The R&A - Working for Golf
A szakasz megjátszása
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5
Fedezz fel többet

Szabály 5
Szabály 7

A szabály célja: A 6. szabály a szakasz megjátszásával foglalkozik: előírja, hogy milyen speciális szabályok vonatkoznak a szakasz elkezdésekor elvégzett kezdőütésre, hogy a teljes szakaszon ugyanazt a labdát kell használni kivéve, ha a labdacsere engedélyezett, valamint meghatározza a játék sorrendjét (amely match playben jobban számít, mint stroke playben) és a szakasz befejezésének módját.

6.1
A szakasz megjátszásának elkezdése
a
A szakasz megkezdése

Akkor kezdjük el a szakaszt, amikor elvégezzük a szakasz kezdőütését.

b
A labdát az elütőterületről kell megjátszani

Ha a szakasz elkezdésekor az elütőterületen kívülről játsszuk meg a labdát (beleértve azt is, amikor akár ugyanannak, akár egy másik szakasznak egy idegen elütőhelyéről tesszük ezt):

Match play. Nincs büntetés, és a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik, de az ellenfél törölheti az ütésünket, ez esetben újra kell játszanunk az elütőterületen belülről.

Lásd a teljes Szabályokat. Az ellenfél érvényteleníti az ütést.

Stroke play. Általános büntetést (két ütést) kapunk, és a hibát úgy kell javítanunk, hogy újra játsszuk a labdát az elütőterületen belülről. Ha nem javítjuk ki a hibát, a büntetés kizárás.

Lásd a teljes Szabályokat. Az elütőterületen kívüli ütések státusza, és a hiba kijavításának elmaradásáért járó kizárás.

6.2
A labda elütőterületről történő megjátszása
a
Amikor az elütőterületre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell

Az elütőterületre vonatkozó szabályt kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor az elütőterületről kell vagy lehet játszanunk.

Lásd a teljes Szabályokat. Amikor az elütőterület szabályai érvényesek.

b
Az elütőterületre vonatkozó szabályok

A labda akkor van az elütőterületen, ha bármely része az elütőterület bármely részével érintkezik vagy felette van. Az elütőterületen kívül állva is elüthetjük az elütőterületen belül lévő labdát. A labdát a földre helyezett tee-ről vagy egyszerűen a talajról is megjátszhatjuk.

Lásd a teljes Szabályokat. További információ a elütőterületről, beleértve bizonyos javítható körülményeket, az elütőbóják elmozdításának tilalmát, és az elütőterületre egy ütést követően került labda kezelését.

6.3
A szakasz megjátszásához használt labda

A szabály célja: A szakasz megjátszása abból áll, hogy ütésről ütésre haladunk az elütőterülettől a greenig, ahol a labdát a lyukba ütjük. A kezdőütés után rendszerint ugyanazzal a labdával kell végigjátszanunk a szakaszt a befejezéséig. Büntetés jár, ha idegen labdát ütünk el, vagy ha cserelabdát akkor, amikor a Szabályok a labdacserét nem engedik meg.

a
A szakasz befejezése az elütőterületről megjátszott labdával

Egy szakasz megjátszását bármilyen szabályos labdával elkezdhetjük az elütőterületről, két szakasz között pedig labdát cserélhetünk.

A szakaszt azzal a labdával kell befejeznünk, amelyet az elütőterületről megjátszottunk, kivéve, ha:

 • a labda elveszett vagy a pályahatáron kívül kerül nyugalomba, vagy
 • a labdát lecseréljük (függetlenül attól, hogy azt a Szabályok megengedik vagy sem).

A játékba hozni kívánt labdánkra tegyünk azonosító jelet.

b
Labdacsere a szakasz megjátszása közben

Amikor könnyítést veszünk igénybe, a labda ejtésekor vagy visszahelyezésekor egyaránt használhatjuk akár az eredeti, akár egy másik labdát.

Amikor újrajátszunk egy labdát az előző ütés helyéről, egyaránt használhatjuk akár az eredeti, akár egy másik labdát.

Amikor visszahelyezünk egy labdát egy adott helyre, akkor az eredeti labdát kell visszatennünk, cserelabdát nem használhatunk, csak bizonyos, a (14.2a. szabály) szerinti kivételes esetekben.

Ha szabálytalanul kicserélt labdát ütünk el:

 • általános büntetést kapunk.
 • Stroke playben a szabálytalanul kicserélt labdával kell végigjátszanunk a szakaszt.
c
Idegen labda

Nem üthetünk meg idegen labdát.

Lásd a teljes Szabályokat. Vízben mozgó labda megütése.

Büntetés az idegen labda megjátszásáért: általános büntetés.

Match playben:

 • Ha egy szakasz megjátszása során az ellenfelünkkel kölcsönösen egymás labdáját játsszuk meg, akkor az általános büntetést (szakaszvesztés) az elsőként idegen labdát elütő játékos kapja.
 • Ha nem állapítható meg, hogy melyik idegen labdát játszották meg először, nincs büntetés, és a szakaszt a felcserélt labdákkal kell végigjátszani.

Stroke playben javítanunk kell a hibát, és a játékot az eredeti labda megjátszásával kell folytatnunk onnan, ahol az fekszik, vagy a Szabályok értelmében könnyítést kell igénybe vennünk:

 • Az idegen labdával elvégzett ütés, és a hiba kijavítása előtt elvégzett esetleges további ütések nem számítanak.
 • Ha egy új szakasz kezdőütése előtt – vagy a versenykör utolsó szakasza esetén eredménykártyánk leadása előtt nem javítjuk ki a hibát, akkor kizárnak.
6.4
A játék sorrendje a szakasz megjátszásakor

A szabály célja: A 6.4. szabály a szakaszon belüli játék sorrendjével foglalkozik. Az elütőterületről játszott játék sorrendjét először az határozza meg, hogy kié a kezdés joga, majd az, hogy melyik labda fekszik távolabb a lyuktól.

 • Match playben a játék sorrendje alapvető fontosságú. Ha a játékos sorrenden kívül játszik, ellenfele érvénytelenítheti az adott ütést, és ezzel új ütésre kényszeríti a játékost.
 • Stroke playben nincs büntetés a sorrenden kívüli játékért, a játékosok számára pedig megengedett és egyúttal javasolt is, hogy „ready golfot” játsszanak, vagyis biztonságos és felelősségteljes módon játsszanak sorrenden kívül.
a
Match play

Az első szakasz megkezdése. Az első szakaszon a kezdés jogát a Bizottság által meghatározott sorrend dönti el; ha nincs előre meghatározott sorrend, a kezdés jogát megállapodás útján vagy véletlenszerű kiválasztással (pl. pénzfeldobással) kell eldönteni.

A további szakaszok megkezdése. A következő elütőterületen a kezdés joga mindig az előző szakaszt megnyerő játékosé. Ha a szakasz döntetlenre végződött, a kezdés joga azé a játékosé, akié az előző elütőterületen is volt.

Miután mindkét játékos elkezdte a szakaszt. Először a lyuktól távolabb fekvő labdát kell megjátszani.

Ha a játékos akkor játszik, amikor az ellenfél következik, nincs büntetés, azonban az ellenfél érvénytelenítheti az ütést:

Kivétel – Sorrenden kívüli játék megállapodás alapján időnyerés érdekében: Időnyerés érdekében: megegyezhetünk az ellenféllel adott ütés sorrenden kívüli lejátszásában.

Lásd a teljes Szabályokat Az ellenfél érvényteleníti az ütést.

b
Stroke play

Az első szakasz megkezdése. A kezdés jogát a Bizottság által meghatározott sorrend dönti el; ha nincs előre meghatározott sorrend, a kezdés jogát megállapodás útján vagy véletlenszerű kiválasztással (pl. pénzfeldobással) kell eldönteni.

A további szakaszok megkezdése.

 • A következő elütőterületen a csoport azon játékosát illeti meg a kezdés joga, aki az előző szakaszon a legalacsonyabb bruttó eredményt érte el. A következő legalacsonyabb bruttó eredménnyel rendelkező játékos lesz a második, és így tovább.
 • Ha két vagy több olyan játékos is van, aki az előző szakaszon azonos eredményt ért el, ugyanabban a sorrendben kell játszaniuk, mint az előző elütőterületen.
 • A kezdés jogát a bruttó eredmény határozza meg, a hendikep versenyen is.

Miután mindegyik játékos elkezdte a szakaszt. Először a lyuktól legtávolabb fekvő labdát kell megjátszani.

Nincs büntetés azért, ha sorrenden kívül játszunk, kivéve, ha más játékossal megegyezünk abban, hogy azért játsszunk sorrenden kívül, hogy ezzel egyikünket előnyhöz juttassuk, ekkor mindketten általános büntetést (két büntetőütést) kapunk.

„Ready Golf”. Stroke playben megengedett és egyben javasolt, hogy biztonságosan és felelősségteljesen játsszunk sorrenden kívül pl. ha:

 • Megengedjük egy másik játékosnak, hogy ezt megtegye a kényelem kedvéért vagy mert ezzel időt takarít meg,
 • A labdánk a lyukhoz nagyon közel kerül nyugalomba, és szeretnénk befejezni a szakaszt, vagy
 • Hamarabb készen állunk és képesek vagyunk a játékra, mint a játék szokásos rendje szerint soron következő játékos, feltéve, hogy a sorrenden kívüli játékkal nem veszélyeztetünk, zavarunk vagy akadályozunk más játékosokat.

Azonban ha a soron következő játékos készen áll és képes a játékra, valamint jelzi, hogy ő szeretne először játszani, a többi játékosnak általában meg kell várnia, amíg az adott játékos be nem fejezi az ütést.

Lásd a teljes Szabályokat. A játék sorrendjére vonatkozó információk, új labda megjátszása az elütőterületről, ideiglenes labda, vagy könnyítés igénybe vétele esetén.

6.5
A szakasz befejezése

Lásd a teljes Szabályokat. A szakasz befejezéséről.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Tee (Tee)

Olyan tárgy, amelyre a labdát feltéve, azt a föld felszínénél magasabbról játszhatjuk meg az elütőterületről. Nem lehet hosszabb mint négy hüvelyk (101,6 mm), és meg kell felelnie a Felszerelésre vonatkozó szabályoknak.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Elveszett (Lost)

A labda állapota, ha három percen belül nem találjuk meg attól kezdve, hogy a mi vagy a caddie-nk (vagy a partnerünk vagy az ő caddie-je) keresni kezdi.

Pályahatáron kívüli terület (Out of Bounds)

A pálya határvonalán kívüli összes terület, amelyet a Bizottság határoz meg. A határvonalon belüli összes terület pályahatáron belüli résznek tekintendő.

A pálya határvonala a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

A pálya határvonalát pályahatárt jelző tárgyakkal vagy vonalakkal kell jelölni:

 • Pályahatárt jelző tárgyak: karókkal vagy kerítéssel történő jelölés esetén a pálya határvonala a karók vagy kerítésoszlopok pályaoldali pontjai között a talajszint vonalában húzódó vonal (kivéve a ferde támasztékokat), és ezek a karók vagy kerítésoszlopok pályahatáron kívüli területen vannak.
 • Más tárgyakkal, pl. fallal történő jelölés esetén, illetve amikor a Bizottság másként kívánja kezelni a pálya határvonalát jelző kerítést, a pálya határvonalát a Bizottság jelöli ki.
 • Vonalak: földre festett vonallal történő jelölés esetén a pálya határvonala a vonal pálya felőli széle, a vonal maga pedig pályahatáron kívüli területen van.
Amikor a pálya határvonalát vonallal jelölik, karókat is használhatnak annak jelölésére, azonban a karóknak itt nincs más jelentésük. A pályahatárt jelző karók vagy vonalak ajánlott színe fehér.
Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Ejtés (Drop)

A kézben tartott labda elengedése annak játékba hozása céljából oly módon, hogy a labda leesik. Minden könnyítési szabály egy külön könnyítési területet határoz meg, ahová a labdát ejteni kell, és ahol a labdának nyugalomba kell kerülnie.

A könnyítés alkalmazásakor térdmagasságban kell elengednünk a labdát úgy, hogy az:

 • függőlegesen essen le anélkül, hogy azt dobnánk, csavarnánk vagy gurítanánk, vagy bármilyen más mozdulattal befolyásolnánk azt, hogy a labda hol kerüljön nyugalomba, és
 • földet érés előtt ne érjen egyetlen a testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz sem (lásd: 14.3b. szabály).
BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Idegen labda

Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

 • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
 • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
 • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

Idegen labda

Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

 • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
 • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
 • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Idegen labda

Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

 • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
 • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
 • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

Idegen labda

Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

 • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
 • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
 • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Idegen labda

Bármelyik labda amelyik nem a játékos:

 • játékban lévő labdája (függetlenül attól, hogy az az eredeti vagy egy cserelabda)
 • ideiglenes labdája (mielőtt azt a 18.3c. szabály szerint feladják), vagy
 • a stroke playben a 14.7b. vagy a 20.1c. szabály szerint megjátszott második labdája.

Példák az idegen labdára: másik játékos játékban lévő labdája, gazdátlan labda, és saját labdánk, ami pályahatáron kívül van, elveszett, felvették vagy még nem került vissza a játékba.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Versenykör (Round)

18 vagy annál kevesebb szakasz megjátszása a Bizottság által meghatározott sorrendben.

Eredménykártya (Scorecard)

Az a dokumentum, amelyen stroke playben a játékos minden egyes szakaszon elért eredményét feljegyzik.

Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Kezdés joga (Honour)

Az a jogunk, hogy elsőként játsszunk az elütőterületről (6.4. szabály).

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen:

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Lyuk (Hole)

Az éppen megjátszott szakasz végpontja a greenen: