The R&A - Working for Golf
Memainkan Hole
Lompat Ke Bagian
6.1
a
b
6.2
a
b
6.3
a
b
c
6.4
a
b
6.5
Jelajahi Lebih Lanjut

Peraturan 5
Peraturan 7

Tujuan: Peraturan 6 mencakup bagaimana memainkan suatu hole – seperti Peraturan khusus untuk pemukulan pertama untuk memulai suatu hole, ketentuan untuk menggunakan bola yang sama untuk suatu hole kecuali disaat pernggantian diperbolehkan, urutan bermain (yang mana lebih penting dalam match play daripada stroke play) dan menuntaskan hole.

6.1
Memulai Permainan Hole
a
Kapan Hole Dimulai

Anda telah memulai suatu hole di saat anda melakukan pukulan untuk memulai hole tersebut.

b
Bola Harus Dimainkan dari Dalam Area Tee

Di saat memulai suatu hole, bila anda memainkan sebuah bola dari luar area tee (termasuk dari suatu set markah tee yang salah untuk lokasi tee yang berbeda di hole yang sama atau hole berbeda):

Match Play. Tidak ada penalti dan anda memainkan bola anda sebagaimana letaknya, namun lawan anda dapat membatalkan pukulan tersebut, yang mana anda harus bermain dari dalam area tee.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai lawan membatalkan pukulan anda.

Stroke Play. Anda dikenai penalti umum (dua pukulan penalti) dan harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan memainkan sebuah bola dari dalam area tee. Bila anda tidak memperbaiki kesalahan, anda diskualifikasi.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai status pukulan yang dilakukan dari luar area tee dan penalti diskualifikasi bila tidak memperbaiki kesalahan.

6.2
Memainkan Bola dari Area Tee
a
Kapan Peraturan Area Tee Diterapkan

Peraturan area tee berlaku kapan pun anda diharuskan atau diperbolehkan untuk bermain dari area tee.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai kapan Peraturan area tee berlaku.

b
Peraturan Area Tee

Bola anda berada di area tee saat bagian manapun dari bola menyentuh atau berada di atas bagian manapun dari area tee. Anda dapat berdiri di luar area tee dalam melakukan pukulan pada bola di area tee. Anda diperbolehkan memainkan bola dari sebuah tee yang diletakkan di dasar atau dari dasar itu sendiri.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai area tee, termasuk kondisi tertentu yang dapat diperbaiki, pembatasan atas menggerakkan markah-tee dan perlakuan atas bola yang berhenti di dalam area tee setelah suatu pukulan.

6.3
Bola yang Digunakan dalam Permainan Hole

Tujuan: Suatu hole dimainkan melalui suatu proses pukulan yang berlanjut dari area tee ke putting green hingga ke dalam lubang. Setelah pukulan tee, anda umumnya dituntut untuk memainkan bola yang sama hingga hole tersebut selesai. Anda dikenai penalti atas pukulan pada bola salah atau bola pengganti di mana penggantiannya tidak diperbolehkan oleh Peraturan.

a
Menyelesaikan Hole dengan Bola yang Sama yang Dimainkan dari Area Tee

Anda dapat memainkan bola apapun yang sesuai ketentuan disaat memulai suatu hole dari area teedan dapat mengganti bola diantara dua hole.

Anda harus menyelesaikan hole dengan bola yang sama yang dimainkan dari area tee, kecuali disaat:

 • Bola itu hilang atau berhenti di luar perbatasan, atau
 • Anda mengganti bola lain (baik itu diperbolehkan atau tidak melakukan hal itu).

Anda seyogyanya membubuhkan tanda pengenal di bola yang akan dimainkan.

b
Penggantian dengan Bola Lain Selama Permainan Hole

Disaat mengambil pembebasan dengan mengedrop atau meletakkan, anda dapat menggunakan baik bola semula maupun bola lain.

Disaat bermain kembali darimana pukulan sebelumnya dilakukan, anda dapat menggunakan baik bola semula maupun bola lain.

Di saat meletakkan kembali suatu bola di suatu tempat, anda tidak diperbolehkan mengganti bola dan harus menggunakan bola semula, dengan pengecualian yang terdapat dalam Peraturan 14.2a.

Apabila anda melakukan pukulan pada bola yang diganti di mana tidak diperbolehkan:

 • Anda dikenai penalti umum.
 • Dalam stroke play, anda kemudian harus memainkan hole dengan bola yang diganti walau tidak diperbolehkan.
c
Bola Salah

Anda tidak boleh melakukan pukulan pada bola salah.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai Pengecualian atas Bola Bergerak di Air.

Penalti Memainkan Bola Salah: Penalti Umum.

Dalam match play:

 • Apabila anda dan lawan anda saling memainkan bola pihak lain dalam suatu hole, yang pertama melakukan pukulan atas bola salah dikenai penalti umum (kalah hole).
 • Apabila tidak diketahui bola salah yang mana yang dimainkan lebih dahulu, tidak ada penalti dan hole harus diselesaikan dengan bola yang tertukar.

Dalam stroke play, anda harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan melanjutkan permainan menggunakan bola semula dengan memainkannya sebagaimana letaknya atau mengambil pembebasan berdasarkan Peraturan:

 • Pukulan yang dibuat menggunakan bola salah dan semua pukulan selanjutnya sebelum kesalahan diperbaiki tidak dihitung.
 • Apabila anda tidak memperbaiki kesalahan anda sebelum melakukan pukulan untuk memulai hole lain atau dalam hal hole terakhir dari ronde tersebut, sebelum mengembalikan kartu skor anda,anda didiskualifikasi.
6.4
Urutan Bermain Saat Memainkan Hole

Tujuan: Peraturan 6.4 mencakup urutan bermain selama permainan suatu hole. Urutan bermain dari area tee bergantung pada siapa yang mendapat kehormatan, setelah itu berdasarkan atas bola mana yang terjauh dari hole tersebut.

 • Dalam match play, urutan bermain sangat mendasar; apabila anda bermain tidak sesuai urutan, lawan anda dapat membatalkan pukulan itu dan mengharuskan anda bermain kembali.
 • Dalam stroke play,tidak ada penalti untuk bermain tidak sesuai urutan, dan anda diperbolehkan dan dianjurkan untuk bermain “ready golf” yaitu bermain tidak susai urutan secara aman dan bertanggungjawab.
a
Match Play

Memulai Hole Pertama. Kehormatan ditentukan oleh daftar urutan start atau, apabila tidak ada, berdasarkan kesepakatan atau menggunakan suatu metoda random (seperti lempar koin).

Memulai Hole-hole yang Lain. Pemain yang memenangkan suatu hole mendapat kehormatan pada area tee berikutnya. Apabila hole tersebut berakhir dengan skor sama, kehormatan berlanjut pada pemain yang mendapat kehormatan di area tee sebelumnya.

Setelah Kedua Pemain Memulai suatu Hole. Bola yang terjauh dari lubang yang bermain terlebih dahulu.

Dalam semua kasus, apabila anda bermain di saat giliran lawannyabermain, tidak ada penalti dan anda memainkan bola anda sebagaimana letaknya,namun lawan anda dapat membatalkan pukulan tersebut.

Pengecualian – Bermain Tidak Sesuai Urutan atas Persetujuan untuk Menghemat Waktu: Untuk menghemat waktu, anda dan lawan anda dapat bersepakat untuk bermain tidak sesuai urutan.

Lihat Peraturan LengkapUntuk informasi mengenai lawan membatalkan pukulan  anda.

b
Stroke Play

Memulai Hole Pertama. Kehormatan ditentukan oleh daftar urutan atau, apabila tidak ada daftar urutan, dengan kesepakatan atau dengan suatu metoda random (seperti melempar koin).

Memulai Semua Hole Lainnya.

 • Pemain dalam grup dengan skor gross terendah pada suatu hole mendapat kehormatan pada area tee berikutnya; pemain dengan skor gross terendah kedua seyogyanya bermain berikutnya; dan selanjutnya.
 • Apabila dua atau lebih pemain memiliki skor yang sama pada suatu hole, mereka seyogyanya bermain dalam urutan yang sama saat di area tee sebelumnya.
 • Kehormatan adalah berdasarkan atas skor gross, walaupun dalam kompetisi handicap.

Setelah Semua Pemain Memulai suatu Hole. Bola yang terjauh dari lubang seyogyanya dimainkan terlebih dahulu.

Dalam semua kasus, tidak ada penalti apabila anda bermain tidak sesuai urutan, kecuali bila anda dan pemain lain bersepakat untuk bermain tidak sesuai urutan untuk memberikan keuntungan pada salah satu dari anda, anda berdua dikenai penalti umum (dua pukulan penalti).

Ready Golf”. Dalam stroke play, anda diperbolehkan dan dianjurkan untuk bermain tidak sesuai urutan secara aman dan bertanggungjawab, seperti disaat:

 • Anda bersepakat dengan pemain lain melakukannya untuk kemudahan atau menghemat waktu,
 • Bola anda berhenti dalam jarak yang sangat dekat dengan lubang dan anda ingin menyelesaikan hole, atau
 • Anda siap dan dapat bermain sebelum pemain lain yang gilirannya bermain sesuai urutan bermain normal, selama dalam bermain tidak sesuai urutan anda tidak membahayakan, mengganggu atau menghalangi pemain lainnya.

Namun apabila pemain yang gilirannya bermain siap dan dapat bermain dan menunjukkan bahwa ia ingin bermain terlebih dahulu, seyogyanya pemain lain menunggu hingga pemain tersebut telah bermain.

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai urutan bermain di saat memainkan bola lain dari area tee, bola provisional atau saat mengambil pembebasan.

6.5
Menyelasaikan Permainan Suatu Hole

Lihat Peraturan Lengkap Untuk informasi mengenai kapan permainan suatu hole diselesaikan.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Penalti Umum

Kalah hole dalam match play atau dua pukulan penaltidalam stroke play.

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Tee

Sebuah benda yang digunakan untuk menaikkan bola anda di atas dasar untuk memainkan bola tersebut dari area tee. Ia tidak boleh lebih panjang dari empat inci (101.6 mm) dan harus memenuhi ketentuan dari Peraturan Perlengkapan.

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Telah Masuk Lubang – Holed

Di saat bola anda berhenti di dalam lubang setelah suatu pukulan dan keseluruhan bola berada di bawah permukaan putting green. Disaat Peraturan merujuk pada “menyelesaikan hole” atau “hole selesai” , itu berarti di saat bola anda telah masuk lubang.

Untuk kasus khusus dimana sebuah bola berhenti dan bersandar pada tiang bendera di suatu lubang, lihat Peraturan 13.2c (bola dianggap telah masuk lubang bila sebagian dari bola tersebut berada di bawah permukaan putting green).

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Hilang

Status dari sebuah bola yang tidak ditemukan dalam tiga menit setelah anda atau kedi anda (atau partner anda atau kedi dari partner anda) memulai pencarian.

Di Luar Perbatasan

Segala area di luar tepi pembatas lapangan yang ditetapkan oleh Komite. Segala area di dalam tepi adalah di dalamperbatasan.

Tepi dari pembatas lapangan berlanjut ke atas maupun ke bawah dari dasar.

Sisi pembatas lapangan seyogyanya ditetapkan oleh benda pembatas lapangan atau garis:

 • Benda pembatas lapangan Di saat ditetapkan oleh patok-patokatau pagar, sisi pembatas lapangan ditentukan oleh garis antara titik di sisi lapangan dari patok-patok atau tiang pagar di dasar (tidak termasuk siku penopang), dan patok-patok atau tiang pagar tersebut berada di luar perbatasan.
 • Di saat ditetapkan oleh benda lain seperti sebuah tembok atau di saat Komite ingin memberlakukan pagar pembatas lapangan secara berbeda, Komite seyogyanya menetapkan tepi pembatas lapangan tersebut.
 • Garis Di saat ditetapkan oleh cat garis di dasar, sisi pembatas lapangan adalah tepi di sisi lapangan dari garis, dan garis itu sendiri berada di luar perbatasan.
Disaat sebuah garis di dasar menetapkan sisi pembatas lapangan, patok-patok dapat digunakan untuk menunjukkan dimana sisi pembatas lapangan berada, namun mereka tidak memiliki arti lain. Patok-patokpembatas lapangan atau garis seyogyanya berwana putih.
Mengganti

Menukar bola yang anda gunakan untuk memainkan suatu hole dengan menjadikan bola lain sebagai bola dalam permainan.

Drop

Memegang bola dan melepaskannya sehingga jatuh melalui udara, dengan tujuan agar bola berada dalam permainan. Setiap Peraturan pembebasan memberi ketentuan area pembebasan secara spesifik dimana bola anda harus didrop dan berhenti.

Dalam mengambil pembebasan, anda harus melepaskan bola dari suatu lokasi setinggi lutut sehingga bola tersebut:

 • Jatuh lurus ke bawah, tanpa anda melempar, memutar atau menggulirkannya atau menggunakan gerakan apapun yang dapat mempengaruhi kemana bola akan berhenti, dan
 • Tidak menyentuh bagian manapun dari badan atau perlengkapan anda sebelum ia membentur dasar. (lihat Peraturan 14.3b).
Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Meletakkan Kembali

Menaruh sebuah bola dengan meletakan dan melepaskannya, dengan niat agar bola menjadi dalam permainan.

Mengganti

Menukar bola yang anda gunakan untuk memainkan suatu hole dengan menjadikan bola lain sebagai bola dalam permainan.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Mengganti

Menukar bola yang anda gunakan untuk memainkan suatu hole dengan menjadikan bola lain sebagai bola dalam permainan.

Penalti Umum

Kalah hole dalam match play atau dua pukulan penaltidalam stroke play.

Stroke Play

Sebuah bentuk permainan dimana anda atau pihak anda berkompetisi melawan semua pemain atau pihak lain dalam kompetisi.

Mengganti

Menukar bola yang anda gunakan untuk memainkan suatu hole dengan menjadikan bola lain sebagai bola dalam permainan.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Bola Salah

Semua bola selain bola anda yang:

 • Di dalam permainan (baik itu bola semula anda ataupun bola pengganti),
 • Merupakan bola provisional (sebelum ia di abaikan berdasarkan Peraturan 18.3c), atau
 • Merupakan bola kedua dalam stroke play yang dimainkan berdasarkan Peraturan 14.7b or 20.1c.

Contoh bola salah adalah bola dalam permainan milik pemain lain, bola liar, dan bola anda sendiri yang berada di luar perbatasan, telah menjadi hilang atau telah diangkat dan tidak diletakkan kembali ke dalam permainan.

Bola Salah

Semua bola selain bola anda yang:

 • Di dalam permainan (baik itu bola semula anda ataupun bola pengganti),
 • Merupakan bola provisional (sebelum ia di abaikan berdasarkan Peraturan 18.3c), atau
 • Merupakan bola kedua dalam stroke play yang dimainkan berdasarkan Peraturan 14.7b or 20.1c.

Contoh bola salah adalah bola dalam permainan milik pemain lain, bola liar, dan bola anda sendiri yang berada di luar perbatasan, telah menjadi hilang atau telah diangkat dan tidak diletakkan kembali ke dalam permainan.

Penalti Umum

Kalah hole dalam match play atau dua pukulan penaltidalam stroke play.

Match Play

Bentuk permainan dimana anda atau pihak anda berhadapan langsung dengan seorang lawan atau pihak lawan dalam match satu ronde atau lebih.

Lawan

Seseorang yang berkompetisi dengan anda dalam suatu match. Istilah lawan hanya berlaku dalam match play.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Bola Salah

Semua bola selain bola anda yang:

 • Di dalam permainan (baik itu bola semula anda ataupun bola pengganti),
 • Merupakan bola provisional (sebelum ia di abaikan berdasarkan Peraturan 18.3c), atau
 • Merupakan bola kedua dalam stroke play yang dimainkan berdasarkan Peraturan 14.7b or 20.1c.

Contoh bola salah adalah bola dalam permainan milik pemain lain, bola liar, dan bola anda sendiri yang berada di luar perbatasan, telah menjadi hilang atau telah diangkat dan tidak diletakkan kembali ke dalam permainan.

Penalti Umum

Kalah hole dalam match play atau dua pukulan penaltidalam stroke play.

Bola Salah

Semua bola selain bola anda yang:

 • Di dalam permainan (baik itu bola semula anda ataupun bola pengganti),
 • Merupakan bola provisional (sebelum ia di abaikan berdasarkan Peraturan 18.3c), atau
 • Merupakan bola kedua dalam stroke play yang dimainkan berdasarkan Peraturan 14.7b or 20.1c.

Contoh bola salah adalah bola dalam permainan milik pemain lain, bola liar, dan bola anda sendiri yang berada di luar perbatasan, telah menjadi hilang atau telah diangkat dan tidak diletakkan kembali ke dalam permainan.

Stroke Play

Sebuah bentuk permainan dimana anda atau pihak anda berkompetisi melawan semua pemain atau pihak lain dalam kompetisi.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Bola Salah

Semua bola selain bola anda yang:

 • Di dalam permainan (baik itu bola semula anda ataupun bola pengganti),
 • Merupakan bola provisional (sebelum ia di abaikan berdasarkan Peraturan 18.3c), atau
 • Merupakan bola kedua dalam stroke play yang dimainkan berdasarkan Peraturan 14.7b or 20.1c.

Contoh bola salah adalah bola dalam permainan milik pemain lain, bola liar, dan bola anda sendiri yang berada di luar perbatasan, telah menjadi hilang atau telah diangkat dan tidak diletakkan kembali ke dalam permainan.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Ronde

18 hole atau kurang yang dimainkan sesuai urutan yang ditentukan oleh Komite.

Kartu Skor

Dokumen di mana skor anda di tiap hole dicatat dalam stroke play.

Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Lawan

Seseorang yang berkompetisi dengan anda dalam suatu match. Istilah lawan hanya berlaku dalam match play.

Lawan

Seseorang yang berkompetisi dengan anda dalam suatu match. Istilah lawan hanya berlaku dalam match play.

Pukulan

Gerakan ke depan klab anda yang anda lakukan untuk memukul bola.

Lawan

Seseorang yang berkompetisi dengan anda dalam suatu match. Istilah lawan hanya berlaku dalam match play.

Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Area Tee

Area dimana anda harus memulai permainan atas hole yang anda akan mainkan. Area tee berbentuk segi empat dengan dalam dua panjang-klab di mana:

 • Sisi depan ditentukan oleh garis diantara titik terdepan dari dua markah-tee yang dipasang oleh Komite, dan
 • Sisi samping ditentukan oleh garis ke belakang dari titik terluar dari markah-tee.
Kehormatan

Hak anda untuk bermain lebih awal dari area tee (lihat Peraturan 6.4).

Lubang

Titik penyelesaian di putting green untuk hole yang anda mainkan.

Penalti Umum

Kalah hole dalam match play atau dua pukulan penaltidalam stroke play.

Lubang

Titik penyelesaian di putting green untuk hole yang anda mainkan.

Telah Masuk Lubang – Holed

Di saat bola anda berhenti di dalam lubang setelah suatu pukulan dan keseluruhan bola berada di bawah permukaan putting green. Disaat Peraturan merujuk pada “menyelesaikan hole” atau “hole selesai” , itu berarti di saat bola anda telah masuk lubang.

Untuk kasus khusus dimana sebuah bola berhenti dan bersandar pada tiang bendera di suatu lubang, lihat Peraturan 13.2c (bola dianggap telah masuk lubang bila sebagian dari bola tersebut berada di bawah permukaan putting green).