküli könnyítésre is vonatkozik, amikor a labdánk az általános területen besüppedt az általa ütött mélyedésbe.

Tovább

17


Büntetőterületek

A szabály célja: A 17. szabály a büntetőterületre vonatkozó speciális szabály. Büntetőterületnek számítanak a vízterületek, valamint a Bizottság által annak nyilvánított területek, ahol a labda gyakran elvész vagy megjátszhatatlan. Egy büntetőütésért meghatározott könnyítési lehetőségeket vehetünk igénybe a labdánk büntetőterületen kívülről való megjátszásához.

Tovább

18


Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda

A szabály célja: A 18. szabály az ütés és távolság könnyítés büntetéssel járó igénybevételére vonatkozik. Amikor a labdánk büntetőterületen kívül veszett el vagy pályahatáron kívül került nyugalomba, megszakad a játék elütőterülettől a lyukig tartó folyamatossága; ekkor az előző ütés helyéről kell folytatnunk a játékot. Ez a szabály azt is előírja, hogy mikor és hogyan játszható meg az ideiglenes labda akkor, ha a játékos időt szeretne nyerni, mert a játékban lévő labda vélhetően pályahatáron kívülre került vagy büntetőterületen kívül elveszett.

Tovább

19


Játszhatatlan labda

A szabály célja: A 19. szabály a játszhatatlan labda esetén a rendelkezésünkre álló könnyítési lehetőségeket ismerteti. E szabály választási lehetőséget ad, hogy általában egy büntetőütés ellenében melyik lehetőséget kívánjuk igénybe venni ahhoz, hogy a pályán bárhonnan (a büntetőterületet kivéve) egy nehéz helyzetből kijussunk.

Tovább

20


A versenykör során felmerült vitás esetek eldöntése; a bírók és a Bizottság döntései

A szabály célja: A 20. szabály ismerteti, hogy mi a teendő, ha egy versenykörben kérdés merül fel a Szabályokkal kapcsolatban, továbbá kitér azokra a – match playben és stroke playben eltérő – eljárásokra, amelyek értelmében jogunk van ahhoz, hogy későbbi időpontban kérjünk döntést. A szabály emellett a ténykérdések eldöntésére és a Szabályok alkalmazására felhatalmazott bírók szerepét is meghatározza. A bírók és a Bizottság döntései minden játékosra nézve kötelezőek.

Tovább

21


Az egyéni stroke play és match play egyéb formái

A szabály célja: A 21. szabály az egyéni játék négy egyéb formájára, köztük a stroke play három formájára vonatkozik, ahol az eredményszámítás a szokásos stroke playhez képest máshogy történik. E három forma: a Stableford (szakaszonként szerzett pontok); a maximális ütésszám (minden szakaszra meghatározzák a maximális ütésszámot) és a Par/Bogey (amikor a match play eredményszámítást alkalmazzák szakaszonként).

Tovább

22


Foursome (más néven felváltva ütés) (páros játék)

A szabály célja: A 22. szabály a (match playben vagy stroke playben játszott) Foursome játékformára vonatkozik, ahol két partner együtt egy félként versenyez, miközben ugyanazt a labdát felváltva játsszák meg. Erre a játékformára alapvetően ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az egyéni játékra, azzal a kivétellel, hogy a partnereknek felváltva kell egy-egy szakasz kezdőütését elvégezniük, majd egy-egy szakasz végigjátszásánál is felváltva kell ütniük.

Tovább

23


Four-Ball (négylabdás játék)

A szabály célja: A 23. szabály a (match playben vagy stroke playben játszott) Four-Ball játékformára vonatkozik, ahol két partner egy félként versenyez úgy, hogy külön labdát játszanak meg. A fél adott szakaszon elért eredményének a két partner közül azon a szakaszon alacsonyabb eredményt elérő játékos eredménye számít.

Tovább

24


Csapatversenyek

A szabály célja: A 24. szabály a (match playben vagy stroke playben játszott) csapatversenyekre vonatkozik, ahol több játékos vagy fél versenyez egy csapatként, az összesített csapateredmény pedig a versenyköreik vagy mérkőzéseik eredményének összeadásával jön ki.

Tovább