The R&A - Working for Golf
A játék, a játékos viselkedése és a Szabályok
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
1.1
1.2
1.3
Fedezz fel többet

Szabály 2

A szabály célja: Az 1. szabály a játék következő alapelveit mutatja be:

 • Játszd meg a pályát úgy, ahogy találod, és játszd meg a labdát onnan, ahol fekszik!
 • A játék során játssz a Szabályok és a játék szellemisége szerint!
 • Szabálysértés esetén minden játékos felelős azért, hogy a büntetését alkalmazza magára, hogy ne szerezhessen lehetséges előnyt match playben az ellenféllel szemben, stroke playben pedig más játékosokkal szemben.
1.1
A golfjáték

A golf lényege, hogy a labdát ütővel megütve kell eljuttatni minden szakaszon az elütő területről, a szakasz greenjén lévő lyukba.

Általában a pályát úgy kell megjátszanunk, ahogy találjuk, és a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik.

1.2
A játékos magatartására vonatkozó követelmények

Minden játékosnak a játék szellemiségéhez méltóan kell játszania, azaz:

 • tisztességesen kell eljárnia (pl. betartja a Szabályokat, alkalmaz minden büntetést, és a játékban minden tekintetben becsületes),
 • tekintettel kell lennie a többi játékosra (pl. megfelelő tempóban játszik, ügyel mások biztonságára, nem zavarja más játékos játékát);
 • vigyáznia kell a pálya állapotára (pl. visszahelyezi a kiütött fűcsomókat, elsimítja a bunkereket, kijavítja a labdanyomokat és nem rongálja szükségtelenül a pályát).

Ellenőriznünk kell, hogy a Bizottság elfogadott-e Magatartási Kódexet, mivel büntetést kaphatunk, ha nem tartjuk be.

1.3
Szabályos játék

A játékostól elvárható, hogy a szabálysértést felismerje, a büntetést pedig becsületesen alkalmazza magára.

A Szabályokkal kapcsolatban segítségért fordulhatunk egy bíróhoz vagy a Bizottsághoz, azonban ha a segítség észszerű időn belül nem elérhető, folytatnunk kell a játékot, és a problémát később kell rendeznünk.

Vannak esetek, amikor becsléssel kell élnünk, például ha meg kell találnunk azt a helyet, ahová a labdát vissza kell tenni, vagy azt a pontot, ahol a labda átlépte a büntetőterület határát, vagy amikor a Szabályok alapján könnyítést veszünk igénybe. Azonban elvárás, hogy minden hozzáférhető információt figyelembe vegyünk, és az adott körülmények között észszerű döntést hozzunk.

Büntetés akkor esedékes, ha egy szabályt megsértünk akár mi magunk, akár a caddie-nk, vagy egy harmadik személy sért szabályt a mi hozzájárulásunkkal vagy tudomásunkkal végrehajtott cselekedetével.

A büntetések célja bármilyen lehetséges előny kiegyenlítése. A büntetések három fő fokozatát különböztetjük meg:

 • Egy büntetőütés: alkalmazható mind match play, mind stroke play játékban.
 • Általános büntetés: match playben szakaszvesztés, stroke playben két büntetőütés.
 • Kizárás: alkalmazható mind match play, mind stroke play játékban.

Lásd a teljes Szabályokat. További információkért a büntetésekről, beleértve a halmozott szabálysértések büntetését.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Lyukban van, lyukba került (Holed)

Amikor a labdánk egy ütésünket követően nyugvó állapotban a lyukban van, és az egész labda a green felszíne alatt van. A Szabályokban a „labdát lyukba juttat” vagy a „labda a lyukban” kifejezés azt jelenti, hogy a labdánk a lyukba került.

Abban a speciális esetben, amikor a labdánk a lyukban hagyott zászlórúdnak támaszkodik, a 13.2c. szabály alkalmazandó (a labdánkat a lyukban lévőnek kell tekinteni, ha annak bármely része a green felszíne alatt van).

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Bunker (Bunker)

Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

 • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
 • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
 • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
 • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Bíró (Referee)

A Bizottság által kijelölt hivatalos személy, akinek feladata a ténykérdések eldöntése és a Szabályok alkalmazása.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.