The R&A - Working for Golf
Könnyítés rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat), veszélyes állat okozta fenyegető helyzet és besüppedt labda miatt
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
16.1
a
b
c
d
e
f
16.2
16.3
a
b
16.4
Fedezz fel többet

Szabály 15
Szabály 17

A szabály célja: A 16. szabály arra vonatkozik, hogy mikor és hogyan vehetünk igénybe büntetés nélküli könnyítést azáltal, hogy a labdáját máshonnan játsszuk meg például akkor, amikor a játékot rendellenes pályaviszony zavaró hatása vagy veszélyes állat okozta fenyegető helyzet zavarja meg.

 • Ezek a körülmények nem tartoznak a pálya kihívásai közé, és többnyire büntetés nélküli könnyítés jár értük, kivéve büntetőterületen.
 • Rendszerint úgy vesszük igénybe a könnyítést, hogy a labdát a legközelebbi teljes könnyítési pont alapján megállapított könnyítési területen ejtjük.

Ez a szabály arra a büntetés nélküli könnyítésre is vonatkozik, amikor a labdánk az általános területen besüppedt az általa ütött mélyedésbe.

16.1
Rendellenes pályaviszonyok (beleértve a mozdíthatatlan akadályokat)

Ez a szabály az állatvájta üregek, felújítás alatti terület, mozdíthatatlan akadályok vagy ideiglenes víz zavaró hatása miatt igénybe vehető büntetés nélküli könnyítésre vonatkozik:

Ezeket összefoglaló néven rendellenes pályaviszonyoknak nevezzük, de az egyes fogalmak saját meghatározással is rendelkeznek.

a
Amikor a könnyítés megengedett

Zavaró hatás akkor áll fenn, ha a következők bármelyike igaz:

 • a labdánk hozzáér a rendellenes pályaviszonyt jelentő területhez/tárgyhoz, abban vagy azon van;
 • a rendellenes pályaviszony fizikailag zavarja a szándékolt beállásunk vagy szándékolt lendítésünk területét, vagy
 • kizárólag, amikor a labda a greenen van, a greenen vagy azon kívül lévő rendellenes pályaviszony zavarja a játék irányát.

Nincs büntetés nélküli könnyítés rendellenes pályaviszonyok miatt, ha a rendellenes terület pályahatáron kívül van, vagy ha a labdánk büntetőterületen belül van.

Nem jár könnyítés akkor, amikor a labda megjátszása teljességgel észszerűtlen: Nincs könnyítés, ha:

 • amikor a labda megjátszása onnan, ahol fekszik, egy másik, a rendellenes pályaviszonyon kívüli körülmény miatt nyilvánvalóan értelmetlen (pl. amikor egy mozdíthatatlan akadályon állunk, de nem tudjuk megütni a labdánkat, mert az egy bokor mélyén van), vagy
 • amikor a zavaró hatás kizárólag azért áll fenn, mert az adott körülmények között egyértelműen észszerűtlenül választunk ütőt, beállást, lendítést vagy játékirányt.
b
Könnyítés általános területen lévő labda esetén

Ha a labdánk az általános területen van, és játékunkat a pályán fennálló rendellenes pályaviszony zavarja, büntetés nélküli könnyítést vehetünk igénybe úgy, hogy a 16.1b. ábrán jelzett könnyítési területen belül ejtjük az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát.

Büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe, ha a labda az általános területen van, és a játékot a pályán fennálló rendellenes pályaviszony zavarja. Meg kell határozni a legközelebbi teljes könnyítési pontot, és a könnyítési területen kell a labdát ejteni, aminek a könnyítési területen kell nyugalomba kerülnie.

Viszonyítási pont: a legközelebbi teljes könnyítési pont.

Könnyítési terület mérete: egy ütőhossz a viszonyítási ponttól mérve.

A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • az általános területen kell lennie.

Játékosok figyelmébe: ha igénybe vesszük a könnyítést, teljes könnyítést kell alkalmazni a rendellenes pályaviszony okozta összes zavaró hatás miatt.

c
Könnyítés bunkerben lévő labda esetén

Ha a labdánk egy bunkerben van, és a játékunkat a pályán lévő rendellenes pályaviszony zavarja, az alábbi lehetőségekből választhatunk:

 • Büntetés nélküli könnyítés: a 16.1b. szabály szerint azzal a különbséggel, hogy:
  • A legközelebbi teljes könnyítési pontnak és a könnyítési területnek a bunkerben kell lennie.
  • Ha a bunkerben nem létezik legközelebbi teljes könnyítési pont, akkor is igénybe vehetjük ezt a könnyítést úgy, hogy a bunkerben elérhető legnagyobb könnyítés pontját használjuk viszonyítási pontként.
 • Könnyítés büntetéssel a bunkeren kívül (könnyítés vonalban hátrafelé): egy büntetőütés ellenében labdát ejthetünk a 16.1c. ábra szerint.

Az ábra jobbkezes játékost feltételez. Abban az esetben, ha a bunkerben rendellenes pályaviszony miatt zavaró hatás áll fenn, a bunkeren belül büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1b. szabály szerint.

Könnyítés vehető igénybe a bunkeren kívül egy büntető ütésért. A bunkeren kívüli könnyítés egy, a lyukat és a bunkerben lévő labda eredeti helyét összekötő egyenes viszonyítási vonalon alapul.

Viszonyítási pont: a pálya bunkeren kívüli részének a játékos által kiválasztott pontja, amely a viszonyítási vonalon van, és távolabb van a lyuktól, mint az eredeti pont (nincs korlátozva, hogy ez a pont a vonalon hátrafelé mekkora távolságra lehet).

Könnyítési terület mérete: egy ütőhossz a viszonyítási ponttól mérve.

A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • A könnyítési terület a pálya bármely területén lehet.

Játékosok figyelmébe: A kiválasztott viszonyítási pontot valamilyen tárggyal meg kell jelölnünk (pl. tee-vel).

d
Könnyítés a greenen lévő labda esetén

Ha labdánk a greenen van és a játékunkat egy rendellenes pályaviszony zavarja, büntetés nélküli könnyítést vehetünk igénybe úgy, hogy az eredeti labdánkat vagy egy másikat a legközelebbi teljes könnyítési pontra helyezzük a 16.1d ábra szerint.

Az ábra feltételezi, hogy a játékos balkezes. Amikor a labda a greenen van és a játékot rendellenes pályaviszony zavarja, büntetés nélküli könnyítést vehető igénybe úgy, hogy a labdát a legközelebbi teljes könnyítési pontra helyezi a játékos.

Viszonyítási pont: a legközelebbi teljes könnyítési pont.

A könnyítési terület mérete: a labdát a legközelebbi teljes könnyítés pontjára kell helyezni.

A könnyítési terület korlátai: a legközelebbi teljes könnyítés pontjának a következő területeken kell lennie:

 • a greenen, vagy
 • az általános területen.

A játékosok figyelmébe:

 • Könnyítés igénybevételekor a rendellenes pályaviszony okozta összes zavaró hatás miatt teljes könnyítést kell igénybe vennünk.
 • Ha ilyen legközelebbi teljes könnyítési pont nincs, akkor is igénybe vehetjük ezt a büntetés nélküli könnyítést, méghozzá úgy, hogy az elérhető legnagyobb könnyítés pontját használjuk viszonyítási pontként, amelynek vagy a greenen vagy az általános területen kell lennie.
e
Könnyítés rendellenes pályaviszony területén elveszett labda esetén

Ha a labdánkat nem találtuk meg, de tény vagy szinte biztos, hogy az egy rendellenes pályaviszonynak minősülő tárgyon/területen belül került nyugalomba a pályán, akkor könnyítést vehetünk igénybe a 16.1b., c. vagy d. szabályok alapján. Ezt úgy tehetjük meg, hogy azt a valószínűsített pontot használjuk viszonyítási pontként, ahol a labda legutoljára keresztezte a rendellenes pályaviszony határát a pályán.

Lásd a teljes Szabályokat. Büntetés nélküli könnyítés ha a labdánk rendellenes pályaviszonyok között van, de nem találjuk.

f
A könnyítést a rendellenes pályaviszonyon belüli játékon kívüli terület (No Play Zone) okozta zavaró hatás miatt kell igénybe venni

Az alábbiak közül egyik esetben sem szabad a labdát onnan megjátszanunk, ahol az fekszik:

 • Ha a labdánk olyan játékon kívüli területen van, amely rendellenes pályaviszonyon belül van, akkor kötelező könnyítést igénybe vennünk a 16.1b. , c. vagy d. szabály szerint.
 • Ha a labdánk egy játékon kívüli területen kívül fekszik, de a játékon kívüli terület (akár egy rendellenes pályaviszonyon, akár egy büntetőterületen belül) zavarja a tervezett beállásunk vagy a tervezett lendítésünk területét. Könnyítést kell igénybe vennünk vagy a 16.1. szabály alapján, vagy ha a labdánk nem büntetőterületen belül van, akkor a 19. szabály alapján játszhatatlan labda miatt.

Büntetés a labda megjátszásáért idegen helyről a 16.1. szabály megszegéséért: általános büntetés.

16.2
Veszélyes állat okozta fenyegető helyzet

A „veszélyes állat okozta fenyegetés” akkor áll fenn, amikor a labda közelében lévő veszélyes állat (pl. mérges kígyó, aligátor) súlyos sérülést okozna, ha a labdát onnan játszanánk meg, ahol fekszik.

Lásd a teljes Szabályokat. Könnyítés veszélyes állatok okozta fenyegetés esetén.

16.3
Besüppedt labda
a
Amikor a könnyítés megengedett

Könnyítés csak akkor jár, ha a labdánk az általános területen süppedt be. Azonban ha a labda a greenen süppedt be, megjelölhetjük a labda helyét, felvehetjük és megtisztíthatjuk a labdát, kijavíthatjuk az általa okozott mélyedést és visszahelyezhetjük a labdát az eredeti helyére.

Kivétel – Amikor nem megengedett a könnyítés az általános területen besüppedt labda miatt:

 • ha a labdánk homokba süppedt be az általános terület azon részén, amely nincs fairway magasságra, vagy annál rövidebbre vágva, vagy
 • ha a besüppedt labdánkon kívül bármilyen egyéb zavaró hatás miatt az ütés nyilvánvalóan értelmetlen (pl. ha nem tudjuk megütni a labdánkat, mert az egy bokorban fekszik).

A labdánk csak akkor számít besüppedtnek, ha a labda az előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában, és a labda egy része a talajszint alatt van.

b
Könnyítés besüppedt labda miatt

Ha a labdánk az általános területen süppedt be, büntetés nélküli könnyítést vehetünk igénybe a 16.3b. ábrán jelzett módon ejtve az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát.

Amikor a labda az általános területen süppedt be, akkor büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe. A viszonyítási pont a könnyítéshez közvetlenül a besüppedt labda mögötti pont. A labdát a könnyítési területre kell ejteni, és azon belül kell nyugalomba kerülnie.

Viszonyítási pont: közvetlenül a besüppedt labda mögötti pont.

Könnyítési terület mérete: egy ütőhossz a viszonyítási ponttól mérve.

A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások:

 • nem lehet közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont,
 • az általános területen kell lennie.

Büntetés a labda megjátszásáért idegen helyről a 16.3. szabály megszegéséért: általános büntetés.

16.4
A labda felvétele annak ellenőrzésére, hogy fekvésének körülményei lehetővé teszik-e könnyítés igénybevételét

Ha joggal feltételezzük, hogy a labdánk olyan helyen van, ahol a Szabályok szerint büntetés nélküli könnyítés jár, de ezt a labda felvétele nélkül nem tudjuk eldönteni, akkor megjelölhetjük a labda helyét, és felvehetjük a labdát, hogy lássuk, jár-e a könnyítés. A felvett labdát nem szabad megtisztítanunk (kivéve, ha a greenről vettük fel).

Lásd a teljes Szabályokat. A labda felvétele, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a labda olyan helyzetben van-e, ahol megengedett a könnyítés, ideértve a büntetést a labda indokolatlan felvétele miatt.

Állatvájta üreg (Animal Hole)

Állat által földbe ásott üreg, kivéve a laza természetes anyagnak is minősített állatok (pl. férgek vagy rovarok) által ásott üreg.

Az állatvájta üreg fogalmába tartoznak az alábbiak:

 • az állat által az üregből kiásott fellazított anyag,
 • az üreghez vezető kitaposott ösvény vagy csapás, és
 • Föld alatti üreg ásásakor az állat által feltúrt vagy megváltoztatott talajrész.
Felújítás alatti terület (Ground Under Repair)

Bármely olyan része a pályának, amelyet a Bizottság (annak megjelölésével vagy más módon) felújítás alatti területként határoz meg.

A felújítás alatti területbe emellett beletartoznak az alábbiak, akkor is, ha azokat a Bizottság nem ekként határozza meg:

 • Bármely lyuk, amelyet a Bizottság vagy a pályakarbantartók hoztak létre:
  • a pálya kialakításának során (pl. egy kihúzott karó után maradt lyuk vagy a dupla greenen lévő lyuk, amelyet egy másik szakasz megjátszásához használnak), vagy
  • a pálya karbantartás alatt álló területe (pl. egy gyeptégla vagy fatönk eltávolítása, csővezeték lefektetése után maradt lyuk, azonban a gyeplevegőztetés okozta szellőzőlyukak nem tartoznak ide).
  • későbbi elszállítás céljából halomba gyűjtött fű- és lombhulladék vagy bármilyen más anyag. Azonban:
   • későbbi elszállítás céljából halomba gyűjtött természetes anyag laza természetes anyagnak is számít, továbbá
   • a pályán hagyott bármilyen anyag, amelyet nem szándékoznak eltávolítani, nem tekintendő felújítás alatti területnek, kivéve, ha a Bizottság akként határozza meg;
  • bármely állati élőhely (pl. madárfészek), amely olyan közel van a labdánkhoz, hogy az ütésünk vagy beállásunk kárt tenne benne, kivéve, ha ezt az élőhelyet laza természetes anyagként meghatározott állat (pl. féreg vagy rovar) hozta létre.

  A felújítás alatti terület szélét karókkal vagy vonallal ajánlott meghatározni:

  • Karók: Karókkal történő jelölés esetén a felújítás alatti terület széle a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, a karók pedig beletartoznak a felújítás alatti területbe.
  • Vonalak: Földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a felújítás alatti terület széle, a vonal pedig beletartozik a felújítás alatti területbe.
  Mozdíthatatlan akadály (Immovable Obstruction)

  Olyan akadály, amely nem mozdítható el észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül, vagy más okból nem felel meg a mozdítható akadály meghatározásának.

  Ideiglenes víz (Temporary Water)

  A talaj felszínén összegyűlt bármilyen víz (pl. esőből, öntözésből származó pocsolyák vagy egy felszíni víztest túlfolyása), ami nem büntetőterületen belül van, és a beállásunk előtt és után is látható (anélkül, hogy fokozott nyomást gyakorolnánk a lábunkkal a talajra).

  Nem elég, hogy a talaj csupán vizes, sáros vagy puha, illetve, hogy a víz csak akkor látszódik átmenetileg, amikor a játékos a talajra lép; az összegyűlt víznek a beállás előtt vagy után is jelen kell lennie.

  Különleges esetek:

  • A harmat és a dér nem ideiglenes víz.
  • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
  • A mesterségesen előállított jég akadálynak számít.
  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Beállás (Stance)

  Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Az ütés iránya (játék vonala, Line of Play)

  Az a vonal, amelyen az ütésünk hatására szándékunk szerint a labdánk haladni fog, beleértve a vonal mentén a talaj feletti, illetve a vonal két oldalától észszerű távolságban húzódó területet.

  Az ütés iránya nem szükségszerűen két pont közötti egyenes vonal (lehet pl. ívelt vonal is attól függően, hogy hova szándékozzuk juttatni a labdát).

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Büntetőterület (Penalty Area)

  Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

  Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

  • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
  • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

  Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

  A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

  • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
  • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Mozdíthatatlan akadály (Immovable Obstruction)

  Olyan akadály, amely nem mozdítható el észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül, vagy más okból nem felel meg a mozdítható akadály meghatározásának.

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Beállás (Stance)

  Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Pálya (Course)

  A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Pálya (Course)

  A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Legközelebbi teljes könnyítési pont (Nearest Point of Complete Relief)

  Viszonyítási pont büntetés nélküli könnyítés igénybe vételéhez rendellenes pályaviszony (16.1. szabály), veszélyes állat okozta fenyegető helyzet (16.2. szabály), idegen green (13.1f. szabály) vagy játékon kívüli terület (16.1f. és 17.1e. szabály), illetve bizonyos helyi Szabályok miatti könnyítés esetén.

  A labda fekvésének becsült helye, amely:

  • a labda eredeti helyéhez legközelebb van, azonban nem közelebb a lyukhoz;
  • a pálya területén van, és
  • a zavaró körülmény nem befolyásolja azt az ütést, amelyet az eredeti helyről végeztünk volna el, ha a zavaró körülmény nem állna fenn.

  A viszonyítási pont kijelöléséhez meg kell határoznunk, hogy milyen ütőt, beállást, lendítést és ütésirányt választottunk volna az adott ütés elvégzéséhez.

  Könnyítési terület

  Az a terület, ahova ejtenünk kell a labdát, amikor egy szabály szerint könnyítést veszünk igénybe. Mindegyik könnyítési szabály előírja, hogy egy annak megfelelő könnyítési területet kell használnunk, amelynek mérete és helye az alábbi három tényezőn alapul:

  • Viszonyítási pont: az a pont, ahonnan a könnyítési terület nagyságát mérik.
  • A könnyítési terület mérete a viszonyítási ponttól mérve: a könnyítési terület hossza a viszonyítási ponttól mért egy vagy két ütőhossz, azonban bizonyos korlátozásokkal:
  • A könnyítési terület helyére vonatkozó korlátozások: a könnyítési terület helye egy vagy több módon korlátozható, így pl.:
   • csak bizonyos kijelölt pályaterületen lehet, pl. csak az általános területen van, illetve nem lehet bunkerben vagy büntetőterületen;
   • nincs közelebb a lyukhoz, mint a viszonyítási pont, vagy egy büntetőterület vagy bunker miatt igénybe vett könnyítésnél ezeken kívül kell lennie, vagy
   • Ahol nem érvényesül az a (szabályban meghatározott) zavaró hatás, amiért a könnyítést igénybe vesszük.
  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Legközelebbi teljes könnyítési pont (Nearest Point of Complete Relief)

  Viszonyítási pont büntetés nélküli könnyítés igénybe vételéhez rendellenes pályaviszony (16.1. szabály), veszélyes állat okozta fenyegető helyzet (16.2. szabály), idegen green (13.1f. szabály) vagy játékon kívüli terület (16.1f. és 17.1e. szabály), illetve bizonyos helyi Szabályok miatti könnyítés esetén.

  A labda fekvésének becsült helye, amely:

  • a labda eredeti helyéhez legközelebb van, azonban nem közelebb a lyukhoz;
  • a pálya területén van, és
  • a zavaró körülmény nem befolyásolja azt az ütést, amelyet az eredeti helyről végeztünk volna el, ha a zavaró körülmény nem állna fenn.

  A viszonyítási pont kijelöléséhez meg kell határoznunk, hogy milyen ütőt, beállást, lendítést és ütésirányt választottunk volna az adott ütés elvégzéséhez.

  Bunker (Bunker)

  Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

  • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
  • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
  • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
  • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
  Elérhető legnagyobb könnyítés pontja (Point of Maximum Available Relief)

  Bunkerben (16.1c. szabály) vagy greenen (16.1d. szabály) lévő rendellenes pályaviszonyok miatt igénybe vehető büntetés nélküli könnyítés referencia pontja, ami nem a legközelebbi teljes könnyítési pont.

  A labdád fekvésének valószínűsített helye, amely:

  • a labda eredeti helyéhez legközelebb van, azonban nem közelebb a lyukhoz;
  • a pálya területén van, és
  • ahol a rendellenes pályaviszony a legkisebb mértékben befolyásolja azt az ütést, amelyet a az eredeti helyről végeztünk volna el, ha a zavaró hatás nem állt volna fenn.

  A viszonyítási pont kijelöléséhez meg kell határoznunk, hogy milyen ütőt, beállást, lendítést és ütésirányt választottunk volna az adott ütés elvégzéséhez.

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

  Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

  A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

  • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
  • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Pálya (Course)

  A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Pálya (Course)

  A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  Játékon kívüli terület (No Play Zone)

  A pálya azon része, ahol a Bizottság döntése értelmében tilos a játék. A játékon kívüli területet vagy rendellenes pályaviszony vagy büntetőterület részeként kell meghatározni.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Játékon kívüli terület (No Play Zone)

  A pálya azon része, ahol a Bizottság döntése értelmében tilos a játék. A játékon kívüli területet vagy rendellenes pályaviszony vagy büntetőterület részeként kell meghatározni.

  Játékon kívüli terület (No Play Zone)

  A pálya azon része, ahol a Bizottság döntése értelmében tilos a játék. A játékon kívüli területet vagy rendellenes pályaviszony vagy büntetőterület részeként kell meghatározni.

  Rendellenes pályaviszony (Abnormal Course Condition)

  Egy állatvájta üreg, felújítás alatti terület, egy mozdíthatatlan akadály vagy ideiglenes víz.

  Büntetőterület (Penalty Area)

  Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

  Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

  • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
  • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

  Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

  A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

  • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
  • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
  Beállás (Stance)

  Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

  Büntetőterület (Penalty Area)

  Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

  Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

  • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
  • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

  Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

  A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

  A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

  • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
  • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Állat (Animal)

  Az állatvilág bármely élő tagja (az emberek kivételével).

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Visszahelyezés (Replace)

  A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  BÜNTETŐ

  A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

  Általános terület (General Area)

  A pálya teljes területe, kivéve a négy különleges területet: (1) az elütőterület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk, (2) az összes büntetőterület, (3) az összes bunker és (4) az általunk éppen megjátszott szakasz greenje.

  Az általános terület magában foglalja a pályán az elütőterület kivételével az összes többi elütőterületet, valamint az összes idegen greent.

  Besüppedt (Embedded)

  Amikor a labdánk előző ütésünk eredményeként létrejött saját labdabenyomódásában van, és a labda egy része pedig a talajszint alatt van. A labdánknak nem kell feltétlenül érintkeznie a talajjal ahhoz, hogy besüppedtnek számítson (pl. a labda és a talaj között lehet fű és laza természetes anyag).

  Ejtés (Drop)

  A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

  A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

  • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
  • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
  Idegen hely (Wrong Place)

  A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

  Általános büntetés (General Penalty)

  Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

  Jelölés (Mark)

  A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

  Green (Putting Green)

  Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).