The R&A - Working for Golf
A labda keresése: megtalálás és azonosítás
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
7.1
a
b
7.2
7.3
7.4
Fedezz fel többet

Szabály 6
Szabály 8

A szabály célja: A 7. szabály megengedi, hogy az egyes ütések után az észszerűség határain belül mindent megtegyünk a játékban lévő labdánk alapos keresése érdekében.

  • Ennek során azonban körültekintően kell eljárnunk, mivel ha az eljárásunk túlzott és javítja a következő ütésünk környezetét, az büntetést vonhat maga után.
  • Nem kapunk büntetést, ha a labda a keresés és azonosítás során véletlenül elmozdul, azonban ezt követően a labdát vissza kell helyezni az eredeti helyére.
7.1
A labda alapos keresése
a
Az észszerűség határain belül mindent megtehetünk a labda megtalálása és azonosítása érdekében

Jogunk van a labda alapos kereséséhez, melynek során az észszerűség határain belül mindent megtehetünk annak megtalálása és azonosítása érdekében, pl.:

  • homokot mozdíthat és vizet távolíthat el, és
  • elmozdíthat vagy félrehajlíthat növényeket, füvet, bokrokat, faágakat és egyéb ott növő vagy rögzült természetes tárgyakat, azokat akár el is törheti, azonban csak akkor, ha ez a törés kizárólag a labda megtalálása és azonosítása érdekében az észszerűség határain belül végzett tevékenység következménye.

Amennyiben a labda alapos keresése közben tett észszerű tevékenységeink javítják az ütés környezetét, nincs büntetés. Azonban ha a javulás olyan tevékenységek miatt következik be, amelyek túllépnek az alapos keresés észszerű keretein, akkor általános büntetést kapunk.

b
Teendők ha a labda fekvését befolyásoló homok a labda keresése vagy azonosítása során elmozdul

Vissza kell állítanunk az eredeti fekvést a homokban, de a korábban homokkal teljesen ellepett labdát szabad úgy visszahelyeznünk, hogy egy kis része látható maradjon.

Ha az eredeti fekvés rekonstruálása nélkül játsszuk meg a labdát, általános büntetést kapunk.

7.2
A labda azonosítása

A labdát úgy is azonosíthatjuk, hogy látjuk hol került nyugalomba, vagy látjuk rajta az azonosító jelünket.

Lásd a teljes Szabályokat. További információ a labda azonosításáról.

7.3
A labda felvétele azonosítás céljából

Ha a labda valószínűleg a miénk, de nem tudjuk azonosítani ott, ahol fekszik, akkor felvehetjük az azonosításához. De először meg kell jelölnünk a labda helyét, és a felvett labdát tilos annál jobban megtisztítanunk, mint ami az azonosításához szükséges (kivéve a greenen).

Akár a mienk a felvett labda, akár egy másik játékosé, vissza kell helyeznünk az eredeti helyére.

Ha a fenti jogos feltételezés nélkül vesszük fel a labdát, vagy a felvétel előtt nem jelöljük meg a labda helyét, vagy megtisztítjuk azt, amikor az nem megengedett, egy büntetőütést kapunk.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 7.3. szabály megszegésével: általános büntetés.

7.4
A labdát a keresése vagy az azonosítása során véletlenül elmozdítják

Nincs büntetés akkor, ha a labdánkat akár mi magunk, akár az ellenfél vagy bárki más véletlenül elmozdítja annak keresése vagy azonosítása során.

Ebben az esetben a labdát vissza kell helyeznünk az eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére. Ennek során ha:

  • A labda bármilyen mozdíthatatlan akadályon, a pálya szerves részét képező tárgyon, pályahatárt jelző tárgyon, illetve ott növő vagy rögzült természetes tárgyon, e tárgy alatt vagy azzal érintkezve feküdt, a labdát vissza kell helyeznünk az eredeti helyére, az adott tárgyra, az alá vagy mellé.
  • A labdát homok fedte, vissza kell állítanunk az eredeti fekvést, a labdát pedig ebbe a fekvésbe kell visszahelyeznünk. Szabad a korábban homokkal teljesen betakart labdát úgy visszahelyeznünk, hogy annak egy kis része látható legyen.

Büntetés a 7.4. szabály megszegéséért: általános büntetés.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Fekvés (Lie)

Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

Fekvés (Lie)

Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Mozdíthatatlan akadály (Immovable Obstruction)

Olyan akadály, amely nem mozdítható el észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül, vagy más okból nem felel meg a mozdítható akadály meghatározásának.

Pálya szerves részét képező tárgy (Integral Object)

A Bizottság által a pálya megjátszásának egyik kihívásaként definiált mesterséges tárgy, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

A Bizottság által a pálya szerves részét képező tárgynak minősített mesterséges tárgyakat mozdíthatatlannak kell tekinteni (lásd: 8.1a. szabály). De ha a pálya szerves részét képező tárgy egy része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy csatlakozó kábel) megfelel a mozdítható akadály meghatározásának, akkor ezt mozdítható akadálynak kell tekinteni.

A pálya szerves részét képező tárgyak nem akadályok vagy pályahatárt jelző tárgyak.

Pályahatárt jelző tárgy (Boundary Object)

A pályahatáron kívüli területet meghatározó vagy jelző mesterséges tárgy, pl. fal, kerítés, karó és korlát, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

Ide tartozik a pályahatárt jelző kerítés alapja és oszlopai, az alábbiak azonban nem: a falhoz vagy kerítéshez rögzített ferde támasztékok vagy feszítődrótok, vagy a falon vagy kerítésen való átjutáshoz használt lépcsők, hidak vagy ehhez hasonló építmények.

A pályahatárt jelző tárgyakat akkor is mozdíthatatlannak kell tekinteni, ha mozdíthatók, vagy van mozdítható részük (lásd: 8.1a. szabály).

A pályahatárt jelző tárgyak nem akadályok és nem a pálya szerves részét képező tárgyak.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Fekvés (Lie)

Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

Fekvés (Lie)

Az a hely, ahol a labda nyugalomba került, és bármely ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy, mozdíthatatlan akadály, pálya szerves részét képező tárgy vagy pályahatárt jelző tárgy, amely a labdával érintkezik vagy közvetlenül a labda mellett van. A laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok nem tartoznak a labda fekvéséhez.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.