The R&A - Working for Golf
A játékos felszerelése
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b
Fedezz fel többet

Szabály 3
Szabály 5

A szabály célja: A 4. szabály a játékos által egy versenykörben használható felszereléssel foglalkozik. Abból kiindulva, hogy a golf egy olyan kihívást jelentő játék, amelyben a siker kulcsát a döntéseink, ügyességünk és képességeink jelentik:

 • A játékosnak az előírásoknak megfelelő ütőket és labdákat kell használnia.
 • Legfeljebb 14 ütőt használhatunk, és a sérült vagy elveszett ütőinket rendszerint nem cserélhetjük ki.
 • Minden olyan egyéb felszerelés használata tilos, amely mesterséges úton segíti a játékunkat.
4.1
Ütők
a
Az ütéshez engedélyezett ütők

Az ütéshez olyan ütőt kell használnunk, amely megfelel a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek.

Ha egy szabályos ütőnk megsérül a versenykörben vagy a játék felfüggesztése alatt, folytathatjuk az ütéseket a sérült ütővel a versenykör végéig, vagy megjavíttathatjuk az ütőt, hogy az minél jobban megközelítse a sérülés előtti állapotát.

Lásd a teljes Szabályokat. A sérült ütő javításának korlátozásáról és az ütő tulajdonságainak szándékos megváltoztatásáról.

A 4.1a. szabály megszegésével végrehajtott ütésért járó büntetés: Kizárás.

b
14 ütős korlát, az ütők megosztása és cseréje, az ütők számának növelése a versenykörben

Nem kezdhetjük meg a versenykört 14-nél több ütővel, vagy nem rendelkezhetünk 14-nél több ütővel a versenykör alatt.

Ha a versenykört 14-nél kevesebb ütővel kezdjük el, a versenykörben mindaddig növelhetjük az ütőink számát, amíg az el nem éri a 14-es határt.

Ha észrevesszük, hogy 14-nél több ütő van nálunk, és ezzel megszegtük a szabályt, a többletütő(ke)t a 4.1c(1) szabályban meghatározott eljárás szerint azonnal ki kell vonnunk a játékból.

Lásd a teljes Szabályokat Ütők hozzáadása, cseréje, közös használata, beleértve azt a kivételt, amikor nem mi okoztuk az ütő sérülését.

Büntetés a 4.1b. szabály megszegéséért: a büntetés attól függ, hogy mikor vettük észre a szabálysértést:

 • Ha a szakasz megjátszása közben, akkor a büntetést az éppen megjátszott szakasz végén kell alkalmazni. Match playben előbb be kell fejeznünk a szakaszt, majd a szakasz eredményét be kell számítani a mérkőzés eredményébe, végül azt kell a büntetéssel módosítanunk.
 • Ha két szakasz között, akkor a büntetést az éppen befejezett szakasz végén, nem pedig a következő szakasznál kell alkalmazni.

Büntetés match playben: a mérkőzés eredményének módosítása egy, legfeljebb két nyert szakasz levonásával:

 • Ez a büntetés a mérkőzés eredményét módosítja, de nem azonos a szakaszvesztés-büntetéssel.
 • Az éppen megjátszott vagy befejezett szakasz végén a mérkőzés állását módosítani kell oly módon, hogy minden olyan szakasz miatt, ahol szabályszegés történt, le kell vonni egy nyert szakaszt, ez azonban egy versenykörben nem haladhatja meg a két szakaszt.
 • Például ha a játékot 15 ütővel kezdtük, és a 3. szakasz megjátszásakor vesszük észre a szabálysértést, majd a szakaszt megnyerve három szakasszal vezetünk a mérkőzésen, a maximális két szakaszt kell levonni, így az előnyünk egy szakaszra csökken.

Büntetés stroke playben – két büntetőütés, de legfeljebb négy ütés: Általános büntetést (két büntetőütést) kapunk minden olyan szakaszra, ahol szabályszegés történt; ez az adott versenykörben legfeljebb négy büntetőütés lehet (két-két büntetőütést kell hozzáadni az első két olyan szakasz eredményéhez, ahol szabályszegés történt).

c
Ütők kivonása a játékból

Ha egy versenykör közben vesszük észre, hogy több mint 14 ütőnk van, vagy egy másik játékos ütőjével ütöttünk, akkor azonnal gondoskodnunk kell arról, hogy egyértelműen megkülönböztessük a játékból kivont ütő(ke)t (például a játékostárs tájékoztatásával, vagy az ütő fejjel lefelé fordításával a golftáskánkban).

Büntetés, ha nem intézkedünk azonnal a játékból kivont ütő(k) megkülönböztetéséről: Kizárás.

Lásd a teljes Szabályokat. Röviddel a versenykör megkezdése előtt játékból kivont ütő.

4.2
Labdák
a
A versenykörben engedélyezett labdák

Minden ütéshez olyan labdát kell használnunk, amely megfelel a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek. Bárkitől kérhetünk kölcsön szabályos labdát a játékhoz, beleértve egy, a pályán tartózkodó másik játékost is.

Nem üthetünk meg olyan labdát, amelynek teljesítményjellemzőit szándékosan megváltoztatták.

A 4.2a. szabály megszegésével végrehajtott ütésért járó büntetés: Kizárás.

b
A labda a szakasz megjátszása közben darabokra törik
Lásd a teljes Szabályokat. Mit kell tenni, ha egy labda darabokra törik a szakasz megjátszása közben.
c
A labdán a szakasz megjátszása közben vágás vagy repedés keletkezik

Ha joggal feltételezzük, hogy egy szakasz megjátszása közben labdánkon vágás vagy repedés keletkezett, akkor felvehetjük, hogy megvizsgáljuk. Először meg kell jelölnünk a labda helyét, majd felvehetjük, de nem tisztíthatjuk meg (kivéve a greenen).

Ha a fenti jogos feltételezés nélkül vesszük fel a labdát, vagy a felvétel előtt nem jelöljük meg a labda helyét, vagy megtisztítjuk azt, amikor az nem megengedett, egy büntetőütést kapunk.

Csak akkor cserélhetünk labdát, ha az eredeti labdán egyértelműen látható vágás vagy repedés a szakasz megjátszása során keletkezett, akkor azonban nem, ha a labda csupán megkarcolódott vagy festése megsérült vagy elszíneződött.

Büntetés a szabálytalanul kicserélt labda megjátszásának vagy a labda idegen helyről való megjátszásának a 4.2c. szabály megszegésével történő elkövetéséért: általános büntetés.

4.3
Felszerelés használata

A 4.3. Szabály mindenfajta felszerelésre vonatkozik, amit a versenykörben használhatunk.

A jelen szabály kizárólag a felszerelés használatának módját írja elő. Nem korlátozza azt a felszerelést, amely a játékosnál lehet egy versenykörben.

a
A felszerelés engedélyezett és tiltott használata

Egy versenykör megjátszásának elősegítése érdekében használhatunk eszközöket, azonban nem teremthetünk lehetséges előnyt azáltal, hogy:

 • Olyan felszerelést használunk (ütő vagy labda kivételével), amely mesterséges eszközökkel biztosítja, hogy ne, vagy csak kevésbé legyen szükség olyan készségekre vagy ítélőképességre, amelyek nélkül a játék által támasztott kihívások nem küzdhetők le, vagy
 • Egy ütéshez rendellenes módon használjuk a felszerelést (beleértve az ütőt és a labdát is). A „rendellenes módon” kitétel azt jelenti, hogy a rendeltetésszerű használattól alapvetően eltérő és nem a golfjátéknak megfelelő módon.

Lásd a teljes Szabályokat. A versenykörben engedélyezett és nem engedélyezett felszerelések, mint például a távolság vagy a szél mérésére szolgáló, az ütőválasztást támogató eszköz, vagy gyakorló segédeszközök használata.

b
Egészségügyi okokból használt felszerelés

Lásd a teljes Szabályt. Orvosi okokból használt felszerelés engedélyezése, és a Bizottság által figyelembe veendő tényezők.

Büntetés a 4.3. szabály megszegéséért:

 • Első szabálysértésért járó büntetés: általános büntetés.
 • Második szabálysértésért járó büntetés: kizárás. Vannak korlátozott helyzetek, amikor egy második szabálysértés egy előző szabálysértéshez kapcsolódó cselekménynek tekinthető, ezért csak általános büntetés alkalmazandó.
Felszerelésre vonatkozó szabályok (Equipment Rules)

A versenykörben használható ütőkre, labdákra és egyéb felszerelésre vonatkozó előírások és más szabályok. A felszerelésre vonatkozó szabályok a RandA.org oldalon találhatók.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Felszerelésre vonatkozó szabályok (Equipment Rules)

A versenykörben használható ütőkre, labdákra és egyéb felszerelésre vonatkozó előírások és más szabályok. A felszerelésre vonatkozó szabályok a RandA.org oldalon találhatók.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Felszerelés (Equipment)

Minden olyan tárgy, amelyet a játékos vagy a caddie-je használ, visel, fog vagy visz. A pálya gondozásához használt tárgyak (pl. gereblyék) csak addig tekintendők felszerelésnek, amíg azokat a játékos vagy a caddie-je a kezében tartja vagy viszi.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.