The R&A - Working for Golf
A pálya megjátszása annak aktuális állapotában
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3
Fedezz fel többet

Szabály 7
Szabály 9

A szabály célja: A 8. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a pályát úgy kell megjátszanod, ahogy találod.” Amikor a labdánk nyugalomba kerül, általában el kell fogadnunk az ütés környezetét, és azon a labda megjátszása előtt nem javíthatunk. Azonban megtehetünk bizonyos észszerű lépéseket, még ha azok javítják is az ütés környezetét; és annak javítása vagy rosszabbodása után csak bizonyos körülmények között lehet büntetés nélkül visszaállítanunk azt.

8.1
Az ütés környezetét javító lépések

Ez a szabály korlátozza, hogy mit tehetünk az "ütésünk környezetének" javítására (lásd a Meghatározásokban a védett dolgok listáját).

a
Nem engedélyezett tevékenységek

A 8.1b., c. és d. szabályban megengedett korlátozott lehetőségek kivételével az alábbi lépések megtétele tilos, amennyiben azok javítják az ütésünk környezetét:

 • Tilos elmozdítanunk, félrehajlítanunk vagy eltörnünk bármilyen ott növő vagy oda rögzült természetes dolgot, mozdíthatatlan akadályt, pálya szerves részét képező tárgyat vagy pályahatárt jelző tárgyat, vagy annak az elütőterületnek az elütő bójáit, amelyről játszunk.
 • Tilos laza természetes anyagot vagy mozdítható akadályt célzatosan elhelyeznünk (pl. a beállás kialakítására).
 • Tilos a talaj felszínét megváltoztatnunk például:
 • Tilos a homokot vagy laza földet eltávolítanunk vagy lenyomkodnunk.
 • Tilos a harmat és a dér, illetve a víz eltávolítása.

Büntetés a 8.1a. szabály megszegéséért: általános büntetés.

b
Engedélyezett tevékenységek

Az ütésre való felkészüléskor és annak elvégzésekor megtehetjük az alábbiakat, és ezekért akkor sem jár büntetés, ha ezzel javítjuk az ütésünk környezetét:

 • Jogunk van a labda alapos kereséséhez, melynek során az észszerűség határain belül mindent megtehetünk annak megtalálása és azonosítása érdekében.
 • Tehetünk észszerű lépéseket a laza természetes anyagok és a mozdítható akadályok eltávolítása érdekében.
 • Tehetünk észszerű lépéseket a labdánk helyének megjelölése, a labdánk felvétele és visszahelyezése érdekében.
 • Lágyan a talajra helyezhetjük az ütőnket közvetlenül a labda előtt vagy mögött (de nem tehetjük ezt egy bunkerben).
 • Szilárdan megvethetjük a lábunkat a beálláshoz, pl. az észszerűség határain belül a homokba vagy a laza talajba mélyeszthetjük.
 • Az elfogadható beállás érdekében az észszerűség keretein belül bármit megtehetünk, hogy a labdához férjünk és az ütéshez beállhassunk. De ennek során nem ragaszkodhatunk a szokásos beálláshoz vagy lendítési helyhez, és a beállásunkat a pálya lehető legkisebb rongálásával kell felvennünk.
 • Üthetünk, vagy elvégezhetünk egy olyan hátralendítést, amelyet majd ütés követ. Azonban ha a labda bunkerben van, a hátralendítés során a bunkerben lévő homokot nem szabad megérintenünk.
 • A greenről eltávolíthatjuk a homokot és a laza földet, és kijavíthatjuk a sérüléseket.
 • Elmozdíthatunk egy természetes tárgyat, hogy megállapítsuk, laza-e? Azonban ha azt állapítjuk meg, hogy a természetes tárgy növésben van vagy rögzült, akkor azt úgy kell hagynunk, és a lehetőségekhez mérten vissza kell állítanunk az eredeti helyzetébe.

Lásd a teljes Szabályokat. Az elütőterületen és bunkerben megengedett tevékenységek.

c
A büntetés elkerülése a 8.1a. szabály megszegésével végzett javítás esetén a megelőző állapot visszaállításával

Vannak korlátozott esetek, amikor elkerülhetjük a büntetést, ha visszaállítjuk az eredeti állapotot az ütés előtt. A Bizottság dönti el, hogy a szabálytalan javítás visszaállítása sikeres volt-e.

Lásd a teljes Szabályokat. További információ a büntetés elkerüléséről a javított környezet helyreállításával.

d
A megromlott környezet helyreállítása a labda nyugalmi helyzetbe kerülése után

Ha az ütésünk környezetén más játékos, egy állat, vagy mesterséges tárgy rontott miután a labdánk ott nyugalomba került, jogunk van az eredeti környezet helyreállításához, amennyire lehetséges. Azonban nem állíthatjuk vissza az eredeti környezetet, ha azt saját magunk rontottuk, vagy valamilyen természetes tárgy, illetve ha természeti erők változtatták meg.

Lásd a teljes Szabályokat. A labda környezetének helyreállítása, ha az rosszabbodott miután a labda nyugalomba került.

8.2
A pálya állapotának szándékos megváltoztatása a saját nyugvó labdánk vagy elvégzendő ütésünk befolyásolására

Lásd a teljes Szabályokat. További információ a labdát befolyásoló egyéb fizikai feltételek megváltoztatására irányuló szándékos tevékenységekről, ideértve a kivételt, amely lehetővé teszi a pálya ápolását.

8.3
A pálya állapotának szándékos megváltoztatása egy másik játékos nyugvó labdájának vagy elvégzendő ütésének befolyásolására

Lásd a teljes Szabályokat. Az egyéb fizikai feltételek megváltoztatására irányuló szándékos tevékenységek, amelyek hatással vannak egy másik játékos nyugvó labdájára vagy elvégzendő ütésére.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Mozdíthatatlan akadály (Immovable Obstruction)

Olyan akadály, amely nem mozdítható el észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül, vagy más okból nem felel meg a mozdítható akadály meghatározásának.

Pálya szerves részét képező tárgy (Integral Object)

A Bizottság által a pálya megjátszásának egyik kihívásaként definiált mesterséges tárgy, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

A Bizottság által a pálya szerves részét képező tárgynak minősített mesterséges tárgyakat mozdíthatatlannak kell tekinteni (lásd: 8.1a. szabály). De ha a pálya szerves részét képező tárgy egy része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy csatlakozó kábel) megfelel a mozdítható akadály meghatározásának, akkor ezt mozdítható akadálynak kell tekinteni.

A pálya szerves részét képező tárgyak nem akadályok vagy pályahatárt jelző tárgyak.

Pályahatárt jelző tárgy (Boundary Object)

A pályahatáron kívüli területet meghatározó vagy jelző mesterséges tárgy, pl. fal, kerítés, karó és korlát, ahonnan nem vehető igénybe büntetés nélküli könnyítés.

Ide tartozik a pályahatárt jelző kerítés alapja és oszlopai, az alábbiak azonban nem: a falhoz vagy kerítéshez rögzített ferde támasztékok vagy feszítődrótok, vagy a falon vagy kerítésen való átjutáshoz használt lépcsők, hidak vagy ehhez hasonló építmények.

A pályahatárt jelző tárgyakat akkor is mozdíthatatlannak kell tekinteni, ha mozdíthatók, vagy van mozdítható részük (lásd: 8.1a. szabály).

A pályahatárt jelző tárgyak nem akadályok és nem a pálya szerves részét képező tárgyak.

Elütőterület (Teeing Area)

Az a terület, ahonnan az adott szakasz megjátszását el kell kezdenünk. Az elütőterület téglalap alakú és két ütőhossz mélységű, amelynek:

 • elülső szélét a Bizottság által felállított két elütőbója legelülső pontjai közötti vonal jelöli, és
 • az oldalsó széleit az elütőbóják legkülsőbb pontjaitól visszafelé húzódó vonal jelöli ki.
Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Javítás (Improve)

Az ütésünk környezetét befolyásoló egy vagy több tényező vagy más fizikai körülmény megváltoztatása, ami hatással van a játékunkra azzal, hogy általa lehetséges előnyhöz jutunk az ütésünk elvégzéséhez.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Laza természetes anyag (Loose Impediment)

A szabadban található bármely természetes tárgy, pl.:

 • kövek, fűnyesedék, levelek, ágak és gallyak;
 • állati tetem vagy állati hulladék;
 • könnyen elmozdítható férgek, rovarok vagy hasonló állatok és az általuk épített túrások vagy hálók (pl. gilisztatúrások vagy hangyavárak), és
 • összetömörült földdarabok (beleértve a gyep szellőztetésekor eltávolított talajdarabokat is).

Ezek a természetes tárgyak nem tekinthetők lazának, ha:

 • rögzültek vagy növésben vannak;
 • a talajba erősen beágyazottak (vagyis nem lehet őket könnyen kihúzni), vagy
 • hozzátapadtak a labdához.

Különleges esetek:

 • A homok és a laza talaj nem laza természetes anyag.
 • A harmat, dér és víz nem laza természetes anyag.
 • A hó és a természetes jég (a dér kivételével) a játékos választásától függően vagy laza természetes anyag, vagy – ha a talajon van – ideiglenes víz.
 • A pókhálók akkor is laza természetes anyagnak számítanak, ha egy másik tárgyhoz tapadnak.
Mozdítható akadály (Movable Obstruction)

Olyan akadály, amely észszerű erőkifejtéssel és az akadály vagy a pálya rongálása nélkül elmozdítható.

Ha a mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy valamely része (pl. egy kapu, ajtó vagy egy rögzített kábel) megfelel a fenti két kritériumnak, akkor azt a részt mozdítható akadálynak kell tekinteni. Ez azonban nem alkalmazható akkor, amikor egy mozdíthatatlan akadály vagy a pálya szerves részét képező tárgy mozdítható darabja eredetileg nem mozdíthatónak készült (pl. egy kőfal részét képező kilazult kődarab).

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Bunker (Bunker)

Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

 • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
 • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
 • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
 • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

Beállás (Stance)

Az ütéshez készülődő és az azt elvégző játékos lábának és testének helyzete.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Bunker (Bunker)

Erre a célra kialakított homokos terület, amely gyakran egy mélyedés, amelyből a gyepet vagy a termőföldet eltávolították. Az alábbiak nem a bunker részei:

 • a kialakított terület széle, szegélye, oldalfala vagy pereme, amelynek anyaga föld, fű, tömörített gyep vagy valamilyen mesterséges anyag,
 • a kialakított terület szélén belüli föld vagy ott növő vagy oda rögzült természetes tárgy (pl. fű, bokor vagy fás területek),
 • a kialakított területről kiszóródott vagy annak szélén kívül levő homok, és
 • a pályán lévő összes egyéb homokos terület, amely nem a kialakított terület szélén belül van (pl. kiszáradások, egyéb természetes homokos területek vagy a pályán belüli gondozatlan területként emlegetett területek).
Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Bizottság (Committee)

A versenyért vagy a pályáért felelős személy vagy csoport.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Állat (Animal)

Az állatvilág bármely élő tagja (az emberek kivételével).

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Az ütés környezete (Conditions Affecting the Stroke)

A nyugalomban levő labdánk fekvése, a szándékolt beállásunk területe, a szándékolt lendítésünk területe, a játék vonalunk és a könnyítési terület, ahol ejteni vagy helyezni fogjuk a labdát.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.