The R&A - Working for Golf
Könnyítés laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt (beleértve azt az esetet is, amikor a labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot)
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
15.1
a
b
15.2
a
b
15.3
a
b
c
Fedezz fel többet

Szabály 14
Szabály 16

A szabály célja: A 15. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan vehetünk igénybe büntetés nélküli könnyítést laza természetes anyagok és mozdítható akadályok miatt.

 • E mozdítható természetes és mesterséges tárgyak nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és amennyiben zavarják a játékot, szabály szerint eltávolíthatjuk őket.
 • Azonban a greenen kívül lévő labdánk mellől óvatosan kell elmozdítanunk ezeket a laza természetes anyagokat, mert ha az elmozdításuk következtében a labda is elmozdul, büntetést kapunk.
15.1
Laza természetes anyagok
a
Laza természetes anyag eltávolítása

Büntetés nélkül eltávolíthatjuk a pályán vagy a pályán kívül levő laza természetes anyagot, és ennek módja nincs meghatározva (pl. kézzel, lábbal, ütővel vagy egyéb felszerelési tárggyal).

Van azonban két kivétel:

1. kivétel – A laza természetes anyag eltávolítása onnan, ahová a labdánkat vissza kell helyezni.

2. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a laza természetes anyagot a mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el.

Lásd a teljes Szabályokat. E kivételek további magyarázatáért.

b
Laza természetes anyag eltávolítása közben a labda elmozdult

Ha a labdánk elmozdulását okoztuk valamilyen laza természetes anyag eltávolításával, akkor a labdát vissza kell helyeznünk az eredeti helyére (amit, ha nem ismert, becsléssel kell meghatároznunk).

Ha az elmozdított labdánk eredetileg a greenen vagy az elütőterületen kívül bárhol másutt a volt a pályán nyugalomban, akkor egy büntetőütést kapunk.

15.2
Mozdítható akadályok
a
Könnyítés mozdítható akadály miatt

Mozdítható akadály eltávolítása. Büntetés nélkül eltávolíthatjuk a pályán vagy azon kívül lévő mozdítható akadályt, és ennek módja nincs meghatározva.

Ha a labdánk elmozdulását okoztuk egy mozdítható akadály eltávolításával, akkor nincs büntetés, és a labdát vissza kell helyeznünk az eredeti helyére (ami, ha nem ismert, becsléssel kell meghatároznunk).

De van két kivétel, amikor mozdítható akadályokat nem lehet eltávolítani:

1. kivétel – Az elütőbójákat tilos elmozdítani, amikor a labdát a játékos a saját elütőterületéről játssza meg.

2. kivétel – Korlátozások olyan esetekre, amikor a mozdítható akadályt egy mozgásban levő labda befolyásolása céljából szándékosan távolítják el.

Lásd a teljes Szabályokat. E kivételek további magyarázatáért.

Amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban van bárhol a pályán, a greenen kívül: Büntetés nélküli könnyítést vehetünk igénybe úgy, hogy felvesszük a labdánkat, eltávolítjuk a mozdítható akadályt és a 15.2a./2. ábrán jelzett könnyítési területen belül ejtjük az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát.

Amikor a labda egy mozdítható akadályon vagy akadályban (pl. törölközőn) van bárhol a pályán, a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe úgy, hogy felveszi a labdát, eltávolítja a mozdítható akadályt, és – kivéve a greenen – ejti az adott labdát vagy egy másik labdát.

Viszonyítási pont: az becsült hely, amely függőlegesen a mozdítható akadályon vagy akadályban nyugalomba került labdánk alatt van a talajon.

Könnyítési terület mérete: egy ütőhossz a viszonyítási ponttól mérve.

A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • a könnyítési területnek a pálya ugyanazon területén kell lennie, mint a viszonyítási pontnak

Lásd a teljes Szabályokat. Büntetés nélküli könnyítés ha a labdánk mozdítható akadályon van a greenen belül.

b
Könnyítés a mozdítható akadályon vagy abban elveszett labda esetén

Lásd a teljes Szabályokat. Büntetés nélküli könnyítés ha a labdánk mozdítható akadályon van, de nem találjuk.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 15.2. szabály megszegésével: általános büntetés.

15.3
A labda vagy a labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot
a
A greenen lévő labda segíti a játékot

Ez a szabály kizárólag a greenen nyugvó labdára vonatkozik.

Ha joggal feltételezzük, hogy egy greenen lévő labda bárki más játékát segítheti (pl. megállíthatja a lyuk közelében a labdáját), akkor lejelölhetjük és felvehetjük a labdát, ha az a mienk, vagy ha másik játékosé, akkor követelhetjük, hogy tegye meg.

Kizárólag stroke playben az alábbi szabályok érvényesülnek:

 • labda felvételére kötelezett játékos ehelyett elsőként játszhat, és
 • Ha másik játékossal megállapodunk abban, hogy valamelyikünk segítése érdekében egy labdát a helyén hagyunk, és az a játékos úgy hajtja végre az ütését, hogy közben a segítésére szánt labda a helyén marad, a megállapodásban részt vevő összes játékos általános büntetést (két büntetőütést) kap.
b
A pálya bármely részén lévő labda zavarja a játékot

Ha egy másik játékos joggal úgy véli, hogy a labdánk zavarhatja az ő játékát:

 • A másik játékos megkövetelheti, hogy jelöljük meg a helyét, és vegyük fel a labdánkat, amit nem szabad megtisztítanunk (kivéve, ha a greenről vettük fel).
 • Ha nem jelöljük meg a labdánk helyét, mielőtt felvennénk, vagy megtisztítjuk a felvett labdát, amikor azt a szabályok nem teszik lehetővé, egy büntetőütést kapunk.
 • Kizárólag stroke playben: Ha ezen szabály alapján fel kellene vennünk a labdánkat, helyette választhatjuk, hogy inkább megjátsszuk.

Nem vehetjük fel a labdánkat e szabályra hivatkozva csak azért, mert megítélésünk szerint az zavarhatja egy másik játékos játékát.

Ha úgy vesszük fel a labdánkat, hogy azt másik játékos nem kérte, egy büntetőütést kapunk (kivéve, ha a labdánkat a greenről vesszük fel).

c
A labdajelölő segíti vagy zavarja a játékot

Ha egy labdajelölő feltételezhetően segítené vagy zavarná a játékot, akkor:

 • ha a labdajelölő a mienk, félretehetjük az útból, vagy
 • ha a labdajelölő másik játékosé, megkövetelhetjük, hogy tegye el az útból, méghozzá ugyanazon okból, mint amiért a labda felvételét is megkövetelhetjük.

A labdajelölőt az eredeti helyétől kimért új helyre úgy kell áttenni, hogy a távolság megállapításához egy vagy több ütőfejhossz használható.

Büntetés a 15.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 15.3 szabály megszegésével: általános büntetés.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Ejtés (Drop)

A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

 • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
 • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános terület (General Area)

A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.