The R&A - Working for Golf
Ütés és távolság könnyítés, elveszett vagy pályahatáron kívüli labda, ideiglenes labda
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c
Fedezz fel többet

Szabály 17
Szabály 19

A szabály célja: A 18. szabály az ütés és távolság könnyítés büntetéssel járó igénybevételére vonatkozik. Amikor a labdánk büntetőterületen kívül veszett el vagy pályahatáron kívül került nyugalomba, megszakad a játék elütőterülettől a lyukig tartó folyamatossága; ekkor az előző ütés helyéről kell folytatnunk a játékot.

Ez a szabály azt is előírja, hogy mikor és hogyan játszható meg az ideiglenes labda akkor, ha a játékos időt szeretne nyerni, mert a játékban lévő labda vélhetően pályahatáron kívülre került vagy büntetőterületen kívül elveszett.

18.1
Bármikor engedélyezett ütés és távolság könnyítés büntetéssel

Bármikor igénybe vehetünk ütés és távolság könnyítést. Miután új labdát hoztunk játékba a büntetéssel járó ütés és távolság könnyítéssel, az eredeti labdánk már nincs játékban, és nem szabad megjátszanunk. Ez akkor is érvényes, ha a könnyítés után az eredeti labdánkat a háromperces keresési időn belül megtalálják a pályán.

18.2
Amikor az ütés és távolság könnyítést az elveszett vagy pályahatáron kívülre került labda esetében alkalmazni kell
a
Amikor a labda elveszett vagy pályahatáron kívül van

Amikor a labda elveszett: a labdánk akkor számít elveszettnek, ha nem találják meg három percen belül attól kezdve, hogy mi magunk vagy a caddie-nk a keresését megkezdte. Ha e három percen belül találnak egy labdát, de nem biztos, hogy az a mienk:

 • Azonnal meg kell próbálnunk azonosítani a labdát, amihez észszerű időt kapunk még akkor is, ha közben a háromperces keresési idő lejárt.
 • Ebbe az időbe az az észszerű idő is beleszámít, amíg a a labdához érünk, ha nem a megtalálás helyszínén tartózkodtunk.

Ha észszerű időn belül nem sikerül a labdát beazonosítanunk, az elveszettnek minősül.

Amikor a labda pályahatáron kívül van: A nyugalomban lévő labdánk csak akkor van pályahatáron kívül, ha az egész labda a pálya határvonalán kívül helyezkedik el.

b
Teendők amikor a labda elveszett vagy pályahatáron kívülre került

Ha a labdánk elveszett vagy pályahatáron kívül van, kötelező ütés és távolság könnyítést igénybe vennünk úgy, hogy egy büntetőütésért az eredeti labdánkat vagy egy másik labdát játszunk meg az előző ütésünk helyéről (lásd 14.6. szabály).

Kivétel – A játékos egy más szabály alkalmazásával új labdát hozhat játékba, ha tényszerűen vagy szinte biztos, hogy mi történt az eredeti labdával.

Lásd a teljes Szabályokat. További információk a Kivétel alkalmazhatóságáról.

18.3
Ideiglenes labda
a
Amikor engedélyezett az ideiglenes labda

Ha a labdánk büntetőterületen kívül veszhetett el vagy kerülhetett pályahatáron kívülre, időnyerés céljából egy másik labdát játszhatunk ideiglenesen ütés és távolság büntetés felszámításával.

Azonban ha tudjuk, hogy az eredeti labda csakis egy büntetőterületen veszhetett el, nem szabad megjátszanunk az ideiglenes labdát, és ha ezután egy labdát az előző ütés helyéről játszunk meg, akkor az válik a játékban lévő labdánkká, amire az ütés és távolság büntetést fel kell számítani .

b
Ideiglenes labda megjátszásának bejelentése

Az ütés előtt kötelesek vagyunk bejelenteni, hogy ideiglenes labdát játszunk meg. Ennek során:

Nem elég csak annyit mondanunk, hogy másik labdát játszunk meg vagy újra játszunk.

Az „ideiglenes” szó kimondásával vagy más módon egyértelműen kell jeleznünk, a labdát a 18.3. szabály szerint ideiglenesen játsszuk meg.

Ha ezt a bejelentést nem tesszük meg (noha ideiglenes labdát szándékoztunk megjátszani), és az előző ütés helyéről játszottunk meg labdát, ez a labda lesz a játékban lévő labdánk, amelyre ütés és távolság büntetést kapunk.

c
Ideiglenes labda megjátszása addig, amíg játékban lévő vagy feladott labda nem lesz

Az ideiglenes labda többszöri megjátszása: az ideiglenes labdával tovább játszhatunk, és az egészen addig ideiglenes labdának számít, amíg a hely, ahonnan elütjük, ugyanolyan messze vagy messzebb van a lyuktól, mint az eredeti labda valószínű helye.

Amikor az ideiglenes labda játékban lévő labdává válik: az ideiglenes labdánk játékban lévő labdánkká válik, és ütés és távolság büntetést kapunk az alábbi két eset bármelyikében:

 • Amikor az eredeti labdánk a pályán – de nem a büntetőterületenveszett el, vagy pályahatáron kívülre került.
 • Amikor az ideiglenes labdánkat olyan helyről ütöttük el, amely közelebb van a lyukhoz, mint az eredeti labdánk valószínű helye.

Kivétel – A játékos egy más szabály alkalmazásával új labdát hozhat játékba, ha tényszerűen vagy szinte biztos, hogy mi történt az eredeti labdával.

Lásd a teljes Szabályokat. További információkért a Kivétel alkalmazhatóságáról.

Amikor az ideiglenes labdát fel kell adni: amikor az ideiglenes labdánk még nem vált a játékban lévő labdánkká, azt az alábbi két esetben fel kell adni:

 • Amikor az eredeti labdánkat a pályán, de a büntetőterületen kívül, a háromperces keresési időn belül megtalálják.
 • Amikor az eredeti labdánkat büntetőterületen találják meg, illetve tény vagy szinte biztos, hogy a büntetőterületen van. Vagy az eredeti labdánkat kell megjátszanunk onnan, ahol fekszik, vagy büntetéssel járó könnyítést kell igénybe vennünk.

Büntetés a labda megjátszásáért idegen helyről a 18.3. szabály megszegésével: általános büntetés.

Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Pályahatáron kívüli terület (Out of Bounds)

A pálya határvonalán kívüli összes terület, amelyet a Bizottság határoz meg. A határvonalon belüli összes terület pályahatáron belüli résznek tekintendő.

A pálya határvonala a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A pálya határvonalát pályahatárt jelző tárgyakkal vagy vonalakkal kell jelölni:

 • Pályahatárt jelző tárgyak: karókkal vagy kerítéssel történő jelölés esetén a pálya határvonala a karók vagy kerítésoszlopok pályaoldali pontjai között a talajszint vonalában húzódó vonal (kivéve a ferde támasztékokat), és ezek a karók vagy kerítésoszlopok pályahatáron kívüli területen vannak.
 • Más tárgyakkal, pl. fallal történő jelölés esetén, illetve amikor a Bizottság másként kívánja kezelni a pálya határvonalát jelző kerítést, a pálya határvonalát a Bizottság jelöli ki.
 • Vonalak: földre festett vonallal történő jelölés esetén a pálya határvonala a vonal pálya felőli széle, a vonal maga pedig pályahatáron kívüli területen van.
Amikor a pálya határvonalát vonallal jelölik, karókat is használhatnak annak jelölésére, azonban a karóknak itt nincs más jelentésük. A pályahatárt jelző karók vagy vonalak ajánlott színe fehér.
Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Pályahatáron kívüli terület (Out of Bounds)

A pálya határvonalán kívüli összes terület, amelyet a Bizottság határoz meg. A határvonalon belüli összes terület pályahatáron belüli résznek tekintendő.

A pálya határvonala a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A pálya határvonalát pályahatárt jelző tárgyakkal vagy vonalakkal kell jelölni:

 • Pályahatárt jelző tárgyak: karókkal vagy kerítéssel történő jelölés esetén a pálya határvonala a karók vagy kerítésoszlopok pályaoldali pontjai között a talajszint vonalában húzódó vonal (kivéve a ferde támasztékokat), és ezek a karók vagy kerítésoszlopok pályahatáron kívüli területen vannak.
 • Más tárgyakkal, pl. fallal történő jelölés esetén, illetve amikor a Bizottság másként kívánja kezelni a pálya határvonalát jelző kerítést, a pálya határvonalát a Bizottság jelöli ki.
 • Vonalak: földre festett vonallal történő jelölés esetén a pálya határvonala a vonal pálya felőli széle, a vonal maga pedig pályahatáron kívüli területen van.
Amikor a pálya határvonalát vonallal jelölik, karókat is használhatnak annak jelölésére, azonban a karóknak itt nincs más jelentésük. A pályahatárt jelző karók vagy vonalak ajánlott színe fehér.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Pályahatáron kívüli terület (Out of Bounds)

A pálya határvonalán kívüli összes terület, amelyet a Bizottság határoz meg. A határvonalon belüli összes terület pályahatáron belüli résznek tekintendő.

A pálya határvonala a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A pálya határvonalát pályahatárt jelző tárgyakkal vagy vonalakkal kell jelölni:

 • Pályahatárt jelző tárgyak: karókkal vagy kerítéssel történő jelölés esetén a pálya határvonala a karók vagy kerítésoszlopok pályaoldali pontjai között a talajszint vonalában húzódó vonal (kivéve a ferde támasztékokat), és ezek a karók vagy kerítésoszlopok pályahatáron kívüli területen vannak.
 • Más tárgyakkal, pl. fallal történő jelölés esetén, illetve amikor a Bizottság másként kívánja kezelni a pálya határvonalát jelző kerítést, a pálya határvonalát a Bizottság jelöli ki.
 • Vonalak: földre festett vonallal történő jelölés esetén a pálya határvonala a vonal pálya felőli széle, a vonal maga pedig pályahatáron kívüli területen van.
Amikor a pálya határvonalát vonallal jelölik, karókat is használhatnak annak jelölésére, azonban a karóknak itt nincs más jelentésük. A pályahatárt jelző karók vagy vonalak ajánlott színe fehér.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Ütés és távolság (Stroke and Distance)

Az az eljárás és büntetés, amely során a 17., 18. és 19. szabály szerint könnyítést veszünk igénybe úgy, hogy a labdát az előzőleg elvégzett ütés helyéről játsszuk meg (lásd: 14.6. szabály).

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Pályahatáron kívüli terület (Out of Bounds)

A pálya határvonalán kívüli összes terület, amelyet a Bizottság határoz meg. A határvonalon belüli összes terület pályahatáron belüli résznek tekintendő.

A pálya határvonala a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A pálya határvonalát pályahatárt jelző tárgyakkal vagy vonalakkal kell jelölni:

 • Pályahatárt jelző tárgyak: karókkal vagy kerítéssel történő jelölés esetén a pálya határvonala a karók vagy kerítésoszlopok pályaoldali pontjai között a talajszint vonalában húzódó vonal (kivéve a ferde támasztékokat), és ezek a karók vagy kerítésoszlopok pályahatáron kívüli területen vannak.
 • Más tárgyakkal, pl. fallal történő jelölés esetén, illetve amikor a Bizottság másként kívánja kezelni a pálya határvonalát jelző kerítést, a pálya határvonalát a Bizottság jelöli ki.
 • Vonalak: földre festett vonallal történő jelölés esetén a pálya határvonala a vonal pálya felőli széle, a vonal maga pedig pályahatáron kívüli területen van.
Amikor a pálya határvonalát vonallal jelölik, karókat is használhatnak annak jelölésére, azonban a karóknak itt nincs más jelentésük. A pályahatárt jelző karók vagy vonalak ajánlott színe fehér.
Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Ideiglenes labda (Provisional Ball)

Egy másik megjátszott labda abban az esetben, ha az éppen megjátszott labdánk: pályahatáron kívül van, vagy büntetőterületen elveszett.

Játékban van (In Play)

A labdánk minősítése akkor, amikor a labda a pályán fekszik és egy szakasz megjátszásához használjuk:

A labdánk akkor válik játékban lévő labdává egy szakaszon:

 • ha az elütőterületen belülről ütést teszünk, vagy
 • ha match playben az elütőterületen kívül ütjük el, és az ellenfél nem érvényteleníti az ütést a 6.1b. szabály szerint.

Ez a labda mindaddig játékban marad, amíg nem kerül a lyukba, kivéve, ha tovább már nincs játékban, mert:

 • felvették a pályáról,
 • elveszett (akkor is, ha a pályán van nyugalomban) vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • egy másik labdára cserélték ki – még akkor is, ha ezt szabály nem engedi.

A játékban nem lévő labda idegen labda.

Amikor a labdajelölő a játékban lévő labda pontos helyét jelző pozícióban van:

 • ha a labdánkat nem vettük fel, az még mindig játékban van, és
 • Amikor a labdánkat a felvétele után visszahelyeztük, a labda akkor is játékban van, ha a labdajelölőt nem távolítottuk el.
Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

 • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
 • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
Büntetőterület (Penalty Area)

Olyan terület, ahonnan egy büntetőütésért könnyítés vehető igénybe, ha a labdánk ott kerül nyugalomba.

Két különböző típusú büntetőterület van, amelyeket a jelölésükre használt színekkel különböztetnek meg:

 • sárga büntetőterületek (sárga vonallal vagy sárga karókkal jelölve), ahonnan két könnyítési lehetőséget kapunk (17.1d(1) és (2) szabály)
 • piros büntetőterületek (piros vonallal vagy piros karókkal jelölve), ahonnan a sárga büntetőterületen már rendelkezésére álló két könnyítési lehetőség mellett még egy további oldalsó könnyítési (17.1d(3) szabály) lehetőséget kapunk.

Ha a Bizottság nem jelölte ki vagy nem jelezte a büntetőterület színét, azt piros büntetőterületnek kell tekinteni.

A büntetőterület határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A büntetőterület határát ajánlott karókkal vagy vonallal meghatározni.

 • Karók: a karókkal történő jelölés esetén a büntetőterület határa a karók külső oldala közötti, talajszint vonalában húzódó vonal, és a karók beletartoznak a büntetőterületbe.
 • Vonalak: a földre festett vonallal történő jelölés esetén a vonal külső széle a büntetőterület határa, és a vonal beletartozik a büntetőterületbe.
Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.