The R&A - Working for Golf
A versenykör lejátszása
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
5.1
5.2
a
b
5.3
a
b
5.4
5.5
5.6
a
b
5.7
a
b
c
d
Fedezz fel többet

Szabály 4
Szabály 6

A szabály célja: Az 5. szabály tárgya a versenykör lejátszása: pl. hol és hogyan gyakorolhat a játékos a pályán a versenykör előtt és közben, mikor kezdődik és ér véget a versenykör és mi történik, ha a játékot meg kell állítani vagy folytatni kell. A játékosokkal szemben elvárások:

 • a versenyköröket időben megkezdjék, és
 • minden szakasznál folyamatosan és megfelelő tempóban játsszunk egészen a versenykör befejezéséig

Amikor sorra kerülünk, javasolt legfeljebb 40 másodpercen belül, illetve általában rövidebb idő alatt elvégeznünk az ütést.

5.1
A versenykör jelentése

A „versenykör” 18 vagy annál kevesebb szakaszból áll, melyeket a Bizottság által meghatározott sorrendben kell megjátszani.

Lásd a teljes Szabályokat. A versenykör részletezése. A szabályok miként rendelkeznek a játék leállításáról, vagy amikor a versenykör döntetlennel zárul.

5.2
Gyakorlás a pályán a versenykörök előtt vagy között

A „gyakorlás a pályán” egy labda megjátszását jelenti akárhol, vagy bármely szakaszhoz tartozó green felületének tesztelését labdagurítással vagy tapintással.

a
Match play

Match play esetén gyakorolhatunk egy versenykör előtt, illetve a versenykörök között bárhol a pályán.

b
Stroke play

A stroke play verseny napján:

 • Nem gyakorolhatunk a pályán a versenykör előtt, de gyakorolhatjuk a gurítást és a chip ütést az első elütőterületen vagy annak közelében, és gyakorolhatunk bármelyik gyakorlóterületen.
 • Az adott nap utolsó versenykörének befejezése után gyakorolhatunk a pályán.

Büntetés az 5.2. szabály megszegéséért:

 • Első szabálysértésért járó büntetés: általános büntetés (a játékos első szakaszára).
 • Második szabálysértésért járó büntetés: kizárás.
5.3
A versenykör megkezdése és befejezése
a
A versenykör megkezdése

A játékot a megadott kezdési időpontban (nem előtte és nem utána) kell elkezdenünk:

Büntetés az 5.3a. szabály megszegéséért: kizárás, kivéve az alábbi három esetet:

 • 1. kivétel – Ha legfeljebb öt perccel később érkezünk a kezdési helyre és készen állunk a játékra: az általános büntetést kapjuk az első szakaszra.
 • 2. kivétel – Ha legfeljebb öt perccel korábban kezdjük a játékot: az általános büntetést kapjuk az első szakaszra.
 • 3. kivétel – Ha a Bizottság úgy dönt, hogy kivételes körülmények akadályoztak meg bennünket a pontos kezdésben: akkor nem szegtük meg a jelen szabályt, és nem kapunk büntetést.
b
A versenykör vége
Lásd a teljes Szabályokat. A versenykör befejezéséről.
5.4
Játék csoportban

Match playben minden szakaszt az ellenfelünkkel együtt kell lejátszanunk, stroke playben pedig abban a csoportban, amelybe a Bizottság beosztott.

Büntetés az 5.4. szabály megszegéséért: kizárás.

5.5
Gyakorlás a versenykörben vagy mialatt a játék le van állítva

Két szakasz között nem végezhetünk gyakorlóütést.

Kivétel – Két szakasz lejátszása között gyakorolhatjuk a gurítást vagy a chip ütést az éppen befejezett szakasz greenjén és környékén, valamint a következő szakasz elütőterületén és környékén. Azonban gyakorlóütés nem végezhető bunkerből, és indokolatlanul nem késleltetheti a játékot.

Büntetés az 5.5. szabály megsértéséért: általános büntetés. Ha a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a következő szakaszra érvényes.

Lásd a teljes Szabályokat. Gyakorlás a játék felfüggesztése vagy egyéb leállítása közben.

5.6
Indokolatlan késedelem, a játék megfelelő tempója
a
A játék indokolatlan késleltetése

A játékot sem a szakasz megjátszása során, sem két szakasz között indokolatlanul nem késleltethetjük.

Büntetés az 5.6a. szabály megszegéséért:

 • Első szabálysértésért járó büntetés: egy büntetőütés.
 • Második szabálysértésért járó büntetés: általános büntetés.
 • Harmadik szabálysértésért járó büntetés: kizárás.

Ha két szakasz között késleltetjük indokolatlanul a játékot, a büntetés a következő szakaszra vonatkozik.

b
A játék megfelelő tempója

A versenykört megfelelő tempóban kell lejátszani.

A saját játékunk sebessége kihat arra, hogy más játékosok mennyi idő alatt játszhatják le a versenykörüket, beleértve a velünk egy csoportban, valamint a mögöttünk lévő csoportokban játszókat. Általában javasolt, hogy a gyorsabb csoportokat engedjük át.

A játék tempójára vonatkozó ajánlások. A versenykörben a megfelelő tempóban kell játszanunk, beleértve az alábbi tevékenységeket:

 • amikor az ütésekre felkészülünk, és azokat végrehajtjuk;
 • amikor az ütések között az egyik ütés helyéről a másikéhoz megyünk át, és
 • amikor a szakasz befejezése után átmegyünk a következő szakasz elütőterületére.

Fel kell készülnünk a következő ütésre, és amikor sorra kerül, készen kell állnunk annak elvégzésére.

Amikor sorra kerülünk:

 • Ajánlott, hogy nem több, mint 40 másodpercen belül elvégezzük az ütést az után, hogy zavaró vagy akadályozó körülmények hiányában elvégezhető volt, (vagy az lett volna).
 • Általában ennél rövidebb idő alatt is képesnek kell lennünk végrehajtani egy ütést, és javasolt is, hogy törekedjünk erre.

Sorrenden kívüli játék a megfelelő játéktempó elősegítése érdekében. Stroke playben biztonságos és felelősségteljes módon játsszunk „ready golfot”.

Match playben megállapodhatunk az ellenfelünkkel abban, hogy időnyerés érdekében egyikünk a szabályostól eltérő sorrendben játszik.

5.7
A játék abbahagyása és folytatása
a
Amikor a játékot abba lehet, vagy abba kell hagynunk

Egy versenykör közben nem hagyhatjuk abba a játékot, kivéve, ha:

 • A Bizottság felfüggeszti a játékot.
 • Villámcsapástól veszélyben érezzük magunkat. Ez esetben a játék abbahagyását jelentenünk kell a Bizottságnak.
 • Egy match play mérkőzésen megállapodhatunk az ellenfelünkkel abban, hogy bármely okból abbahagyjuk a játékot, kivéve, ha azzal késleltetnénk a versenyt.

Ha a jelen szabály szerint nem megengedett okból abbahagyjuk a játékot, és ezt, noha elvárt lenne, nem jelezzük a Bizottságnak, akkor a büntetésünk kizárás.

b
Mit kell tennünk, amikor a Bizottság felfüggeszti a játékot

Azonnali felfüggesztés (pl. közvetlen veszély esetén). Ha a Bizottság a játék azonnali felfüggesztése mellett dönt, haladéktalanul abba kell hagynunk a játékot, és addig nem végezhetünk újabb ütést, amíg a Bizottság a játék folytatásáról nem dönt.

Rendes felfüggesztés (pl. sötétség vagy játszhatatlan pálya miatt). Ha a játékos-csoport összes tagja két szakasz között tart, a játékot abba kell hagyniuk, és addig nem hajthatnak végre ütést egy új szakaszon, amíg a Bizottság a játék folytatásáról nem dönt.

Ha a csoport egyik tagja elkezdett egy szakaszt, a csoport játékosai választhatnak: abbahagyják a játékot vagy végigjátsszák a szakaszt. Miután a csoport befejezte a szakaszt vagy a szakasz befejezése előtt abbahagyta a játékot, addig a játékosok nem hajthatnak végre újabb ütést, amíg a Bizottság el nem rendeli a játék folytatását.

Büntetés az 5.7b. szabály megszegéséért: Kizárás.

c
Mit kell tennünk a játék folytatásakor

A játékot a Bizottság által meghatározott időpontban kell folytatnunk, és arról a helyről, ahol azt az adott szakaszon abbahagytuk, vagy – ha az két szakasz között történt – a következő elütőterületen, akkor is, ha a játékot egy későbbi napon folytatják.

Büntetés az 5.7c. szabály megszegéséért: Kizárás.

d
A labda felvétele a játék abbahagyásakor, valamint visszahelyezése és cseréje a játék folytatásakor

Amikor a jelen szabály szerint abbahagyjuk a szakasz megjátszását, megjelölhetjük labdánk helyét és felvehetjük azt.

A játék folytatása előtt vagy a játék folytatásakor:

 • Az eredeti labdát vagy egy másik labdát vissza kell helyeznünk az eredeti helyére (ha az nem ismert, akkor oda, ahol valószínűleg lehetett).
 • Ha a játék abbahagyásakor nem vettük fel a labdánkat, akkor vagy megjátszhatjuk onnan, ahol fekszik, vagy megjelölve a helyét, felvehetjük a labdát, és azt, vagy egy másik labdát visszahelyezhetjük az eredeti helyre .

Büntetés a labda megjátszásáért idegen helyről az 5.7d. szabály megszegésével: általános büntetés.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Bunker (Bunker)

Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

 • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
 • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
 • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
 • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.