The R&A - Working for Golf
A labda megjátszása onnan, ahol fekszik; a nyugvó labda felvétele vagy elmozdítása
Golfozók szabálykönyve
Lásd a Golf szabályait
Ugrás a szakaszra
9.1
a
b
9.2
a
b
9.3
9.4
a
b
9.5
9.6
9.7
a
b
Fedezz fel többet

Szabály 8
Szabály 10

A szabály célja: A 9. szabály a játék egyik központi alapelvével foglalkozik, amely szerint „a labdát onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik”.

 • Ha a labdánk nyugalomba kerül, majd természeti erők, mint szél vagy víz miatt elmozdul, a labdát általában annak új helyéről kell megjátszanunk.
 • Ha a nyugvó labdánkat bárki felveszi vagy elmozdítja, illetve a labda az ütés előtt bármilyen külső tényező miatt elmozdul, azt vissza kell helyeznünk az eredeti helyére.
 • A nyugvó labdák közelében körültekintéssel kell eljárnunk, mert ha a saját vagy az ellenfél labdája miattunk elmozdul, általában büntetést kapunk (kivéve, ha ez a greenen történik).
9.1
A labda megjátszása onnan, ahol fekszik
a
A labdánk megjátszása arról a helyről, ahol nyugalomba került

A pályán nyugvó labdánkat onnan kell megjátszanunk, ahol az fekszik, kivéve, ha a Szabályok mást írnak elő vagy tesznek lehetővé:

 • a labdát a pálya egy másik pontjáról játssza meg, vagy
 • felvegye a labdát, majd visszahelyezze az eredeti helyére.
b
Teendők, ha a labdánk a hátralendítés vagy az ütés során elmozdul

Ha a nyugvó labdánk akkor mozdul el, amikor már megkezdtük az ütést vagy a hozzá tartozó hátralendítést, és folytatjuk az ütés mozdulatsorát:

 • Az elmozdulás okától függetlenül a labdát nem helyezheti vissza.
 • Ehelyett arról a helyről kell megjátszanunk a labdát, ahol az az ütés után nyugalomba kerül.
 • Ha mi okoztuk a labda elmozdulását , akkor a 9.4b. szabály alapján kell eldönteni, hogy ez büntetendő-e.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 9.1. szabály megszegésével: általános büntetés.

9.2
Annak megítélése, hogy a labdánk elmozdult-e, és ha igen, mi okozta azt
a
Annak megítélése, hogy a labdánk elmozdult-e

A nyugvó labdánk csak akkor tekinthető elmozdultnak, ha tény vagy szinte biztos, hogy elmozdult.

Ha lehetséges, de se nem tény, se nem biztos, hogy a labdánk elmozdulhatott, úgy kell tekinteni, hogy a labda nem mozdult el, és onnan kell megjátszanunk, ahol fekszik.

b
Az elmozdulás okának eldöntése

A Szabályok négy olyan okot határoznak meg, amelyek miatt a nyugvó labdánk egy ütés előtt elmozdulhat:

 • Természeti erők, például szél vagy víz
 • Saját magunk, vagy a caddie-nk
 • Az ellenfelünk, vagy az ő caddie-je match playben
 • Külső tényező, beleértve bármelyik másik játékost stroke playben

A játékos, az ellenfél vagy egy külső tényező csak akkor tekinthető a labda elmozdulását okozó tényezőnek, ha tény vagy szinte biztos, hogy az elmozdulást azok okozták. Ha nem, úgy kell tekinteni, hogy a labda elmozdulását természeti erők okozták .

9.3
Természeti erők által elmozdított labda

Ha természeti erők (mint a szél vagy a víz), okozták a nyugvó labdánk elmozdulását, nincs büntetés, és a labdát annak új helyéről kell megjátszanunk.

Kivétel – Ha a labdánk a greenen azután mozdul el, hogy korábban már felvettük majd visszatettük, akkor a labdát vissza kell tennünk az eredeti (vagy ha az nem ismert, a becsült) helyére.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 9.3. szabály megszegésével: általános büntetés.

9.4
Az általunk felvett vagy elmozdított labda
a
Amikor a felvett vagy elmozdult labdát vissza kell helyezni

Ha a nyugalomban levő labdánkat mi magunk, vagy a caddie-nk felveszi vagy elmozdítja, a labdát vissza kell helyezni annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére, kivéve, ha:

 • valamely szabály alapján azért vesszük fel a labdát, hogy könnyítést vegyünk igénybe vagy a labdát egy másik helyre tegyük át, vagy
 • ha a nyugvó labdánk akkor mozdult el, amikor már megkezdtük az ütést vagy a hozzá tartozó hátralendítést, és folytatjuk az ütés mozdulatsorát.
b
Büntetés a labdánk felvételéért, szándékos megérintéséért vagy elmozdításáért

Ha a nyugvó labdánkat felvesszük, szándékosan megérintjük vagy elmozdítjuk, akkor egy büntetőütést kapunk.

Azonban van négy kivétel, amelyek esetén nincs büntetés:

1. kivétel – ha a labda felemelése vagy elmozdítása megengedett.

2. kivétel – labda véletlen elmozdítása a megtalálása előtt.

3. kivétel – labda véletlen elmozdítása a greenen.

4. kivétel – labda véletlen elmozdítás a greenen kívül egy szabály alkalmazásakor

Lásd a teljes Szabályokat. A kivételek további magyarázatáért.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 9.4. szabály megszegésével: általános büntetés.

9.5
Az ellenfelünk által felvett vagy elmozdított labda match playben

Lásd a teljes Szabályokat. Ha az ellenfél felvette vagy elmozdította a labdánkat match playben.

9.6
Külső tényező által felvett/felkapott vagy elmozdított labda

Amennyiben tény vagy szinte biztos, hogy a labdánkat egy külső tényező emelte fel vagy mozdította el, akkor nincs büntetés. A labdát vissza kell helyeznünk annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére.

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 9.6. szabály megszegésével: általános büntetés.

9.7
A felvett vagy elmozdított labdajelölő
a
A labdát vagy a labdajelölőt vissza kell helyezni

Ha a labdajelölőnk bármilyen módon elmozdul (beleértve a természeti erők okozta elmozdulást) vagy felveszik, mielőtt a labdát visszahelyeznénk, akkor vagy:

 • vissza kell helyeznünk a labdát annak eredeti (vagy ha az nem ismert, a valószínűsített) helyére, vagy
 • egy labdajelölőt kell elhelyeznie az eredeti hely megjelöléséhez.
b
Büntetés a labdajelölő felvételéért vagy elmozdításáért

Ha a labdajelölőnket felvesszük vagy elmozdítjuk, mielőtt a felvett labdánkat visszahelyeznénk, akkor 1 büntetőütést kapunk. Ha az ellenfelünk teszi ezt, akkor ő kap 1 büntetőütést.

Kivétel – a 9.4b. szabály és a 9.5b. szabály kivételei a labdajelölő felvételére vagy elmozdítására is érvényesek

Büntetés szabálytalanul kicserélt labda megjátszásáért, vagy labda idegen helyről való megjátszásáért a 9.7. szabály megszegésével: általános büntetés.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Pálya (Course)

A Bizottság által meghatározott határvonal által körülvett teljes játékterület: A pálya határa a talajszinttől felfelé és lefelé is kiterjed.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

 • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
 • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

 • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
 • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Match play

Az a játékforma, amelyben egy játékos vagy egy fél közvetlenül egy ellenfél vagy egy szemben álló fél ellen szemtől szemben játszik egy vagy több körből álló mérkőzést.

Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Stroke play

Az a játékforma, ahol a játékos vagy a fél a versenyben induló összes többi játékos vagy fél ellen játszik.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

 • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
 • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Green (Putting Green)

Az éppen megjátszott szakaszon lévő olyan terület, amely kifejezetten gurításra van kiképezve, vagy a Bizottság azt greenként jelöli ki (például ideiglenes green használata esetén).

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Caddie (Caddie)

Olyan személy, aki a versenykör során segít az ütőink hordozásában, szállításában vagy kezelésében és / vagy tanácsot ad. A caddie más módon is segíthet, ha azt a Szabályok megengedik (lásd: 10.3b. szabály).

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

BÜNTETŐ

A labda elütéséhez végzett, előre irányuló ütőmozgás.

Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Tény vagy szinte biztos (Known or Virtually Certain)

Alkalmazandó irányelv annak eldöntésére, hogy mi történt a játékos labdájával – pl. hogy a labda nyugalomba került-e a büntetőterületen belül vagy elmozdult-e, és ha igen, azt mi okozta.

A tény vagy szinte biztos jelentése több mint egyszerűen lehetséges vagy valószínű. Azt jelenti, hogy:

 • Döntő bizonyíték van arra, hogy a játékos labdájával kapcsolatos esemény megtörtént (pl. a játékos vagy más szemtanúk látták, hogy mi történt), vagy
 • vagy bár csak minimális kétség merült fel, az észszerűség határain belül elérhető minden információ arra utal, hogy a kérdéses esemény megtörténtének valószínűsége legalább 95%.
Külső tényező (Outside Influence)

Az alábbiak közül bármely személy vagy dolog, aki vagy ami befolyásolhatja, hogy mi történik a labdánkkal, felszerelésünkkel vagy a pályával:

 • bármely személy (beleértve egy másik játékost is), kivéve magunkat vagy a caddie-nket, vagy a partnerünket vagy ellenfelünket vagy bármelyikük caddie-jét;
 • bármely állat és
 • bármely természetes vagy mesterséges tárgy, vagy bármi más (beleértve egy mozgásban levő másik labdát), kivéve a természeti erőket.
Elmozdult (Moved)

Amikor a nyugvó labda az eredeti helyét elhagyva egy másik helyen kerül nyugalomba, és ez szabad szemmel is látható (függetlenül attól, hogy azt történetesen látta-e valaki vagy sem).

Ez a labdának az eredeti helyéről felfelé, lefelé és vízszintesen bármely irányba történt elmozdulására egyaránt értendő.

Ha a labda csak inog (néha ezt a billegés szóval illetik) és az eredeti helyén marad, vagy oda visszatér, a labda nem mozdult el.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Természeti erők (Natural Forces)

A természet, pl. szél vagy víz által okozott hatás, illetve a nyilvánvaló ok nélkül, a gravitáció hatására bekövetkező esemény.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Jelölés (Mark)

A nyugalomban lévő labda helyének megjelölése úgy, hogy vagy egy labdajelölőt teszünk le közvetlenül a labda mögé vagy mellé, vagy egy ütőt tartunk a talajra közvetlenül a labda mögött vagy mellett.

Labdajelölő (Ball-Marker)

A felveendő labda pontos helyének megjelölésére használt mesterséges tárgy, például tee, pénzérme, labdajelölőnek készített tárgy vagy egyéb apróbb felszerelési tárgy.

Visszahelyezés (Replace)

A labda elhelyezése a játékba hozás céljából úgy, hogy a labdát leteszik és elengedik.

Ellenfél (Opponent)

Az a személy, aki ellen a játékos mérkőzést játszik. Az ellenfél szó csak match playben használatos.

Labdacsere (Substitute)

A játékos által egy szakaszon játszott labda kicserélése egy másikra, amely attól kezdve a játékban lévő labdája lesz.

Idegen hely (Wrong Place)

A pálya bármely része, kivéve azt a részt, ahol a Szabályok értelmében a labdánkat meg kell vagy meg lehet játszanunk.

Általános büntetés (General Penalty)

Match playben szakaszvesztés vagy stroke playben két büntetőütés.