The R&A - Working for Golf
A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgásban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
11.1
a
b
11.2
11.3
Fedezz fel többet

Szabály 10
Szabály 12

A szabály célja: A 11. szabály előírja, hogy mi a teendő, ha a mozgásban levő labdánk eltalál egy személyt, állatot, felszerelést vagy bármi mást a pályán. Ha ez véletlenül történik, nincs büntetés, és általában el kell fogadnunk az eredményt, függetlenül attól, hogy az számunkra kedvező-e vagy sem, majd a labdát arról a helyről kell megjátszanunk, ahol az nyugalomba került. A 11. szabály emellett tiltja, hogy szándékosan befolyásoljuk, hol kerüljön nyugalomba bármilyen mozgásban lévő labda.

11
A mozgásban levő labda véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy tárgyat; a mozgásban lévő labda befolyásolására irányuló szándékos cselekmények

Ez a szabály alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a játékban lévő labdánk (akár egy ütést követően, akár máshogyan) mozgásban van, kivéve, ha a labdát egy könnyítési területen ejtettük, és még nem állt meg. Erre a helyzetre a 14.3. szabály vonatkozik.

11.1
A mozgásban levő labdánk véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt
a
Egyetlen játékosnak sem jár büntetés

Ha a mozgásban levő labdánk véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt, ami lehet a játékos, játékostárs vagy azok caddie-je vagy felszerelése, egyetlen játékosnak sem jár büntetés.

Kivétel – A greenen megjátszott labda stroke playben: Ha a mozgó labdánk eltalál egy másik, a greenen nyugvó labdát, és az ütés előtt mindkét labda a greenen volt, általános büntetést (két büntetőütés) kapunk.

b
A labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik

Ha a mozgásban levő labdánk véletlenül eltalál egy személyt vagy egy külső tényezőt, a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik, kivéve két esetet:

1. kivétel – Ha a greenen kívül bárhonnan megjátszott labdánk egy személyen, egy állaton vagy egy mozgó külső tényezőn kerül nyugalomba.

2. kivétel – Ha a greenről megjátszott labdánk véletlenül eltalál egy személyt, állatot vagy mozdítható akadályt (beleértve egy másik mozgó labdát) a greenen.

Lásd a teljes Szabályokat. E két kivétel további magyarázatáért.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 11.1. szabály megszegésével: általános büntetés.

11.2
A mozgásban levő labdát egy személy szándékosan eltéríti vagy megállítja

Ha egy mozgó labdát egy játékos szándékosan megállít vagy eltérít az útjából, vagy a labda eltalál egy olyan felszerelési tárgyat, amely szándékosan volt oda helyezve, akkor általában ezért büntetés jár, és a labdát nem szabad onnan megjátszani, ahová került.

Lásd a teljes Szabályokat. Honnan kell megjátszani egy olyan labdát, amelyet szándékosan eltérítettek vagy megállítottak, és hogy alkalmazható-e valamilyen büntetés.

11.3
Tárgyak szándékos elmozdítása vagy a környezet szándékos megváltoztatása a mozgó labda befolyásolására

Amíg a labda mozgásban van, nem szabad szándékosan megváltoztatnunk a fizikai körülményeket, és nem szabad felvennünk vagy elmozdítanunk bármilyen laza természetes anyagot vagy mozdítható akadályt, amellyel befolyásolhatnánk, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba.

Kivétel – eltávolíthatjuk a lyukból kivett zászlórudat, a greenen fekvő labdát, vagy más játékos bármely felszerelési tárgyát (kivéve a greenen kívül bárhol máshol található nyugvó labdát és a pálya bármely területén lévő labdajelölőt).

Büntetés az 11.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Könnyítési terület

Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

 • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
  • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
  • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
  • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
Ejtés (Drop)

A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

 • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
 • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.