The R&A - Working for Golf
A greenek
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
13.1
a
b
c
d
e
f
13.2
a
b
c
13.3
a
b
Fedezz fel többet

Szabály 12
Szabály 14

A szabály célja: A 13. szabály a greenekre vonatkozó speciális szabály. A greenek kifejezetten a labda talajon történő gurításához kialakított területek, ahol minden egyes greenen zászlórúd jelzi a lyukat, ezért erre a területre a pálya többi területétől eltérő külön szabályok vonatkoznak.

13.1
A greeneken megengedett és elvárt tevékenységek

A szabály célja: Ez a szabály lehetővé teszi, hogy olyan tevékenységeket folytassunk a greenen, amelyek a greenen kívül nem megengedettek, pl. megjelölhetjük, felvehetjük, megtisztíthatjuk és visszahelyezhetjük a labdánkat, kijavíthatjuk a sérüléseket és eltávolíthatjuk a homokot és a laza földet a greenről. Nincs büntetés, ha a labdát vagy a jelölőt véletlenül elmozdítjuk a greenen.

a
Amikor a labda a greenen van

A labdánk akkor van a greenen, ha a labda bármely része:

 • érinti a greent, vagy
 • a green szélén belül bármin vagy bármiben (pl. laza természetes anyagon vagy akadályban) fekszik.
b
A greenen lévő labdánk megjelölése, felvétele és megtisztítása

A greenen lévő labdánkat felvehetjük és megtisztíthatjuk. A felvétel előtt meg kell jelölnünk a labda helyét, utána pedig a labdát vissza kell helyeznünk az eredeti helyére.

c
Megengedett javítások a greenen

A versenykör során az alábbi két tevékenységet végezhetjük a greenen attól függetlenül, hogy a labdánk a greenen vagy azon kívül fekszik:

 • A homokot és a laza földet büntetés nélkül el lehet távolítani a greenről (de a pálya más részeiről nem).
 • A greenen büntetés nélkül kijavíthatjuk a sérüléseket törekedve arra, hogy a lehető legjobban visszaállítsuk a green eredeti állapotát, azonban:
  • ehhez kizárólag a saját kezünket, lábunkat vagy egyéb testrészünket, szokásos labdanyomjavító eszközt, tee-t, ütőt vagy hasonló szokásos felszerelési tárgyat használhatunk, és
  • indokolatlanul nem késleltethetjük a játékot.

Azonban ha olyan javítást végzünk a greenen, amely túllépi a green eredeti állapotának visszaállításához szükséges tevékenységek észszerű kereteit, akkor általános büntetést kapunk.

A „green sérülése” kitétel személy vagy külső tényező által okozott rongálódást jelent, mint például:

 • labdanyomok, cipő által okozott sérülések (pl. cipőszegnyom), valamint felszerelés vagy zászlórúd által okozott sérülések és bemélyedések;
 • régi lyukmélyedések, gyepdugók, gyeptéglák illeszkedése és karbantartó eszközök vagy járművek okozta sérülések és keréknyomok;
 • állati csapások és patanyomok, és
 • besüppedt tárgyak (pl. kő, makk vagy tee).

Azonban a „green sérülése” az alábbiak okozta sérülésekre és körülményekre nem vonatkozik:

 • a green általános állapotának karbantartása során végzett szokásos tevékenységek (pl. a gyeplevegőztetés okozta szellőzőlyukak és fűnyíró okozta függőleges bevágások) kialakítása);
 • öntözés, eső és egyéb természeti erők;
 • természetes felszíni egyenetlenségek (pl. gyomok, kopár területek, beteg vagy egyenetlenül növő gyep), vagy
 • a lyuk természetes elhasználódása.
d
Amikor a labdánk vagy a labdajelölőnk elmozdul a greenen

Nincs büntetés, ha saját magunk, az ellenfelünk vagy stroke playben egy másik játékos a greenen véletlenül elmozdítja a labdánkat vagy a labdajelölőnket.

Vissza kell helyeznünk a labdánkat annak eredeti (vagy ha nem ismert, a valószínűsített) helyére, vagy le kell tennünk egy labdajelölőt az eredeti hely megjelölésére.

Kivétel – A labdánkat onnan kell megjátszanunk, ahol az fekszik, ha a labda hátralendítés vagy ütés közben mozdult el, és az ütést elvégeztük.

Ha a labdánk természeti erők következtében mozdul el a greenen, az, hogy honnan kell megjátszanunk a következő ütést, attól függ, hogy a labdát korábban felvettük-e, majd visszahelyeztük-e az eredeti helyére:

 • Ha a labdánkat korábban már felvettük, majd visszahelyeztük – A labdát vissza kell helyeznünk annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére.
 • Ha a labdánkat még nem vettük fel és nem helyeztük vissza – A labdát az új helyéről kell megjátszanunk.
e
Tilos szándékosan tesztelni a greent

Ha egy versenykör folyamán, szándékosan dörzsöljük a green felületét, vagy gurítunk rajta egy labdát, hogy teszteljük a greent vagy egy idegen greent, akkor általános büntetést kapunk.

Kivétel: az éppen befejezett szakasz greenjének, vagy egy gyakorló green a tesztelése két szakasz lejátszása között megengedett.

f
Idegen green esetén könnyítést kell igénybe venni

E szabály szerint zavaró hatás akkor lép fel, ha a labdánk egy idegen greenen van, vagy egy idegen green fizikailag zavarja a szándékolt beállásunk vagy a szándékolt lendítésünk területét.

Idegen green miatti zavaró hatás esetén nem játszhatjuk meg a labdát onnan, ahol az fekszik. Ehelyett büntetés nélküli könnyítést kell igénybe vennünk úgy, hogy az eredeti labdát vagy egy másikat ejtünk a 13.1f. ábra szerinti könnyítési területen.

Nem lehet könnyítést igénybe vennünk e szabály alapján, ha a zavaró hatás kizárólag azért áll fenn, mert az adott körülmények között egyértelműen észszerűtlenül választunk ütőt, beállást, lendítést vagy játékirányt.

Viszonyítási pont: a legközelebbi teljes könnyítési pont (P1).

Könnyítési terület mérete: egy ütőhossz a viszonyítási ponttól mérve.

A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak

Játékosok figyelmébe: teljes könnyítést kell alkalmazni az idegen green okozta összes zavaró hatás miatt.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 13.1. szabály megszegésével: általános büntetés.

13.2
A zászlórúd

A szabály célja: Ez a szabály azt tárgyalja, hogy milyen lehetőségek vannak a zászlórúd kezelésére. A zászlórudat vagy a lyukban hagyhatjuk, vagy eltávolíttathatjuk onnan (beleértve, hogy megkérhetünk valakit, hogy kezelje a zászlórudat és a labda megütése után vegye ki), erről azonban az ütés előtt kell döntenünk. Ha a mozgásban levő labda eltalálja a zászlórudat, általában nem jár büntetés.

A jelen szabály a pályán bárhonnan – akár a greenről, akár azon kívülről – megjátszott labdára vonatkozik.

a
A zászlórúd a lyukban marad

Ha úgy hajtunk végre egy ütést, hogy a zászlórúd a lyukban van, és a mozgásban levő labda eltalálja a zászlórudat, akkor nincs büntetés, és a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik.

Ütés előtt kell eldöntenünk, hogy a zászlórúd a lyukban maradjon. Ilyenkor vagy benne hagyjuk a lyukban, vagy ha már kivették, akkor visszatetetjük.

Egyik esetben sem próbálhatunk meg előnyre szert tenni oly módon, hogy a zászlórudat nem a lyuk közepére állíttatjuk. Ha így teszünk, és a mozgó labda eltalálja a zászlórudat, akkor általános büntetést kapunk.

Lásd a teljes Szabályokat. A lyukban maradt zászlórúd elmozdításával vagy eltávolításával kapcsolatos információk, amikor a labda mozgásban van.

b
A zászlórúd kivétele a lyukból

Szabad az ütést végrehajtanunk amikor a zászlórúd el van távolítva a lyukból, hogy a mozgásban levő labdánk ne találhassa el a lyukban álló zászlórudat.

Az ütés megkezdése előtt el kell döntenünk, hogy vagy kivetetjük a zászlórudat a lyukból a labda megjátszása előtt, vagy felkérünk valakit, hogy kezelje a zászlót.

Lásd a teljes Szabályokat. Azokra a helyzetekre, amikor vélelmezni kell, hogy hozzájárultunk a zászló kezeléséhez, és további információkat arról, hogy mit kell tenni, ha a labdánk eltalálja a zászlórudat, vagy azt a személyt, aki eltávolította vagy kezelte.

c
A lyukban lévő zászlórúdnak támaszkodó nyugvó labda

Ha a labdánk a lyukban hagyott zászlórúdnak támaszkodva kerül nyugalomba, és a labdánk bármely része a lyukban van a green felszíne alatt, akkor a labdánkat a lyukban lévőnek kell tekinteni.

Ha a labdánknak egyetlen része sincs a lyukban a green felszíne alatt:

 • A labdánk nincs lyukban, és onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik.
 • Nincs büntetés, és a labdát vissza kell helyezni a lyuk peremére, ha a zászlórudat eltávolítása közben a labda elmozdul (akár beleesik a lyukba akár elgurul a lyuktól).

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 13.2c. szabály megszegésével: általános büntetés.

13.3
A lyuk peremén egyensúlyozó labda
a
Várakozási idő arra, hogy a lyuk peremén egyensúlyozó labda beleesik-e a lyukba

Ha a labdánk bármely része a lyuk peremén egyensúlyoz, észszerű idő alatt oda kell érnünk a lyukhoz, majd ott további tíz másodpercet várhatunk arra, hogy a labda beleesik-e a lyukba.

Ha a labdánk e várakozási idő alatt beleesik a lyukba, az előző ütésünkkel befejeztük a szakaszt.

Ha a labdánk e várakozási idő alatt nem esik a lyukba:

 • A labdánkat nyugvó labdának kell tekinteni.
 • Ha a labdánk ezután mégis beleesik a lyukba, mielőtt még megütnénk, akkor az előző ütésünkkel befejeztük a szakaszt, azonban egy büntetőütést kapunk, amelyet hozzá kell adni az adott szakaszon elért eredményünkhöz.
b
Teendő, ha a lyuk peremén egyensúlyozó labdánkat a várakozási idő letelte előtt felveszik vagy elmozdítják

Lásd a teljes Szabályokat. Ha a lyuk peremén egyensúlyozó labdánkat a várakozási idő letelte előtt felveszik vagy elmozdítják.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Akadály (Obstruction)

(lásd még mozdíthatatlan és mozdítható akadályok): Bármilyen mesterséges tárgy, kivéve a pálya szerves részét képező tárgyakat és a pályahatárt jelző tárgyakat.

Példák az akadályokra:

 • mesterségesen burkolt utak és gyalogutak, beleértve azok mesterséges szegélyét is,
 • Épületek és járművek.
 • öntöző szórófejek, lefolyócsövek és öntöző- vagy kapcsolódobozok,
 • a játékosok felszerelései, zászlórudak és gereblyék.
Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Tee (Tee)

Olyan tárgy, amelyre a labdát feltéve, azt a föld felszínénél magasabbról játszhatjuk meg az elütőterületről. Nem lehet hosszabb mint négy hüvelyk (101,6 mm), és meg kell felelnie a Felszerelésre vonatkozó szabályoknak.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Állat (Animal)

Az állatvilág bármely élő tagja (az emberek kivételével).

Tee (Tee)

Olyan tárgy, amelyre a labdát feltéve, azt a föld felszínénél magasabbról játszhatjuk meg az elütőterületről. Nem lehet hosszabb mint négy hüvelyk (101,6 mm), és meg kell felelnie a Felszerelésre vonatkozó szabályoknak.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Idegen green (Wrong Green)

A pályán lévő bármelyik green, kivéve az általunk éppen megjátszott szakasz greenje. Az idegen greenek az általános terület részei.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Idegen green (Wrong Green)

A pályán lévő bármelyik green, kivéve az általunk éppen megjátszott szakasz greenje. Az idegen greenek az általános terület részei.

Idegen green (Wrong Green)

A pályán lévő bármelyik green, kivéve az általunk éppen megjátszott szakasz greenje. Az idegen greenek az általános terület részei.

Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Idegen green (Wrong Green)

A pályán lévő bármelyik green, kivéve az általunk éppen megjátszott szakasz greenje. Az idegen greenek az általános terület részei.

Ejtés (Drop)

A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

 • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
 • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
Könnyítési terület

Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

 • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
 • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
 • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
  • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
  • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
  • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Lyukban van, lyukba került (Holed)

Amikor a labdánk egy ütésünket követően nyugvó állapotban a lyukban van, és az egész labda a green felszíne alatt van. A Szabályokban a „labdát lyukba juttat” vagy a „labda a lyukban” kifejezés azt jelenti, hogy a labdánk a lyukba került.

Abban a speciális esetben, amikor a labdánk a lyukban hagyott zászlórúdnak támaszkodik, a 13.2c. szabály alkalmazandó (a labdánkat a lyukban lévőnek kell tekinteni, ha annak bármely része a green felszíne alatt van).

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Lyukban van, lyukba került (Holed)

Amikor a labdánk egy ütésünket követően nyugvó állapotban a lyukban van, és az egész labda a green felszíne alatt van. A Szabályokban a „labdát lyukba juttat” vagy a „labda a lyukban” kifejezés azt jelenti, hogy a labdánk a lyukba került.

Abban a speciális esetben, amikor a labdánk a lyukban hagyott zászlórúdnak támaszkodik, a 13.2c. szabály alkalmazandó (a labdánkat a lyukban lévőnek kell tekinteni, ha annak bármely része a green felszíne alatt van).

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Zászlórúd (Flagstick)

A Bizottság által biztosított mozdítható rúd, amit a lyukba állítanak, hogy jelezze a lyuk helyét a játékosoknak.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.