The R&A - Working for Golf
A labda kezelésére vonatkozó szabályok: a labda lejelölése, felvétele és megtisztítása, visszahelyezése, ejtése a könnyítési területen, játék idegen helyről
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
14.1
a
b
c
14.2
a
b
c
d
e
14.3
a
b
c
d
14.4
14.5
14.6
a
b
c
14.7
a
b
Fedezz fel többet

Szabály 13
Szabály 15

A szabály célja: A 14. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan jelölhetjük meg a nyugvó labda helyét, mikor és hogyan vehetjük fel és tisztíthatjuk meg a labdánkat, valamint a megfelelő helyről történő megjátszásával hogyan hozhatjuk azt ismét játékba.

 • Amikor a felvett vagy elmozdított labdánkat vissza kell helyeznünk, mindig ugyanazt a labdát kell visszatennünk annak eredeti helyére.
 • Büntetés nélküli vagy büntetéssel járó könnyítés igénybevételekor egy cserelabdát vagy az eredeti labdát kell ejtenünk egy meghatározott könnyítési területen.

E szabály alkalmazása során elkövetett hibát a labda megjátszása előtt büntetés nélkül ki lehet javítanunk, de büntetést kapunk, ha a labdát idegen helyről játsszuk meg.

14.1
A labda lejelölése, felvétele és megtisztítása
a
A felveendő és visszahelyezendő labda helyét meg kell jelölni

Mielőtt felvesszük a labdánkat egy olyan szabály szerint, amely a labda eredeti helyére történő visszahelyezését írja elő, a kérdéses helyet meg kell jelölnünk, azaz:

 • egy labdajelölőt kell elhelyeznünk közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy
 • egy ütőt kell tartanunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Ha a labda helyének megjelölése nélkül vesszük fel a labdánkat, vagy szabálytalanul jelöljük meg a helyét, vagy a labdajelölő eltávolítása nélkül ütjük meg a labdát, akkor egy büntetőütést kapunk.

Ha azért vesszük fel a labdánkat, hogy egy adott szabály alapján könnyítést vegyünk igénybe, a felvétel előtt nem szükséges megjelölnünk a labda helyét.

b
Aki felveheti a labdát

A labdánkat a Szabályok szerint vagy saját magunk vehetjük fel, vagy a mi engedélyünkkel bárki más, azonban az engedélyt a labdánk felvétele előtt minden alkalommal külön kell megadnunk, nem pedig általánosan a versenykörre vonatkozóan.

Kivétel – A saját caddie-nk a greenen az engedélyünk nélkül is felveheti a labdánkat.

c
A felvett labda megtisztítása

A greenről felvett labdánkat bármikor megtisztíthatjuk. A bárhonnan máshonnan felvett labdánkat mindig meg lehet tisztítani, kivéve, ha a labdát azért vettük fel, hogy:

 • Megnézzük, keletkezett-e rajta vágás vagy repedés - ekkor a tisztítás nem megengedett.
 • Azonosítsuk - ekkor a tisztítás csak az azonosításhoz szükséges mértékig engedélyezett.
 • Ne zavarja mások játékát - ekkor a tisztítás nem megengedett.
 • Megvizsgáljuk, vajon olyan környezetben fekszik-e, ahol igénybe vehető könnyítés - ekkor a tisztítás nem megengedett, kivéve, ha ezt követően igénybe is vesszük a vonatkozó szabály alapján engedélyezett könnyítést.

Ha a felvett a labdánkat megtisztítjuk, amikor az nem megengedett, egy büntetőütést kapunk.

14.2
A labda visszahelyezése egy konkrét helyre
a
Az eredeti labdát kell használni

Ha a labdánkat azért kell visszahelyeznünk mert fel volt emelve, vagy el volt mozdítva, akkor az eredeti labdát kell visszatennünk.

Kivétel – Másik labda használható az alábbi esetekben:

 • ha az eredeti labdánk az észszerűség keretein belül megtett próbálkozásokkal és néhány másodperc alatt nem lelhető fel,
 • ha az eredeti labdánkon vágás vagy repedés keletkezett,
 • ha a játék a leállítása után folytatódik,
 • ha az eredeti labdánkat egy másik játékos idegen labdaként játszotta meg.
b
Akinek és ahogyan a labdát vissza kell helyeznie

A labdánkat visszahelyezni a Szabályok szerint saját magunknak kell, vagy annak a személynek, aki a labdánkat felvette vagy elmozdította.

Ha olyan labdát játszunk meg, amelyet szabálytalanul helyeztek vissza, vagy olyan személy tette, aki számára ez nincs megengedve, akkor egy büntetőütést kapunk.

c
Ahová a labdát vissza kell helyezni

A labdánkat az eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére kell visszahelyeznünk, kivéve, ha a Szabályok másik helyet írnak elő.

Ha a labdánk bármilyen mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy, pályahatárt jelző tárgy, illetve a pályán élő vagy oda rögzült természetes tárgy tetején, alatt vagy azzal közvetlenül érintkezve került nyugvó állapotba:

 • A labda „helye” függőleges irányban a talajtól eltérő magasságban is lehet.
 • Ez azt jelenti, hogy a labdánkat arra az eredeti helyre kell visszahelyezni, amely az adott tárgy tetején vagy alatt van, illetve azzal közvetlenül érintkezik.
d
Ahová a labdát vissza kell helyezni, ha annak eredeti fekvése megváltozott

Ha a felvett vagy elmozdított labdánk fekvése megváltozott, az alábbi módon kell visszahelyeznünk azt:

 • Homokban lévő labda esetén:
  • Amennyire lehetséges, helyre kell állítanunk az eredeti fekvést.
  • A labdánk fekvésének helyreállítása során a korábban homokkal teljesen betakart labdából szabadon hagyhatunk annyit, hogy egy kis része látható legyen.
  Ha e szabályt megszegve nem állítjuk helyre a fekvést, akkor idegen helyről játszottunk.
 • Nem homokban lévő labda esetén: úgy kell visszahelyeznünk a labdánkat, hogy az eredeti fekvéséhez legközelebbi és leginkább hasonlító fekvést biztosító helyre kerüljön, azaz:
  • az eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyétől egy ütőhosszon belülre;
  • nem közelebb a lyukhoz, és
  • az eredeti hellyel megegyező pályaterületre.

Ha tudjuk, hogy az eredeti fekvés megváltozott, de nem tudjuk, hogy az milyen volt pontosan, meg kell becsülnünk az eredeti fekvést, és a labdánkat oda kell visszahelyeznünk.

Kivétel – A játék megállításakor felvett labdának a felfüggesztés ideje alatt megváltozott fekvése esetén lásd az 5.7d. szabályt.

e
Ha a visszahelyezett labda nem marad az eredeti helyen:

Ha megpróbáljuk visszahelyezni a labdánkat, de az nem marad az eredeti helyén, még egyszer meg kell próbálnunk visszahelyezni azt.

Ha a labda ekkor sem marad ott, akkor arra a legközelebbi helyre kell visszahelyeznünk, ahol az nyugalmi állapotban marad, azonban az eredeti helyétől függően az alábbi korlátozásokkal:

 • az új hely nem lehet közelebb a lyukhoz,
 • ha az eredeti hely az általános területen van: a legközelebbi helynek is ott kell lennie,
 • ha az eredeti hely bunkerben vagy büntetőterületen van: a legközelebbi helynek ugyanabban bunkerben vagy ugyanazon a büntetőterületen kell lennie,
 • ha az eredeti hely a greenen van: a legközelebbi helynek vagy a greenen, vagy az általános területen kell lennie.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 14.2. szabály megszegésével: általános büntetés.

14.3
A labda ejtése a könnyítési területen
a
Az eredeti labda vagy egy másik labda is használható

Bármilyen labdát használhatunk minden egyes alkalommal, amikor a jelen szabály szerint ejtünk vagy helyezünk egy labdát.

b
A labdát szabályosan kell ejteni

A labdát szabályosan kell ejtenünk, ehhez az alábbi három kikötés mindegyikének együttesen kell teljesülnie:

 • Saját magunknak kell a labdánkat ejtenünk (sem a caddie-nk, sem senki más nem teheti meg helyettünk).
 • A labdánkat térdmagasságból kell ejtenünk úgy, hogy az:
  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen hozzá egyetlen testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem.
  A „térdmagasság” kitétel a saját térdünk magasságát jelenti álló helyzetben.
  • A labdánkat a könnyítési területre kell ejtenünk. Ejtés közben állhatunk akár a könnyítési területen belül, akár azon kívül is.

  Ha a labdánkat szabálytalanul ejtettük megsértve e három követelmény közül egyet vagy többet, akkor újra kell ejtenünk azt a megfelelő módon, és nincs korlátozva, hogy hányszor kell ezt megtennünk.

  A szabálytalanul ejtett labda nem számít bele abba a két ejtésbe, amely szükséges, mielőtt a labdánkat helyezni kell.

  Lásd a teljes Szabályokat. A szabálytalanul ejtett labda megjátszásáról, és hogy egy büntetőütés, vagy az általános büntetés alkalmazandó-e.

  c
  A szabályosan ejtett labdának a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie

  Ez a szabály csak akkor alkalmazandó, ha a labda ejtése szabályosan, a 14.3b. szabály szerint történik.

  A könnyítés befejezése. Csak akkor végeztük el sikeresen a könnyítést, amikor a szabályosan ejtett labdánk a könnyítési területen belül kerül nyugalomba.

  Nem számít, hogy a földet érést követően és a nyugalomba kerülés előtt a labdánk hozzáér-e bármilyen személyhez, felszereléshez vagy egyéb külső tényezőhöz:

  • Ha a labdánk a könnyítési területen kerül nyugalomba, akkor a könnyítést elvégeztük, és a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol az fekszik.
  • Ha a szabályosan ejtett labdánk a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, lásd alább az "Amikor a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba" bejegyzést!

  Egyetlen játékosnak sem jár büntetés.

  Kivétel: Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja

  Amikor a szabályosan ejtett labda a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba: Másodszor is ejtenünk kell a labdánkat, és ha a szabályosan ejtett labda ismét a könnyítési területen kívül kerül nyugalomba, akkor a könnyítést a következők szerint kell végrehajtani:

  • Helyeznünk kell a labdánkat arra a helyre, ahol a másodszori ejtés során először ért földet.
  • Ha a helyezett labdánk nem marad meg a helyén, még egyszer meg kell próbálnunk a labdát oda helyezni.
  • Ha a másodszorra helyezett labdánk sem marad a helyén, akkor arra a legközelebbi helyre kell a labdánkat helyeznünk, ahol az nyugvó állapotban marad, feltéve hogy ez megfelel a 14.2e. szabálynak.
  d
  Ha a szabályosan ejtett labdát valaki szándékosan eltéríti vagy megállítja

  Lásd a teljes Szabályokat. További információ arról, hogy mit kell tennünk, ha a labdát helyesen ejtettük, de azt szándékosan eltérítették vagy megállították.

  Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vagy az ejtett helyett helyezett labda megjátszására vonatkozó 14.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

  14.4
  Amikor a labdánk újra játékba kerül az után, hogy az eredeti labda kikerült a játékból

  Lásd a teljes Szabályokat. Mikor kerül a labdánk újra játékba, beleértve azt is, amikor a labdánk lecserélése nem megengedett, vagy nem a megfelelő eljárást alkalmazzuk.

  14.5
  A labda cseréje, visszahelyezése, ejtése vagy helyezése során elkövetett hibák kijavítása

  Büntetés nélkül felvehetjük a labdát és javíthatjuk a hibát, mielőtt megjátszanánk a labdánkat:

  • Ha az eredeti labdánkat lecseréltük egy másik labdára, amikor az nem volt megengedve, vagy
  • Ha a labdánkat (1) idegen helyre, vagy idegen helyen került nyugalomba, (2) szabálytalanul vagy (3) erre az esetre nem alkalmazható eljárás szerint helyeztük vissza, ejtettük vagy helyeztük.

  Lásd a teljes Szabályokat. További információ a hiba kijavításáról a labda megjátszása előtt.

  14.6
  Az ütés elvégzése az előző ütés helyéről

  Ez a szabály alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a Szabályok értelmében a következő ütésünket a korábbi ütésünk helyéről kell vagy lehet elvégeznünk (vagyis amikor ütés és távolság könnyítést veszünk igénybe, vagy egy érvénytelenített vagy egyébként nem számító ütést játszunk újra).

  a
  Ha a játékos az előző ütést az elütőterületről végezte el

  Az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát az elütőterületen belül kell megjátszanunk, annak bármely részéről (akár tee-ről is).

  b
  Ha a játékos az előző ütést az általános területről, büntetőterületről vagy bunkerből végezte el:

  Az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát a kijelöltkönnyítési területen belül kell ejtenünk:

  • Viszonyítási pont: az a hely, ahonnan az előző ütést végeztük (amelyet, ha nem ismert, valószínűsíteni kell).
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: egy ütőhossz, az alábbi korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:
   • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak, és
   • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont.
  c
  Ha a játékos az előző ütést a greenen végezte el

  Az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát arra a helyre kell helyezni, ahonnan az előző ütésünket tettük (amely ha nem ismert, valószínűsíteni kell).

  Büntetés a labda megjátszásáért idegen helyről a 14.6. szabály megszegéséért: általános büntetés.

  14.7
  Játék idegen helyről
  a
  Ahonnan a labdát meg kell játszani

  Egy szakasz megkezdése után minden ütést onnan kell megjátszanunk, ahol a labdánk nyugalomba került, kivéve, amikor a Szabályok értelmében másik helyről kell vagy lehet megjátszani a labdánkat.

  Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 14.7a. szabály megszegéséért: általános büntetés.

  b
  A szakasz teljesítése idegen helyről történő játék után stroke playben

  Ha idegen helyről játszottunk, de ez nem minősül súlyos szabálysértésnek, akkor általános büntetést kapunk a 14.7a. szabály alapján, és a szakasz lejátszását az idegen helyről megjátszott labdával kell folytatnunk .

  Ha idegen helyről játszottunk, és ez súlyos szabálysértésnek minősül, akkor a hibát ki kell javítanunk úgy, hogy a szakaszt a megfelelő helyről játsszuk le. Ha nem javítjuk ki a hibát, akkor kizárnak.

  Lásd a teljes Szabályokat. Annak magyarázata, hogy mit kell tennünk, ha az idegen helyről való játék súlyos szabálysértés, vagy ha nem vagyunk biztosak abban, hogy súlyos szabálysértés-e.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Labdajelölő (Ball-Marker)

  A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Labdajelölő (Ball-Marker)

  A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Versenykör (Round)

  18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Elmozdult (Moved)

  Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

  Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

  Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

  Idegen labda

  Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

  • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
  • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
  • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

  Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Elmozdult (Moved)

  Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

  Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

  Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Mozdíthatatlan akadály (Immovable Obstruction)

  Olyan akadály, amely nem mozdítható el észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül, vagy más okból nem felel meg a mozdítható akadály meghatározásának.

  Pálya szerves részét képező tárgy (Integral Object)

  A Bizottság által a pálya megjátszásának egyik kihívásaként definiált mesterséges tárgy, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

  A Bizottság által a pálya szerves részét képező tárgynak minősített mesterséges tárgyakat mozdíthatatlannak kell tekinteni (lásd: 8.1a. szabály). De ha a pálya szerves részét képező tárgy egy része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy csatlakozó kábel) megfelel a mozdítható akadály meghatározásának, akkor ezt mozdítható akadálynak kell tekinteni.

  A pálya szerves részét képező tárgyak nem akadályok vagy pályahatárt jelző tárgyak.

  Pályahatárt jelző tárgy (Boundary Object)

  A pályahatáron kívüli területet meghatározó vagy jelző mesterséges tárgy, pl. fal, kerítés, karó és korlát, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

  Ide tartozik a pályahatárt jelző kerítés alapja és oszlopai, az alábbiak azonban nem: a falhoz vagy kerítéshez rögzített ferde támasztékok vagy feszítődrótok, vagy a falon vagy kerítésen való átjutáshoz használt lépcsők, hidak vagy ehhez hasonló építmények.

  A pályahatárt jelző tárgyakat akkor is mozdíthatatlannak kell tekinteni, ha mozdíthatók, vagy van mozdítható részük (lásd: 8.1a. szabály).

  A pályahatárt jelző tárgyak nem akadályok és nem a pálya szerves részét képező tárgyak.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Elmozdult (Moved)

  Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

  Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

  Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Ütőhossz (Club-Length)

  A versenykörben a nálunk levő (a 4.1b(1) szabály által megengedett) 14 (vagy kevesebb) ütő közül leghosszabb ütő hossza (ami nem a putter ütő). Például ha a versenykörben a nálunk lévő leghosszabb ütő (ami nem a putter ütő) egy 43 hüvelykes driver (109,22 cm), az adott versenykörben az ütőhossz 43 hüvelyk az ütőhosszunk.

  Lyuk (Hole)

  Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

  A pálya területei (Areas of the Course)

  A pálya öt meghatározott területe: (1) az általános terület, (2) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (3) az összes büntetőterület, (4) az összes bunker és (5) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Fekvés (Lie)

  Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Lyuk (Hole)

  Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Büntetőterület (Penalty Area)

  Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

  Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

  • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
  • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

  Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

  A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

  • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
  • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Büntetőterület (Penalty Area)

  Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

  Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

  • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
  • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

  Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

  A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

  • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
  • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Labdacsere (Substitute)

  A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Caddie (Caddie)

  Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

  Felszerelés (Equipment)

  Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Felszerelés (Equipment)

  Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

  Külső tényező (Outside Influence)

  Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

  • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
  • bármely állat és
  • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Labdacsere (Substitute)

  A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Ütés és távolság (Stroke and Distance)

  Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Elütőterület (Teeing Area)

  Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

  • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
  • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Ütőhossz (Club-Length)

  A versenykörben a nálunk levő (a 4.1b(1) szabály által megengedett) 14 (vagy kevesebb) ütő közül leghosszabb ütő hossza (ami nem a putter ütő). Például ha a versenykörben a nálunk lévő leghosszabb ütő (ami nem a putter ütő) egy 43 hüvelykes driver (109,22 cm), az adott versenykörben az ütőhossz 43 hüvelyk az ütőhosszunk.

  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  A pálya területei (Areas of the Course)

  A pálya öt meghatározott területe: (1) az általános terület, (2) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (3) az összes büntetőterület, (4) az összes bunker és (5) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Lyuk (Hole)

  Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Súlyos szabálysértés (Serious Breach)

  Stroke playben, amikor a megfelelő helyről való ütéshez viszonyítva a labda idegen helyről való megjátszása jelentős előnyt adna a nekünk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Súlyos szabálysértés (Serious Breach)

  Stroke playben, amikor a megfelelő helyről való ütéshez viszonyítva a labda idegen helyről való megjátszása jelentős előnyt adna a nekünk.